Na današnji dan leta 1945 je Kardelj naročil Kidriču, naj pobijajo hitreje!

Množična zločinca Edvard Kardelj in Boris Kidrič.

25. junija 1945 je vodja slovenskih komunistov Edvard Kardelj poslal zloglasno pismo Borisu Kidriču, naj bodo hitrejši pri “čiščenju” – pobijanju vojnih ujetnikov. To je rezultiralo v več kot 700 množičnih moriščih širom Slovenije.

Če je svet leta 1945 v večini delov praznoval konec druge svetovne vojne in osvoboditev, pa je Slovenijo po enem zlu doletelo novo, še bolj brutalno in krvavo. Oblast v nekdanji Jugoslaviji so prevzeli komunisti, ki so veliko gorja prizadejali že med vojno z načrtno povzročitvijo državljanske vojne, nato pa so s terorjem le še nadaljevali in ga stopnjevali, da so pobili praktično vso inteligenco, gospodarsko elito in politično opozicijo.

Po koncu druge svetovne vojne, 9. maja 1945, so komunisti več kot mesec dni izključno pobijali vojne ujetnike. Gre za največji zločin, storjen na slovenskih tleh in na območju nekdanje Jugoslavije, kjer je po nekaterih podatkih umrlo več kot pol milijona ljudi. Dokaze o najbolj množičnih kršitvah človekovih pravic pa ne hranimo zgolj v več kot 700 moriščih na slovenskih tleh, temveč tudi v obliki dokumentov, ki so se ohranili do danes.

Za Kardelja so pobijali prepočasi
Prav na današnji dan leta 1945 je vodja slovenske partije Edvard Kardelj poslal depešo prvemu predsedniku slovenske socialistične vlade Borisu Kidriču, da bodo sodišča nacionalne časti razpuščena v treh tednih, vojna sodišča pa bodo sodila samo vojnim osebam. Vse druge primere bodo prevzela redna sodišča. Razglašena bo nova amnestija. Nato pa: “Nimate torej nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej.”

Depeša Kardelj Kidrič.

Edvard Kardelj je poznan po tem, da je z ideologijo samoupravnega socializma popolnoma uničil gospodarstvo Jugoslavije, bil je tudi glavni krivec za izgubo Istrskega polotoka, ki ga je samovoljno predal republiki Hrvaški. Že med vojno je bil je nevaren fanatik, kjer se je za prevlado posluževal najbolj brutalnih metod. Narekoval je radikalne usmeritve VOS-a (varnostno obveščevalne službe). V času vojne in tudi tik po njej je za dosego svojih ciljev z lažmi in umori, vzpostavljal svoja fanatična nagnenja. Spomnimo, da sta bila Kardelj in Kidrič naročnika umora slovenskega izobraženca dr. Lamberta Ehrlicha, 26. maja 1942.

Sara Kovač