Totalno nedržavotvorni slovenski (neo)komunisti: od odpovedi Trstu in Gorici do podarjenega slovenskega ozemlja in morja

Za zapravljena slovenska ozemlja v Istri nosi veliko odgovornost tudi Milan Kučan. (Foto: Demokracija.si/Matic Štojs Lomovšek)

Slovenska neokomunistična nomenklatura, ki jo sicer običajno imenujemo “slovenska levica”, se skuša vedno znova prikazovati kot varuh slovenskih nacionalnih interesov, zlasti takrat, ko gre za preprečevanje razprodaje velikih podjetij in NLB. Svoje nasprotovanje skušajo opravičevati z zaščito slovenskih nacionalnih interesov, a v resnici gre za marsikaj drugega – predvsem za odiranje slovenskih davkoplačevalcev. Ko pa gre za varovanje slovenskih interesov pri določanju meje, jim ni problem podariti slovenskega ozemlja sosednjim državam.

Odločitev arbitražnega sodišča glede meje s sosednjo Hrvaško ni več tako sveža, vendar je postopek sedaj obtičal na mrtvi točki, če odštejemo napihovanje dosedanjega premierja Mira Cerarja z vložitvijo tožbe proti Hrvaški, ne glede na to, da sedanja vlada opravlja bojda le tekoče posle. In na kaj se nanaša tožba? Na neuresničevanje odločbe arbitražnega sodišča. Hrvaška namreč zavrača arbitražno odločbo in se pri tem sklicuje na nelegitimnost, ki je nastala zaradi afere s slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem, ki je, kot smo ugotovili, tudi na seznamu Udbe. A tudi če te afere ne bi bilo, bi bilo nadaljnje reševanje mejnega vprašanja po končanem arbitražnem postopku prepuščeno bilateralnemu pristopu, torej bi bila žogica znova v rokah obeh držav.

Barantanje s slovenskim ozemljem
Ni skrivnost, da je Slovenija v arbitražnem postopku, ki je bil s slovenske strani očitno slabo pripravljen, dokončno zapravila še Trdinov vrh, mejo v Istri ter dostop do odprtega morja. Zato pravzaprav ni nobenih razlogov, da bi morala Slovenija za vsako ceno izsiliti izvršitev odločbe arbitražnega sodišča, ki so jo očitno minirali stari centri moči obeh držav. Če bi slovenska neokomunistična elita z zavzemanjem za slovenske nacionalne interese mislila resno, bi morala zahtevati mednarodno-pravno revizijo spremembe južne meje občine Piran. Zgodba sega v obdobje neposredno po končani drugi svetovni vojni, ko se je na območju Primorske vzpostavila “začasna država” – to je Julijska krajina, ki je bila večinsko sicer priključena k novi Jugoslaviji leta 1947. Sporno je ostalo le še obalno območje okoli Trsta, Kopra in Istre vse do reke Mirne, zato je obdobje “začasne uprave” tam trajalo dlje, vse do leta 1954, dokler ni bilo razpuščeno Svobodno tržaško ozemlje (STO), razdeljeno na cono A in cono B. Zadnja mednarodno priznana meja v Istri je torej potekala po strugi reke Mirne in zanimivo je, da so zemljevidi, ki so nastali po razpustitvi STO, ko je bila cona B priključena Jugoslaviji, administrativno mejo med Slovenijo in Hrvaško risali po strugi reke Mirne. Kasneje pa ni bilo več tako, saj naj bi se organi obeh republik dogovorili za mejo, ki je menda veljala v času NOB – torej na Dragonji. Ta dogovor, ki ga sicer največkrat pripisujejo bratenju med Edvardom Kardeljem in njegovim hrvaškim kolegom Vladimirjem Bakarićem, v zvezni skupščini ni bil nikoli potrjen, prav tako obstaja tudi nejasnost, ali je meja na Dragonji mišljena kot stara struga Dragonje ali Kanal sv. Odorika, po katerem se Dragonja po novejši strugi izliva v Piranski zaliv in se nahaja južno od sečoveljskega letališča. A nekaj je jasno: meja občine Piran – slednja je tako obsegala tudi Savudrijo – je bila, tako kot vse občinske meje na nekdanjem STO, nedotakljiva. Mednarodni sporazumi (pariška pogodba, londonski memorandum, osimski sporazumi) so prepovedovali spremembo občinskih mej zaradi občutljivosti razmerja med večinskim slovenskim ter manjšinjskim italijanskim prebivalstvom, ki je bilo pred odhodom Italijanov večinsko v obalnih urbanih krajih (Koper, Izola Piran itd.). Zato sta bili sprememba občinske meje ter pripojitev nekaterih naselij občine Piran k občini Buje z mednarodnopravnega vidika povsem nelegalni in nelegitimni. Če bi torej arbitraža želela v skladu z mednarodnim pravom ugotoviti dejansko stanje glede meje v Istri, bi morala najprej opraviti revizijo spreminjanja občinskih meja, na kar smo vsa leta opozarjali tudi v Demokraciji, prav tako so na ta dejstva opozarjale številne civilnodružbene organizacije. Vendar jih neokomunistični oblastniki niso poslušali.

Leta 1991 bi lahko TO zasedla izpraznjene objekte JLA južno od Dragonje, vendar je to preprečilo predsedstvo RS. (Foto: Alan Istokovič/Wikipedia)

Kdaj se je v resnici osamosvojila Hrvaška?
Zanimivo je dejstvo, na katerega je nedavno opozoril tudi poslanec in prvak nacionalistov Zmago pl. Jelinčič – kot trdi, se Slovenija in Hrvaška nista osamosvojili na isti dan, zato je potrebno revidirati dokumente, ki trdijo, da sta obe državi nastali 25. junija 1991. Poglejmo dejstva: na ta dan je slovenska skupščina, potem ko je sprejela še zadnja dopolnila k stari republiški ustavi (državni simboli), sprejela Temeljno ustavno listino (z ustavnim zakonom o njeni izvedbi) in Deklaracijo o neodvisnosti. Vendar je takoj po koncu seje parlamenta Slovenija tudi prevzela efektivno oblast s prevzemom zveznih funkcij, zamenjavo tabel na mejnih prehodih ter oblikovanjem samostojne carinske uprave. Z drugimi besedami: Slovenija je izrekla dokončen NE Beogradu. Zaradi agresije JLA prevzema efektivne oblasti ni mogla izpeljati do konca, po koncu trimesečnega moratorija, ki ga je določala brionska deklaracija, se je prevzem oblasti nadaljeval, saj se je armada ta čas že umikala iz države. 25. junija 1991 je tudi hrvaški sabor sprejel deklaracijo o neodvisnosti, ni bilo pa prevzema efektivne oblasti, saj je bila Hrvaška v tem pogledu slabše pripravljena, delno tudi zaradi skoraj vojnega stanja na nekaterih območjih, kjer so se z orožjem upirali lokalni Srbi (Lika, Severna Dalmacija, Banija, Kordun, Slavonija, Baranja in Zahodni Srem, torej t. i. Srbska Krajina). Šele 8. oktobra 1991, po preteku trimesečnega moratorija, je hrvaški sabor sprejel odlok o prelomu državnopravnih vezi z ostalimi republikami in pokrajinami SFRJ ter zveznimi organi. Tisti čas je bila Hrvaška že v vojni, saj se je v agresijo srbskih krajišnikov aktivno vključila JLA in tudi sama izvajala agresijo.

