To je resnica o Ervinu Fritzu, piškotkarju fantov iz Foruma 21, ki so ga forsirali celo za Prešernovo nagrado za življenjsko delo – ni je dobil, je pa lahko bral letos v Dražgošah

Če po letošnji paradi v Dražgošah veste, da obstaja nek Ervin Fritz, ki je napovedal: “Uvedli bomo rdečo državo, rdečo samoupravo, uvedli bomo samospoštovanje, vzdignjeno glavo in blagostanje,” pa nimate pojma, kdo je ta tip, svetujemo, da preberete članek na povezavi, v katerem smo natančno popisali, kako je slovensko levo sceno skregal že leta 1987, in kako ga je potem mikal “fuk”.

Danes pa razkrivamo, da ni Fritz nič več kot še en lik, ki ga plačuje krog najbolje plačanega slovenskega upokojenca Milana Kučana iz Foruma 21. In ki so mu skušali zrihtati tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, a je padel skozi in ni postal niti nagrajenec Prešernovega sklada. Očitno je bil nastop letos v Dražgošah piškotek za tolažbo.

Fritz je bil kratko obdobje zastopnik Društva knjižna zadruga s sedežem na Tomšičevi 12 v Ljubljani, potem je vodenje predal podpredsedniku Foruma 21 Slavku Preglu, ki se sicer za potrebe javnih evidenc predstavlja s polnim imenom Vekoslav Pregl.

Listanje po letnih poročilih Društva knjižna zadruga, ki ga vodi Pregl in jih tudi podpisuje, pokaže, kako so proračunski piškotki od leta 2014 skozi društvo padali do Fritza, ki je bil očitno letos pripravljen za javno branje. Ker, če boste pogledali posnetek, ki je objavljen na YouTube in ga dodajamo na konec strani, vam bo jasno, da je Fritz bralec zapisa letos v Dražgošah. Ali je tudi avtor, ne vemo, lahko tudi verjamemo namigom, da so Fritzu nagovor pomagali pisati fantje iz Foruma 21.

Posamezne zapise Slavka Pregla, objavljene v bazi Ajpes, po letih padajoče objavljamo v nadaljevanju, po sistemu kopiraj – lepi (copy-paste), kar pomeni, da so ostale tudi originalne tipkarske napake, ker so tekste vendarle zapisali Preglovi. Dele, kjer je omenjen Fritz, smo grafično izpostavili tako, da smo jih odbelili, če nimate časa brati vsega. Svetujemo sicer, da berete v celoti, ker boste zgolj tako doumeli globino delovanja druščine, ki prejema sredstva z razpisov. Ne razpravljajo zgolj o družbenopolitičnih vprašanjih, tudi o prostoru v Šestici, itd.

Poročilo za 2018

2018 – Fritzu plačujejo tisk, oblikovanje,….

Društvo knjižna zadruga je združenje slovenskih pisateljev, ki preko pravne oblike lahko nastopajo na razpisih za proračunaksa sredstva, ustvarjajo, oblikujejo in tiskajo svoje knjige iz sredstev, ki jih pridobijo pri prodaji. V osnovi gre za namenska sredtva pri prodaji knjig, ki se potrošijo za posamičnega avtorja, kolikor se avtorja proda, toliko lahko avtor naprej ustvarja. Gre torej za neke vrste posredniško pravno osebo, ki ne ustvarja dobičkov.

V letu 2018 je bilo prodanih za 2994,19 EUR knjig (posrednik je Buča d.o.o.) in 0,04 EUR obresti od sredstev na računih.

Stroški so stroški pisarniškeag ametriala 42,64 EUR, stroški tiska 2.377,34 EUR (Špacapan in Fritz) in oblikovanja 300,00 EUR (Fritz). Ostalo so še reklamni stroški objave ogklasa v Bukli 176,90 EUR in 97,35 EUR provizija banke.

