fbpx

Slovenska akreditacija – kaj ima opraviti s primerom obsodbe dr. Milka Noviča?

Foto: Matic Štojs Lomovšek

Slovenska akreditacija je nacionalna akreditacijska institucija, ki jo je ustanovila Republika Slovenija. Dejavnost opravlja kot pravna oseba javnega prava na podlagi zakona o akreditaciji v interesu ustanovitelja, to je v javnem interesu. Tako dr. Boštjan Godec.

Primer Novič je med drugim odprl vprašanje akreditacije in validacije. Ker je področje zelo specifično in neznano celo sodniški stroki, smo se s prošnjo za pogovor obrnili na direktorja Slovenske akreditacije dr. Boštjana Godca. Ker v pogovor v živo ni privolil, smo mu poslali nekaj bistvenih vprašanj, ki bi lahko slovenski javnosti približali in razjasnili nekatere pojme, s katerimi se po pravnomočni obsodbi dr. Milka Noviča operira. Šele višje sodišče je namreč pridobilo podatek, da Nacionalni forenzični laboratorij (NFL) – ki je samostojna organizacijska enota Generalne policijske uprave – v času, ko je potekala preiskava umora dr. Janka Jamnika, ni imel akreditacije za analizo delcev GSR, sodnica pa je izjavila, da je vseeno deloval skladno s standardi. V telefonskem pogovoru smo na primer neakreditirane dejavnosti NFL spomnili tudi direktorja dr. Godca, ta pa nam je odgovoril z vprašanjem, ali NFL po zakonu sploh potrebuje akreditacijo. Če je ne, zakaj jo je NFL lani pridobil?!

Objavljamo celotne odgovore direktorja Slovenske akreditacije dr. Boštjana Godca.

Spomnimo. Višje sodišče je 22. decembra lani potrdilo obsodilno sodbo zoper dr. Milka Noviča, ki je bil s tem pravnomočno spoznan za krivega umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika. Sodišče je potrdilo tudi 25-letno zaporno kazen. Odločitev višjega sodišča je bila neverjetna, saj so sodniki potrdili sodbo le na podlagi delcev GSR, čeprav je višje sodišče samo pridobilo podatek, da NFL ni imel akreditacije za analizo delcev GSR vse do julija lani. Sodnica je ob tem celo izjavila, da je NFL, čeprav ni bil akreditiran za tovrstne preiskave, deloval v skladu s standardi (!). Dejala je še, da so na dr. Noviču našli delce GSR, kar je zadostni dokaz, da je bil dr. Novič na kraju umora. Vse drugo tedaj ni bilo relevantno, niti posnetki videonadzornih kamer ne. Opozarjali smo že, da če bi NFL, kot pravi višje sodišče, res delal po standardih ENFSI (Guide for GSR analysis), čeprav za to ni imel akreditacije, bi moral za vsak najdeni delec GSR zagotoviti tri stvari: sliko, morfologijo in histogram vsakega delca posebej. A tega ni storil. Niti za en delec GSR ni bilo posredovane kompletne slike. To pomeni, da NFL ni dokazal nobenega delca GSR.

Mimogrede, funkcijo direktorja NFL je 1. maja 2016 prevzel dr. Dorijan Keržan. Od 2010 je bil pomočnik vodje NFL (Franca Sabliča, tudi sodnega izvedenca v primeru Novič), 17. avgusta 2015 pa je prevzel naloge v. d. direktorja NFL. Dr. Kržan je leta 1992 diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za slovenski jezik s književnostjo in Oddelku za filozofijo ter tako pridobil naziva univerzitetnega diplomiranega slovenista in profesorja filozofije. Na isti fakulteti je leta 1998 končal magistrski študij socialne antropologije, leta 2004 pa doktoriral s področja sociologije. Po končanem dodiplomskem študiju se je leta 1992 zaposlil v Policiji in svojo kariero začel kot kriminalističnotehnični izvedenec na Centru za kriminalističnotehnične preiskave, to delo pa opravljal do leta 1997. Med letoma 1997 in 2010 je bil vodja oddelka za preiskave dokumentov, ki je tudi sedež Nacionalnega analitskega centra za bankovce in kovance (NAC/CNAC). Komentar v zvezi z izobrazbo dr. Keržana je verjetno odveč.

Kaj je Slovenska akreditacija?

Dr. Boštjan Godec. Foto: Demokracija

A vrnimo se k Slovenski akreditaciji (SA) in dr. Boštjanu Godcu. V nadaljevanju objavljamo njegove celotne odgovore na naša vprašanja.

Gospod Godec, se lahko na kratko predstavite? Kakšna je vaša dosedanja poslovna pot?
Javnemu zavodu Slovenska akreditacija (SA) sem se pridružil leta 2002. Lani sredi leta sem nastopil svoj četrti mandat kot direktor SA. Preden sem prevzel vodenje SA, sem pridobival izkušnje v treh različnih inštitutih, kjer sem se predvsem ukvarjal s preiskavami kovinskih materialov. Nekaj časa sem bil tudi vodja akreditiranega laboratorija. Skupaj imam nekaj več kot 30 let delovne dobe.

Slovenska akreditacija – kakšna ustanova je to in čemu je namenjena? Kdo jo je ustanovil in kaj je njena naloga v slovenskem prostoru?
Slovenska akreditacija je nacionalna akreditacijska institucija, ki jo je ustanovila Republika Slovenija. Opravlja dejavnost kot pravna oseba javnega prava na podlagi zakona o akreditaciji v interesu ustanovitelja, to je v javnem interesu. SA ima v skladu z zakonom izključno pravico do akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti in do sodelovanja v evropskih in mednarodnih akreditacijskih organizacijah.

Celoten pogovor si lahko preberete TUKAJ.

P. J.