fbpx

Se vračamo v čase trdega režima? Tajne hišne preiskave, vdori v računalnik, nameščanje trojanskih virusov bodo slovenski vsakdan

SOVA (Foto: STA)

Spletni portal Podčrto.si je od anonimnega vira uspel pridobiti občutljive informacije, ki zadevajo osnutek novega Zakona o Slovenski varnostno-obveščevalni agenciji (ZSova). Novi zakon, ki ga skupaj z ozko skupino sodelavcev piše profesor s Fakultete za družbene vede, zdaj državni sekretar Erik Kopač, daje Sovi zelo široka pooblastila delovanja tako doma kot tudi v tujini, kar daje slutiti, da na vladi nastajajo zametki nove Udbe. Novi zakon naj bi Sovi tako dal pooblastila za lovljenje vohunov tujih tajnih služb v Sloveniji, slovenski agenti pa bi lahko opravljali tajne hišne preiskave slovenskih državljanov in v njihove domove nameščali celo snemalno opremo. Takšne preiskave bi lahko po novem zakonu ostale v tajnosti, kot bi tajne ostale tudi sodne odredbe in imena sodnikov, ki odločajo o odredbah.

Si predstavljate Slovenijo, v kateri državna varnostno-obveščevalna služba v domove Slovencev namešča snemalno opremo, vdira v računalnike posameznikov in za pridobitev telefonskih številk uporablja lovilce IMSI? Vse skupaj močno spominja na akcije neke druge zločinske organizacije v nekem bivšem sistemu.

A to še ni vse; vlada Mira Cerarja je dala zeleno luč osnutku zakona, ki predstavlja velika tveganja v mednarodnih odnosih. Sovino delovanje v tujini zaradi narave obveščevalnega dela pogosto krši zakone držav, v katerih varnostno-obveščevalna služba izvaja svoje operacije in pridobiva informacije. Kot poroča portal Podčrto.si, protiobveščevalno delo namreč ne sme kršiti zakonov domače države, v kateri takšna služba deluje. Ravno zato policija ne more izvajati tajnih hišnih preiskav, osumljence kaznivih dejanj pa mora po končanem postopku obvestiti, da jih je preiskovala.

V tujini praksa ločenih obveščevalnih in protiobveščevalnih služb
Naj spomnimo; obveščevalne agencije morajo spoštovati zakone v lastni državi, praviloma pa kršijo zakone v tujini, zato imajo države praviloma ločene obveščevalne in protiobveščevalne službe. Portal Podčrto.si navaja primer Združenih držav Amerike, kjer obveščevalno dejavnost vodi CIA, medtem ko je za protiobveščevalno dejavnost pristojen FBI. Podobno je v Nemčiji, kjer obveščevalno dejavnost opravlja BND, protiobveščevalno pa Zvezni urad za zaščito ustave. Združitev obeh dejavnosti pod eno streho bi predstavljala veliko tveganje, da bi se nezakonito pridobljeni dokazi doma ali v tujini proti državljanom nato uporabili na sodišču.

Za Slovence je sporen predvsem 2. člen novega predloga ZSova, ki predvideva širjenje delovanja Sove na slovenske državljane. Po trenutnem zakonu lahko namreč Sova preiskuje zgolj informacije iz tujine ali v povezavi s tujino, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države. Po novem pa bi lahko Sova zbirala informacije tudi o organizacijah, skupinah in osebah v Sloveniji, ki naj bi pozivale k nestrpnosti ali nasilju, ogrožale nacionalno varnost ali strateške interese Slovenije.

Podčrto.si opozarja tudi, da daje novi zakon Sovi tudi močnejše politične predstojnosti. Po 4. členu osnutka ZSova bi imel direktor obveščevalne agencije enaka pooblastila in odgovornost kot ministri glede vodenja ministrstva. Seveda se tako poraja veliko vprašanje, ali nemara to pomeni, da bi direktor Sove sodeloval na sejah vlade ter skupaj z ostalimi ministri glasoval o aktih izvršne oblasti in predlogih zakonov, ki jih vlada pošilja v parlament. Zakaj je potrebno takšno širjenje pooblastil šefa Sove, ni povsem jasno.

Foto: YouTube. Novi zakon o Sovi nastaja pod vodstvom državnega sekretarja Erika Kopača.

Sova bo lahko prišla do vseh osebnih podatkov Slovencev
Kot gre sklepati, bi odvetniki obdolženih po novem dobili le povzetke ugotovitev o domnevnem kršenju zakonov obdolžencev, ne pa tudi podatkov, kako je Sova do informacij o domnevnih kaznivih dejanjih sploh prišla. Odvetniki nato ne bi mogli preveriti, ali je Sova podatke dejansko pridobila zakonito.