V bilanci stanja izkazujemo v aktivi 3.858,26 EUR sredstev na poslovnem računu, v pasivi 988,20 EUR obveznosti do dobaviteljev za tisk knjige E. Fritza, PČR – za zgoraj omenjene namene 2.002,68 EUR in sredstva društvenega sklada 867,38 EUR.

Osnovnih sredstev društvo nima.

Poročilo za 2017

2017 – Ervinu Fritzu izdajo knjigo Velika radost, predlagajo ga za Prešernovo nagrado za življenjsko delo

Društvo Knjižna zadruga

Poslovno poročilo – 2017

Društvo Knjižna zadruga šteje 19 članov, število se v letu 2017 ni spreminjalo. Društvo je imelo 10 rednih mesečnih srečanj.

Skupaj z Društvom slovenskih pisateljev se je prijavilo na projektni razpis Javne agencije za knjigo ter pridobilo finančno podporo za dve svoji knjigi: pesniško zbirko Slavospevi, ki jih pojejo vrane, Petra Kolška, izšla je v marcu, ter knjigo Velika radost Ervina Fritza, ki obsega vseh 17 doslej izdanih avtorjevih zbirk, in je izšla v juniju.

Za obe knjigi je Zadruga pripravila tiskovni konferenci, Fritzeva knjiga je bila še posebej predstavljena na Slovenskem knjižnem sejmu novembra 2017. Za obe knjigi smo objavili oglasa v reviji Bukla, obe sta bili tudi prikazani in ocenjeni v različnih medijih.

Preverili smo tudi možnost spremembe lokacije za redna srečanja, vendar se je pokazalo, da je posebna soba pri Šestici zaenkrat še vedno najbolj primerna.

Predsednik je s soglasjem članstva pravočasno pripravil in odposlal kandidaturi za nagrado Prešernovega sklada (Peter Kolšek) ter Prešernovo nagrado za življenjsko delo (Ervin Fritz).

Društvo je osvežilo svoje članstvo v SAZOR GIZ k.o., saj iz tega vira pričakuje nekaj sredstev za podporo svoji založniški dejavnosti ter za ureditev svoje sobe v poslopju DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

Za distribucijo in prodajo svojih knjig Zadruga nadaljuje svoje sodelovanje z družbo Buča d.o.o.

Ljubljana, 24. januar 2018

Pripravil:

Slavko Pregl, predsednik

Poročilo za 2016

 2016 – na razpisu dobijo denar za Fritza

POSLOVNO POROČILO (za leto 2016)

Društvo Knjižna zadruga je imelo v letu 2016 deset rednih srečanj. Sestanki so v skladu s tradicijo potekali vsak prvi torek v mesecu, s premorom julija in avgusta. Pomladna srečanja je pomembno zaznamovala velika Prešernova nagrada, ki jo je tudi ob podpori Društva prejel njegov član Tone Partljič. Število članov se ni spreminjalo: nihče ni izstopil, Društvo novih članov za enkrat ni sprejemalo. Vse sestanke je vodil predsednik.

Društvo je tudi za leto 2016 po ustaljenih komercialnih pogojih potrdilo nadaljevanje sodelovanja pri prodaji svojih knjig z družbo Buča, knjigotrštvo, d.o.o. iz Zgornje Slivnice pri Šmarju Sap. V zvezi s tem je bil tudi sprejet sklep, da omenjeni distributer starejše knjige članov Knjižne zadruge, ki jih ti sami izberejo, v njenem imenu pokloni v knjižnice srednješolskih centrov po Sloveniji, saj imajo praviloma premalo javnega denarja za nakupe knjižničnega gradiva.

V skladu s predvideno knjižno ustvarjalnostjo članov se je Knjižna zadruga pri prijavi knjižnih naslovov na razpis Javne agencije za knjigo RS pridružila načrtom Društva slovenskih pisateljev, saj sta tako združeni obe strani izpolnjevali predpisane pogoje. Na osnovi tako pridobljenih sredstev je v letu 2016 izšel roman Stanja, Toneta Peršaka. Knjigo in društveno dejavnost so na Slovenskem knjižnem sejmu na pisateljskem odru predstavili člani Marko Kravos, Tone Peršak in Slavko Pregl ter zunanji sodelavec Kazimir Rapoša, ki je za knjigo Stanja prispeval prelom in oblikovanje. Vsi računi v zvezi s knjigo so bili poravnani in so se gibali znotraj predračunov in pridobljene subvencije.