Kako smo ostali brez Trsta, Gorice in Koroške
Vrnimo se še nekoliko v preteklost – z razpustom Svobodnega tržaškega ozemlja je dokončno postalo jasno, da bo Trst z okolico pripadel Italiji, že pred tem je Italiji pripadla Gorica. S tem je na italijanski strani ostalo več deset tisoč primorskih Slovencev, medtem ko so bili Jugoslaviji vrnjeni dalmatinski otoki in Istra (ki sicer prej nikoli ni spadala v okvir katere od državnih tvorb s sedežem v Zagrebu ali Beogradu), s tem pa precejšnje število Hrvatov na tem območju. Leta 1945 so partizani zasedli tudi Celovec (tja je kot prvi vkorakal mladi France Bučar, kasnejši profesor prava, disident, novorevijaš in prvi predsednik demokratičnega parlamenta), a so se morali od tam umakniti. Zavezniki so namreč jugoslovanskim partizanom oz. armadi postavili jasne meje, saj je bila Titova Jugoslavija tedaj še Stalinov zaveznik, ta čas pa se je že izrisovala železna zavesa med Zahodom in Vzhodom. Povrh vsega pa se je jugoslovanski komunistični diktator Josip Broz-Tito, ki je v času vojne dobro izkoristil pomoč Angležev in Američanov v boju proti Nemcem, takoj vrnil k antiimperializmu in začel preganjati vse domače sodelavce Zahoda, denimo Ljuba Sirca, ki je bil kot “angleški vohun” obsojen na smrt. Tudi britanski premier Winston Churchill je spoznal, da ga je Tito grdo prevaral (o tem natančno govori knjiga Titova velika prevara). Vsi ti dejavniki so vplivali na to, da so se morali jugoslovanski komunisti umakniti tako iz Trsta kot iz Celovca. Očitno pa jim je bilo najpomembneje, da so od Angležev leta 1945 dobili posebno “darilo” – to je vrnjene domobranske vojne ujetnike, ki so jih komunisti nato pomorili.

Komunistično žrtvovanje Štrigove
Leta 1947 je prišlo pri kravjih kupčijah med komunističnimi partijami v posameznih republikah do še enega žalostnega poglavja – na ta račun je bil v okvir Hrvaške vključen kraj Štrigova, kjer so živeli Slovenci. Zaradi svoje zvestobe slovenstvu so bili deležni strahotnega terorja, mnogi so se izselili, mnogi pa so bili tudi pobiti. Zanimivo pa je, da je prebivalcem bližnjega Razkrižja uspelo, da so ostali pod slovensko upravo, a cerkvenopravno so bili del zagrebške nadškofije celo nekaj let po razpadu Jugoslavije. Kasneje jim je, že po osamosvojitvi, vendarle uspelo dobiti slovenskega duhovnika ter doseči priključitev k mariborski oz. danes murskosoboški škofiji. Nekateri hrvaški zgodovinarji pa navajajo, da v Štrigovi nikoli ni bilo Slovencev. Verjetno jih tudi ni bilo na nekaterih drugih območjih, ki so skozi stoletja ves čas spadali pod avstrijsko upravo – denimo Žumberak, Čabar itd. O tem nam lahko veliko pove tako zgodovinski atlas kot tudi knjiga zgodovinarja in diplomata Andreja Rahtena “Zavezništva in delitve”, ki govori o slovensko-hrvaških odnosih v zgodovini ter stališčih Hrvaške stranke prava do ozemeljskih pretenzij hrvaške države, saj so se mešano sklicevali tako na državno kot naravno in zgodovinsko pravo, ko je šlo za utemeljevanje priključitve določenih ozemelj k njihovi državni enoti – to velja tudi za Belo krajino, ki je le za las ostala del Slovenije.

Slovenski premier Miro Cerar se s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem ni mogel dogovoriti ničesar. (Foto: Demokracija.si/Matic Štojs Lomovšek)

Kako je Kučan preprečil delovanje TO južno od Dragonje
Zaradi internacionalne usmeritve komunistov nasploh so tudi slovenski komunisti nacionalne interese enačili s svojimi. Ko je Jugoslavija začela razpadati, so sicer začeli utrjevati avtonomijo Slovenije, vendar pa Slovenija kot država nikoli ni bila intimna opcija komunistične strani. To so pokazali tudi s sabotažo pri razoroževanju Teritorialne obrambe maja 1990 (tedanjega predsednika predsedstva RS Milana Kučana je o tem že predhodno obvestil njegov politični mentor Stane Dolanc), kasneje z Deklaracijo za mir in tudi ravnanjem med samo agresijo JLA na Slovenijo, ko so nekateri politiki in publicisti ostro nasprotovali osamosvojitvi, temu pa so se pridružili tudi nekateri krajevni odbori Zveze združenj borcev NOB ter nekateri lokalni sodelavci JLA (o tem smo pisali že ta teden – kliknite TUKAJ). Predsedstvo RS pod vodstvom Kučana je tudi preprečilo, da bi slovenske oborožene sile zavzele tudi nekatere prazne objekte JLA južno od Dragonje, čeprav so nekateri nekdanji oficirji JLA slovenske narodnosti priznali, da so v tistem času poskrbeli za vojaško izpraznjenost Istre, tudi zato, ker je JLA oborožitev in opremo v času hrvaške domovinske vojne potrebovala drugod. Tisti čas meja v Istri še ni bila natančno določena, pač pa se je šele oblikovala, pa tudi Hrvaška zaradi vojne na svojih tleh ni pretirano problematizirala domnevnih slovenskih apetitov po hrvaškem ozemlju. A slovenska neokomunistična “elita” je vztrajala pri tem, da so se slovenski organi v Istri vedno bolj umikali proti severu: kmalu po osamosvojitvi so postali “problematični” še zaselki južno od Dragonje, ki so bili ves čas del občine Piran. S tem se je zaprla tudi možnost svobodnega dostopa Slovenije do odprtega morja, kajti neokomunistična stran je ves čas brez upora pristajala na politiko izvršenih dejstev. Je torej nenavadno, da je Slovenija v arbitraži “zatavšala” še to, kar je imela? Niti ne. Sedaj preostane le še možnost, da se s Hrvaško pogodimo o izmenjavi zaselkov, ki so po logiki mednarodnega prava pristali na eni ali drugi strani meje, proti volji prebivalcev. Dosedanja Cerarjeva vlada se glede tega ni uspela dogovoriti …

Gašper Blažič/Demokracija.si

 • pajot

  Hej,mašinca zagodi
  naj odmeva povsodi,
  na slovenskem smo mi gospodar.