Na omenjenem portalu izpostavljajo tudi 8. člen osnutka zakona, ki se tiče avtomatskega dostopa do osebnih podatkov Slovencev. Trenutni zakon določa, da morajo različne državne institucije Sovi osebne podatke državljanov poslati na podlagi obrazložene pisne zahteve direktorja obveščevalne službe. Po novem pa bi lahko direktor Sove z drugim državnim organom sklenil dogovor za neposreden dostop do zbirk osebnih podatkov Slovencev. Sova bi do podatkov lahko dostopala kar prek neposrednega elektronskega vmesnika. To pomeni, da bi lahko agencija pridobila avtomatski dostop do centralnega registra prebivalstva, ki vsebuje EMŠO, naslove in ostale osebne podatke Slovencev.

Morda še najbolj »filmski« je 16. člen novega zakona, po katerem bi lahko agenti Sove v Sloveniji ustanavljali lažne pravne osebe za svojo aktivnost, preiskovali stanovanja, poslovne prostore in vozila slovenskih državljanov, celo prestrezali in odpirali pisma, vdirali v računalnike posameznikov, prestrezali elektronsko komunikacijo v Sloveniji in uporabljali t. i. lovilce IMSI za pridobivanje telefonskih številk posameznikov.

Neizbežni vdori v mobilni telefon tudi tistih Slovencev, ki jih Sova sploh ne preiskuje
Takšni lovilci IMSI so hud poseg v zasebnost državljanov, opozarjajo na portalu Podčrto.si. Lovilec namreč ne »ujame« le mobilnika osumljenca, temveč tudi mobilnike vseh ostalih posameznikov, ki se v nekem trenutku nahajajo na območju okoli lovilca IMSI. To pa pomeni, da bi lahko Sova dobila tudi podatke, kje se v nekem trenutku nahaja množica posameznikov. To seveda odpira možnost zlorab pri nadzoru nad državljani. Uporaba lovilcev IMSI v Sloveniji tako nepresenetljivo z zakonom ni dovoljena.

20. člen pa govori o internetnih pooblastilih Sove, ki bi lahko prestrezala internetno komunikacijo slovenskih državljanov s tujino. Trenutni ZSova namreč določa, da lahko Sova prestreza in snema internetno komunikacijo med dvema ali več uporabniki, če se nihče izmed njih ne nahaja v Sloveniji. Predlog novega zakona pa pravi, da bi lahko Sova internetni promet prestrezala tudi, če bi se vsaj en določljiv telekomunikacijski indentifikator nahajal v tujini. Po novem bo torej pomembno le, da osebe komunicirajo prek strežnikov, ki se nahajajo izven Slovenije, še oddaja pri Podčrto.si.

Konec internetne svobode na socialnih omrežjih? Sova bo lahko brskala po vseh vaših aktivnostih
Če bo zakon sprejet, bo konec internetne svobode za sto tisoče Slovencev, ki za komuniciranje med seboj uporabljajo popularna socialna omrežja, kot sta Facebook in Twitter, ali pa ponudnike elektronske pošte, kot je Gmail. Sova bo namreč lahko opazovala vaše brskanje po spletu in vaše pogovore s prijatelji na omenjenih socialnih omrežjih.

Po zgledu ameriške obveščevalne službe CIA bi lahko ZSova po novem na računalnike nameščala trojanske viruse, zlonamerno programsko opremo, s pomočjo katere napadalec pridobi občutljive podatke z računalnika tarče ali celo popolnoma prevzame nadzor nad njim. Trenutno trojancev ne sme uporabljati noben državni organ, za kakršnokoli spremljanje komunikacije slovenskih državljanov pa Sova potrebuje odredbo sodišča.

Poraja pa se tudi veliko vprašanje, kako bo vlada z novim zakonom zagotovila zakonito delovanje agentov Sove, če bodo le-ti po novem lahko opravljali tudi hišne preiskave – trenutno jih lahko izvaja le policija. Osumljeni mora biti namreč o preiskavi obveščen in ji lahko prisostvuje, policija pa je dolžna zagotoviti tudi dve priči. Takšna pravila policiste dobesedno prisilijo, da delujejo v skladu z zakonom.

Vsaj zaenkrat glede priprave novega zakona o Sovi na vladi molčijo. Kabinetu predsednika vlade smo poslali sklop vprašanj, ki zadevajo Kopačev zakon in sporne člene, primerjave z Udbo ter druga sporna pooblastila, a odgovora vsaj zaenkrat nismo prejeli. Edina informacija, ki jo imamo, je potrditev, da takšen zakon res nastaja, saj je trenutni zastarel in kot takšen potrebuje nujne spremembe.

T. F.