Na osnovi uspešnega sodelovanja na dvoletnem razpisu 2016 je bil za leto 2017 pridobljen denar še za dve knjigi: za zbrane pesniške zbirke Ervina Fritza ter za novo pesniško zbirko Petra Kolška. Izid knjig se predvideva spomladi 2017.

Srečanja Društva Knjižna zadruga so sicer potekala v duhu prijateljstva in razumevanja; člani so obravnavali aktualna kulturno politična vprašanja in pri tem z veseljem pozdravili imenovanje svojega člana Toneta Peršaka za kulturnega ministra. Kljub širšim ekonomsko političnim omejitvam so izrazili upanje, da bo pripomogel k izboljšanju položaja slovenske knjige in dvigu bralne kulture.

Društvo je poslovno poročilo za leto 2016 sprejelo na rednem občnem zboru 14. februarja v Ljubljani.

Predsednik:

Slavko Pregl

Poročilo za 2015

2015 – Ervinu Fritzu izdajo Odgovornost poezije

Poslovno poročilo za leto 2015

Društvo Knjižna zadruga ima še vedno sedež v stavbi Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani, Tomšičeva 12. Vodita jo pesnik, pisatelj in prevajalec Andrej Arko, tajnik, ter pisatelj Slavko Pregl, predsednik. V letu 2015 ni sprejela novih članov. Zadruga je imela deset rednih mesečnih srečanj, na katerih je z večinsko udeležbo obravnavala aktualna kulturna vprašanja in še posebej položaj knjige in založništva v Sloveniji sploh.

Spomladi je Zadruga pripravila tiskovno konferenco, na kateri so bile predstavljene knjige njenih članov, izdane ob koncu leta 2014 in sicer:

Odgovornost poezije, Ervina Fritza,
Igre, drama in burke, Vinka Möderndorferja
Basni, Slavka Pregla
Na tiskovni konferenci je bila ustrezno obeležena tudi dvajseta obletnica Zadruge. Priložnostni članek o tem je v oktobrski številki revije Bukla prispeval član zadruge Marko Kravos, jubilejni fotografiji je prispeval član zadruge Tihomir Pinter.

V čast dvajsetletnici je Zadruga izdala priložnostno poštno znamko, ki jo je oblikoval član zadruge Ranko Novak. Vsak član je prejel dve poli znamk kategorije B za normalno uporabo v poštnem prometu. Znamke, ki so vzbudile veliko zanimanja, sicer niso bile dane v prodajo.

Člana zadruge Vasja Predan in Slavko Pregl sta pripravila potrebno dokumentacijo ter v imenu Zadruge na Prešernov sklad pri Ministrstvu za kulturo vlade republike Slovenije pravočasno vložila predlog za podelitev Prešernove nagrade za življenjsko delo svojemu članu Tonetu Partljiču.

Ob koncu leta 2015 je v okviru Zadruge izšla fotomonografija »Tromostovje« člana zadruge Tihomirja Pinterja s predgovorom člana zadruge, akademika Matjaža Kmecla. Na zadnjem letnem srečanju 8. decembra so člani predstavili svoje načrte v zvezi z morebitnimi izdajami svojih knjig v okviru Zadruge v letu 2016.

Pri distribuciji in prodaji svojih knjig Društvo Knjižna zadruga nadaljuje dobro sodelovanje z družbo Buča d.o.o. iz Ljubljane.

Poslovno poročilo Društva Knjižna zadruga je bilo sprejeto soglasno na rednem letnem občnem zboru 2. februarja 2016 v Ljubljani.

Poročilo za 2014

 2014 – Izidejo basni Ervina Fritza

Poslovno poročilo.

