fbpx

Zakaj smo Zdenku Pavčku dali 50 milijonov evrov, če bomo sedaj tanke prodali za “drobiž”?

Foto: Facebook stran Slovenske vojske/Slovenian Armed Forces

Tanke v lasti Slovenske vojske T-55 je pred leti obnavljala Sistemska tehnika, za obnovo pa smo takrat dali vrtoglavih 52,5 milijona evrov. Kljub nesramno dragi obnovi so tanki končali v hangarjih, kjer so služili bolj kot ne za primer, kako se z denarjem davkoplačevalcev ne ravna.

Za samo obnovo je bilo namenjenih več kot 50 milijonov evrov, a očitno popolnoma brez potrebe, saj so tanke po obnovi konzervirali in jih dali v garaže. Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali jih niso obnavljali samo zato, da bo nekdo spet mastno zaslužil, saj naj bi po naših zanesljivih informacijah že prej vedeli, da jih Slovenska vojska ne namerava več uporabljati. Še več, letošnjega avgusta je Ministrstvo za obrambo objavilo javno ponudbo za prodajo oklepnih vozil M-55S s pripadajočo opremo, sprejemanje ponudb pa se je zaključilo v novembru.

Od osnovnega tanka T-55, ki so ga pred dvajsetimi leti obnovili, sta ostala samo kupola in prenovljeno podvozje, nadgrajen tank pa so poimenovali M-55S.

Že leta 2008 so ugotovili celo serijo nepravilnosti
V zvezi s tanki T-55 se je v svoji preiskovalni komisiji ukvarjal že Zvonko Černač, ko so člani njegove komisije ugotavljali politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil valukov 6 x 6, vladnega letala, 155-milimetrskih havbic, sistema za upravljanje ognja, letal pilatus in pri obnovi tankov T-55, financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih med 1994 in 2007 – zaradi suma, da so bili posli politično dogovorjeni, vodeni netransparentno ter negospodarno. Prav slednje je preiskovalna komisija, ki ji je predsedoval Černač, tudi potrdila. Konkretno – ugotovitve so bile sledeče:

“Večina projektov v okviru izvajanja temeljnih razvojnih programov na Ministrstvu za obrambo, ki so bili predmet preiskave, ni bila izvedena dovolj transparentno in s skrbnostjo dobrega gospodarja. V nobenem primeru ni bil objavljen razpis za nabavo opreme in naročilo je bilo v večini primerov, ki so predmet preiskave, izpeljano na podlagi neposrednega naročila, v nekaterih primerih tudi brez ustreznega preverjanja cen in kakovosti. V posameznih primerih so bili nakupi izvedeni preko posrednikov. V ozadju nekaterih poslov so bile strankarske povezave takrat vladajoče LDS, predvsem pri nakupu lahkih oklepnih vozil 6 x 6, kjer je prodaja državnega podjetja Sistemska tehnika s strani takratne vlade mag. Antona Ropa za bagatelno ceno podjetju Viator & Vektor strankarskega kolega LDS Zdenka Pavčka omogočila netransparentne posle, ki so opisani v tem poročilu, saj so se vozila 6 x 6 nabavljala neposredno in po zelo poenostavljenem postopku. Posledica so bile številne zamude pri dobavah, penali se niso zaračunavali, ostala škoda tudi ne. Tudi pri nekaterih ostalih nakupih, ki so predmet preiskave, so obstajale strankarske in ostale povezave med posameznimi nosilci poslov oziroma med fizičnimi osebami in pravnimi osebami ter nosilci javnih funkcij. Politična odgovornost nekaterih nosilcev javnih funkcij pri izvedbi posameznih projektov, ki so predmet preiskave, je velika, nikoli pa se ni ugotavljala, saj jim je prej prenehal mandat.”

Za 30 tankov plačali 52,5 milijona evrov
Komisija Zvonka Černača je predlagala sklepe, ki bodo dobra popotnica, da se bo v bodoče na tem področju ravnalo bolj gospodarno in bolj racionalno. Seveda pa je bila za večino poslancev najbolj sporna obnova tankov T-55. Poslanci so že julija 2008 opozarjali, da so 30 tankov usposobili in za vsakega dali po 1.750.000 evrov, medtem ko so po obnovi stali v hangarju in bili popolnoma neuporabni.

Tanko opozoril na slabo popravilo, ki je posledica dogovarjanja na štiri oči
Na takratni seji Državnega zbora je govoril tudi Jože Tanko, ki je že takrat opozarjal na primer tankov T-55. “Ko so se vse dogovorili na nekaj parov oči, brez javnega razpisa, so si pripravljale podlago tudi realizacije poslov. Zato je bilo potrebno predvsem dvigovati prah drugje, na drugih področjih, pri drugih nabavah, in to tam, kjer dolge lovke SD in LDS niso dosegle načrtovanega plena. In ravno tam vidijo tudi največ strahov, in to gospoda Cvikl, Rop in nekateri drugi,” je bil kritičen Tanko: “Za nobeno od nabav, ki so predmet tega poročila, ni bil izpeljan javni razpis. Dobavitelj oziroma dobavitelji so bili vnaprej znani, torej je bilo vse dogovorjeno med glavnimi akterji. Komisija ugotavlja, da nabave niso bile racionalne in gospodarne. Nabavljene vojaške opreme pa praviloma ni bilo in je še danes ni možno uporabljati ali pa se je zagotovila uporaba z velikimi dodatnimi stroški. Tanki T-55 so konzervirani in počasi postajajo staro železo.”