  No,partizanci,še mal pa ne boste imeli kje biti gospodar.

 • Hun

  Trsta, Slovenci neb dobil tud ce ne bi bilo Tita…ozemlje se ne pridobi demokraticno ampak z vojasko silo…to dobro vedo Izraelci in Hrvati

  • Caetano

   Saj je bila Italija premagana z vojasko silo. Jug. vladi je bila obljubljena revizija meje z Italijo ze leta 1941. Anglezi so se leta 1943 predvidevali poseben status za Trst. Jugoslavija bi imela nasproti Italiji vecji ugled, ce ne bi bilo komunizma. Jugoslavija bi imela polozaj limesa proti komunizmu po vojni in ne Italija, kot se je potem zgodilo. Italija je imela priznan le status sobojevnistva, ker je kralj sel v vojno z Nemcijo jeseni 1943. Pri dokoncnem dolocanju meje bi torej verjetno prevladala Jugoslavija oz. Slovenija. Rezultat Trst=verjetno nas!

   Istra pa bi sploh pripadla Veliki Sloveniji v okviru obnovljene demokraticne kraljevine Jugoslavije, kakor je hotela jug. vlada v Londonu. Niti hrvaski predstavnik ni nasprotoval temu.

   • Hun

    Trst z luko je ze pred vojno “pripadal” zidovskim bankirskim druzinam…Anglija je scitila svoj kapitalski interes pred komunizmom

    • Caetano

     In kaj misliš. da bi Judje v Trstu, ki so jih veliko pobili nacisti s pomočjo lokalnih ital. fašistov raje imeli Italijo ali kr. Jugoslavijo? Nov. 1943 potem, ko so zavezniki priznali Tita so predstavniki povezani z JvvD in ang. obv. službo sklepali, da bo po vojni Trst pripadal Kominterni. Italija niti takrat ni bila posebej aktualna. Poleg tega bi bila kr. Jugoslavija limes proti boljševizmu po vojni in ne Italija. Šele, ko je bilo povsem jasno, da bo Jugoslavija del sovjetskega bloka se je angleška politika spremenila.

     • Hun

      bankirji so dobil banke nazaj v svojo last s pomocjo Angleske krone…jebe se zidom kdo vlada vazno, da sodelujejo in posli laufajo v njihovo korist

     • Caetano

      Ja in? Kaj misliš, da pod kr. Jugoslavijo bi ostalo judovsko premoženje zaplenjeno?!

     • Hun

      Ne! sj je prva banka v Beogradu bila v vecinskem solastnistvu judov iz Dunaja..ze pred 2.svet vojno

     • david23

      A to te moti, da so bili Judje solastniki banke?

     • Hun

      zakaj bi me motil…bat se morte zidov, nacionalisti…

  • učko

   Svetel primer so Rusi !

   • Hun

    kdo pa je bil idejni oce in financer komunizma..zidje!

  • if

   Tito je bil z vojsko v Celovcu in v Trstu.
   Kaj je torej tam delal z vojaško silo?

   • Hun

    Anglezi so ga opozoril, da naj ne bo prevec pozresn

    • if

     Tito, Ljubičice bela, se je kot vojskovodja dokazal, da lahko obračuna le z ljudmi, katerih roke zveže z bodečo žico!
     Tito je bil politik okužen s komunizmom, zato je bil v zahodnem svetu “Persona non grata”.
     Če bil Tito demokra,Slovenija ne bi izgubila ozemlja.

     • Hun

      ne da branim Tita…ampak ti ocitno se v zrelih letih vrjams v Bozicka…

     • if

      Vi s svojimi izjavami branite komunizem in za Slovenijo vse njegove katastrofalne posledice!

     • Hun

      kaj bi bilo po vase za Slovenijo bolje, nacizm?

     • Hun

      komunizm ste prakticiral senilni starcki

    • david23

     In zakaj misliš, da so ga Angleži na to opozorili?

     • Hun

      da se komunizm neb siril po porazenih drzavah…

      Angleze je opraviceno skrbel, da neb sami postal zrtev lastnega izuma

 • tarantela

  A tole je program za razvoj naše države v prihodnosti?

  • učko

   Naša prihodnost je na britofu !

 • učko

  Ta rdeči fašisti so pokradli in sesuli to državo. “Pomladniki” bi si pa še kar postavljali spomenike za svoje “velike zasluge”, ker so nas osamosvojili in zdemokratizirali. Pljuc, bljak, pfuj !!!!!!

 • Hun

  Jansa cas je ze da odrastes kot Orban in si najdes mocnejsega sovraznika ..npr. Sorosa

  • sloustava

   Bolj zlonamernega od Kucana ga ni. Kadarkoli se je govorilo ali pisalo o slovenskem komunistu in njegovih antislovenskih potezah, je imel Kucan parklje v marmeladi. Dovolj sem sta4a, da sem vsaj novejsi del zgodovine prezivljala sama. Se vec bi bilo lahko odkritega (kljub poblazneli ihti seziganja arhivov), ce ne bi NSIjeva Luda Mila dosegla zaprtje, oz. “pocrnjenje “ dokumentacije! Ti mali huncek pa le poglej sem ter tja kaksnega Pricevalca….recimo gospe, ki je rekla “dokler bo Palcek ziv….Zato ne nabijaj gluposti in zahtevaj od Kucana, naj bo samo penzionist!

   • Hun

    o big mama se oproscam ce sm te razjezil…

   • Hun

    kdo pa je nesel arhive v Avstralijo daj Lajovc napisal knjigo..Ludamila…dj opranoglava komunistka pojma nimas

 • Joško

  Slovenski levaki niso bili še nikoli državotvorni; slovensko ozemlje so “razprodajali” od l. 1945 pa do 18.7. 2018 in še naprej ga bodo, če jih slovenski volivci ne bomo spregledali in vrgli z oblasti.

 • totex39

  Da bi se kaj takega dogajalo v drugih državah, taki samodržci kot so tile ne bi nikoli zagledali svetlobe, ker bi jim sodili za veleizdajo lastne države.

 • Hun

  Slovenski kvazi domoljubi zakaj ne pljuvate po Hrvatih, k rinejo v Slo morje z gojisci skolk…polna usta so vs o muslimanskih migrantih, da okupirajo Slovenijo…kaj stiska prpa prot Hrvatom…

 • Jaka Sraka

  Slovenski komunisti so sramota za SI.

 • Ivek

  A ni JJ kot takratni obrambni minidter dobolil Hrvatom selitev mejne kontrolne tocke iz kamnoloma na modt cez Dragonjo?£08

  • if

   Šef vojske je bil Kučan.

  • sloustava

   Mlecnozobi fante, nimas pojma, a zalis! Zakaj pa?

