fbpx

Skrajna levica bi rada z Družinskim zakonikom še naprej terorizirala ljudi

Franci Donko (Foto: STA)

Na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer so 7. marca obravnavali Družinski zakonik Anje Kopač Mrak, so zagovorniki družin in pravic otrok s pomočjo SDS in NSi razkrili prikriti namen Družinskega zakonika.

V razpravi je slovenska skrajna levica ponovno pokazala svoj pravi obraz. Ljudem bi radi vsilili Družinski zakonik, s katerim bi še naprej izvajali popoln nadzor nad družinskim življenjem Slovenk in Slovencev.
Otroci so ponovno na udaru!

Družinski zakonik je uperjen proti otrokom!
Novi Družinski zakonik je ponovno naperjen proti otrokom in ne upošteva ustavnih določil o temeljnem človeškem dostojanstvu vsake človeške osebe. V tej luči je včerajšnji govor ministrice v parlamentu o otrokovi največji koristi le pesek v oči, saj Družinski zakonik (Dzak) otrokom ne priznava osnovnih in nujnih pogojev za zdravo rast in razvoj, ker ne določa, da sta skrbna in ljubeča mama in oče največja dobrobit za otroka. Anja Kopač Mrak ne priznava zvestobe in ljubezni med staršema kot temelja odnosa med staršema in v družini. Spočetim nerojenim otrokom ne priznava niti položaja otroka niti statusa družinskega člana.

Staršem ne priznava ustavno zajamčene pravice, da vzgajajo otroke v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem. Kljub opozorilom še vedno omogoča prisilne medicinske ukrepe na otrocih, ne da bi starši imeli pravico do drugih strokovnih medicinskih mnenj v Sloveniji in tujini, kar se je dramatično pokazalo na primeru male Neže. Vendar s tem diskriminaciji otrok v Družinskem zakoniku še zdaleč ni videti konca! Kljub informacijski dobi, v kateri živimo, ne omogoča, da bi otrok, spočet z biomedicinsko pomočjo, v primeru zdravstvenih težav izvedel za dedne bolezni svojih bioloških staršev.

Družinski zakonik diskriminira tudi stare starše, ki so izključeni iz možnosti posvojitve vnukov, istočasno pa zasleduje cilje Dzak in novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) iz let 2012 in 2015, saj v navezi z Möderndorferjevim Zakonom o partnerski zvezi ponovno uvaja možnost posvojitve otrok v razmerja dveh moških, dveh žensk, dveh transseksualcev in dveh queerseksualcev.

Otroka lahko posvoji katerakoli odrasla oseba!
Otroka tako po tem zakonu lahko posvoji in zanj skrbi katerakoli odrasla oseba, “če je takšna otrokova korist”. Otroka torej lahko posvoji tudi samska odrasla oseba, ne morejo pa ga stari starši. Babice in dedki so pri Anji Kopač Mrak še enkrat izviseli, saj starim staršem ne priznava, da so del razširjene družine.
Diskriminirani in izpuščeni so tudi otroci z motnjami v razvoju, saj Družinski zakonik ne predvideva in ne priznava pravic osebam s posebnimi potrebami.

O zastarelem in žaljivem poimenovanju otrok za rejence, ko ti začasno ne živijo v svojih družinah, je bilo v preteklosti veliko napisanega, Albert Avguštinčič iz Društva rejniških družin pa je v imenu zainteresiranih otrok predlagal več rešitev, vendar se ministrici ob spremembi zakonika ni zdelo vredno upoštevanja, saj še naprej ohranja žaljivo poimenovanje rejništva, in otroke, ki so vanj vključeni, žaljivo imenuje rejenci. Denarja za aktivistične prijatelje Anje Kopač Mrak tudi v Dzak ne bo zmanjkalo.

Skrb vzbujajoče je tudi določilo 19. člena Dzak, ki govori o zagotavljanju financ za spremljanje, usposabljanje in raziskovanje na področju družinske politike, kar so temeljne naloge ministrstva za družino. Po novem predlogu Družinskega zakonika bi Anja Kopač Mrak rada preložila pomembno delo in odgovornosti ministrstva za družino v roke izbranim vladnim organizacijam, ki so blizu eliti na ministrstvu ali tam celo delajo, istočasno pa vlečejo davkoplačevalski denar še na račun “nevladnih” organizacij, ki jih Anja Kopač Mrak izdatno financira za njihovo aktivistično protidružinsko delovanje. Nenadzorovani in neutemeljeni posegi države v družine so tudi tokrat v samem jedru interesov Družinske zakonika.

Franc Donko