Čeprav so v Sistemski tehniki trdili, da so tanki T-55 po obnovi kot novi vredni vrtoglavih 52,5 milijona evrov, je dejstvo, da so že vse od leta 2006 konzervirani. Poslanci so še opozorili, da je takrat pogodbo za obnovo podpisal in vso zadevo vodil Jelko Kacin.

Dilema: ali nabaviti nova oborožitvena sredstva (za kar nimamo denarja) ali pa posodobiti in nadgraditi že obstoječe in preizkušeno?
Poslanska skupina SDS je v teh dneh na predsednika Odbora za obrambo naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali namero Ministrstva za obrambo RS o razoroževanju Slovenije – prodaji tankov M-55S, in sicer skupaj z vso pripadajočo opremo, pridobljena sredstva od prodaje pa naj bi Ministrstvo za obrambo namenilo nakupu novih oborožitvenih sistemov, prednostno za razvoj bataljonske bojne skupine. V poslanski skupini SDS izpostavljamo, da je tank T-55, predhodnik M-55S, uporabljala Teritorialna obramba med vojno za Slovenijo in v nadaljevanju v fazi posodobitve ter zaključnega preizkušanja. Vsa ta leta oziroma dve desetletji se je odločalo med dvema dilemama: ali se odločiti za povsem nova oborožitvena (tehnična) sredstva (kar je bilo leta 1994 povsem nemogoče zaradi embarga na prodajo orožja Sloveniji) ali pa posodobiti in nadgraditi že obstoječe in preizkušeno, za kar je bila leta 1992 podpisana pogodba z Izraelom,” so zapisali v poslanski skupini SDS.

Tank T-55 se je izkazal kot izredno uporabno in zanesljivo bojno vozilo, zato je bil v proizvodnji več kot 20 let in je bil tank, ki smo ga v celoti pokrivali z logistične strani. Hodni del tanka T-54/55 je služil tudi kot osnova za celo vrsto oklepnih vozil, kot so samohodni protiletalski in topniški sistemi, polagalci mostov, tanki za izvleko, rovokopači in vlačilci. Zaradi množičnosti, preproste izdelave, robustnosti in zanesljivosti so tanki T-55 pridobili ime  “kalašnikov med tanki”. In prav zaradi tega je tank T-55 ponekod še vedno v uporabi, in to kljub temu da je neposodobljen zelo zastarel, saj ga uvrščamo med tanke prve povojne generacije. Kljub temu v zadnjih 30 letih ni bilo in ni vojne, v kateri tanki T-55 ne bi sodelovali.

Če še to prodamo, bomo “goli in bosi”
V stranki SDS se sprašujejo, kaj bo Slovenska vojska uporabljala namesto tankov M-55S, ki jih želi odprodati. “S tankom ne izgubimo samo topa – na vsakem tanku je še sovprežni mitraljez PKT kalibra 7,62 mm in težki mitraljez DŠKM kalibra 12,7 mm. Za NATO relevantna vojaška zmogljivost SV je ‘mehanizirana bataljonska bojna skupina, opremljena z bojnimi vozili za sodelovanje v operacijah visoke intenzitete, skupaj z zavezniki, in sicer z ustrezno zaščito  in sistemi, ki so povezljivi z zavezniki’. Z drugimi besedami, potrebujemo večje število kolesnikov in/ali goseničarjev, od katerih jih ima ena tretjina nadgradne bojne enote s topom kalibra 30 mm, sovprežnim mitraljezom, lanserji raket spike in sposobnostjo dnevno-nočnega vojskovanja. Ognjena moč te skupine bo komaj presegla izgubljene sovprežne in težke mitraljeze s tankov – o zaščiti ne gre izgubljati besed. Takšne skupine pa Slovenija še nima,” so zapisali v SDS in dodali, da se bo takšna skupina oblikovala šele do leta 2022.

“Naredite vse, da bodo v najkrajšem možnem času spet operativni”
V SDS so še zaskrbljeni, ker nihče ne odgovori na to, komu se bodo M-55S prodali in za kaj jih bo kupec uporabljal. Predvsem pa, kaj bo po prodaji teh tankov uporabljala Slovenija in kaj točno bo kupila Slovenska vojska z denarjem od prodaje? Prav zato apelirajo na Ministrstvo za obrambo, da tankov M-55S ne proda, temveč naredi vse, da bodo v najkrajšem možnem času zopet operativni. Predvsem tudi zato, ker so nas že stali celo bogastvo.

Ajda Stritih