fbpx

Evropska poslanka v zdravi konkurenci vidi zdravilo za socialni dumping

Foto: Pisarna evropske poslanke Romane Tomc

Na včerajšnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu je potekala razprava o socialnem dumpingu. Na razpravi je evropska poslanka Romana Tomc izpostavila pomen socialnih politik znotraj Unije in nujo po čim hitrejši harmonizaciji le teh.

V svojem govoru je poslanka Romana Tomc, sicer članica Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke poudarila: “Na eni strani imamo prost pretok ljudi, ki lahko potujejo in delajo kjerkoli v Uniji. Delajo lahko v različnih oblikah zaposlitve. Na drugi strani imamo podjetja, ki nastopajo na enotnem trgu. Postavljena so v položaj, kjer morajo zagotoviti konkurenčnost. V nasprotnem primeru lahko zaprejo svoja vrata. Prav tako imamo znotraj Evropske unije države, ki ne morejo zagotoviti enakega nivoja socialnih pravic, ker njihovi proračuni tega ne prenesejo.”

Razmere na enotnem trgu
Dandanes uporaba nepoštenih trgovinskih praks na trgu Evropske unije najbolj prizadanejo predvsem manjša in srednje velika podjetja, ki se težko soočajo s konkurenčnostjo velikih podjetij. Socialne pravice stanejo, zato škodljive prakse najbolj prizadenejo prav delavce, državljane Evropske unije, ki zaradi tega nemalokrat izgubljajo zaupanje v evropsko idejo.

Zaradi perečnosti problema je med poslanci potekala burna razprava, na kateri je Tomčeva poudarila: “Ločiti moramo med izkoriščanjem zaposlenih, s čimer nekateri delodajalci kujejo dobičke, kar je nesprejemljivo in med zagotavljanjem enakega dohodka in enakega socialnega položaja. To sta dve različni stvari. Odločno obsojam izkoriščanje, vendar se moramo zavedati, da socialne pravice stanejo. Stanejo podjetja in države. Tega mnogi nočejo videti. Odgovor, kako bi lahko zagotovili enak socialni položaj  bi bil enostaven, če bi obstajal enoten evropski vir, iz katerega bi se socialne pravice financirale. Dokler temu ne bo tako, bomo še naprej soočeni s tem, da bodo socialne pravice znotraj Evropske unije različne.”

Predlog resolucije
Predlagana resolucija izpostavlja potrebo po okrepljenem nadzoru tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni za zmanjšanje vpliva socialnega dumpinga. Prav tako je predlaganih veliko drugih predlogov kot so: posodobitev registracije opravljenega dela in oblikovanje enotnega dokumenta, ki bi vseboval informacije o socialnih pravicah evropskih delavcev. Oblikovanje seznama, na katerem bi bila podjetja z največjimi kršitvami, predstavlja pomemben cilj resolucije.

Med drugim je Romana Tomc tudi opozorila, da “podjetja in države enostavno ni mogoče prisiliti v nekaj, česar ne zmorejo. Če ne zmorejo, jim moramo pomagati. Finančno, predvsem pa z vzpostavitvijo okolja, kjer deluje zdrava konkurenca. To je najboljše zagotovilo, da bodo tudi socialne razlike čim manjše.”

N. Ž.