Resnica o drugem tiru – kako bo Kučanovo omrežje pokradlo na stotine milijonov evrov

Foto: STA

Omrežja, ki obvladujejo Slovenijo, potrebujejo za ohranjanje oblasti ogromno denarja. Najlažje se financirajo z megalomanskimi projekti, kot so izgradnja avtocest ali TEŠ 2. Ker pa je začelo denarja zmanjkovati, SDS pa ima vse več možnosti za zmago, so si omislili nov vir financiranja − to bo izgradnja drugega tira. Medtem ko mnogi strokovnjaki trdijo, da je ta tir mogoče zgraditi za 700 milijonov evrov, se je aktualna oblast odločila, da bo v projekt vložila 1300 milijonov evrov našega denarja. Da se mudi in da omrežja nujno potrebujejo denar, je potrdil tudi zadnji sekretar Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan. Jasno je dal vedeti, da drugi tir bo ali pa bo padla vlada.

Skrajno nenavadno je, da se nekdo, ki pravi, da je navadni upokojenec, tako angažira pri nekem projektu. Ne glede na ekonomsko neupravičenost projekta in na dejstvo, da ta projekt ni ključen za razvoj Luke Koper, je prvi stric iz ozadja jasno povedal, da drugi tir bo. Pa si poglejmo, za kako velik denar gre: za 1300 milijonov evrov bi lahko 65.000 delavcev prejemalo eno leto povprečno plačo, 16.250 mladim družinam bi lahko kupili dvosobno stanovanje ali ustvarili 20.000 delovnih mest.

Z nastopom aktualne vlade se je pričel projekt dražiti
O drugem tiru se je pričelo resno govoriti leta 1999, ko je bila narejena prva študija. Ta je ugotovila, da je gradnja nujna, ocenjena vrednost projekta pa je bila 456 milijonov evrov. Leta 2007 je prva Janševa vlada pripravila program izgradnje, predvidena cena projekta je bila takrat ocenjena na 700 milijonov evrov, od Evropske komisije pa smo že dobili odobrenih 289 milijonov evrov nepovratnih razvojnih sredstev.

Leta 2008 je vodenje vlade prevzel Borut Pahor, projekt je zastal in do leta 2012 je vrednost projekta zrasla na 1,3 milijarde evrov. Leta 2013 je minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel ugotovil, da se da projekt zgraditi za 700 milijonov evrov, to je za enako vrednost, kot je bila načrtovana že leta 2007. Z nastopom vlade Mira Cerarja se je projekt začel dražiti, saj je končna vrednost narasla na 1,3 milijarde evrov. Če ekonomisti ocenjujejo, da je cena izgradnje v višini 700 do 800 milijonov evrov ekonomsko upravičena, pa cena 1,3 milijarde ni in nikakor ne more biti.

Ker je eden izmed glavnih razlogov za gradnjo drugega tira omogočiti hiter in kakovosten transport za Luko Koper, poglejmo, kako bi lahko Luka Koper financirala projekt. Povprečen čisti dobiček Luke Koper v zadnjih treh letih je 20 milijonov evrov. Če bi Luka Koper celoten dobiček vložila v izgradnjo drugega tira, bi za financiranje projekta v vrednosti 700 milijonov potrebovala 35 let. Če je vrednost projekta takšna, kot je predvidena sedaj, pa kar 65 let. Ob tem moramo poudariti, da v tem primeru Luka ne bi imela nobenih sredstev za razvoj in ne bi ustvarila nobenega dobička ter moral bi obveljati pogoj, da promet ne bi upadel, kar pa glede na svetovne trende in na četrto industrijsko revolucijo ni verjetno.

Gre za politično odločitev
Strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo drugačne in mnogo cenejše rešitve, kot je železniška povezava s Trstom, ki jih pripravljavci projekta niso resno preverili. Torej gre več kot očitno za politično odločitev, kar je potrdil tudi Milan Kučan, ki se je aktivno vključil in jasno povedal, da drugi tir bo. Ko to reče zadnji sekretar Zveze komunistov Slovenije, se to tudi zgodi. Kot pri vseh sedanjih velikih infrastrukturnih projektih, bomo tudi tega davkoplačevalci preplačali. Denar pa bo šel ponovno za vzdrževanje omrežij, ki iz ozadja vodijo našo državo.

Foto: STA

Foto: STA

Na problematično in aktualno tematiko je v sredo potekala oddaja Hobotnica z voditeljem Borisom Tomašičem, v kateri sta glede pomembnosti drugega tira in njegovega preplačila mnenji soočila nekdanji minister za infrastrukturo in promet Zvone Černač ter nekdanji predsednik uprave Luke Koper in državni sekretar v vladi Alenke Bratušek Gašpar Gašpar- Mišič.

Projekt je projektiran na dlan gradbene operative in politike
Černač je poudaril, da je tako pri tem projektu kot tudi pri ostalih, predvsem večjih projektih, nedvomno pomembno načrtovanje, projektiranje, pri sami izvedbi pa izvajanje ustreznega nadzora. “Kar se tiče nove proge Divače-Koper je treba povedati, da je bil ta projekt vrednostno ovrednoten na 1,3 milijarde evrov že pred nekaj časa. Ko se je začel iztekati avtocestni program, si je slovenska gradbena operativa, na čelu katere je bil Ivan Zidar, direktor SCT-ja, želela zagotoviti nek obseg poslov za naprej.” Poudaril je, da ni iz trte izvit stavek, da je bil ta projekt projektiran za gradbeno operativo, in ne za državo. “Tu je izvirni greh.”

Ivan Zidar (foto: STA).

Ivan Zidar (foto: STA).

Leta 2012 projekt po besedah Černača še ni imel gradbenega dovoljenja, niti še ni bila opravljena okoljska čezmejna presoja, ki jo je zahtevala Republika Italija. Zato je bila sprejeta odločitev, da se preveri ekonomska upravičenost tega projekta in tudi ostale možnosti, ki so še na voljo, da se zagotovi obvezna pretovorna pretočnost za potrebe Luke Koper za v prihodnje. “Časa je bilo dovolj. Leta 2013 sem, preden sem zapustil položaj, povedal, da je časa še dve leti, da se to naredi.” Žal se to v tem obdobju ni realiziralo. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano spomladi lani in sedaj smo priča scenariju, za katerega se bojim, da je eden najslabših izmed vseh možnih. Gre za nek megalomanski projekt, projektiran za 160 km na uro. Černač je poudaril, da za potrebe, za katere naj bi ta proga služila, tega ne potrebujemo. 90 odstotkov kapacitet te proge bo pretovor tovora, te hitrosti pa vlaki v tem segmentu ne dosegajo. “Projekt je prebogato projektiran, zahtevani so dodatni standardi, zaradi česar zraven dobimo obežni rob, s čim dobimo praktično dva tira, od katerih je uporaben eden. Bojim se, da se bo s projektom pričelo podobno kot v primeru TEŠ 6, kar je slabo. Gre za politični projekt, ki nima nobene zveze s tem, kar potrebujeta država in Luka Koper.”