   • Hun

    zalis trenutno ti…ker nimas proti argumenta!?

 • if

  Prvič!
  Samostojna RS naj takoj prekliče vse odločitve, ki sta jih glede ozemelj v Istri v škodo RS sprejeli in uveljavili KPS in KPH v času SFRJ.
  Utemeljitev?
  Vse take odločitve so nične, ker niso bile sprejete in uveljavljene demokratično, ker je bil sistem nedemokratičen!

  Drugič!
  Mednarodno pravno sceno naj seznani s tem aktom in hkrati z dejstvom “arbitražnega sporazuma ni”, ker ga hrvaška ne priznava.

  Tretjič!
  Na domačo politično sceno naj stopi politika, ki bo z znanjem na mednarodni sceni in predanostjo demokraciji in samostojni RS vsa ta dejstva uvljevala v korist zgodovinske resnice, ki je na strani Slovenije.

  • Tomaž

   Ja koga iziEU pa z brigajo pretekle zdrahe Če se dva kmeta kregata za meter zemlje to je nepomembna tema. Za ljudi ki ne znajo kaj zahtevnejšega kar terja današnji čas. Ali ste v 25 letih slišali oz. doživeli, da bi SDS v resnici vkljucil oz.vabil nove ljudi in nove ideje, razen za kurirckovo pošto nosut in sedenje na volitvah. Polizažiji so razdeljeni ZASE in ne ZATE! Za kaj resnega, v stranki SDS niso usposobljeni, pa jim v DZ mrgoli povprečnih poslancev. Realnosti, objektivnosti manjka,zato ni preboja do 51+%.
   Iz toliko opevanega programa SDS bi težko povzel 5 jasnih strateških usmeritev,ljudem nakladaj o 78 zakonih, kar je jugo čvekarija
   Količina še ni kakovost!

   • samotoje

    Vse to in še kaj več bo zdaj Serpentinšek v red spravil. Pa Židan. Pa Erjavec. Kateri resor boš pa ti prevzel?

 • RomanaG

  Zakaj točno smo izgubili Gorico in Trst ter ostalo. Kriv je bil izključno Tito in ljubljanski komunisti, ker niti on, niti preostali banditi niso imeli pojma kaj početi na mednarodnem političnem parketu…

  http://primorska24.si/zakaj-trst-ni-nas-in-kako-smo-zaradi-tita-poleg-gorice-izgubili-tudi-furlanijo-julijsko-krajino/

  • Hun

   kdo bi po tvojem bil primeren za mednarodno diplomacijo..lublanski krscanski demokrati, ki so bli pod vplivom Dunaja se po razpadu AO

   • RATATA

    31.10.1918 je bilo razglašeno prevzetje vseh ustavnih pooblastil v vseh slovenskih deželah na osnovi karlovega manifesta z dne 16.10.1918. Takrat so s tisto razglasitvijo vsaka dežela zase in vse zedinjene skupaj internacionalno pravno popolnoma pravilno postale in ostale subjekt na internacionalnem parketu. Ravno zato so se tudi lahko edine ujedinile s Kraljevino Srbijo. To je začasno ukinila Kr.Jugoslavija in kasneje komunistična sfrj, z osamosvojitvijo, pa se je vse povrnilo nazaj – razpadlo na dele, ki je to sestavilo.
    Ta manifest, ki sem ga omenil zgoraj je pravna podlaga za Republiko Avstrijo(!), pa tudi za zedinjene slovenske dežele – t.j. Zvezno republiko Slovenijo- iz posameznih dežel sestavljeno.

    • Hun

     O tem smo ze veckrat debatiral….sm pa kasnej razmislal, da bi se sprozu domino efekt prot Hrvaski, ce bi se upostevale listine iz Dunajskega arhiva v naso prid…
     Potem bi Srbiji pripadal vecino morja, ker Hrvaska v SHS ni vstopila kot internacionalna pravna drzava

     • RATATA

      Kaj bomo sebi škodovali, da bi drug ne bil prikrajšan za nekaj, kar si lasti z lažjo in pretvezami ter nacišovinističnim genocidnim nasiljem?
      Morje pripada obali … je pa nekaj tudi treba vedeti, da je tekla meja po obalni črti že zdavnaj tam ob Krku.

     • Hun

      Nobena listina neb pomagala dobit ozemlja, ki naj bi Sloveniji pripadal pred SHS…Hrvati bi ns zmlel pa ce smo stokrat v EU

     • RATATA

      Katerokoli mednarodno sodišče, ki bi sodilo po mednarodnem pravu bi ugotovilo kar pravim.
      Tudi zmagoslavni uporablja merodajna dejstva navedena na tukaj: http://www.domovinasospomini.eu

     • Hun

      to so brezvezne debate…Jelincic edin navaja dejstva iz zgodovine…pa se ta bi utihnu, k bi dobu zazidljivo parcelo na rvatski obali…Jansa se bo dogovarjal, dogovoril pa kat na vrbi zasvrbi

     • RATATA

      Hrvatska je zmagala v vojni, ki jo je začela kot sestavni del preostanka sfrj.
      Obstajajo dvoje meje!
      Upravnorazmejitvene za izveševanje pooblastil sfrj (republiške) in prastare meddržavne t.j. med slovenskimi deželami in Kraljevino Ogrsko, ki jih nikdar nihče ni ukinil in so še vedno tu!

     • Hun

      pod kraljevino Ogrsko je spadal velik del danasnje SV Hrvaske…
      Potem imajo Mađari pravico do tega ozemlja?

     • RATATA

      Ne, ker je po mirovni pogodbi (Trianon) to pripadlo Kraljevini Jugoslaviji, ki je kot Kraljevina Srbija (sestavni del zmagovalnih sil Antante) ta ozemlja okupirala, saj se z njimi ni mogla združiti, kot se je združila s slovenskimi deželami (državami – zemljami po srbsko).
      Je pa po trianonu k slovenskemu Prekmurju pripadlo tudi Medmurje, zato gre meja po Dravi do sotočja z Muro pod Kotoribo in ne po Muri!!!

   • Steiermark

    srbski “mokri sanjač”…..

    • Hun

     mokra bi bla ti k bi me prjela za “nabijač”

     • Steiermark

      Ja, za takšne, kot si ti, s posušenim – impotentne, kot je bil tvoj prasec tito, sedaj mu slediš tudi ti, pač zadostujejo in zadovoljujejo “mokre sanje”, tudi o razniih “nabijačih”, ko dobro veš, da se te nobena normalna in evropska ženska nebi dotaknila niti z dolgo palico…..ogabni turški osel!

     • Hun

      vem da sm ti usec…

     • Hun

      ti trdga nis ze doug fasala..vprasanje ce te je kdo sploh dobr obdelal..ker korosice ste znane ninfe

 • totex39

  Prav groza je lahko človeka kako so komunisti barantali z slovenskim ozemljem in niso nikoli bili zato kaznovani, njihova ” dela” so še nadaljevali v današnjem času post komunisti, če bo šlo tako naprej bomo kmalu razprodani in apetiti o našem ozemlju so spet odprti, to dokazujejo že na vsakem koraku.

