fbpx

Se želi ministrica Irena Majcen vpisati v Guinnessovo knjigo svetovnih presežkov? Uvaja meritve za peči na trdna goriva, kakršnih nimajo nikjer na svetu!

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen (foto: STA).

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen mimo vseh strokovnih nasvetov uvaja dimnikarske meritve za peči na trdna goriva, kakršnih nimajo nikjer na svetu, razen Nemci poskusno. Države Evropske unije takih meritev ne poznajo in očitno tudi ministrica ne ve, če kdo znotraj EU izvaja take meritve. V pismu, ki sta ga na ministrico naslovila Vseslovenska civilna pobuda Dimnik in Društvo civilna iniciativa Malečnik, so zapisali: “Ali bi vi, ministrica, radi spremenili Slovenijo v poskusno državo Evropske unije, zato ste te meritve uzakonili? Želite postati prva ministrica na svetu, ki je uzakonila meritve emisij iz MKN na trdna goriva?” Ministrico prosijo, naj javno odgovori na pismo, zakaj se je odločila za te meritve, čeprav ji je stroka to odsvetovala, v pismu pa tudi izražajo prepričanje, da gre za sistemsko korupcijo na ministrstvu za okolje in prostor.

Pred časom je ministrica Irena Majcen dobila vprašanje: “Naštejte države, ki imajo meritve emisij iz kurilnih naprav na trdna goriva uzakonjene, in to po imenih.” A odgovora ni podala jasno, ampak je povedala, da so v delovnem procesu naredili samo “neuraden seznam teh držav, zato z uradnimi podatki v zvezi s tem ne razpolagamo”. S tem je ministrica dokončno priznala, da sploh ne ve, če katera država Evropske unije izvaja meritve emisij iz malih kurilnih naprav (MKN) na trdna goriva.

Le v Nemčiji poskusno izvajajo tovrstne meritve in še ne na vseh napravah
Dejstvo je namreč, da poskusno izvajajo meritve emisij iz kurilnih naprav na trdna goriva le v Nemčiji na določenemu številu naprav (poudarjamo: na določenemu številu naprav, in ne na vseh napravah!). V vseh preostalih državah EU takih meritev ne izvajajo. Čakajo na reference. Naša ministrica pa bi rada spremenila Slovenijo v poskusno državo Evropske unije.

“Dejstvo je, da kot ministrica ne zagotavljate letnih poročil o opravljenih dimnikarskih storitvah na MKN, kot jih npr. letno sestavljajo v Nemčiji. Nimate tudi  analiz o učinkovitosti rednih letnih pregledov in meritev emisij, kar ste priznali civilni družbi, kljub temu pa preglede in meritve postavljate pred čiščenje kurilnih naprav.” Iz prakse držav EU lahko zanesljivo trdijo, da le čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav zagotavlja požarno varnost, zdravje prebivalstva, zmanjšanje onesnaženosti zraka in minimalno porabo energentov, so prepričani v civilni iniciativi. “To so cilji ZDimS, ki jih želite doseči kot ministrica, vendar z napačnim pristopom. Pregledi in meritve ne zagotavljajo uresničevanja ciljev ZDimS-a.”

(Foto: Nova24TV)

Strokovnjaki so ministrici odsvetovali izvajanje meritev, ker bodo neuporabne …
Poseben problem je dejstvo, da so ji strokovnjaki odsvetovali izvajanje meritev emisij iz MKN na trdna goriva, ker “je nemogoče izvesti reprezentativne in situ meritve za MKN na trdna goriva”. Stroka trdi, da bodo meritve emisij iz MKN na trdna goriva neuporabne, saj ni mogoče zagotoviti pogojev za verodostojnost izvajanja meritev.

… a se je vseeno odločila za to – sistemska korupcija?
“Kakšne cilje ste torej zasledovali, ko ste se odločili za uvedbo meritev emisij iz MKN na trdna goriva? Pravite, da je bila že zdavnaj sprejeta Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki določa, da naj bi se te meritve uvedle, zato ste naročili izdelavo Protokola za uporabo merilne metode za izvajanje meritev emisij prašnih delcev na vgrajenih MKN na trdna goriva, ki naj bi bil podlaga za uvedbo meritev.” Protokol je ministrica naročila pri “hišni firmi” in ji plačala 15. 840 evrov za študijo, ki ne ustreza merilom znanstvenega dela in ni sprejemljiva (kar je izjavila direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte). “Ker pa znesek ni bil zadosten, je treba tej firmi zagotoviti vsaj še možnost plasiranja merilne opreme! Ti vaši cilji kažejo, da je na MOP udomačena sistemska korupcija,” so zgroženo zapisali v pismu.

Dejstvo je, da ministrica ne želi prepustiti dimnikarstva prostemu trgu, temveč želi po logiki neke bivše države še vedno regulirati sistem: Zakaj? V pismu so prepričani, da zato, ker se ministrica zaveda, “da ima lahko koristi, če dimnikarskim družbam zagotavljate državno zagotovljeno delo po državno maksimiranih cenah. Poleg dimnikarskih družb pa lahko zagotavljate koristi tudi določenim družbam, ki naj bi strokovno določale delovanje dimnikarskih družb.” V primeru MOP gre za dvoje potencialnih koristi: drobiž prejme visoko uradništvo, ki dejansko vodi sistem, stranka, ki se ukvarja z dimnikarstvom, pa dobi sredstva za volilno kampanjo. Sistemska korupcija je na MOP nekaj normalnega.

Očitali so ji tudi, da s področja dimnikarstva marsičesa ne ve in da jo zanima le denar, ki ga lastniki malih kurilnih naprav nimajo, zato se podreja tistim, ki ga dejansko imajo. Poleg tega pa so ji očitali še, da skrbi, da se njeni inšpektorji ne bodo preveč utrujali, “zato sprejemate zakonodajo, ki bo omogočala inšpektorjem, da z ljubljanskih foteljev lahko kaznujejo lastnike malih kurilnih naprav. Cena nadgradnje EviDima, iz katerega bodo inšpektorji dobivali podatke o možnosti kaznovanja lastnikov MKN, za vas ni bistvena (dejanska cena: 163.468,95 evra). Plačevali jo bodo davkoplačevalci in tisti lastniki MKN, ki jih bodo inšpektorji kaznovali”.

“Sreča je, da se vaš mandat izteka,” so zaključili v pismu.

A. G.