fbpx

Romana Tomc: Pod pragom revščine v Evropi živi kar 120 milijonov ljudi

Romana Tomc. (Foto: Arhiv Nova24TV)

“Po mojem mnenju je minimalni dohodek lahko le začasna rešitev. To je dosežek socialne države in ljudje, ki se znajdejo v težavah, morajo pomoč dobiti hitro in v višini, ki jim zagotavlja preživetje. Vendar bi moral biti ta vir le izjema, ne pa način preživljanja. Ključnega pomena so ustrezna razmerja med minimalnim dohodkom in drugimi vrstami dohodkov, npr. plačo ali pokojnino. Njegova višina mora biti določena tako, da ljudi spodbudi k iskanju drugih oblik dohodka,” poudarja evropska poslanka Romana Tomc.

Ena izmed tematik, o katerih bodo v tem tednu razpravljali poslanci Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON), je tudi minimalni dohodek. Evropska poslanka Romana Tomc, sicer članica obeh odborov, je v odboru ECON poročevalka v senci, kar pomeni, da bo sodelovala pri pripravi mnenja odbora ECON o poročilu, ki ga je pripravil odbor EMPL. Reševanje vprašanja revščine, ki je kljub visokemu standardu v Evropski uniji še vedno visoka, je stalna tema v Evropskem parlamentu. Stališča posameznih poslanskih skupin so zelo različna in nič ne kaže, da bi jih kmalu zbližali.

Tomčeva meni, da je minimalni dohodek lahko le začasna rešitev. To je dosežek socialne države in ljudje, ki se znajdejo v težavah, morajo pomoč dobiti hitro in v višini, ki jim zagotavlja preživetje. Vendar bi moral biti ta vir le izjema, ne pa način preživljanja. Ključnega pomena so ustrezna razmerja med minimalnim dohodkom in drugimi vrstami dohodkov, npr. plačo ali pokojnino. Njegova višina mora biti določena tako, da ljudi spodbudi k iskanju drugih oblik dohodka.

V Evropi pod pragom revščine kar 120 milijonov ljudi
Minimalni dohodek pomeni finančno podporo in lažji dostop do storitev za ljudi, katerih dohodek ne zadostuje za preživetje: “Ko govorimo o minimalnem dohodku, govorimo o neke vrste socialni podpori. Tu ne gre za univerzalni temeljni dohodek niti za minimalno plačo. Minimalni dohodek je dohodkovna podpora za ljudi brez druge oblike zadostnega dohodka, kot nekakšna varnostna mreža,« opozarja Romana Tomc. Z uvedbo minimalnega dohodka želi Evropska unija pomagati tistim, ki so se znašli pod pragom revščine. Različne oblike dohodkovne podpore že obstajajo v kar 26 državah članicah Unije, krepitev in uvajanje sistemov minimalnega dohodka pa sta po mnenju pripravljavke poročila v odboru EMPL učinkovit način odpravljanja revščine. Romana Tomc ob tem dodaja: “Financiranje socialnih transferov, med katere spada tudi minimalni dohodek, gre v breme proračuna posamezne države članice. Glede na to, da so države različno razvite in imajo različno ekonomsko moč ter s tem različno sposobnost zagotavljanja minimalnega dohodka, ni mogoče zahtevati poenotenja njegove višine.”

V Evropi se zaradi nizkih plač, dolgotrajne brezposelnosti in slabega socialnega varstva s problemom revščine sooča 120 milijonov ljudi. Evropski parlament je v boju proti revščini sprejel že vrsto resolucij, a problem še vedno ostaja. “To je jasen pokazatelj, da potrebujemo drugačen pristop: spodbujanje gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest, ki bodo posameznikom omogočala samostojnost in neodvisnost,” je zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

C. Š.