  • Zgornji

   AAAMEEENNNNNNN !!! ! !!!

 • Krtača 20

  Človk se vam lohk sam reži ke u butasto glavo ko take nebuloze stresate.

  • joza joza13

   Hrabri mišek -;)

 • Laž ima kratke noge

  Jaz samo upam, da bom dočakal dan, ko bo v Sloveniji laganje, zavajanje in prikrojevanje zgodovine postalo resnično kaznivo. Toliko neumnosti, kot jih je napisanih v tem “članku” težko kje najdeš na enem mestu. Nisem komunist, niti nikoli nisem bil, še manj pa, da bi podpiral komuniste…. ampak, kar je preveč je preveč.

  • if

   Naštejte laži.

   Eno komunistično in neokomunistično vam predstavim jaz.
   OF, po kriterijih vsebine in časa, ni bila ustanovljena 27. aprila 1941.

   To laž vzdržuje tudi neokomunist predsednik Pahor.

   • Krtača 20

    Sej že vemo da s bedak. Ni se ti treba hodit še štemplat sem gor.

    • if

     27. aprila 1941 komunisti Kominterne (Kardelj) tvorijo PIF, anto VB, Francija, ZDA.

     Štiri dni pozneje komunisti Kominterne na Rdečem trgu v Moskvi gostijo naciste.
     https://www.youtube.com/watch?v=jAfSrBMuXI8

     • Hun

      odnosi so se hitr ohladil, ko je Hitler napovedal vojno Rusiji..

      Mal poznej pa v lublan krscanski demokrati gostijo Naciste..

     • if

      6. aprila 1941, napad na KJU, so bili komunisti Kominterne del sprege z nacisti, napadalci na KJU!

     • Hun

      kaj ma to veze s Slovenijo? to mi razloz

     • if

      To dejstvo je pomebno za razumevanje vseh vzrokov in posledic, ki izvirajo iz tega dejstva.
      Vi in vam enaki tega dejstva nočete dojeti, ker demokratično še niste zoreli.

     • Hun

      kje si ti demokraticno zorela v partiji?

     • if

      V logično berljvih dejstvih zgodovine!

     • Krtača 20

      V domobranskem vzporednem vesolju ja. Tepec.

     • Hun

      sj ta dejstva smo bral v socialisticni ureditvi..da sta se Stalin in Hitler dogovarjala o delitvi Polske…

     • if

      Ustanovitev OF, vsebinsko in člasovno, ni vezana na 27. april 1941.

      To vemo, vendar neokomunisti to laž vzdržujete pri življenju, tudi v učbenikih zgodovine, zaradi svojih nedemokratičnih ciljev.

     • Hun

      ocitno tematika o komunizmu tebe vzdrzuje pri vitalnosti

     • if

      Vaše življenje vzdržuje OF laž.

     • Hun

      no zdj se pa umir k te mam dost

     • macon

      Slovenija je bila del kraljevine Jugoslavije. Komunisti niso bili patrioti in jim je bilo za okupacijo Jugoslavije in Slovenije vseeno. Tudi danes niso in jim je vseeno, če gre vse k hudiču, ker bo za njihove riti že topel kot kje v tujini.

     • Hun

      komunistka bo 30 let mlajse od sebe etiketirala z komunisti..prfuknena jansistka

     • Krtača 20

      Dej pizda domobranska odjebi že. Stokrat smo ti napisal da so bli do vojne prjatli, k so pa okupiral, smo jih pa napadl. Vse maš na netu pa še kr gonš svoje. Ni druge kokr da si totaln zabit idiot.

     • if

      Komunusti Kominterne in nacisti Hitlerja niso bili “do vojne prjatli”!
      Kot “prjatli” so vzajemno sprožili 2. svetovno vojno z vzajemnim napadom na Poljsko, jo razširili v širšo Evropo, 6. aprila 1941 tudi na KJU.

     • Krtača 20

      Ma dej odjebi. Klamfaj to kakemu triletniku. Klerofašističn domobranski bedak.

     • Slovenski štor

      Opa,ustavi se!Smo še drugi tu.Če ne znaš razpravljati,se umakni.Tebe sem že kar nekajkrat dobil na laži.Razumem,to je tvoja levičarska narava.Prav je,da opozorim,da si neverodostojen.Nezanesljiv.Objektivnost ti šepa.Odličen si v preklinjanju.Morda si kje uporabljiv.Na smetišču zgodovine lahko kleješ-preklinjaš koliko hočeš.Tam imaš dosti zvenečih “kameradov”.Se boste lahko zmenili.

    • joza joza13

     Oooo!
     Hrabri mišek je oživel…
     … in se štempla tu gor. Ja, sicer tvoj naročnik ne bo nakazal denarčkov…

  • macon

   Katerega dela dejstva, da so nas komunisti v petdesetih oškodovali za več sto km2 v Medmurju in severni Istri ne razumeš? Naj ti še razložim, da to nima zveze s koliko smo bojda pridobili na račun Italijanov, ker so to povsem ločeni dogodki.

 • Anton

  narodno osvobodilna borba my ass, sedaj govorijo zgolj še o osvobodilni borbi, že vedo zakaj , o čemur priča navsezadnje bilanca njihove borbe, ki je štela kar , cca 100 tisoč narodnjakov. Te bilance se nebi sramonoval niti njihov učitelj-Stalin.

  sarkazem press

  • Hun

   narodnjakov Nemcije, nacisticne Avstrije?

   • if

    27. aprila 1941 komunisti Kominterne (Kardelj) tvorijo PIF, anti VB, Francija, ZDA.
    Štiri dni pozneje komunisti Kominterne na Rdečem trgu v Moskvi gostijo naciste.
    https://www.youtube.com/watch?v=jAfSrBMuXI8

    • Krtača 20

     Domobrančki bi dal še dons prst u rit da bi jih gostil. A to hočeš povedat kreten?

     • if

      Vaš razum je blokiran z nedemokracijo, zato vaš intelekt ne deluje.

     • Krtača 20

      Pri lažeh tvoja demokracija odpade idiot.

    • Hun

     kaj hocs s tem dokazat?

     • if

      Damora to postati del zavedne zgodovine, tudi v šolskih učbenikih.

     • Hun

      zavedne Slovence je tlacila AO prek RKC..se pred komunizmom…ce bi brala Preserna in druge zavedne intelektualce bi to vedla…napiste se to v ucbenike..

     • macon

      Prešerna sta šolala dva strica duhovnika, da je lahko celo življenje pijančeval in pisal svetobolne pesmice. Očitno je bil standard precej visok in zaslužki lahki, drugače si tega tako lahko in obilno ne bi mogel privoščiti. Velja tudi za vse ostale “kritične” intelektualce, ki so se celo življenje preseravali, ker so živeli v centralni državi sveta in v eni njenih bolj razvitih provinc (bolj razvite od Kranjske so bile kvečjemu Avstrija, avstrijska Štajerska in Češka).