Projekt drugega tira je po prepričanju Gašpar-Mišiča nujen za razvoj Luke Koper, nujen za razvoj države Slovenije, zaradi njenih geostrateških prednosti, ki nam tudi po naravni poti ponujajo, da uveljavimo geopolitično moč v regiji. Poudaril je, da če ne bomo izkoristili svojih potencialov, bodo to izkoristili naši sosedje in se bodo pridno razvijali, mi pa bomo nazadovali. “Ne glede na to, ali je to politični ali nepolitični projekt, vsi projekti v Sloveniji, ki so veliki infrastrukturni projekti, so dobili nekako pečat političnosti,” je povedal in dodal, da smo izgubili četrt stoletja zaradi prerekanj. “Dejstvo je, da imamo Luko Koper in da imamo potencial razvoja v severnem Jadranu, saj tam še ni gospodarskega središča, zato Luka Koper potrebuje redno povezavo s tržiščem.”

Gradbeni lobij je upravljal z državo
Drugi tir je samo kamenček v celotni verigi, ki ga načrtujemo in bi ga morali pospešeno izvajati, je povedal Gašpar-Mišič. “Sem za to, da sedaj, ko imamo gradbeno dovoljenje, izvedemo razpis in da dobimo izvajalca, ki bo ponudil pravo ceno. Vemo, da so bili mnogi projekti načrtovani z namenom, da se zadovolji gradbeni lobij, ki je takrat dejansko upravljal z državo, in da so bile takrat cene enkrat višje kot na mednarodnem trgu.” Poudaril je, da so tudi naši strokovnjaki vezani s politiko in dodal, da bi bil za to, da bi se dale potrebe države pod skupni imenovalec ne glede na to, kdo je na oblasti. “Če bi to upoštevali, bi bili država z veliko začetnico, tako pa se iz dneva v dan soočamo s problemi in se sprašujemo, kaj bo jutri in ali bo ta projekt sploh zgrajen ter s kolikšnimi sredstvi.”

Gašpar Gašpar-Mišič: “Skrbi me, da bi bilo 1,3 milijarde evrov namenjenih za enotirno železnico”
Gašpar-Mišič je podal prepričanje, da glede na to, da se ukvarja s projekti in pozna situacijo, meni, da je številka 700.000 evrov bolj realna kot pa znesek 1,3 milijarde evrov. Mednarodni razpis in pravilen popis del po njegovo predstavlja edino pravo pot, da bi izvedeli realno ceno. “Trg je edino merilo. Skrbi pa me, da bi bilo 1,3 milijarde evrov namenjenih za enotirno železnico. Menim, da je to zastarel način gradnje, biti mora dvotirna,” je rekel in dodal, da za tako obliko prometa ne potrebujemo proge, ki bi omogočala hitrost 160 km na uro. Današnje povprečje hitrosti med Koprom in Divačo je 26 km na uro, maksimalno 29 km/h in še vedno pripeljemo povprečno od 80 do 90 blagovnih kompozicij dnevno. Po njegovem mnenju potrebujemo dvotirno železnico, ki bi omogočala maksimalno hitrost 80 do 100 km na uro. “Če imamo sedaj projektiran projekt za 160 kilometrov na uro, ga je treba poenostaviti in mu dodati še en tir v vrednosti 700 milijonov evrov.”

Foto: Nova24TV

Foto: Nova24TV

Pri načrtovanju infrastrukturnih projektov racionalen in realen
“Iz izkušenj bi dejal, da glede na to, kako je projektiran ta projekt, zanj ne bo dovolj niti 1,3 milijarde evrov,” je poudaril Černač. “Pri TEŠ 6 smo imeli popise, revizije in mednarodni tender, pa poglejte, kje smo pristali. Iz 700, 600 milijonov smo pristali na znesku 1,4 do 1,5 milijardi evrov. Kdo bo plačal to investicijo?” Rekel je, da bodo to vsi odjemalci električne energije, tako zasebniki kot gospodarstvo prek položnic. Izrazil je bojazen, da bo nekaj podobnega tudi pri novi progi Divača−Koper in da jo bodo nato plačali vsi, ki bodo registrirali avtomobil, po novem tudi kolo s 25 cilindri, in dodal, da drugih virov financiranja v tem primeru ni. “Zaradi tega je treba biti pri načrtovanju teh infrastrukturnih projektov racionalen, realen. Slovenija ne potrebuje samo nove povezave DivačaKoper, potrebujemo modernizacijo na pretežnem delu celotnega petega koridorja.”

Ko je bil ta projekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in je bil še čas, da se ponovno preveri možnosti, ki so že bile nekoč na mizi, se žal to ni naredilo. Černač je podal prepričanje, da če je to res drugi tir, zakaj potem gradbena operativa ne zgradi še enega ob obstoječem? To bi bilo možno narediti za precej manjši znesek. Poudaril je, da že potekajo pogovori z Evropsko investicijsko banko, šlo bo za kredit, državna poroštva, na koncu pa bodo to odplačevali vsi davkoplačevalci. “Država ni tako bogata, da bi lahko pretirano veliko količino denarja namenila enemu projektu, treba se je zavedati, da Luka že sedaj veliko tovora prepelje po cesti.”

Delamo ferrari za potrebe srednjega razreda
Iz evropskega denarja je bilo po besedah Černača v perspektivi 2007−2013 namenjenih 300 milijonov evrov za modernizacijo obstoječe proge Divača-Koper, česar nismo izkoristili. Rečeno je bilo, da bomo s tem denarjem bistveno povečali pretočnost te proge, kar se pa po njegovih podatkih ni storilo. “Bojda se je povečal pretok za deset vlakov, ampak glede na vložen denar, je to malo. Tukaj želimo delati ferrari za potrebe srednjega razreda, kajti glavna pretovorna kapaciteta je tovorna.” 

Po prepričanju Gašpar-Mišiča je imel vložek v modernizacijo obstoječe proge pozitivne rezultate, saj je bila proga nevarna. Promet se skoraj podvojil s pomočjo notranje reorganizacije in modernizacije proge. Podal je upanje, da bomo končno potegnili črto in da bomo šli naprej in rekli: “Ta projekt potrebujemo in ga poskusimo zgraditi ceneje, prav tako pa pričnimo graditi novo državo infrastrukturo tudi drugje.” Povedal je, da je Slovenija prečudovita podalpska država, ki je omejena sama s seboj. “Mi drugih omejenosti nimamo. Toliko smo se ukvarjali samo s seboj, namesto da bi ostali tudi gospodarsko prisotni v državah bivše Jugoslavije. Tam smo izgubili tržišče, v Evropi pa se eni smo dovolj povezali in smo obtičali na slepem tiru,” je izjavil in dodal, da si želi, da bi razumeli širše potencial razvoja Slovenije in da bi razumeli, da Luka Koper ni namenjena samo državi Sloveniji, ampak tudi Avstriji, Madžarski, Slovaški, Češki, Nemčiji, naš cilj pa je tudi Poljska. Komentiral je, da moramo vlagati v tega ferrarija, da bomo osvojili ta trg.

