fbpx

Romana Tomc: “Ob spoštovanju temeljnih vrednot oblikujmo novo pot uspeha Evropske unije”

Evropska poslanka Romana Tomc

Pred šestdesetimi leti so v Rimu s pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti postavili temelj Evropski uniji in pričelo se je obdobje optimizma, razvoja in miru.

Evropska poslanka Romana Tomc (ELS/SDS) je ob tej priložnosti povedala: “Rimska pogodba predstavlja mejnik v gospodarskem povezovanju držav evropskega kontinenta in podlago vrednotam, na katerih Evropska unija temelji še danes. Prost pretok ljudi, blaga, kapitala in storitev so načela, ki Unijo in njene države članice povezujejo v skupnost, ki je močan akter na mednarodnem področju in svojim državljanom zagotavlja visok življenjski standard.

Cilji so že v začetku presegali zgolj gospodarsko povezovanje
Cilji držav, ki so se prve povezale v Skupnost, pa so že takrat presegali zgolj gospodarsko povezovanje. Države so se zavezale k povezovanju na več področjih in nekaj svojih pristojnosti prenesle na nadnacionalno raven. Romana Tomc je izpostavila: “Države članice EU so se ob vstopu v Unijo zavezale, da bodo sledile politikam in direktivam Unije, katere bodo prenesle tudi v svoje nacionalne zakonodaje. Danes pa lahko spremljamo veliko nezadovoljstva ob odločitvah, ki jih Unija sprejema. To nezadovoljstvo izvira predvsem iz razlik med državami in dejstva, da kljub temu, da smo del iste Unije, ne potujemo z isto hitrostjo.”

 Ob tem je dodala: “Unija državam članicam ponuja veliko možnosti za razvoj. Na nas pa je, da jih unovčimo. Slovenija pri tem zaostaja, na žalost smo zamudili že veliko možnosti financiranja, ki bi jih lahko uporabili za razvojne projekte. Čas je, da to spremenimo.”

Prihaja čas, v katerem se bomo zazrli v prihodnost in se spomnili preteklosti. Romana Tomc je zaključila z mislijo: “Naj obletnica Rimske pogodbe spomni na tisto, kar je resnično pomembno. Spoštujmo temelje, na katerih je bila zgrajena Evropska unija, hkrati pa s skupnimi močmi skušajmo oblikovati novo pot, ki bo Uniji in njenim državam omogočila zdravo gospodarsko okolje, njenim državljanom pa še dolgo obdobje miru, blaginje in svobode.”

A. R.