      V obrobje ste nas spremenili predvsem podli, pokvarjeni in zabiti komunajzarji vse od 1945 dalje.

     • Hun

      Slovenc je tlacil Slovenca ze pred komunizmom

     • if

      Edvard Kardelj v svoji knjigi Razvoj slovenskega narodnega vprašanja:
      “Komunizem bo odpravil narod in tako pripravil spajanje narodov.”

      Komunisti podlo raznarodujejo Slovenijo.

   • joza joza13

    Kakorkoli…, nacizem je velik madež Germanov, se strinjam.
    Ampaj več ali manj eden. So pa danes – dokazano bolj organizirani, z višjim standardom, se zavedajo korenin itd.
    Kaj pa imate vi komiji za pokazati? Vaš primitivizem, šalabajzerstvo, nepotizem, zaničevanje Slovenstva in njega korenin?
    Ej Balkanci…
    Veš, Slovenci smo preživeli vse živo in mrtvo in… preživeli bomo tudi vaš banditizem.
    Tako ti Bog pomagaj…

    • Hun

     a komunizm izvira iz Balkana?

     • joza joza13

      Ne izvira iz Balkana, so/ste ga pa Balkanci implementirali v Sloveniji in ga še vedno držite pri življenju….

     • Hun

      Ves sam da so bli cistokrvni Slovenci med zavednejsimi komunisti…

 • AlojzZ

  “Totalno nedržavotvorni slovenski (neo)komunisti”

  Nič novega. Mogoče je novo samo število ljudi, ki se tega zaveda. Ampak to število je še vedno premajhno.

  • Zgornji

   PREMAJHNO, PREMAJHNO, DA !!! ! !! ŽAAAL !!! PREMALO SMO BILI DEJAVNI V TO SMER !!! ! !!! BOMO ZDAJ BOLJ !!! ! !!! No, vsaj probali Bomo … !!!

  • križ na gori

   bolje neokomunisti kot stare partijske riti Grims, Janšari napsihirani šipac, Tanko in podbni mentalno retardirani partijci, ki so pozabili na svoje članstvo in se zdaj udinjajo cerkveni partiji, bedniki na kvadrat

   • maksimalno

    Ti pa nosiš en težak križ, poiskusi kdaj uporabit zdravi del svoje pameti. Mogoče pa le uspeš prebrodit to svojo krizo identitete. Čas je da prideš dol z drevesa.

   • Slovenski štor

    Križana gora,kakšen butelj si!Tvoj domet ni niti do konca tvojega nosu.To vidim tudi jaz,slovenski štor.

 • Tomaž

  Prav groza je kako utrujajoče ponavljanje in sklicevanje za obvezn sestavo nove vlade na temeljih osamosvojitve. Ali nimate nobenega boljšega novejšega,. Enako neprimerno kot levica. Levi desni Kumrovcani ! Z klet bodo mediji bruhal ta ogenj in se Janša delal ovcko ne bo uspeha Ljudje niso ovce, ovce ste podpovprecno inteligentni pisci v službi vojaka Janeza.!

  • Nšo-či

   Kot je prebrati, si se ti tu izgubil, kar vpliva na tvoje psihično ravnovesje. Globoko dihaj in prebiraj strani, ki ti ne dvigujejo pritiska.

  • maksimalno

   Ti nsi nejevrni Tomaž, ti si nevedni tomažek. Amen

  • samotoje

   A ti je tale zmazek Tit Turnšek napisal?

 • Tomaž

  Pa zakaj je Julij Cezar zgubil pa se ni določil za je lahko ke on m mandatar vlade. V sedanjost se premaknite iz 91.leta smo letglo 2018.

 • Zgornji

  Dobro spisano …. !!! ! !!! POVSEM SO NAS OSKUBILI , ZATAVŠALI, PRODALI, ZMANJŠALI … !!! ! !!! ZATO KER SMO SE KOT NAROD POKVARILI ŽE V PRETEKLOSTI !!! ! !!! SLOVENIJA JE NEKOČ BILA OOOGROOOMNA DEŽELA … VSE OD VELIKEGA KLEKA NAVZDOL PA DO REKE !!! ! !!! IN SEDAJ …. NO, SEDAJ JE CCA 3 X MANJŠA !!! ! !!! ZARADI NESPOSOBNIH – POKVARJENIH VODITELJEV KI NAS VLEČEJO ZA NOS ŽE STOLETJA !!! ! !!! DO KDAJ ŠE ?

  • Tone

   DOKLER BODO IMELI TAKE NASPROTNIKE, KOT SI TI.

   • Zgornji

    Nasprotnike koga ali kaj ali česa ? Voditeljev ?

    • Tone

     Si že pozabil, kaj si napisal zgoraj. Tistih, ki te vlečejo za nos.

     • Zgornji

      Kaj hočeš povedati zdaj, da sem preslab nasprotnik ?

     • Tone

      Ne, ne tekmujem.
      Če bi pogledal, na katero tvoje vprašanje sem odgovoril, ti ne bi bilo treba nič vprašat.

     • Zgornji

      Verjetno si odgovoril na prvo vprašanje . Ampak, o kakem tekmovanju pa sedaj govoriš ?

     • Tone

      Vseeno mi je, kdo je boljši ali slabši nasprotnik. Jaz samo povem svoje mnenje.

     • Zgornji

      No, pa saj sem ga tudi jaz , a ga nisem ?
      Čuj, povej no, kaj zaena farba se ti je razlila po glavi dol čez faco ? Kako masko imaš to zdaj ?

     • Tone

      To je obredna maska. Več pa ne smem izdat.

     • Zgornji

      Ajaaaaa, … torej se ti približuje nek kuklux klan, ali neka podobna sekta , … Ampak, veš, od takih ni še Nikoli nič Dobrega izšlo, četudi je na začetku bilo videti obetavno …
      Žal.
      Lp.

 • RATATA

  Upravne razmejitve znotraj ene celovite države niti slučajno ne vplivajo na meddržavne meje.
  Razsodba arbitražnega tribunala je izločila vsa avnojska jajcanja in dogovarjanja komunističnih revolucionarjev kot neutemeljene bedarije.
  Se ve, kaj se je “ujedinilo” 01.12.1918 s Kraljevino Srbijo! To so bile slovenske dežele do Drave, Sotle, Kolpe in reke Rečine, kar je Regent Aleksander poimenoval Zemlje države SHS (bile so države!!!).
  Avstrijec je lepo ponudi vse dokumente in zemljevide iz Dunajskega arhiva, pa jih “naši” ignorirajo!! Hrvati, če bi karkoli imeli tam, bi to pograbili, pa nimajo popolnoma nič merodajnega za pokazat po principih in merilih internacionalnega prava!!! Mi pa vse kar sem navedel!