Foto: STA

Foto: STA

Luka Koper je lahko po besedah Gašpar-Mišiča velika konkurenca severnoevropskim pristaniščem. “Želim si izgradnjo in prepričan sem, da se bo vsak vložen evro povrnil, ker ima Luka potencial razvoja. Odprema tovora je ključna,” je še rekel in dodal, da ni greh delati napak, temveč je greh, če jih ponavljamo. Po njegovem mnenju je tako projekt treba realizirati, mednarodni tender pa naj bi bil tisti, ki bi pokazal, koliko bo vse skupaj stalo. Černač je podal prepričanje, da glede na to, kako se projekt izvaja,  da ni ambicija, da bi bil projekt cenejši, ampak da bi trajal čim dlje. “Kaj pa ostalo železniško omrežje, ki je najbolj prometno? Ogromno denarja bo porabljenega po nepotrebnem in od kje se bo odplačeval?” Komentiral pa je tudi izjavo Gašpar-Mišiča glede tega, da naj bi se denar mnogokrat povrnil in dodal, da se bo denar povrnil le delničarjem v Luki Koper.

Država bi morala gledati z vidika celote
Černač je poudaril, da mu nikakor ni jasno, zakaj vztrajajo pri tem, da potrebujemo projektno podjetje, če je država investitor. “Potrebovali bi ga, če bi razpisali koncesijo,” je rekel in dodal, da bi bilo nujno, da bi država gledala iz vidika celote. “Ljudje nimajo ustreznih storitev na Slovenskih železnicah, ker je omrežje zastarelo. Po nepotrebnem bomo porabili preveč denarja.” Povedal je, da se bo tudi tukaj kot v TEŠ 6 pričelo s pripravljalnimi deli, z odprtji dostopnih cest, možnostjo odprtja deponij za izkopni material, za kar se bo namenilo 20 do 30, 40 milijonov evrov. “Ko bo projekt stekel, nihče ne bo vedel, kakšna bo vrednost tega projekta,” je povedal in dodal prepričanje, da se žal nekdo iz velikih slabih projektov ni naučil tega, kar bi se moral naučiti. “Izgradnja tira ob obstoječem tiru morda ni najboljša, bi pa bila koristna v naslednjih 10 do 20 letih.”

Foto: Nova24TV

Foto: Nova24TV

Gašpar-Mišič za razliko od Černača v podjetju 2TDK ne vidi nič problematičnega. Rekel je, da bi on k financiranju povabil tudi soinvestitorje iz Madžarske, Češke, Poljske, Slovaške, Nemčije, povabil bi gospodarske družbe, in ne države. “Če država ohrani večino v Luki, je prav, da investira s Slovenskimi železnicami, če ne želimo, da imajo državljani breme, potem morajo imeti tuji investitorji korist od tega, ki pa želijo imeti dobiček.” Poudaril je, da če bi zaradi tega postavili visoko takso, bi s tem spravili Luko na kolena, kajti cena voznine tovora je pomembna na svetovnem tiru. Po njegovem mnenju drugi tir predstavlja del pristaniške infrastrukture in dodal je, da je napačno mišljenje, da je ta del državni. “Velja naslednje: v logistični verigi mora biti vsak člen močan, ta veriga pa je tako močna, kot je tudi močen njen najšibkejši člen.”

Poleg tega je dodal, da se zavzema za poenotenje politike za izgradnjo dvotirne železnice. “Dobili smo gradbeno dovoljenje, vlada mora začeti graditi in naslednja vlada mora nujno to upoštevati in nadaljevati z gradnjo, da bo s tem upoštevala pravilo dobrega gospodarstva.” Černač je poudaril, da kot vsak gospodarno upravlja s svojim denarjem, bi moral gospodarno upravljati tudi z javnim denarjem. “Trdno sem prepričan, da potem takega projekta ne bi imeli na mizi. 20 let se ta projekt vleče, varianta je bila tudi navezava na Italijo preko Kala, ker bi ga financirala tudi Italija, pa se je v času Boruta Pahorja zalomilo.” Luki Koper je treba podati ustrezne možnosti za nadaljnji optimalni razvoj, da ne naredimo, česar ne potrebujemo. Zaradi tega bo po prepričanju Černača zmanjkalo denarja za druge potrebne projekte.

Neodzivnost vlade, sledenje navodilom iz ozadja
Voditelj Tomašič je rekel, da bi nujno potrebovali premierja, ki bi odločno udaril po mizi. Gašpar-Mišič, ki se zavzema za izgradnjo drugega tira, pa je dodal, da novih delovnih mest ne bomo ustvarili, če ne bomo vlagali v infrastrukturo, brez tega pa se ne bo razvijalo gospodarstvo, brez razvoja gospodarstva pa tudi ne bo delovnih mest. “Ljudje se ne zavedajo, koliko denarja je izginilo v bančni luknji, če bi se, bi bolj preudarno hodili na volitve.” Rekel je, da  težavo politike predstavlja nerazumevanje, da je izgradnja nujno potrebna. Tako bomo pomagali prevoznikom, ki bodo ustvarili novi delovni potencial. “Do pred kratkim nismo imeli strategije upravljanja z državnim premoženjem, saj se je to prelagalo z vlade na vlado,” je povedal in dodal, da je to zanj država nesmislov, saj se ne znamo poenotiti niti o ključnih razvojnih potrebah te države. “Zaradi spodrsljajev nas sosednje države gledajo z obžalovanjem, uničili smo lesnopredelovalno industrijo, gradbeno industrijo, tekstilno industrijo in vse, kar se je dalo.”

Foto: Nova24TV

Foto: Nova24TV

Odgovorna politika mora po besedah Černača videti celo državo, ne samo dela države. “Odgovorna politika bi modernizirala tudi druge dele prog,” je komentiral in dodal, da smo do sedaj na račun tajkunskih prevzemov izgubili veliko kakovostnih podjetij in delovnih mest. “Bojim se, da se bo zgodba ponovila, glede na to, da v primeru bančne luknje ni nihče odgovarjal.”  Modernizacija bi se morala po prepričanju Černača začeti že zdavnaj in ni razloga za to, da se to ne zgodi.

Vlada Mira Cerarja in strici, ki jo v resnici vodijo, nimajo nobenega občutka za ljudi, saj jim gre izključno za lastno korist in ohranjanje oblasti. Le upamo lahko, da bodo volivke in volivci to spoznali že na naslednjih volitvah, kajti v nasprotnem primeru bo prepozno in bo Slovenija postala oaza revščine v Evropi po zgledu socialistične Venezuele, ki so si jo slovenski socialisti zamislili kot vzor.

