fbpx

Sekretar Miloš Bizjak ne ve ali pa laže?

Foto: STA

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak je na seji odbora za obrambo na vprašanje, ki mu ga je zastavil poslanec Žan Mahnič, lagal ali pa pravil ministrstva za obrambo ne pozna dobro.

Razprava je potekala o primeru Davida Humarja, ki je sodišču s službenega maila poslal osebni odgovor. Žan Mahnič je sekretarju zastavil vprašanje, ali je s službenega maila vojske dovoljeno pošiljati osebna sporočila in ali je bil Humar v prekršku.

Pošiljanje osebnih sporočil po službenih mailih je praksa
Bizjak je pojasnil, da na MORS-u vsi uporabljajo službeni mail za osebne namene. Dejal je, da to ni prepovedano in da je pravna praksa pokazala, da se službeni maili lahko uporabljajo za osebne namene. Mnenje MORS-a je, da so zasebni maili, ki jih pošiljajo uslužbenci ministrstva s službenega maila, njihovi lastni in ne izražajo mnenja ministrstva.

4. člen
(zasebna elektronska pošta)
V vseh zasebnih sporočilih, ki jih uporabniki pošiljajo s službenih elektronskih naslovov, mora biti jasno označena zasebna narava sporočila, tako da pri prejemnikih ne nastane dvom, ali gre za službeno ali zasebno sporočilo, zgolj poslano iz službenega naslova. Če obstaja možnost, da bo prejemnik zasebno elektronsko sporočilo štel za službeno, mora uporabnik v svojem elektronskem sporočilu izrecno navesti, da gre za zasebno elektronsko sporočilo in da v njem izražena mnenja, stališča in posredovani podatki niso v nikakršni zvezi z MO (na primer “To je osebno mnenje” ali “Izraženi pogledi so v popolnosti avtorjevi in se pod nikakršnimi pogoji ne smejo šteti kot uradno stališče MO”).

Pravilnik o uporabi službenega maila MORS pravi drugače
V pravilih o uporabi službenega maila MORS pa piše drugače. Uslužbenci smejo uporabljati službeni mail samo v primeru, da v mailu izrecno napišejo, da je oseben in da ne izraža stališča MORS. Ker David Humar tega ni napisal, podpisal pa se je celo z vojaškim nazivom, lahko sklepamo, da se je Bizjak zlagal ali pa res ne pozna pravil lastnega ministrstva.

A. R.