SDS: Ministrstvo naj razreši odgovorne za odvzem otrok

Poslanci SDS so na predsednika Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide naslovili zahtevo za sklic nujne seje odbora, na kateri bi razpravljali o odvzemu vnukov v oskrbi starih staršev v občini Velenje in neupoštevanju otrokovih koristi s strani CSD Velenje.

V javnosti je v preteklih dneh odmevala zgodba Marije Otorepec in Ivana Škratka, ki jima je Center za socialno delo Velenje iz oskrbe odvzel vnuka, stara 3 in 5 let, za katera sta skrbela po nasilni smrti njune hčere. Iz okoliščin primera izhaja, da je bil odvzem izveden proti njuni volji. Marija Otorepec je vložila vlogo za dodelitev skrbništva, ki pa je bila zavrnjena.

Brez odločbe odpeljali otroka
Po navedbah odvetnika obeh omenjenih Andreja Hostnika so pristojne osebe mladoletna otroka odpeljale k rejniški družini brez obvestila ali odločbe. Stara starša se od vnukov nista mogla niti posloviti, odpeljali pa so ju neposredno iz vrtca. Marija Otorepec in Ivan Škratek se na odločitev CSD Velenje ne moreta niti pritožiti, saj se na odločitev v roku 15 dni po zakonu lahko pritožijo le starši otrok.

Iz navedenega izhaja, da je bil odvzem otrok starim staršem, Mariji Otorepec in Ivanu Škratku s strani CSD Velenje utemeljen na odločitvi, da ni v koristi otrok, da bi za vnuka skrbela stara starša, na katere sta bila otroka navezana in sta za vnuka zgledno skrbela, temveč so v CSD ocenili, da je v korist obeh otrok, da zanju skrbi neznana rejniška družina, so pojasnili v največji opozicijski stranki.

SDS: Gre za nizko stopnjo strokovnosti v CSD Velenje
“Utemeljevanje, da takšna odločitev sledi otrokovi največji koristi, in razlogi, ki so vodili v takšno odločitev za odvzem vnukov iz oskrbe starih staršev, niso samo nenavadni, temveč kažejo na zelo nizko stopnjo strokovnosti CSD Velenje, če ne celo na malomarno ali kaznivo dejanje,” opozarjajo v stranki SDS.

V poslanski skupini SDS opozarjajo, da ta primer nenavadne odločitve CSD Velenje ni osamljen primer, kako centri za socialno delo posegajo v družinske odnose na podlagi neživljenjskih in celo neustavnih odločitev. Leta 2013 je tako CSD Škofja Loka odvzel zakoncema Šavli iz Škofje Loke sedem otrok zaradi vzgoje, ki je temeljila na njunem osebnem prepričanju.

Ministrstvo naj sprejme ukrepe za razrešitev odgovornih oseb
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti med drugim priporoča, da sprejme ukrepe, s katerimi bo po uradni dolžnosti razveljavil odločitev Centra za socialno delo Velenje v primeru Marije Otorepec in Ivana Škratka ter omogočil ponovno odločanje o največji možni koristi otrok pri dodelitvi v skrbništvo.

Prav tako Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporočajo, da sprejme ukrepe za razrešitev oseb, ki so odgovorne za odločitev o odvzemu otrok zakoncema Šavli v Škofji Loki in za odločitev o zavrnitvi skrbništva ali rejništva Mariji Otorepec iz Slovenj Gradca za njena vnuka.

N. K.