fbpx

Sporna ravnanja Jankovića pri izdaji gradbenih dovoljenj, s katerimi je v preteklosti zavajal celo Evropsko komisijo: Za nazaj legalizira že leta zgrajene objekte?!

Ljubljanski župan Zoran Janković ob odhodu s sodišča (foto: STA)

Poslanec Anže Logar, ki se bori, da bo pitna, čista voda napajala Ljubljančane še mnogo let in da le-ta ne bo ogrožena, je na ministra za javno upravo Rudija Medveda naslovil poslansko vprašanje v zvezi s spornim odločanjem Upravne enote Ljubljana. Njeno ravnanje je bilo namreč pri izdaji gradbenih dovoljenj za kanalizacijski kanal C0 čez ljubljansko vodovarstveno območje sporno z več vidikov, o čemer priča tudi “samopriznanje” spornosti gradbenega dovoljenja s strani predstojnika izpostave Moste-Polje mag. Ladislava Košička na seji parlamentarnega odbora za kmetijstvo maja 2019, kakor tudi odločitev ministrstva za okolje in prostor, ki je zahtevalo predhodni vpogled v vse odločitve upravne enote v zvezi s kanalom C0.

Upravna enota Ljubljana – izpostava Moste-Polje je v tem primeru ravnala izrazito v interesu in v prid Mestne občine Ljubljana, kjer kraljuje Zoran Janković, in ne kot neodvisno strokovno delo, kot del državne uprave v širšem pomenu, ki presoja nepristransko glede na vsa relevantna dejstva.

Zoran Jankovič na nezakonit način hoče zgraditi kanal C0 na vodovarstvenem območju. (Foto: bralec Nove24TV)

Gradnja kanala C0

Bo ministrstvo ukrepalo zaradi pristranskega ravnanja?
V zvezi s tem je Anže Logar vprašal ministra Medveda, ali bo ministrstvo za javno upravo opravilo kakršen koli nadzorstveni pregled za ugotavljanje morebitnih konfliktov interesov zaradi osebnega poznanstva in pristranskega ravnanja. Vprašanje tudi je, ali bo Upravna enota Ljubljana v primeru razlastitve kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč ob Savi, na območju med Brodom in Ježico, odločala strokovno, nepristransko in zakonito.

Rudi Medved (Foto: STA)

Nezakonito bodo razlastili lastnike
Vodja izpostave Marija Remškar je namreč ravno v teh dneh ugodila MOL in zapovedala razlastitev zasebnih zemljišč. Pritožba ne zadrži izvršitve, kar pomeni, da bo MOL lahko nemudoma začela vpisovati lastništvo nad zemljišči, v katerega je posegla brez soglasja lastnikov in brez ustreznega gradbenega dovoljenja.

Janković ima že izkušnje s spornimi praksami
Ob tem se zavaja tudi Evropsko komisijo, je poudaril Logar, ki je sofinancirala projekt “Sava – reka, ki povezuje”. O tem priča tudi dopis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerem med drugim piše: “Na podlagi izvedenega pregleda je bilo ugotovljeno, da pri izvedbi operacije niso bili izpolnjeni pogoji javnega razpisa glede lastništva predmeta operacije.” MOL je namreč izvedel gradbena dela, ne da bi bil lastnik zemljišč in imel pravico graditi, projekt pa je prijavil kot nezahteven objekt (kot pri kanalu C0) in tako zavajal relevantne deležnike pri pridobitvi vseh dovoljenj, kakor tudi Evropsko komisijo. “Ob tem bode v oči navedba predstojnice izpostave Marije Remškar v odločbi upravne enote, kjer zapiše, da se do vseh navedb razlaščencev, ki opozarjajo na to, da so bila soglasja pridobljena na sporen način, ne bo opredeljevala,” je zapisal Logar.

V zvezi s tem je Logar ministra Medveda vprašal:

Ali Upravna enota Ljubljana deluje nepristransko in zakonito, s tem ko želi s svojo odločbo za nazaj legalizirati nezakonito ravnanje MOL v zvezi s pridobitvijo evropskih sredstev za projekt Sava – reka, ki povezuje?

Ali je za ministrstvo pomembnejša ohranitev evropskih sredstev, ki so pridobljena na nezakonit način, kot varovanje ustavne pravice do zasebne lastnine?

Ali boste uvedli nadzor nad omejeno odločitvijo UE, ki v temelju ruši zaupanje posameznika v vladavino prava in nepristranskost upravnega aparata države?

Lana Božič