N. Ž.

 • APMMB

  V kolikor bo 2, tir zgrajen po predvideni trasi, bo še mnogo večja polomija kot je TEŠ 6.
  Traso za 2. tir je pred leti narekovam sam Ivan Zidar.Takrat je bil na višku svojih moči in je obvladoval Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje in prostor ter seveda v celoti kontroliral izgradnjo infrastrukturnih objektov.On je glavni krivec za izbiro najdražjih varianat avtocestnih odsekov v Sloveniji. Tako je iz zakulisja naekoval izbiro trase preko Trojan,preko Črnega kala in tudi na območju Trebnjega. je avtor prvovrstne neumnosti, izgradnjo avtoceste med Lenartom in Pincami v zoženem profilu, kar že sedaj predstavlja veliko težavo, v bodoče pa bo širitev in dogradnja stala zelo veliko in še promet bo oviran.
  V času največje moči si je ta tajkun nad tajkuni s pomočjo svoje udbovske kamarile in seveda ob zaščiti Milana Kučana dovolil in narekoval izbiro trase 2. tira. Zaukazal je sprojektirati taso 2. tira z računsko hitrostjo 160 km/h na izredno zahtevnem terenu.Jasno je, da se z izbiro računske hitrosti trasa podraži in projektantu ne preostane drugega, kot da jo vodi v dragih in za gadnjo zamudnih tunelih. Tako si je padli tajkun v naprej zagotovil delo. No hvala bogu je prej padel, a kaj ko je za seboj pustil opustošenje,kakrešnega Slovenija še ni videla.Na tisoče podizvajalcev in delavcev je propadlo in gledali smo tragedije, ki se dogajajo še danes.Eden največjih lopovov vseh časov v Sloveniji, na udbi zrasli tajkun Ivan Zidar pa je še vedno na svobodi in kot kaže ne bo nikoli za svoje lumparije odgovarjal.
  Preveč uslug je naredil svojim mentorjem Kučanu in Zemljariču.
  Očitno pa se zgodovina ponavlja.Kučan je našel novega Zidarja in 2. tir bodo gradili po že znanem modelu isti lopovi, ki so gradili avtoceste.
  Njaprej bodo ceno proge znižali na še sprejemljivo ceno, a iz investicije izpustili nekaj bistvenih elementov, brez katerih proga ne bo mogla obratovati.Ko bo gradnja v polnem teku, bodo postopno prihajali s kartami na dan in z aneksi rušili dogovorjene osnovne cene in sveda postopno dražili investicijo. Najemati se bodo začeli dragi krediti za kere bo poroštvo sprejmala država, se pravi ponovno nas bodo obremenili za kakšno milijardo. Ob tem bodo pomasmezniki, ki bodo pri koritu bogateli in si polnili žepe, uboga stroka, ki pa bo vodila drago gradnjo pa bo kriva za podražitve, za dodatna dela in za zamude. Saj bo za podpisovanje aneksov potrebno dela prekinjati in uganjati norčije za publiko.Kar nekaj pa jih bo izbranih in žrtvovanih, kot krivcev za polomijo.
  Milan Kučan in njegova kamarila pa se bo potuhnila in začela vpiti: primite lopova in odletel bo nekdo, ki je pri vesej polomiji najmanj kriv.Recimo našli bodo novo Hildo Tovšak.
  Kljub temu,da bo 2.tir izgrajen pa bo do ostali problemi luke Kopre še naprej, saj luka ne bo imela investicijskih sredstev. Osiromašene bodo Slovenske železnice, ki bodo še naprej poslovale po trasah starega in več kot 100 let pokojnega Franca Jožefa.
  Komunistična kamarila pa bo trdila, da z Milanom Kučanom varuje Slovenijo pred nazadnjaštvom.

  • Shadow

   Lepo in jasno napisano. Država je ugrabljena in z njo vsi pošteni državljani.

  • Anton

   genialno povedano

 • tzt

  Kučan se je vmešal samo zaradi provizij. Kajti Kešeljević (Cerar), Kač (DRI) & pajdaši iz SMC so si že začeli deliti obloženo mizo provizij. Zdaj bo pač Milan preko “svetovalca” Dragonje (za nič odgovoren večni svetovalec) in slamnatega direktorja 2TDK nafilal žepe Old boysov z našim denarjem. Seveda bodo drobtinice padle tudi v žepe vnukom stricev iz ozadja. Da bodo imeli za sladoled. Dolgove in novi blišč posvečenih bomo plačali zvesti davkoplačevalci.

  Kar se tiče povečanja pretočnosti tovornega prometa, so zadosti izogibališča ob obstoječi trasi. Ta pokrijejo vse potrebe za vsaj nadaljnih 20 let. S progo katera bo dovoljevala hitrosti do 160 km/h na tem odseku, bi kazalo na vizijo, da se bo Slovenija vključila v Evropsko omrežje hitrih potniških vlakov in s tem povezala preko Ljubljane, Celja in Maribora, Benetke z Dunajem. Italijani so že zdavnaj zgradili super hitro železniško povezavo od Benetk, Firenc, Rima, do Neaplja s krakom do Milana in Torina. Vlaki vozijo s hitrostjo 250 km/h. Tako se v parih urah iz Mester pripelješ na sestanek v Rimu in še isti dan nazaj domov. Podobno bi lahko bilo tudi pri nas, ko se več ne bi splačalo rinit z avtom v metropolo.

  • KIKI

   Poklici iz groba Franca Jožefa in Marijo Terezijo ! Ti bojo pravilno svetovali!
   Naš železniški promet je še od takrat !

   • Opazovalec

    Bonbonček KIKI, za Marije Terezije niso nikjer v svetu še poznali železnice! Res pa je bil rajnki kajzer dovolj brihten, da se je odločil podpirati gradnjo železnic, kljub temu, da bi mu vsi današnji novo-ekonomisti dokazovali da je to nerentabilno in se investicija ne bo povrnila v 20 letih.

   • radames

    Marija Terezija je umrla 1780, ko se o železnicah ni vedelo še nič!

    • Nata

     No ? Tako se pravi, kadar je nekaj pač res staro……zastarelo……

 • VERZIFIKATOR

  Mira Železnik Tiršek

  OSTRŽKOV DRUGI TIR

  Na vse pomislil, glej, sem že doslej,
  pa vendar, kot zdaj vidim, ne na vse,
  saj zdaj ves forum od zamisli vre,
  poraja vrsta novih se idej.

  Z Ostržkom kaj da se bo dogodilo,
  predvidel zdavnaj bil je že Collodi,
  da frkolin, ki sam po svetu blodi,
  konča obešen sam na rogovilo.