Društvo vodi pisatelj Slavko Pregl, tajnik je pisatelj, pesnik in prevajalec Andrej Arko.

Društvo se je v letu 2014 redno sestajalo ter na svojih srečanjih obravnavalo aktualna kulturno politična vprašanja, še posebej dogajanje na področju založništva ter položaj slovenske knjige in avtorjev pri nas. Srečanj je bilo 10 in vseh se je udeležila večina članov. Na srečanjih je tekel tudi pogovor o izidu knjig članov, da bi zadostili pogojem razpisov Javne agencije za knjigo; zaradi pomanjkanja izdaj v letu 2013 se društvo v letu 2014 ni moglo udeležiti nobenega razpisa. Društvo je pripravilo tiskovno konferenco in nekaj predstavitev po šolah za knjigo radijskih iger za otroke Sedem mičnih, jezičnih, junaških svojega člana Marka Kravosa.

Društvo Knjižna zadruga se je ob rednem delu pripravljalo tudi na obeležitev dvajsetletnice svojega obstoja januarja 2015.

Koncem leta so izšle knjige basni Slavka Pregla, dram Vinka Möderndorferja ter esejev Ervina Fritza, s čimer je društvo v celoti izpolnilo svoje založniške načrte za leto 2014.

Člani društva so poleg predsednika in tajnika še: akademika Ciril Zlobec in dr. Matjaž Kmecl, Ervin Fritz, Peter Kolšek, Peter Kovačič Peršin, Marko Kravos, Peter Kuhar, Vinko Möderndorfer, Ranko Novak, Tone Partljič, Tone Peršak, Tihomir Pinter, Vasja Predan, Ivo Svetina, dr. Peter Vodopivec in France Vurnik.

Društvo je nadaljevalo poslovno sodelovanje z družbo Knjigotrštvo Buča, ki v celoti distribuira in prodaja knjige Knjižne zadruge. Zaradi kriznih razmer in upada nakupnih navad za knjigo žal prodaja društvenih knjig ne dosega zaželene višine. Društvo je sprejelo tudi sklep o darovanju dela zaloge svojih knjig srednjim šolam po Sloveniji, kar je zanj opravilo Knjigotrštvo Buča.

Poslovno poročilo društva Knjižna zadruga je bilo sprejeto soglasno na rednem občnem zboru 3. marca 2015 v Ljubljani

Andrej Žitnik

 • Rožle

  A tako tudi lewaške piškotarje imamo .. nisem vedel
  .. in ne samo paštetarje, sendvičarje in kot tudi ne marmeladarje .. !!!
  prokleta rdeča kleptomanija !

 • tomven

  Prešernovo nagrado za življenjsko delo… kakšno pa? Naj me kdo prosim poduči, kaki so njegovi življenjski dosežki.. Jaz sem zadnjič prvič sploh slišal zanj. Rdečuhi so res puni fora ko govno vitamina.

  • Hribouc

   Levuhar, komunist, Satanist je vernik.
   Njegov bog je Satan, Lucifer-Lučenosec, Hudič.
   Njegov večni zavetnik je Belcebub.
   Njegova barva rdeča. Simbol krvi, ognja in zločina.
   Njegovo orodje je Laž, Teror, Razčlovečenje
   Njegovo orožje je vse kar muči in ubija.
   Njegova tri zapovedi sebi so:

   1.Delaj kar hočeš
   2.Nihče ti ne sme ukazovati
   3.Samemu sebi si bog.
   Njegov smisel je : Boga ni.Večnosti ni.Človek je material.

   • JANEZ GUS

    Vsa ta Bekcebubova banda je bila do zdaj krščena.

    • Hribouc

     Dob’r si ti tole zanalizirou.
     ————————————-
     Je tako. Ni garancije.
     Bog je človečku dal svobodno voljo, absolutno svobodno.
     In potem ga vzame k sebi Hudič, ker se človek tako odloči.

