fbpx

S spornimi akrobacijami v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za direktorico postavili Zdenko Čebašek Travnik

Zdenka Čebašek-Travnik (Foto: STA)

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je novo v.d. direktorico Zdenko Čebašek Travnik izbral po spornem postopku, saj je sejo sklical eden izmed svetnikov in ne aktualna predsednica ali njena namestnica, če bi bila prva iz kakršnihkoli razlogov odsotna. Pravila namreč določajo, da lahko sejo skličeta le eden ali drugi od navedenih dveh. Član sveta FIHO Davorin Kopše, ki pri glasovanju za novega v.d. direktorja ni želel sodelovati, nam je povedal, da si bo še naprej prizadeval za vzpostavitev zakonitega stanja v FIHO in za delovanje te fundacije v korist tistih zaradi katerih je bila ustanovljena. Prav tako je prepričan, da je napočil skrajni čas za temeljito revizijo dogodkov in poslovanja Fiha. Po njegovem mnenju je več kot nujno ugotoviti, ali gre pri tem celo za kazensko odgovornost posameznikov.

Pred nedavnim se je z javnim pismom oglasil vladni predstavnik v Svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije Davorin Kopše, ki je razkril nepravilnosti v tej fundaciji. V pismu, ki smo ga prvi objavili na tem portalu, je navedel, da je že februarja letos še vedno aktualni direktor Vladimir Kukavica spoznal, da nevzdržnih razmer, ki jih je v veliki meri sam povzročil, ne obvladuje več. Zaradi tega je s fundacijo sklenil sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Iz tega pisma in tudi sicer (o tem je pisala tudi STA in nekateri mediji) je znano še, da je vlada zaradi slabega dela v svetu razrešila dva svoja predstavnika in imenovala nova. Eden od njiju je bil Simon Švarc, namesto katerega je za svetnika imenovala Tomaža Čučnika. Švarc je zoper sklep vlade sprožil upravni spor in uspel, ker sklep po mnenju sodišča ni bil dovolj obrazložen. Upravno sodišče ga je s sodno odločbo vrnilo na mesto svetnika, vladi pa zadevo vrnila v ponovno odločanje.

Ker je bil Simon Švarc pred razrešitvijo tudi predsednik Sveta FIHO, je ostal svet te pomembne fundacije brez predsednika, zato je izvedel postopek in izvolil novo predsednico. Po vrnitvi Simona Švarca, se je ta kljub izvedenemu novemu glasovanju razglasil za predsednika. Ker večina v svetu kljub nezakonitosti temu ni oporekala, se je izvoljena predsednica umaknila v ozadje. Molčijo celo mnogi tisti člani sveta, ki so se udeležili zadnjega glasovanja za novo predsednico in na predpisan način izvolili članico sveta Mirjam Kanalec.

Kljub temu, da so mnenja o tem kdo je predsednik različna, je med članstvom sveta prevladalo mnenje, da je glede na iztek delovnega razmerja direktorju Vladimirju Kukavici prioriteta izvolitev novega direktorja. Na tej podlagi se je večina odzvala nezakonitemu vabilu Švarca, ki se je pod vabilo samovoljno podpisal kot predsednik sveta. Na ta način FIHO ne rešuje težav znotraj same sebe in svojega delovanja, ampak drsi še globlje v težave. Izvoliti nekoga za direktorja samo zato da se zapolni mesto, je namreč slabše od možnosti, da bi bila ta funkcija morda nekaj časa celo nezasedena. Aktualni direktor namreč že več mesecev ne opravlja svojega dela, ker je delo zaradi blokade sveta ustavljeno. Težko je trditi, da bo imenovanje direktorja na silo stanje v fundaciji popravilo, ampak obratno. Da so razmere v FIHO res težke priča dejstvo, da so zaradi frustracij in izgorelosti že dlje časa vsi strokovni delavci na bolniškem dopustu, kar velja tudi za Kukavico. Na fundaciji v teh razmerah večino časa posluje le sekretar, ki naj bi mu direktor predal pooblastila.