  Lisjak in maček stokrat pretentata
  Ostržka, kratkovidno malo lutko,
  ravnata z njo kot bi z zaklano putko,
  saj vendar prekaljena to sta tata.

  Cekinov da Ostržek bo zakôpal
  sposojenih v namensko levo jamo,
  to zgodbo iz Collodija poznamo,
  potem ga maček spretno bo oropal.

  A glej, pozabil sem na en scenarij,
  železna proga da ima dva tira,
  in kdor po njej navzgor si pot utira,
  računa naj na vsak imaginarij.

  Ob gradnji tira drugega seveda
  rodi scenarij se rezervni takšen,
  da kos lesa neuporaben kakšen
  zavrže na zemljišče se soseda.

  Ob forumski pohlepnežev nervozi
  lesena majhna zlahka se ovira
  premakne tudi na sredino tira,
  Ostržka lutko hitri vlak povozi.


  Ob tiru majhna naredi se gneča,
  maček kot izvedenec za proge
  v poročilo dá, da je uboge
  lutke delovna bila nesreča.

 • Opazovalec

  1) Gašpar-Mišič je podal prepričanje, da glede na to, da se ukvarja s projekti in
  pozna situacijo, meni, da je številka 700.000 evrov bolj realna kot pa znesek
  1,3 milijarde evrov.

  ad 1)Moje skromno mnenje je, da takšen model še 2-stanovanjske hiše ne zna finančno ocenit

  2a) G^2M: Današnje povprečje hitrosti med Koprom in Divačo je 26 km na uro, maksimalno 29 km/h in še vedno pripeljemo povprečno od 80 do 90 blagovnih kompozicij dnevno.

  2b) primerjajte z ZČ: “Bojda se je povečal pretok za deset vlakov, ampak glede na vložen denar, je to malo.”

  ad 2b) Ta človek v zadnjih 5 letih ni od blizu videl prometa na koprski progi in ni kvalificiran govoriti o prometu na njej.

  3) Komentiral (ZČ) pa je tudi izjavo Gašpar-Mišiča glede tega, da naj bi se denar mnogokrat
  povrnil in dodal, da se bo denar povrnil le delničarjem v Luki Koper.

  ad3) In največji delničar je država ( se pravi davkoplačevalci), na kar mirno pozabi

  4) Povedal (ZČ) je, da se bo tudi tukaj kot v TEŠ 6 pričelo s pripravljalnimi deli, z odprtji dostopnih cest, možnostjo odprtja deponij za izkopni material, za kar se bo namenilo 20 do 30, 40 milijonov evrov…

  ad4) Tudi ko si je gradil hišo je najprej naredil dostopno pot in upajmo uredil možnost odvoza izkopnega materiala. Ampak blebetati je neskončna všečnost propadlih politikov.

  itd…itd…..

 • francelj3

  Edina racionalna rešitev, kjer tudi ne bo mogoče veliko ukrasti, je proga Koper-Trst.

 • centurion

  Takole je treba pravilno zapisati.
  Projekt med Koprom in Divačo ne bo
  ” Drugi T I R ” ampak
  ” Drugi T E Š “

 • črnaovca

  Ne samo drugi tir tudi avtocesta med Šentrupertom in Velenjem je ista zgodba, najdražja možna varianta samo da se bodo kadri iz Velenja spet lahko mastili kot so se pri TEŠ6.

 • KIKI

  Tovariši iz prvega tira prihajajo še na drugi tir! In kaj ostane nam, državljanom?
  Prazen proračunski žakelj, nedokončana investicija! Ogromna zguba, strahoviti
  krediti za najmanj dve ubobožani generciji!
  Na juriš, tovarišija!

 • montyamp

  Kje so trezni lovci ???

 • Antonius

  Ura je 12 in 5 minut, dobro jutro volilna Slovenija, že dolgo časa je čas, da se zbudiš!

 • Iva

  Odgovorna politika mora po besedah Černača videti celo državo, ne samo dela države. “Odgovorna politika bi modernizirala tudi druge dele prog,” …

  Me zanima s kakšno hitrostjo se bodo premikali “luški” in ostali vlaki po “avstroogrski železniški infrastrukturi”.

 • montyamp

  Slovenci z ignorantskim odnosom do svojega denarja , ponovno dokazujejo , kaj komunistični fašizem z UDBOPARTIJSKIM terorizmom lahko v 100 letih naredi iz nekoč normalnega naroda .
  GORJE NARODU , KO HALBMADŽARSKI MURGLOSRBSKI HLAPEC , SVOJ BLESAVI RILEC RINE V GRADBENE PROJEKTE GLOBALNEGA POMENA .
  MORILCE NEMCI DOSMRTNO , PRI NAS SO PA INVESTITORJI ZA DENAR OBUBOŽANEGA NARODA .

 • domovina mili dom

  Problem je kdo bo preprečil roparske namene F21, zdaj, ko je še čas.
  Hanzi tv? Pozabite.
  POP- A? Odmislite.
  Planet? Nikoli.
  Nova TV? Kaplja v morje.
  Torej roparji imajo prosto pot, mi butli pa jih plačujemo preko proračuna.
  Tako kot v zdravstvu. Nabili bodo višjo tarifo, da bo udbomafiji kanilo v žepe še več denarja.
  To je reforma. Mafijo obdržiš, samo naviješ cene.
  Mater vam vola komunističnega.

  • Iva

   SAMOVOLJA t. i. leve elite F21 (postkomunistov-kontinuitete-pajdašev) z marionetami prav v vseh vejah oblasti je ena najhujših oblik ZLORABE ljudstva (davkoplačevalcev).
   FAKE SLO demokracija!!!

 • von Rhein

  Najbolje,da se lotijo gradnje po vzorcu Mladinske delovne brigade.Tako jim ostane dovolj materiala za učbenike in hvalo čez desetletja kaj vse koristnega so zgradili in osrečili državljane.In tudi politični kadri se v takih akcijah kalijo.

  • RATATA

   Ja, res, še dandanes marsikdo, kar se opravljenega dela tiče, ne more povedati drugega, kot to, da je bil v delovnih brigadah. Orosi se jim oko, ko to pripovedujejo. In ti so predvsem zsms-jevci, ki so “napredovali” v eldeesovce – zaresovce – ps-jevce, smc-jevce …
   Tisti, ki je hotel dobiti delo konec 40. in v 50. letih p.s., je moral najprej za mesec, dva, tri v delovno brigado – “za izgradnjo domovine”. Mladince so tudi kasneje imeli te tabore.
   Zdaj se je “domovina” iztrošila – je dotrajana.
   Krasna priložnost za te MDB-je. Vendar ne le to. Saj dela nimajo niti SRednji niti STarejši.
   Torej MDB+SrDB+StDB = SplDB (splošne Delovne Brigade).
   In če se jim stalno ko o tistih akcijah pripovedujejo orosi oko, imajo zdaj lepo priložnost in to ponovijo.