  • Hun

   Hrvati so v oceh Sveta zmagovaln in samozavestn narod…
   dokler bo Jansa prek nore24 propagiral Thomsona in se druzil s Plenkovicem, da kontrira trenutni “nesposobni” slovenski politiki…me njegova domoljubna drza ne preprica, da dela v korist Slovenije..

   Kdo ignorira dokazno gradivo iz avstrijskega arhiva?

   • RATATA

    Kdo(?) ja “naši” v narekovajih!
    Kar preslišano je bila prijazna ponudba avstrijskega predsednika!!

   • maksimalno

    Med drugimi tudi ti . Na misel mi je prislo da si brezlični dvoličnež, ali po gostilniško, koristen bedak za prikoritnike.

 • montyamp

  Država s poltičnimi botri , strici in tetami rojenimi kot ljudomrzneži , nima prihodnosti .
  Ni potrebe po jasnovidnosti , hijene barve ne menjajo , nature še manj .
  Ravnovesje bo potrebno vzpostaviti , preveč kozorogov je v slovenskih udbovskih F21 krogih .
  Dokaz :
  Kućan Milan , Zoran Janković ,Gregor Golobič , Janez Zemljarić, Branko Masleša, Zvonko Fišer,Anton Rop , Matjaž Han , Franc Trček ,Svetlana Makarović , Al Capone, Drago Kos,Mao Zedong,Tit Turnšek , Andreja Katić , Kim Džong Un , Elena Ceaucescu , Hermann-Wilhelm Göring , Spomenka Hribar , Violeta Tomić , Violeta Bulc , Tjaša Andrée Prosenc , Igor Zorčič , Bizilj Ljerka , Iztok Podbregar , …………. Kocjanćić , Miklavćić , Isajlović , so tudi že kandidati za preimenovanje v hijene .

 • montyamp

  Le zakaj 30 000 Slovencev danes služi denar v Austriji ???
  Zato ker komunist-fašistični morilci še na tem planetu niso naredili normalne države .
  Dokler bodo cerebralno invalidni demokrati ki so podpisovali likvidacije svojih političnih nasprotnikov , s svojim marionetarskim podmladkom in pokradenim denarjem , ropali in uničevali ljudi po mladi državi , se nam ne bo dobro godilo .

  • Tone

   Kako da ne? Iz DRN niso hodili na delo v ZRN.

 • montyamp
  • križ na gori

   Bavčar, kriegskamerad IJJ je bil sumljivo hitro na kraju atentata. Človek, ki si bo delil celico na Dobu s svojim najboljšim zaveznikom

   • macon

    Bavčar, podpredsednik LDS, ki je nasledil komunajzarskega obalnega barona Kosmino na čelu Istrabenza, ki ga je zapufal in zagonil, je slovenski levičar. Komunajzarski prikoritnik.

   • janko

    Komando je dal pa Kučan.

    • Tone

     Seveda je moral priskočit Kučan, saj sta JJ in Bavčar povsem nesposobna.

 • Jože Kovač

  Če je Hrvaška postala država isti dan kot Slovenija, potem so napadi vojske z ozemlja Hrvaške dejansko napadi Hrvaške na Slovenijo, ne glede na to, da je bila to JLA. In med državama je prepuščanje in pošiljanje sovražnikov iz smeri Hrvaške v Slovenijo s tem postalo tradicionalno, kar vidimo tudi zadnja štiri leta.

 • Slovenec

  To drži. Janša je hotel s TO udariti in zasesti Savudrijski rt pa so ga ustavili.
  Kdo? Predsedstvo RS.

  Danes je Janša najbolj osovražen v
  Sloveniji. Žalostno.

 • Sarkazem

  Pravzaprav so zadnje izgube ozemlja in morja zakrivili posredno tudi slovenski volilci, ki niso šli na volitve, in izvolili večinsko levi parlament. Če bi zmgala desnica, bi se mogoče stvari v zvezi z mejo odvile takole: slovenski parlament bi ugotovil, da zahtevanega stika z odprtim morjem nismo dobili in bi se zato vrnil k svojemu sklepu, da brez stika arbitraže ne bo upošteval. Poleg tega bi se Slovenija tudi zaradi dobrososedskih odnosov s Hrvaško, pridružila njeni želji in se odpovedala arbitražni razsodbi, ker je njen arbiter kontaminiral arbitražno delo. Tako bi se stanje vrnilo na 25. 6. 1991 in pogajanja bi se lahko začela znova, Slovenija pa tako ne bi izgubila ničesar. Pogajanja bi lahko trajala desetletja, kar se dogaja v svetu pri obmejnih sporih pogosto in nove generacije pogajalcev bi mogoče našle ugodno rešitev. Tudi zato, ker se ne bi več pogajali slovenski komunisti, ki jih Hrvati sovražijo, ker so po vojni pomagali pobiti več stotisoč vrnjenih Hrvatov, ki še zdaj ležijo nepokopani okrog Maribora, Slovenci pa nepietetno gazimo po njihovih truplih. Tudi zato so Hrvati iz besa tako nepopustljivi in nam ne morejo odstopiti niti kaplje morja, čeprav imajo sami pol Jadrana skoraj do Otrantskih vrat. Tako so komunistične oblasti in slovenski volilci zafurali še zadnje obmejno vprašanje, menim pa da se sosedje pri tem ne bodo ustavili.

 • macon

  Komunisti so veleizdajalci Slovenije in slovenskega naroda zaradi kraje severne Istre in Medmurja v mirnodobnem času v korist Hrvaške. Kaj bi bilo, če bi bilo takoj po drugi svetovni, kam bi šla ali morala iti meja, je rekla-kazala, to so pa neizpodbitna dejstva.

  Dokaz kaki sramotni caplji smo kot narod, je oklepanje titoističnega kulta, ki se ga gre zabiti del življa. Rusi so se odrekli in sramovali Stalina, ki jim je državo povečal v nikoli prej videno velikost in zmagal v največji vojni zgodovine, mi pa se oklepamo balkanskega klavca, ki se je šel kneževsko življenje na račun siromakov. Sramota, najbolj bedni hlapci od vseh pa so slovenski komunajzarji.

 • milanček

  zg. slika, samo kratek rafal in odličen rezultat, minus pet kom

 • Slovenc

  Tudi ce hrvekom damo pol zaliva se tle nebo koncalo. Hrvati bodo pikali dokler ne bodo imeli ozemlje vse do ljubljane. Taksni pac so..

  • RATATA

   Tako zelo si želijo mejiti z Italijo in Avstrijo po kopnem, da se jim kar meša od naduvanosti tem umetno zmohanim genocidnim nacišovinistom.

 • Olga2345

  Kučan je veleizdajalec in zločinec! Skupaj s svojo kliko , svojatjo po Trčku, spada za rešetke do smrti!

  • Tone

   In to nameravaš ponavljati do njegove smrti na prostosti?