     Tud Stalin, ki je že študiral v lemenatu, je postal taglavni bančni ropar in 1.morilec vseh časov planeta Zemlja.
     Of course, Janez.Praf imaš.Hudič dela na polno, da ima za kurjavo.

  • samotoje

   S Fritzem se sicer nikoli nisem ukvarjal, ker me niti kot pesnik niti kot človek ni nikoli zanimal, a se dejstvom vendarle ne kaže izneveriti:
   https://sl.wikipedia.org/wiki/Ervin_Fritz.
   Poslušal sem njegovo blebetanje v Dražgošah in mislim, da je ZKS ogabno izkoristila človeka, ki se mu očitno kisa. Samo to je.

 • Andrej

  Le zakaj Ervin ni dobil Prešernove nagrade? Saj ima vse kvalifikacije po CKZKS pravilih in standardih.

  • Joc 52

   Vrhunec pa sovrazni in hujskaski govor v Drazgosah

   • Andrej

    Ja, morda je v Lažgošah dosegel svoj vrhunec nesposobnosti. Ampak, pri komunistih nikoli ne veš, ker je njihova nesposobnost neskončna.

 • Antonius

  Problem Fritza je, da ima svoja jajca v partiji, partija pa ne ve, kam bi z njimi.
  79 let ima, pa še vedno ne ve kam bi se dal, zato je še vedno na uslugo in se ponuja.
  Literarno je vreden samo toliko, kot osemletkarski spis.
  Nagrado Prešernovega sklada je od partije dobil za odpravnino.

  • Hribouc

   Pazi!
   Jajca in rit ima v Partiji. Z mozolji in z kocinami vred.
   Možgane mu je pa požrla Laž.
   “Vsi pridejo lepo na vrsto, ne se bat” Matilda Press

  • VERZIFIKATOR

   Za prevod dela “Mein Krampf”? (Moj krč), ki se v slovenceljskem prevodu glasi “Moj kramp”?

   Ermin Fritzl

   MOJ BOJ

   Me poznate, Ermin sem seveda,
   tu in tam sem včasih zrimal kakšno,
   po pravilu vedno rimo takšno,
   da odstopal nisem od pogleda.

   Od pogleda vélikega brata,
   ki mu vdano služim vse življenje,
   pravzaprav njegovo sem stvarjenje,
   vmes so le železna težka vrata.

   Ermin Fritzl sem, saj dobro veste,
   le oglejte se me, sem bojevnik,
   manjka tukaj kakšen še pridevnik,
   glejte, na pohod ki z mano greste.

   Na pohod, poraz da proslavimo,
   v bojih zmag krvavo namreč manjka,
   na pohod gremó, da brez postanka
   zafrustriranost tam prebolimo.

   Sam se bojeval bom kar z besedo,
   ta mi še kako sovražno teče,
   se zastonj mi Fritzl pač ne reče,
   vso razgalil bom človeško bedo.

   V boju obračunal bom s sovragi,
   gnev bom zlival svoj, se ve, na tiste,
   ki odklanjajo karieriste,
   jih razkrinkal, vsi da bodo nagi.

   Fritzl sem, ime me tuje peče,
   Ermin vas na Rommla vse spominja,
   revež sem, ki večno se udinja,
   ker iz lastne ven ne more ječe.

 • rrrrr

  Bolj kot Prešernovo nagrado si Fritz zasluži Čopovo: enkratno kopanje v Savi z veliko cvetja…

  • Mademoiselle

   Črkovez. hahaha

 • Mademoiselle

  Za tega modela ne vem…
  Vem pa, kako je z izdajanjem knjig v tujini. Prosti trg dela svoje, konkurenca je nenormalna, dobre založbe imajo po 1000 knjig na policah mesečno! in RES mora biti knjiga v top 10, da kdo kaj ‘šmirgla’. Povprečni pisatelji so na minimalcu (okoli 30-40+k letno, standard tujine). Redkim se uspe prebiti v atmosfero, kar je rezultat dobrega agenta, managerja, potem če so ‘filmski materijal’, jih še podjetja zahakljajo za promocijo produktov v serijah.
  V Sloveniji so pa vse politične protekcije. Dobiš mladinsko knjigo, dober denar, pa še RTV te forsira na račun davkoplačevalcev. Sam ne financiraš pomoje nič. Nič tveganja, samo € na TRR. Pa še po Dražgošah rogoviliš in se delaš nekega pesnika. Seveda ni nikomur do sprememb.

