fbpx

Slovenija spet plačuje nepotrebne kazni – tokrat milijon evrov zaradi kršenja kmetijske zakonodaje

Foto: STA

Evropska komisija je izdala sklep, s katerim bo 20 članic EU moralo vrniti sredstva za ukrepe kmetijske politike v višini 374,3 milijona evrov. Med njimi je tudi Slovenija, ki ni sankcionirala kršitev znotraj države, ki so bila neskladna s kmetijsko politiko. Zatorej smo EU dolžni vrniti dolg v višini 833.000 evrov.

Slovenija je pri svojem delu označevanja živine bila površna, saj so označevali le eno od dveh ušesnih znamk, česar pa Slovenija ni obravnavala kot kršitev. Po predlogu Evropske komisije se dvoodstotna finančna korekcija nanaša na pomanjkljivosti iz let 2012, 2013 in 2014 in izplačil vseh zahtevkov zbirnih vlog za ta leta.

Obveznosti Slovenije temeljijo na ugotovitvi revizorjev Evropske komisije, ki so v novembru 2014 izvedli revizijo sistema navzkrižne skladnosti v Sloveniji, so sporočili iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Ob Sloveniji pa je Evropska komisija zaradi pomanjkljivosti na področju navzkrižne skladnosti izrekla finančne korekcije še šestim državam članicam EU skupno v višini 21,8 milijona evrov in sicer Španiji (10,2 milijona evrov), Slovaški (5,4 milijona evrov), Romuniji (tri milijone evrov), Belgiji (1,9 milijona evrov) in Madžarski (0,5 milijona evrov).

Predlogi o finančni korekciji se nanašajo predvsem na kršenje protokolov o ohranitvi prosto živečih ptic in dobrobit živali, ter na področju sankcioniranja nekaterih kršitev zaradi nekorektnega označevanja živali. V Sloveniji si zaradi slednjega po mnenju revizorjev nismo zadostno prizadevali za natančno in dovršeno ravnanje v primeru ušesnega označevanja živali. Ker so nekatere imele le eno ušesno znamko, bi tak primer moral biti ustrezno sankcioniran.

Tovrstne nepravilnosti bi naj v letih 2012, 2013 in 2014 Slovenija reševala v nacionalni zakonodaji sama, vendar takratni sistem ni bil kakovostno urejen, zato ni bilo izrecno napisanih pravil za preverjanje kakovosti tudi prosto živečih ptic in varstva njihovih gnezd in jajc.

Ob nekorektnem označevanju in ohranjanju prosto živečih ptic, pa nam očitajo tudi malomarnost s področja predpisov za dobrobit telet, prašičev in rejnih živali. Posamezni kontrolni elementi za pregled ustreznosti prostorov za nastanitev živali in materialov za gradnjo teh prostorov ter kontrolni elementi za ustreznost in kakovost hrane sploh niso bili upoštevani.

Komisija argumentov, ki jih je navedla Slovenija, ni sprejela, saj so revizorske ugotovitve bile opravljene dovršeno, hkrati pa se ne moremo sklicevati na to, da smo v navedenih primerih, kjer se nismo izkazali za kakovostne, bili dosledni. Sloveniji bodo torej zmanjšana izplačila sredstev iz evropskega proračuna v letu 2017, kar pa naj ne bi vplivalo na kmete same, saj bo razlika pokrita iz nacionalnega proračuna. Prav tako zaradi ugotovljenih nepravilnosti ne bo potrebno prejemnikom vračati že prejetih sredstev.

Skupno je v vseh članicah EU do sedaj bilo izvedenih in obravnavanih 72 revizijskih neskladij, katerih rezultat so bili finančni popravki v skupni višini 711,5 milijona evrov. Največ sredstev zaradi finančnih korekcij je morala prispevati Francija in sicer v višini 289 milijonov evrov. Sledi ji Italija s 103,6 milijoni evrov in Velika Britanija v višini 58,8 milijonov evrov.

Sloveniji pa sta bili v vseh letih izrečeni dve korekciji, ki sta nas oslabili v skupni višini tri milijone evrov. 2,17 milijona evrov v letu 2014 in tokratnih 833.000 evrov.

K. Ž., STA