fbpx

Sporno imenovanje direktorjev državnih gozdov še vedno buri duhove, SDS zahteva sklic izredne seje

Foto: YouTube. Zlatko Ficko.

Poslanska skupina SDS je na predsednika parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tomaža Lisca, naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri želijo obravnavati vpliv imenovanja novega vodstva podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na poslovno in finančno poslovanje podjetja. Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi je aprila za glavnega direktorja, odgovornega za področje gozdarstva in lesarstva ter koordinacijo dela poslovodstva, imenoval Zlatka Ficka, za direktorja, odgovornega za finance, računovodstvo in kontroling, pa Dejana Kaiserbergerja. Predvsem Fickovo ime je razburilo gozdarske kroge, saj je v javnost prišla informacija, da se novi glavni direktor nikoli ni ukvarjal z gozdno proizvodnjo in da potemtakem ne more imeti zahtevanih vodstvenih izkušenj, ki jih je zahteval razpis. Da gre za politično nastavljeno figuro, priča Fickova politična kariera, saj je bil član strank LDS in Zares, trenutno pa je v Erjavčevi stranki DeSUS.

Naj spomnimo. Nova direktorja sta bila na položaj imenovana za obdobje petih let. Nekateri zaposleni v Slovenskih državnih gozdovih prav Zlatka Ficka obtožujejo za to, da je družbo po enem letu zapustil poslovni pooblaščenec za finance, Borut Meh, brez katerega po njihovem mnenju podjetja ne bi postavili na noge. Je pa Ficko večkrat javno zatrdil, da izpolnjuje pogoje, sicer se po svojih besedah niti ne bi prijavil za položaj direktorja. Mediji so poročali, da je moral kandidat za direktorja izkazati izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri ter najmanj 15 let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah.

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na svoji 18. redni seji, ki je potekala 15. marca 2017 na sedežu podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v Kočevju, sicer dodobra seznanil z delovanjem podjetja. Na seji se je izkazalo, da imata ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerega resor sodi tudi lesna industrija, in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je zadolženo za gozdarstvo, nasprotujoči si stališči glede delovanja novega državnega podjetja. Gospodarsko ministrstvo je menilo, da vodenje in nadzor družbe ne gre v pravo smer ter da delovanje družbe ni izpolnilo pričakovanj in obvez. Kmetijsko ministrstvo pa je trdilo, da je družba začela nad pričakovanji, v korist države in gozdarstva.

Vlada ne odgovarja na sklepe odbora za kmetijstvo, čeprav jih je obravnavala
Na seji odbora je bilo sprejetih šest sklepov in kljub temu, da je vlada 20. aprila 2017 na svoji redni seji obravnavala predlog opredelitve do sklepov odbora državnega zbora, državnozborski odbor do današnjega dne še ni prejel vladnega odgovora, pri čemer jih v poslanski skupini SDS zanimajo tako odgovori kot tudi razlogi, zakaj odbor teh odgovorov še ni prejel.

Foto: SDS. Tomaž Lisec, predsednik odbora za kmetijstvo.

V SDS prav tako opozarjajo, da je predizbor kandidatov opravila kadrovska agencija PROFIL, d. o. o., dokončni izbor oziroma imenovanje pa nadzorni svet podjetja, ki bi moral biti po sklepu Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 15. marca 2017 razrešen. Predlagatelji seje si zato želijo, da omenjeni izbirni postopek podrobneje predstavijo, tako s procesnega kot tudi z vsebinskega vidika. Predlagatelji želijo tudi izvedeti, kakšno je sklepno mnenje kadrovske agencije PROFIL, d. o. o., ki naj vsebuje tudi rangiranje prijavljenih kandidatov za funkcijo glavnega kot  tudi funkcijo finančnega direktorja družbe.

Je bilo delo članov nadzornega sveta in kadrovske komisije res neodvisno, brez vmešavanja politike?
Predlagatelji zahteve za sklic nujne seje odbora se želijo seznaniti tudi s poročilom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. o., o poteku javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta glavnega in finančnega direktorja družbe, pri čemer jih med drugim zanima, na kakšen način je nadzorni svet izvajal politiko kadrovanja, ali je bilo delo članov nadzornega sveta in kadrovske komisije neodvisno, strokovno in brez vmešavanja politike. Zanima jih, katere kvalitete, znanja, izkušnje in programska videnja je Vlada RS prek nadzornega sveta favorizirala pri izbiri kandidatov za poslovodni funkciji v družbi Slovenski državni gozdovi, pa tudi, katere so glavne odlike izbranega poslovodstva v razmerju do neizbranih kandidatov.

V poslanski skupini SDS kot predlagatelji seje želijo od direktorja Zlatka Ficka izvedeti več o pripravi novega strateškega načrta. Vodstvo podjetja je namreč konec aprila podpisalo pogodbo o odkupu 10 odstotkov delnic podjetja Snežnik v lasti Gozda Ljubljana, d. d., kar naj bi bil prvi korak k prevzemu celotnega Snežnika. Iz izjav direktorja je bilo namreč moč razbrati, da od lastnika Snežnika (države) pričakuje, da se odloči o njegovi prihodnosti, torej prelaga odgovornost. Pred prevzemom in nakupom Snežnika bi po ustaljeni praksi od vodstva SiDG upravičeno pričakovali vsaj okvirno strategijo, ki bi zajemala procesno in kadrovsko optimizacijo ter grobo oceno stroškovnih sinergij.

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zdaj poziva vlado, naj v funkciji izvršilne veje oblasti in v vlogi Skupščine SiDG, d. o. o., spoštuje in uresniči sklepe odbora, ki jih je sprejel na svoji 18. redni seji. Odbor prav tako poziva Vlado RS, naj v vlogi Skupščine SiDG, d. o. o., preveri pravno-formalno pravilnost postopka imenovanja poslovodstva in v primeru ugotovljenih nepravilnosti razreši poslovodstvo, imenuje začasno poslovodstvo in ponovi kadrovski postopek.

T. F.