fbpx

Tomaž Štih je vzel pod drobnogled sarajevsko diplomo; po njegovem je bila ta izdelana nedavno

Foto: Facebook/Siol

S pravne fakultete v Sarajevu so po desetih dneh poslali diplomo vrhovnega sodnika Branka Masleše, a ima slednja nekaj pomanjkljivosti. Diploma ni opremljena s podpisom niti žigom ali vodnim tiskom, manjka tudi grb SFRJ. Podobno opaža tudi Tomaž Štih ob pregledu Masleševe diplome, ki so jo poslali s pravne fakultete v Sarajevu. Štih pravi, da ni veliko verjetnosti, da bi šlo za kopijo izvirnika iz arhiva, kot trdijo na fakulteti. “Prvič se isti fonti diplom iste fakultete in programa iz 1974 in 1978 ne ujemajo s fonti vmesne diplome 1975. Tudi ne gre za en font, ampak za tri različne fonte. In drugič se študijski program iz dopisa dekanice ne ujema s študijskim programom na diplomi,” je pojasnil na Facebooku.

S pravne fakultete v Sarajevu so po celotni sagi tudi po navedbah na portalu Siol poslali potrdilo o diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše. Dokument potrjuje že znano dejstvo, in sicer da je Masleša diplomiral leta 1975 – poleg tega pa je tudi razvidno, da je dodiplomski študij trajal osem semestrov oziroma štiri leta.

Še enkrat so izpostavili, da pisanje diplomskega dela takrat ni bilo potrebno – kar je nekatere naše sodnike sicer presenetilo, obenem pa se je pojavil dvom, ali je sploh šlo za univerzitetno diplomo oziroma dovolj visoko stopnjo izobrazbe. Tudi sedaj nekateri še naprej dvomijo o Masleševi diplomi – ta namreč nima niti podpisa niti žiga ali vodnega tiska, nenavaden pa je tudi font. Manjka pa nenazadnje tudi grb SFRJ. Nenavadno je tudi, da prav na diplomi tudi piše, da je ta veljavna s podpisom.

Vir: Facebook

Diploma je bila izdelana nedavno
Podobnega mnenja je tudi Tomaž Štih, ki je pregledal Masleševo diplomo, ki so jo poslali s pravne fakultete v Sarajevu. Štih pravi, da ni veliko verjetnosti, da bi šlo za kopijo izvirnika iz arhiva, kot trdijo na fakulteti. “Prvič se isti fonti diplom iste fakultete in programa iz 1974 in 1978 ne ujemajo s fonti iz vmesne diplome 1975. In ne gre za en font, ampak za tri različne fonte. In drugič se študijski program iz dopisa dekanice ne ujema s študijskim programom na diplomi,” je pojasnil na Facebooku in na Twitterju dodal, da bi se morali kljub računalniški nadgradnji obdržati enaki fonti, kjer se razlikuje tudi font njegovega imena, ne samo naziva.

Foto: Twitter Tomaž Štih

Še vedno tudi ni jasno, ali je Masleša končal visoko strokovno ali visoko smer – dekanica v dopisu pravi visoko strokovno, torej prvo stopnjo, s katero ne moreš biti niti državni sekretar. Štih se tudi sprašuje, zakaj iz Sarajeva niso poslali kopije izvirnika. “So pa poslali diplomo “v stilu” iz 1975 s fonti, ki jih uporabljajo od leta 2000 dalje, kar bi lahko štelo za zavajanje o izvoru diplome,” je obrazložil. Meni, da je bila tako diploma, ki so jo poslali, izdelana nedavno.

Vir: Facebook

To pojasnjuje tudi dolg premor od poslanih novinarskih vprašanj Masleši, sodiščem in pravni fakulteti vse do odziva in njegovega molka. “To ni dokaz, da Masleša diplome nima. Je pa zdaj zelo verjetno, da če jo ima – ima le diplomo I. stopnje,” je pojasnil. Po njegovem mnenju Masleša prav iz tega razloga diplome ne želi pokazati, saj potemtakem nima dovolj visoke izobrazbe za opravljanje pravniškega državnega izpita in nastop za delo sodnika. Kakorkoli, Masleša mora na zahtevo medijev predložiti še potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu, ki ga sodišče v Kopru nima.

Masleša trdi, da so se ga lotili mediji zaradi procesa proti Janši
Mogoče ravno zato Masleša grozi s tožbami, medtem ko levi mediji napadajo verodostojnost novinarjev, ki se z zgodbo ukvarjajo, namesto da bi preprosto pokazali originalno kopijo in zaključili. Masleša trdi, da so se ga mediji “lotili” zaradi sodnega procesa proti Janši, za kar bi sicer bilo logično, da bi afera izbruhnila že leta nazaj. “Ali ni to priznanje, da imajo nekaj proti njemu? Ker kako težko pa je pokazati kopijo svoje diplome, kar je edino, kar ti očitajo? Če so se ga res lotili, jim pri tem pošteno pomaga …” je sklenil Štih.

Sara Rančigaj