fbpx

“Ministrica Kopač Mrakova in Ivan Svetlik sta ustvarjalca revščine kot tudi kraje dečkov.”

Franci Donko (foto: STA).

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obravnava delovanje in ravnanje centrov za socialno delo ter njihovo reorganizacijo. Ministrica za delo, družino, socialo in enake možnosti Anja Kopač Mrak na seji ni bila prisotna. 

Inštitut za socialno varstvo se je po razpravi odločil za splošne ugotovitve širših raziskav, ki kažejo, da je bila socialna politika v preteklosti izrazito pasivno usmerjena v zagotavljanje socialnih transferjev. Posledice te pasivnosti so se jasno pokazale, prav tako pa izboljšana makroekonomska situacija ni izboljšala razmer, zato so nujni novi aktivni pristopi. “Ti poleg vključevalne aktivacije vključujejo tudi prenovo strokovnega dela centrov za socialno delo, če želimo narediti korak naprej,” ocenjujejo. V prenovo strokovnega dela CSD-jev spadajo tudi diskrecijske pravice socialnih delavcev.

Načela pravičnosti zakoni ne dopuščajo
Namestnik varuhinje za človekove pravice je povedal, da s CSD-ji veliko sodelujejo, in dodal, da med obstajajo tako dobri kot slabi centri za socialno delo: “Nekaj jih je zelo vpetih v lokalno okolje, tisti večji pa malo manj.” Po njegovem mnenju je temeljni problem okvir njihovega dela. “Preko 50 predpisov, ki ureja delovanje, narekuje zelo birokratsko delovanje in ne dopušča nobene možnosti prilagoditve ali uporabe načela pravičnosti.” Predpisi tako ustvarjajo famo, da se da z njimi vse urediti – “V socialnem delu se tega ne da,” je poudaril namestnik varuhinje za človekove pravice.

Psiholog Matic Munc je opozoril na številne probleme, med drugim tudi na vidike nezdružljivosti strokovnega dela, ki ni dopustno in etično. Zaradi številnih napak Slovenija že plačuje visoke odškodnine. Po njegovem se pri nas ne izvaja pomoč človeku in družini, medtem ko tujci delajo zelo direktno, aktivno in blizu človeku. Več poudarka bi morali dati preventivnim programom ter več pristojnosti nevladnim organizacijam. Prav tako Munc meni, da socialni transferji ne sodijo pod okrilje CSD, socialni zakon pa ne pod zakon o upravnem postopku.

Razumevanje sociale je ideološko in brez sočutja
Socialni delavec Franci Donko je izpostavil, da sta ministra Anja Kopač Mrak in Ivan Svetlik glavna krivca za odvzem in nižanje socialne podpore, odpoved varstvenih dodatkov starejšim in izgubo štipendij otrokom. “Ministrica Kopač Mrakova in Svetlik se hvalita, da sta borca za delavske pravice, v resnici pa sta ustvarjalca revščine kot tudi kraje dečkov. Vaše razumevanje socialne politike je ideološko: brez sočutja, brez spoštovanja sodne praske ESČP in mednarodnih konvencij,” je bil neposreden Donko.

Prav tako je Donko mnenja, da je država s povečano birokratizacijo centrov za socialno delo preprečila stik z ljudmi. “CSD-ji so povsem prepuščeni samovolji, zato je nujno dopustiti alternativo: možnost izbire strokovnjakov s koncesijo. Delavci CSD morajo biti socialno čuteči ljudje.” Donko je še izpostavil, da je velik problem socialna stroka, ki prihaja s Fakultete za socialno delo (FSD), kjer ne upoštevajo stroke in načela zaupnosti, zato je poudaril potrebo po ustanovitvi nove fakultete, saj obstoječe izvajajo socialne eksperimente in delujejo ideološko.

Nepremišljeni posegi v družino
Predsednica komisije za peticije in človekove pravice Eva Irgl je pojasnila, da na komisijo dobijo precej vlog, ki opozarjajo na anomalije in nepravilnosti, ki se dogajajo znotraj CSD. Po njenem imajo ti velik problem z birokratizacijo, zato se ti ne morejo ukvarjati z njihovo primarno vlogo- da pomagajo ljudem pri reševanju stisk. Opozorila je tudi na drug vidik, da CSD-ji včasih nepremišljeno posegajo v družine, zato se starši lahko počutijo izigrane in niso enakovredni sogovorniki. “Na CSD-jih prihaja do pritožb, ki se ne obravnavajo pravočasno, dogajajo se napake, ki niso takoj odpravljene,” poudarja.

M. P.