   • von Rhein

    Pa še kariero lahko ustvarijo.Po načinu in poti Janeza Kocjančiča,komandanta neke bigade.Tudi serbocroatiš se je v brigadi naučil.

    • KIKI

     Ja, Kocijančič je zelo talentiran za komandanta iz ozadja!
     Tudi iz ZDA, kjer ima sirotek čisto majčkeno firmico!

 • Olga

  Cerarja, ki to izsiljevanje dovoljuje, je treba ovaditi, saj omogoča krajo in dovoljuje komunistu Kučanu in njegovemu mafijskimi krogu ropanje državne blagajne!!!
  Tudi EU parlament je treba informirati in onemogočiti negativno delovanje Violete Bulc! Zadeva diši po korupciji!

  • Primoz Papez

   Pa vi bi vse ovadili…
   Samo vašega preroka ne
   Janša ni kriv…

   • Olga

    V demokraciji lahko ovadiš, v komunizmu pa izvensodno umoriš! Kaj je prav po vaše?

  • Vera

   Olga : Kučan je dejal točno takole : ” Gradil se bo drugi tir – ali pa naj Cerar odstopi “. Še ena potrditev, da vse niti v naši državi vodi stari, sivi upokojenec . Zakaj mu je toliko do tega, če ne za svoje koristi ? Cerar = pa cmera!

 • odzunaj

  In ta mafija se je prikradla celo v kulturo, v Slovensko filharmonijo.Preberite si o dveh ključnih nosilcih rušenja sedanjega uspešnega direktorja Slovenske filharmonije. Ali je pogolten godalni umetnik sploh še umetnik, ne samo po nazivu, ampak pri samem glasbenem izvajanju ?

  http://www.topnews.si/2017/01/20/ozadnje-antibirokratske-revolucije-v-slovenski-filharmoniji-in-koliko-zasluzijo-akterji-stavke/

 • totex39

  Očitno komunistične kradljivce spet vlečejo vzgledi po milijonskih zneskih, ki bi jih lahko pospravili v svoje žepe. Vemo, kako je bilo s TEŠ 6, kje še vedno nihče ne odgovarja za milijonsko krajo.

 • KIKI

  Pravkar sem poslušala na TV 3 tovariša Hanžeka,, veleuma leve vlade, ki
  vodi komisijo za ugotavljanje nepravilnosti projekta TE6. Kaj večjega butca
  pa niso našli? Seveda ne, z vzrokom, da se ne odkrije nič in da se vse zvali
  od “snovalca” Teša Ropa na Janšo. Brez Janše ne bi bilo krivca, pa čeprav
  se je iz Teša preko vseh ZK partnerjev ropalo do nezavesti, s Kopačem na
  čelu, LDS , Zares , SD etc. Hanžek je tam, da ne dokaže nič, razen 100x omeni
  ” za čas vladanja JJ” … Osebno se spomnim Velenjskega Meha, ki se je drl
  za časa Janše, kako pomemben za Velenje je ta projekt, saj je pod nami še za
  30 let premoga!!!
  No, na ta način prideš naravnost do pekla !! in nikamor drugam!

  • Dragan Krstič

   Mehov Srečko bi vso delovno dobo kopal premog, vendar je imel Srečko srečo da imamo komuniste zato se jim je pridružil in ljudstvo vodilvsvetlejšo bodočnost. Za Hanžka pa škoda besed, možgane ima scvrte od travce, koke in alkota.

  • Peter

   Hanžak vodi komisijo za ugotavljanje…hahahahaha ROTFL.

  • Nata

   + + + + + + + + + ja, Meh !
   Sem mislila takrat, da bo od silnega napihovanja počil !!

 • Prle

  Eno uro nazaj sem po radiu slišal,da bo Kučan financiral stranko sds na naslednjih volitvah.Tako,da bo ves dobiček od nakradenega denarja pravzaprav investiral v stranko sds.

  • valentin

   No bad idea. The money must around.

 • bbb

  Sami poštenjaki, Mišič,
  Černač, SDS se bojijo, da bo za njih premalo ostalo.

  • Johan

   Idiot to ti misliš !

 • valentin

  Dejstvo je, da imamo sramotno slabo železniško infrastrukturo. Vemo, da je potrebna nadgradnja povezave luke Koper z železniško infrastrukturo znotraj EU. Izvede se razpis za posodobitev naših železnic, ki mora biti popolnoma transparenten za javnost oz. nam davkoplačevalcem. Torej, sredstva, ki so na razpolago in tista, ki se jih lahko pridobi za izvedbo posodobitve morajo biti znana. Matematika je ekzaktna veda in brez vključenih špekulativnih izvajanj lahko dojemljiva . Denar, ki nam je na razpolago lahko uporabimo za izvedbo. Nato izberemo najboljšega ponudnika, tako cenovno kot kvalitativno, pa naj si bodo to Francozi, Kitajci ali Japonci, Tu partija, stranke, klani, lopovski zaslužkarji nimajo kaj izkati. Strokovnost, znanje in volja za izvajanje dejavnosti v Sloveniji niso problem. Problem je v zaslužkarstvu in moči posameznikov, ki ne dovoljijo sposobnim, s poštenimi nameni za prevzem nalog.

  • Peter

   In potem si se zbudil in ugotovil, da si še vedno v Dolini in da so sanje mimo, no.

  • von Rhein

   Imaš prav.Tudi zelo enostavno je.Nisi pa upošteval tega ,da ni skladno z branjenjem tekovina.

 • xtc

  Realnost ;ki sledi po TEŠu;sleje kot preje bo zmanjkalo denarja in država bo morala Teš enostavno zapreti izgube bodo prevelike;kajti firma tekoče že na narejem miljardni puf dela nove in nove;saj ni rentabilna:
  Precej podobno bo z drugim tirom gradnja se bo dražila in trajala;projekt nebo nikoli rentabilen;tranzit pa se bo zaradi izgubljene arbitraže in ažurnosti Italjanov in Hrvatov odselil tja nam pa ostali megalomanski spomeniki(neuporabni) in enaki dolgovi podobno bo z Tretjo osjo;če pa bo preje zmanjkalo kreditov pa bo itak vse obstalo:

 • Hribouc

  Kučanov buldožer oblastnega napuha in revolucionarnih krvavih riht se je pravilno vsedel na napačni vlak.
  Njegov zadnji farizejski vlak, ki ga bo zapeljal v njegovo skurbano nezgodovino pohlepa, barbarstva in
  njegove Kulture smrt v imenu vseh njegovih sprevrženih polresnic in resnic, sploh pa komunistične laži.
  Po 2.TIRu se bo zapeljal v nepovrat.
  V luko za izdajalce naroda.
  Ne bo rdečega tepiha.
  Bodo pa fanfare naših krivično pobitih poštenih prednikov, belih, rdečih in modrih , tudi, piščal naših prednikov iz jame Divje babe, najstarejše znano glasbilo človeške zgodovine.