  A se kdo čudi, zakaj taka hajka proti vsem kar ni ‘naše’…

  • JANEZ GUS

   Lep primer je komsolmovec Repe in njegova biografija o tov.Milanu.Vtujini bi z tem materjalom kurili plavž ne samo vedro,pri nas pa ga je bildala komplet rdeča medijska greznica.No vseno mislim,da malo kje se nabira prah po tem špehu.

   • Mademoiselle

    Kdo je to Repe? Prvič slišim.

 • RATATA

  Sami izbrani za istov stvar. Kot Slavko Pregl -0013100-01163
  številke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV…
  tudi podpredsednik F21 od začetka …
  …. vodi ga pereč motiv mladostnikov in otrok s problemi v družini in družbi. … vpisan v kazenski evidenci…(?)

 • pajot

  Fritz.
  Ko si posral Janšo,sem fuknil vse tvoje pesniške zbirke v kontejner. No,ja,samo eno. Ker več jih nisi izdal.

 • JANEZ GUS

  Ko pogledaš seznam,da je bila tudi Makarovička med dobitniki prešernove nagrade ti je vse jasno,kakšen je kriterij.Ko pa si poslušal blebetanje tega rdečega norca v Lžgošah,pa new coment.Z njegovim izlaganjem ,na nivoji skojevskega mesarja na partizanskem mitingu l45 v neki Belokranjski vasi,ni osral samo sebe in njegov IQ,ampak vse romarje je spravil na njegov podenj.Bravo FRIZ.S tem umotvorom si tudi ti dobil debilno zvezdo v Lažgošah.

 • Olga101

  Samo še eno komunistično trobilo, ki živi na privilegijih zločincev!

 • pajot

  Fritzl ni nikakršen piškotkar. On je drobtinčkar.

 • JANEZ GUS

  Dajmo začet pobirat stave,katerega zajca bodi drugo leto najebali,da se bo smešil.Zmanjkuje jih.

  • sodnikisozločinci

   Moj predlog je Svetlana Slapšak.

   • Zdravko Lajh

    Ali pa Temlana Makar……

 • Ježek Teka Teka

  Ali samo mene asocira ime in priimek na nekoga, ki je bil paznik v Auschwitzu …

  • lokec

   Ima kompeks kot večina frizov.

  • xtc

   Mene na Fritzela iz Avstrije.

  • Lokomotivführer

   Ne moreš soditi človeka po imenu. Ni sam kriv. Je pa njegov govor lahko kot dokumentarec – ozadje za razlago stanja za revolucijo in nacionalni genocid nad lastnim narodom. Nekateri se ga ne bi sramovali že pred več desetletji.

 • Ivan Ivanovič

  Dokler ne bodo volivci dojeli, da je “dražgoška elita” tam le zato, da farba naivne ovce in dobi žegen za nadaljevanje kraj davkoplačevalskega denarja, do takrat bomo imeli Korupcijolandijo namesto slovenske države.

  • Joc 52

   Podpisem

 • xtc

  Fritzl kot Fritzl.

 • Gren

  JA MADONA A JIH NI NIČ SRAM UŠIVCI GOŠARSKI ?

 • šmentanamuha

  Priznam, da sem bila letos zgrožena nad Fritzlovim govorom na dražgoški rdeči maši. Kr srh me je spreletaval.

 • Resnicaboli99

  Kje pa ste sedaj pobrali te piskotkarje…a to naj bi bilo misljeno zabavno? Ker ni

 • Black_hawk

  mora biti ponosen na nemške korenine

 • Zdravko Lajh

  Še en navadni domači praporščak…