Romana Tomc o Zakonu o tujcih: Za varnost državljanov je treba poskrbeti pravočasno!

Romana Tomc

Evropska poslanka Romana Tomc po neizglasovanem vetu v Državnem svetu Republike Slovenije na Zakon o tujcih pozdravlja dejstvo, da bo novela zakona kmalu stopila v veljavo. Zakon uvaja nova člena, in sicer 10. a člen in 10. b člen, ki določata, kakšno naj bo ravnanje oblasti v primeru spremenjenih razmer na področju migracij.

S tem se omogoča,  da se osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo, ta zavrne. Prav tako lahko oblasti osebo, ki se na območju naše države nahaja nezakonito, privedejo do državne meje in jo napotijo v državo, iz katere je vstopila.

Brez ustreznega nadzora, koga smo spuščali v državo in Evropsko unijo
Evropska poslanka Romana Tomc je ob vseh burnih odzivih ob sprejemanju novele zakona dejala: Varnostne razmere v Evropi so vse slabše. To dokazujejo tudi številni konkretni napadi, ki so se že zgodili, in še več tistih, ki so jih uspeli preprečiti. Glede na geostrateško lego Slovenije je pomembno, da imamo tudi mi pripravljene ustrezne mehanizme, s katerimi bomo nezakonite vstope lahko preprečili. Za varnost se skrbi takrat, ko je čas, ne takrat, ko je za to prepozno.” Tako je Romana Tomc odgovorila na očitke tistih, ki menijo, da gre za t. i. zakon na zalogo.

“Menim, da kljub razpravi in deljenim mnenjem glede vprašanja človekovih pravic zakon nudi ustrezno mednarodno zaščito za tiste, ki zanjo zaprosijo, seveda ob ustrezno izpeljanem identifikacijskem postopku. To izhaja tudi iz Evropske agende za migracije,” je dejala Tomčeva.

 Pri tem Romana Tomc dodaja tudi osebno izkušnjo, ki se ji je zgodila ob obisku zbirnega centra v občini Brežice in meje v času, ko je bil migrantski val največji. “Presenetljivo veliko je bilo ljudi, ki so bili rojeni 1. januarja, prav tako družin s popolnim nesorazmerjem med starostjo staršev in otrok. Bojim se, da nismo imeli ravno dobrega nadzora nad tem, koga spuščamo v državo in v EU.”

Varnost in zaščita naših državljanov na prvem mestu
Naj spomnimo, da je bilo v letu 2015 blizu dva milijona nelegalnih vstopov v EU, nekateri podatki za leto 2016 pa kažejo na vstop 370 tisoč migrantov in beguncev preko Slovenije.

“Varnost in zaščita naših državljanov sta osrednjega pomena. Ne smemo dovoliti, da bi Slovenija ob morebitnem ponovnem valu migrantov in beguncev postala nekakšen žep. Slovenija si v kriznem trenutku enostavno ne sme dovoliti vnovične razprave glede pristojnosti organov. Postopanje in ravnanje v primeru novega vala morata postati jasna. In prav je, da se to ureja zdaj, ko je za razpravo še čas. Druge države okoli nas so poskrbele zase. Poskrbeti moramo tudi mi. Zakon bi se, po moji oceni, dalo še izboljšati, da bi bil res operativen. Vendar je tudi to, kar je sedaj na mizi, boljše kot nič. Zares naivno in neodgovorno bi bilo prepustiti svojo usodo naključjem in potem, ko je prepozno, iskati izgovore in kazati s prstom na druge,” je še dodala evropska poslanka Romana Tomc.

“Prav pa je tudi, da bodo ustrezni organi, če bodo ugotovili vsebinsko nesorazmerje, na to opozorili. Morda ne bi bilo slabo, da bi več prahu dvigovali takrat, ko so migrante in begunce brez kakršnega koli preverjanja z vlaki sprejemali v državo, kot pa, da toliko prahu dviguje Zakon o tujcih, ki predlaga uveljavitev 10. b člena za šestmesečno obdobje”, ugotavlja evropska poslanka Romana Tomc.

A. R.