fbpx

Škandalozno! Preverite, katere pravice vam želi odreči Milojka Kolar Celarc!

Foto: Nova24TV

Slovensko zavarovalno združenje je v zakonsko določenem času javne razprave o predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pripravilo več predlogov sprememb in podalo več očitkov. Pričakovano je predlog zakona ministrice Milojke Kolar Celarc deležen večjih kritik.

Slovensko zavarovalno združenje navaja, da je gradivo pri predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) nepopolno in neustrezno za kakovostno ter enakovredno javno razpravo. Dodajajo, da so v javni razpravi zgolj členi predloga ZZVZZ-1 brez ustreznih pojasnil, kar je tudi v nasprotju s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije. Prav tako iz predloga niso razvidni cilji, namen sprejema zakona, finančni vplivi zakona in druge obrazložitve. In kar je ključno: predlog zakona ZZVZZ-1 ne naslavlja in ne rešuje najbolj žgočih težav slovenskega zdravstva, ne zasleduje prioritet, ki si jih je na področju zdravstva zadala tudi koalicija, in sicer ne zasleduje dostopnega, kakovostnega in učinkovitega zdravstva. Tako ta predlog, na primer, ne rešuje čakalnih dob.

Predlog Milojke Kolar Celarc ne upošteva niti Evropskega kodeksa socialne varnosti, ki zavezuje Republiko Slovenijo od leta 2003 dalje, opozarja Slovensko zavarovalno združenje. Poleg tega predlog ZZVZZ-1 ni usklajen z Ustavo Republike Slovenije, saj ne zagotavlja vsem socialnih pravic, ne spoštuje sprejete mednarodne pogodbe, ne zagotavlja enako obravnavo vseh državljanov RS, socialno zdravstveno zavarovanje pa spreminja v državni model.

Krši najmanj dva člena Ustave RS
Predlog ZZVZZ-1 prav tako ni usklajen z obstoječo zakonodajo, poleg tega ne zagotavlja minimalne socialne varnosti, ki jo določa Evropski kodeks socialne varnosti. Slovensko zavarovalno združenje še opozarja, da predlog ZZVZZ-1 v nasprotju s to konvencijo ne zagotavlja zdravstvene oskrbe vsem zavarovanim osebam, kar je nedopustno. Tako predlog ZZVZZ-1 v 45. členu iz javnega zdravstva izloča skrb za medicinske zaplete, ki so nastali kot posledica uveljavljanja zdravstvene oskrbe, ki ni pravica, in celo zdravstvene storitve, ki so posledica zdravljenja bolezni, ki neposredno izhaja iz opustitve obveznega cepljenja, če za opustitev cepljenja ni ugotovljenih zdravstvenih razlogov. Predlagana ureditev je ustavno sporna, in sicer pomeni najmanj kršitev določbe 2. člena (Slovenija je pravna in socialna država.) in 8. člena Ustave RS (Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.).

V združenju še opozarjajo, da predlog ZZVZZ-1 ni usklajen niti s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

Dvojna obdavčitev in neenaka obravnava davčnih zavezancev
Predlog ZZVZZ-1 pa uvaja tudi dvojno obdavčitev in neenako obravnavo davčnih zavezancev. Vsi dohodki, ki se vštevajo v davčno osnovo za izračun obveznega zdravstvenega nadomestila, se vštevajo po svoji bruto vrednosti, torej tudi z že plačanimi prispevki (za socialno varnost) in davki. Del osnove za odmero zdravstvenega nadomestila pa predstavlja tudi že plačani prispevek za zdravstvo. Ustavno sodišče sicer dopušča večkratno obdavčitev, vendar le v primeru, ko se isto premoženje istega davčnega zavezanca obdavči z različnimi davščinami. V konkretnem primeru gre torej za obdavčitev istega premoženja z davščinami oziroma dajatvami, ki imajo isti namen, le drugo poimenovanje. Z uvedbo nadomestila se tako rušijo stebri socialne države, ki se odražajo v davčnem sistemu, so še prepričani v Slovenskem zavarovalnem združenju.

Marjanca Scheicher