Simon Švarc je torej na podlagi tega, da je postal ponovno član sveta, članom sveta na svojo roko kot predsednik, ki to ni, poslal vabilo na korespondenčno sejo, ki je potekala od ponedeljka, 26. aprila 2021 od 9.00 ure do četrtka, 29. aprila 2021 do 9.00 ure po e-pošti. Sklep o katerem se je glasovalo je vseboval dva predlagana kandidata, in sicer Zdenko Čebašek Travnik in Luja Šproharja. Dodaten zaplet je bil v tem, da je eden izmed svetnikov predlagal tudi Štefana Kušarja, ki je v preteklosti že bil direktor in je odličen poznavalec delovanja, vendar ga Švarc iz nepojasnjenih razlogov ni uvrstil med kandidate, zato njegovega imena na glasovnici ni bilo. Neformalno se je izvedelo, da naj bi bil razlog v tem, ker predlagatelj ni posredoval tudi soglasja kandidata, vendar pravila ne zahtevajo, da mora biti predlogu priloženo tudi soglasje. K temu bi ga morala poleg zahteve za druga dokazila o izpolnjevanju pogojev pozvati fundacija.

V času trajanja sporne seje je glasovnice oddalo 17 od 23 svetnikov. Dva svetnika sta se vzdržala, preostali štirje od 23 članov pa se seje niso udeležili. Zdenka Čebašek Travnik je prejela 15 glasov, Luj Šprohar pa dva glasa podpore. Še eno senco na izbiro direktorja FIHO je po naših informacijah vrglo štetje glasov. Po izteku glasovanja so namreč svetniki po elektronski pošti prejeli zapisnik na katerem je bilo navedeno, da je Čebaškova prejela 16 glasov, čez kako uro in pol pa so prejeli nov zapisnik na katerem je bil rezultat popravljen iz 16 na 15 glasov za Čebaškovo. Ker ni bila ustanovljena volilna komisija, ki bi preštela glasovnice, se je na podlagi popravka izida glasovanja pojavil nov dvom v štetje glasov, saj ni jamstva za to, da je drugo štetje pravilno. Svetniki imajo namreč izkušnje iz preteklosti, ko jim direktor z vsem svojim aparatom vred ni dovolil vpogleda v dokumente o vsebinah, ki so bile sporne. Zapleti so bili celo o vsebinah sej v živo po katerih so postali magnetogrami nedosegljivi. Na ta način se nezaupanje med posameznimi akterji iz dogodka v dogodek poglablja.

FIHO vsako leto vsako leto prejme blizu 20 milijonov evrov javnih sredstev, nujno je treba zagotoviti transparentno delovanje te fundacije
Svet FIHO je torej novo v.d. direktorico Zdenko Čebašek Travnik izbral po spornem postopku, saj je sejo sklical eden izmed svetnikov in ne aktualna predsednica ali njena namestnica, če bi bila prva iz kakršnihkoli razlogov odsotna. Pravila namreč določajo, da lahko sejo skličeta le eden ali drugi od navedenih dveh. Zdenka Čebašek Travnik je sicer javnosti poznana predvsem iz opravljanja dosedanjih funkcij varuha človekovih pravic in predsednice zdravniške zbornice.

Član sveta FIHO Davorin Kopše, ki pri glasovanju za novega v.d. direktorja ni želel sodelovati, nam je povedal, da si bo še naprej prizadeval za vzpostavitev zakonitega stanja v FIHO in za delovanje te fundacije v korist tistih zaradi katerih je bila ustanovljena. V ta namen se bo obrnil na vsa ministrstva, ki so predlagatelji treh predstavnikov vlade v svetu fundacije. Omenja tudi potrebo po sklicu pristojnega parlamentarnega odbora, da bi razpravljal o razmerah v FIHO in posledicah, ki so že nastale ali pa še lahko nastanejo. Prav tako je prepričan, da je napočil skrajni čas za temeljito revizijo dogodkov in poslovanja Fiha. Po njegovem mnenju je več kot nujno ugotoviti ali gre pri tem celo za kazensko odgovornost posameznikov. Omenja sum storitev kaznivih dejanj iz 26. poglavja KZ, ki se nanašajo na kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, morda pa tudi iz 22. poglavja, ki obravnava kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost ter drugo.

V Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije vsako leto razdelijo blizu 20 milijonov evrov javnih sredstev, zato je po mnenju Kopšeta nujno zagotoviti transparentno delovanje te fundacije in odpraviti vse dvome v zakonitost dela tako fundacije kot odgovornih posameznikov v njej.

Sara Bertoncelj