fbpx

Škodljiva odločitev Ustavnega sodišča RS, da je treba pri izgonu tujcev upoštevati njihove osebne okoliščine!

Foto: STA

Ustavno sodišče je razveljavilo odločitve Upravnega sodišča RS, MNZ in Upravne enote Maribor, s katerimi so romski družini s Kosova zavrnili podaljšanje začasnega bivanja v Sloveniji. In to kljub temu, da gre pri Kosovu za varno državo. Omenjeni organi namreč domnevno niso upoštevali osebnih okoliščin kosovske družine. Podobno bi lahko veljalo tudi v morebitnem primeru odločanja o ustavnosti Zakona o tujcih.

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi romske družine s Kosova zoper sodbo Upravnega sodišča RS, odločbo Ministrstva RS za notranje zadeve (MNZ) in Upravne enote Maribor, ko so zavrnili prošnje pritožnikov za podaljšanje dovoljenja za začasno bivanje v Sloveniji. Upravna enota je njihovo prošnjo zavrnila na podlagi ocene Policijske postaje Maribor, ki je na podlagi poročil mednarodnih organizacij ocenila, da ni objektivnih razlogov, ki bi preprečevali odstranitev Romov, državljanov Kosova, iz Slovenije.

Niso upoštevali “osebnih okoliščin”
Odločitev upravne enote o izgonu družine je nato potrdilo tako notranje ministrstvo kot upravno sodišče. Pri tem pa niso upoštevali osebnih okoliščin družine, saj so sklenili, da navedbe, povezane z osebnimi okoliščinami, na morejo vplivati na odločitev, ki temelji na dopisu Policijske uprave Maribor.

S tem je upravna enota po mnenju ustavnih sodnikov kršila 22. člen Ustave RS, ki govori o enakem varstvu pravic. Pritožnikom namreč ni omogočila, da bi se lahko učinkovito izjasnili o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni z vidika varovanja načela nevračanja. Ker ministrstvo in upravno sodišče nista odpravila te kršitve, sta tudi sama kršila 22. člen ustave, piše v odločbi.

Ustavno sodišče je odločitve razveljavilo oziroma odpravilo, zadevo pa vrnilo Upravni enoti Maribor v ponovno odločanje. Primer odpira vprašanje, ali morajo slovenske oblasti tujcem omogočiti, da pred izgonom predstavijo svoje osebne okoliščine. Vprašanje je povezano tudi z novelo Zakona o tujcih. Tudi ta namreč ne predvideva individualne presoje ogroženosti. V nevladnih organizacijah tako po navedbah Dnevnika pričakujejo, da bo ustavno sodišče zavrnilo tudi sporne določbe Zakona o tujcih.

Ta odločitev je lahko za državo škodljiva
Ustavno sodišče sicer Zakona o tujcih še nima v obravnavi, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa naj bi se v kratkem odločila, ali bo zahtevala ustavno presojo omenjenega zakona.

Zadeva je odprla tudi vprašanje legalizacije statusa tujcem, ki so v Sloveniji že izoblikovali svoje zasebno in družinsko življenje. Kot je za Dnevnik spomnil zagovornik omenjene družine Matevž Krivic, se bo morala Slovenija odločiti, ali bo spoštovala razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, da so države po dolgotrajnem bivanju tujcev dolžne njihov status legalizirati.

Nedvomno je tokratna odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije za našo državo na moč škodljiva, saj se bodo po novem lahko vsi nezakoniti migranti in t. i. begunci sklicevali nanjo. Posledice so lahko za Slovenijo in slovenski narod dolgoročno gledano katastrofalne!

Demokracija.si