 • Juhica SDH

  Mišič lepo si povedal. Samo kaj zdaj narediti da bodo manj kradli?

  • učko

   Bravo!!! Pravo vprašanje !!!!!!

   • Anton

    očitno je treba “upokojenca” prisilno upokojiti in tokrat za stalno

    sarkazem press

 • Hribouc

  Poslušajte dr.Duhovnikovo idejo.
  Poslušajte vse argumente zdravih in pametnih!
  USTAVIMO KUČANOVO FALANGO POBLAZNELIH POGOLTNEŽEV LJUDSKEGA DENARJA, ČASA, VOLJE IN RADOŽIVOSTI !
  ———————————————————————–

  DRUGI TIR NA REFERENDUM !
  ——————————————————————————————————————————-
  KUČAN, DOST JE !

  Ne boš več žrl in razmetaval našega denarja, niti naše prihodnosti !

  STOP , USTAVIMO POGOLTNO BLAZNOST !
  ——————————————————————————————————————————-

  • učko

   Ja, dejmo jo ustaut !!!! Ampak načrt za to mora narediti “dobro plačana politična opozicija”!! Kaj pa dela ta opozicija??? NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, NIČ, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Hribouc

    Mi, na spletu lahko lajamo in Kučanovo piratsko udbopodzemlje odmrznjenega boljševizma tako ali tako, hara dalje.
    Maslešo je zamenjal novi masleša in težav ni pričakovati, vse je lepo splanirano tako, da loahko že rečemo, da Klememčič fantastično servisira Udbokučanistansko bando v ospredju in v ozadju!

    Vedeti pa mora, da Vztrajniki ne bomo nehali nikoli, vse doklej ga ljudstvo ne bo spljuvalo in zbrcalo v svinjski del prašičje zgodovine rakave bule Slovenistan.

    Ja, OPOZICIJA ? NIČ.TUDI V TEM PRIMERU.
    Janša, kot, da je paraliziran.
    Onadva pankrta, NSi in SLS sta itak v gnojnici do vratu.

  • Darth Vader

   referendum o drugem tiru….

 • učko

  Zdej je pa TAKOLE !!! Opozicijski politiki in del strokovne javnosti so predvideli ceno izgradnje 2. tira na 600 do 700 milijonov evrov. Sedaj se pa postavlja vprašanje: kaj je ta opozicija sposobna narediti, da rdečkarjem prepreči tole novo mega krajo, jim onemogoči začetek projekta in vso to rdečkarsko bando, zločinsko pred domačo in evropsko javnostjo ostigmatizira za kriminalce in to za večne čase?!!!?!! Kaj je torej sposobna narediti ???!!! Moj odgovor je: NIČ!!! Totalno nesposobna opozicija. Sam nekaj jamra in joka, narediti pa ne zna nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič,nič, nič, !!!!!!!!!!!!!!!

 • Anton

  pri nas ima očitno “upokojenec” zadnjo odločilno besedo, in kar “upokojenec” reče tako mora biti

  sarkazem press

  • učko

   Zaradi totalno nesposobne opozicije, ki samo kolaborira s tem režimom in od njega pobira drobtinice!!!! Največja golazen pri nas je NESPOSOBNA IN LENA OPOZICIJA! Jaz režim razumem, da krade milijarde in izkorišča totalno nesposobno politično opozicijo !!!!!!!!

   • Anton

    učko pozabil so dodati provokacija press:)

   • Borut Stari

    Očitna disleksija.

   • Vstrajnik

    Nemaš mozga, da shvataš!

 • Nata

  Zadnje čase se mu pa kar samo od sebe smeji, temu malemu možaku ???
  Hudir, saj se mu lahko.

 • Anton

  zato pa gre naši državi tako kot ji gre, ker ji vladajo “upokojenci”

  sarkazem press

 • FORT WORTH

  Dokler bo ta manipulator in lopov rovaril v drzavi Sloveniji dotlej bo drzava drsela v propad.
  Ta je cisti primer unicevalca Slovenske drzave in vse,kar je Slovenskega.
  Prevarant,ki zavestno dela proti drzavi zato,da je njemu in njegovim zivljenje lagodno. Na racun delovnih ljudi in delavstva !

  • Ros

   Kar je čudna ironija, je, da je bil predsednik in to pred in po osamosvojitvijo.

   Ta še države, katere izvoljen in neizvoljen predsednik je bil, ne more imeti rad. To je nora ironija.
   Verjetno je bil grozno travmatiziran v otroštvu; rodil se je v vojni, bil izseljen v Srbijo kot dojenček. Verjetno je videl res grozne stvari. Saj lahko razumem, da je travmatiziran in bolan. Da pa je “de facto” voditelj Slovenije, NE tega pa ne rezumem. Tak si zasluži vojno odškodnino in doživljensko terapijo. Slovenija premore res odlične terapevte, duhovnike, spovednike ipd.
   Predsednik ali voditelj (vsaj v času miru) nebi smel biti.

   Ali se Slovenci nimate prav nič radi? Nimate radi svoje družine? Prijateljev? Res bolana situacija je. In ima vpliv na vse prebivalce te države. Upam si trditi, da vsi živimo mnogo slabše, prav zaradi tega.

   Maščeval se mu ni nihče. Pa vsi vedo, kje živi. Samo mir naj nam da. Nakradli so dovolj. Imajo za 10 generacij dovolj. Maščevali so se za 10x nazaj in naprej. Kaj sploh hočejo?
   Slovenija je izbrala demokracijo in napredek, sodobno družbo in mir. To se jim bo res maščevalo, če ne nehajo.

   Svet ni nor, kot nam želijo povedati. Pač ni.

   Samo pustijo naj levici, da se razvije v normalno levico. Mi bomo pokopali svoje mrtve. In to je to. Za njih je to kupčija stoletja, če ne tisočletja.

   Komunisti so v Sloveniji (in na Balkanu, in po svetu) prižgali sod smodnika. Prosimo jih samo, da LAHKO pospravimo črepinje in ostalo uničenje. Naj nam dajo po 26 + 45 + 5 letih končno mir. To je vse. Mir.
   V drugem primeru jih pač ne bo več. Časa imajo, do konca meseca. Meja na Karavankah je postavljena. Vse ostalo bo vojna, ki jo bodo komunisti izgubili. In izgubili jo bodo brez ujetnikov. In umrli ne bodo kot kakšni heroji ali mučeniki. Ampak kot navadni kriminalci.

   Res. Cel svet ima dovolj.

   Milan Kučan. Jaz ti napovedujem smrt. Pred koncem tega meseca. In jaz bom dočakal, da ti pljunem na tvoj grob.

 • Frank Cosmos

  In vse tole se dogaja že javno na očeh državljanov nekoliko let ukrene se pa nič.

