fbpx

Romana Tomc: Portal o črpanju evropskih sredstev potrjuje neučinkovitost slovenske vlade

Romana Tomc

Poslanska skupina SDS je januarja v parlamentarni postopek vložila predlog v povezavi z učinkovitostjo črpanja evropskih sredstev. Predlagala je, da Državni zbor RS sprejme sklep, s katerim bi vladi in Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko priporočil, naj pospešita črpanje iz programske perspektive 2014–2020 ter tako v roku treh mesecev od sprejetja tega priporočila poročata o sprejetih ukrepih za izboljšanje črpanja sredstev. Prav danes pa je Evropska komisija na svojih spletnih straneh objavila odprt podatkovni portal, kjer so na voljo podatki o financiranju in dosežkih kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Podatki za Slovenijo niso spodbudni.

Evropska poslanka Romana Tomc ob tem ocenjuje: “Predlog, ki ga je vložila poslanska skupina SDS, ne želi nalagati dodatnega administrativnega bremena vladi. Dejstvo je, da je koriščenje evropskih sredstev iz zadnje perspektive popolnoma neučinkovito, na kar opozarjajo tudi na regionalnih nivojih. Enostavno gre za vprašanje preglednosti in učinkovitosti pri črpanju sredstev s področja kohezije. Vlada mora poskrbeti, da iz Bruslja v Slovenijo pride čim več denarja.”

Vlada Republike Slovenije je konec februarja odgovorila, da predlaga ohranitev obstoječega sistema poročanja. Ta določa, da mora Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vsake tri mesece poročati  o stanju na področju izvajanja evropske kohezijske politike pristojnemu odboru Državnega zbora RS in Evropski komisiji. Vlada ocenjuje, da “dodatno poročanje ne bi prineslo novih podatkov oziroma informacij, kot so že vsebovane v poročilih, ki jih prejema državni zbor.”

Izgubljamo zaradi neučinkovitosti vlade
V času prve vlade Janeza Janše je Slovenija iz evropskega proračuna dobila nakazanih več sredstev, kot jih je vanj vplačala. Z letom 2014 se je trend počasi začel obračati. Novo finančno obdobje črpanja evropskih sredstev, ki se bo izvajalo do leta 2020, nakazuje na to, da je Slovenija pri črpanju sredstev bistveno slabša in počasnejša.

“Ponovno izgubljamo bitko zaradi neučinkovitosti slovenske vlade. Kdo bo za to prevzel odgovornost? Slovenija je še vedno med neto prejemnicami, ko gre za evropska sredstva, prav zato bi morali izkoristiti vse do zadnjega centa in poskrbeti za razvoj naše države”, je zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

M. P.