  • Ros

   26 + 46 + 4

 • Ros

  Človek, ki nekontrolirano krade, ustrahuje, šikanira, grozi s smrtjo in naroča umore velikega števila ljudi, tudi policistov, bi moral biti za zapahi. Nihče ni varen pred njegovimi zlobnimi nakanami.

  Ustreza vsem kriterijem velikega kriminalca, mafijskega šefa in terorista v eni osebi. Nobena pretekla ali trenutna funkcija, takšnih ljudi, ne razreši krivde ali kazenske odgovornosti. Ljudi je treba, pred takšnimi psihopati, obvarovati za vsako ceno. Še sami organi pregona se ga bojijo, kar ustreza korupciji najhujše vrste. Nihče ni varen pred njim, ne njegovi politični nasprotniki, ki se ga na daleč izogibajo; ne pripadniki njegovih omrežji, ki mu niso poponoma zvesti. Vsi, ki karkoli vedo o njem, vam bodo povedali isto zgodbo.

  Takšnih je v Sloveniji še veliko. A Milan Kučan pooseblja to zlo in je “de facto” še vedno, voditelj tega zla v Sloveniji.

  Morilec prve stopnje. Če ga vidite, vas prosim, da hitro pobegnete. Ker je res zlo nevaren. Bednik najhujše oblike je, ki bi kogarkoli dal mučiti in ubiti, ker mu pač nekdo ni všeč. Podivjana pošast je, ki ji je potrebno nadeti prisilni jopič. Je najslabše, kar hodi na dveh nogah, kar sem kdaj videl. Pred njegovim zverinskim ravnanjem niso varni niti majhni otroci.

  Žal to ni ne šala, ne ironija, ne politična propaganda. To je le resnica.

  Resnica je tudi, da njega in njemu podobne, sovražijo in prezirajo prav vsi. Tudi tisti, ki mu morajo biti zvesti. Tudi njim se gabi on in njegova zverinska dejanja. Srečo imajo le tisti, ki z njim in njemu podobnimi, niso imeli nikoli opravka. A to je zgodba večine prebivalstva resnično urejenih demokratičnih in pravnih držav.

 • Darth Vader

  milan kučan je terorist, ki je mimo združenih narodov trgoval z orožjem in ga pošiljal na Balkan, ko je bil mednarodni embargo…..njega je potrebni zapret v keho, kot Sanaderja

 • Borut Stari

  A brez slik onega petlerja iz Murgel res ne gre? Saj delate iz mafijca medijsko zvezdo.

 • Borut Stari

  In po vsem grizenju in zmerjanju bodo drugo leto volitve. In ker gredo praviloma Slovenci većkrat na led bodo spet zmagovalci isti.

 • VERZIFIKATOR

  Ozek tir, slep, star, zarjavel, pa vedno znova aktualen.

  Milena Mali Sivec

  DRUGOTIRNOST

  Toliko besed o enem istem tiru,
  pa še trase zanj nikjer, nikoder,
  ve se le, da tir bo plavo-moder
  in po njem vozilo se bo v diru.

  Kdo dvotirnost to bo financiral
  in kdo v lasten žep si tir utirjal?
  Tisti, ki je kretnice usmerjal,
  že doslej vse proge ruiniral.

  Drugotirnost je njegova forma,
  pravzaprav je opcija intimna,
  da prikaže se ko legitimna,
  dal bi vse, da to postane norma.

  Prvi tir za potnike navadne,
  ki si karto morajo kupiti,
  drugi tir za tiste, ki jemati
  znajo zgolj iz kase skupne vladne.

  Vprašam se, do kdaj bo ta hudir,
  kaj vem kakšen, menda štirinožni,
  ves promet usmerjal v svoj tir krožni,
  kdaj se njega spravi v zadnji tir.

  V slepi tir, od koder ni več tira,
  ki pritlehnost spet na progo spravi,
  proga se večtirnosti ozdravi,
  ko sistem povsem se razmon-tira.

 • tarantela

  A je to Nostradamus napovedal?

 • pokvarjeniSvet

  Kolko je Slovenija zmetala ven za železnice bi že zdavnaj lahko imeli infrastrukturo za magnetno levitacijo – bolj znano za Magleve.

  Slovenske Železnice so prva in res najnujnejša stvar katere bi bilo potrebno privatizirati že v 90ih….tako bi se prihranilo na milijone, če že ne milijardo Slovenskega davkoplačevalskega denarja in še razvoj in nadgradnje bi se zgodile pri infrastrukturi tako pa smo zmetali denar ven samo za parazite in ostale uslužbence ki se samo napajajo od SZ oz davkoplačevalskega denarja – razvoja in nadgradenj pa od nikoder

 • Aton

  Luka brez nizkih cen na železnici bi propadla. Tako pa ima velike politične dobičke, železnica pa izgube. Plačajo davkoplačevalci. Očitno z veseljem!

  • Ivan Friderik Novak

   Tonček, s čim se prehranjuješ, da si tako brihten?

   • Aton

    Bakljave.

 • Marija

  Ta se je že v rani mladosti naučil dobre manipulacije in neverjetno kako lahko vleče za nos 2 milijona ljudi. Lahko rečem samo bravo palček.In sladko se bo smejal do konca svojih dni.

 • Anton

  torej kaj bomo davkoplačevalci dobili za 1300 miljonov naprem 700 miljonov,katerega bi gradili Kitajci to je smiselno vprašanje?

 • Vstrajnik

  Če drugi tir bo potrjen za 1.4 milj. po vsaki sili murgelske levice, JE ZBOR NARODA V MURGLAH in nato na GREGORČIČEVI, da pospravimo pogrebce slovenske države in naroda.

 • KIKI

  Kdaj že ima naš mucek, palček iz Murgelj rojstni dan? Dobil bo dragoceno darilce od
  svoje neljubljene državice! Le kam bo milijone dal, ko ima samo dve slabotni kuri za hčeri
  in eno skromno ženičko, ki od “jutra do sutra” kuha krompirjevo župco?….
  Malo bo že mogel potalat med “sotrpine”, a njeeee, drugače se ga bojo lotili s krepelci po debeli
  riti! Vsi z odprtimi žepki čakajo na “čičipu, čičipuuu”, da poje vlakec tam in tu!

 • Julia A. Smith

  Ali ste resno potrebujejo nujnega financiranja za utrditev svoje dolga / račune? Ali ste potrebujejo posojila za financiranje ali razširiti svojo kmetijo, projekt in gradnjo Estate? ali za nakup avtomobila, nakup hiše in drugih osebnih Posojila (posamezniki, podjetja, Realtor in pravne osebe) ETC. Damo ven dolgoročno in kratkoročno posojilo z največ 2% obrestno mero. in si 100% zajamčene brez številko socialnega zavarovanja, ne preverjanje kredita zahteva, smo v poslovni razvoj, finance in odprti za nove priložnosti. zato prosimo, da nas kontaktirate preko e-pošte: [email protected]]