 • Steiermark

  Zgornja fotografija predstavlja,nam škodljive, rdeče podgane…..fuj in sramotno, da se ta nevarna kužna golazen še vedno lahko polašča naših žiljenj in naših potomcev …..

  • Tone

   Zakaj se pa pustite?

 • šrauf

  Da smo po 91 letu tako popustili Hrvatom, je pomoje vzrok čisto ekonomsko pragmatične narave in to so vikend vile komunistične pa malo manj komunistične aristokracije.Se spominjam reakcije zunanjega ministra Rupla ,ob postavitvi mejnega objekta na naši strani.Na vprašnje zakaj tako ,je motovilil,da so sosedje v kočljivi situaciji in da mi to ne bom izkoriščali.

  Kar se pa naše komunistične kramarile tiče in nacionalnih interesov je pa tako, nacionalni interesi so bili VEDNO podrejeni interesom komunistične klike.
  Smrtni greh partije je zloraba okupacije za njihovo revolucijo in sprožitev državljanske vojske v pogojih nacistične okupacije. Se pravi,oblast za vsako ceno, ne glede na ćloveške ,materialne….izgube.

  Tito in njegovi so se že konec 44 leta odkrito postavili proti zahodnim zaveznikom izključno zaradi revolucionarnega prevzema oblast ob skorajšnemu koncu vojne,seveda pod pokroviteljstvom takrat še velikega brata Stalina, ki pa je imel na tem koncu svoje interese,takrat še kompetabilne s KPJ. Ne smemo pozabiti ,da je zahod po koncu vojne zahteval SVOBODNE volitve,te pa rdečim niso bile v interesu. Zaradi Stalinove bojazni,da bi se zahodni del YU(Slovenija,Hrvaška) utegnil izmakniti njegovim interesom,zahteva transformacijo slovenskih in hrvaških partizanskih enot v bolj prorusko in prosrbsko JLA. Seveda ima to za Slovenijo usodne posledice v izgubi Trsta in Gorice pa po sedaj znanih podatkih tudi s Koroško v zameno od Angležov vrnjenih protirevolucionarjev.

  Primorske leve ovce vi pa kar še veselo naprej zlagajte kamenje po Sabotinu in malikujte morilce resničnih domoljubov Tigrovcov. Tolk ste daleč prišli,da morate župane iz Afrike uvažat,da vas v izborni primorščini nagovori v stilu:

  “Vi biti svetovljani!”
  Ovce:”Tako je!”
  “Vi biti magare!¨
  Ovce navdušeno:”Takoo jeee!!!”
  Spoštovanemu gospodu Borisu Pahorju, verjetno res ne more biti lahko.

 • garfi

  lokalni mafijski šef kućan in gLobaLni mafijec soros
  Quantum of Soros [Episode 1] George Soros Coup – Documentary [2018]
  https://www.youtube.com/watch?v=Pw_Q4Vn0MHk

 • Gr Enze

  KOMUNISTI SO MORILCI LASTNEGA NARODA NE PA BORCI , LOPOVI KI SO VSE POKRADLI KAR SO DOBILI ,POSILJEVALCI POSILJEVALI SO TAKO KOT SOVJETI PO PREKMURJU KURBALI SO SE MED SABO , DA JIH JE VEČ POCRKALO OD SPOLNIH BOLEZNI KOT OD SOVRAŽNE KROGLE LAŽNIVCI , KI NAM ŠE VEDNO LAŽEJO , TA BANDA JE POBILA CVET SLOVENSTVA , DANES SE PA DELAJO HUMANITARNE ANGELČKE TO SPLOH NISO IN NE MOREJO BITI SLOVENCI ! POGLEJTE PINĆA MAJHNEGA CIGO NE PA SLOVENEC PA FAJONKO TO JE NEKE VRSTE MULATKA ALI OPICA BREZ MOŽGANOV !

 • učko

  Zgledajo nekam jezni. So najbrž premal iztržli zase !

  • Tone

   Ne sekiraj se, vedno se najde prilika.

 • piko8

  Komunistična golazen je bila in je še vedno proti Sloveniji!!!

  • Tone

   Čeprav so proti, bi ji radi kar naprej vladali.

 • Hribouc

  Tako norega folka kot so komunisti, na tem svetu ni, vsekakor pa so nadgradnja vseh zlob in svetovni prvaki v tej nosrosti pa so Dinastija rdečih Udbokučanistov.

  Smrt Komunizmu in Svobodo narodu !
  3 X NE

  • Tone

   Pojdi na vrh hriba, pa to tri krat zatuli!

 • Jaka Sraka

  Kje ste rdeči fukfehtarji?

 • janko

  KOMUNIZEM, SOCIALIZEM =
  VSESTRANSKI NEGATIVIZEM, SAMO UNIČEVANJE – NIČESAR POZITIVNEGA!!
  NA KATEREMKOLI PODROČJU, VEDNO, POVSOD!!
  SAME NAPAKE, KATASTROFE, KRIMINAL, BREZVESTNOST.
  Pri nas in enako je bilo povsod v svetu.
  Naši grehi so hujši od grehov Sodome in Gomore. Slovenija je v GLOBOKI TEMI, ki sega daleč preko njenih meja! (Po sporočilu Marije na Kureščku).
  Samo gnev se nabira v nas Slovencih v zadnjih 25 letih, na 50 let trde podlage, ker kontinuiteta noče sestopiti iz oblasti in se odreči plenjenju države! Ni možno, da bo večno vladala!

 • xtc

  Če vam komunisti delajo dravo-JE NIKOLI NE BOSTE IMELI-drhal.

  • Tone

   Brez komunistov je sploh ne bi imeli.

   • Slovenski štor

    Ne samo,da se ti zaradi vročine blede.Ti si notorni buhtelj!Brez komunistov,bi bila Slovenija vzorna bogata država.Cvetoča!Danes je pa ovela reva,ki še sunkovito diha.Sicer pa,islam je tu,Tone,ti še nisi pripravljen.Takšne kot si ti,jemljejo za vzorčni primer.

    • Tone

     No, pa povej, kdaj in kako bi se Dravska pokrajina Kraljevine Jugoslavije lahko preoblikovala v državo?

     Jaz na islam res nisem pripravljen in nikoli ne bom. Ti pa očitno že vadiš klanjanje.

     • Slovenski štor

      Kdo govori o Dravski pokrajini Kraljevine Jugoslavije?Dravske pokrajine sploh ne poznam.Morda misliš na Dravsko banovino?Ustavi “konje”!Že leta 1918 smo imeli Slovenijo.Naredili napako se združili s Hrvati in prećanskimi Srbi(Vojvodina) v SHS in potem v kraljevino SHS-Jugoslavijo.Prva napaka leta 1918.Iz tega zornega kota je Slovenija že leta 1918 bila država.Ti pa klatiš o Dravski pokrajini(banovini)…Od združitve v SHS-Jugoslavijo,so slovenski politiki vseh barv delali grozne napake.Druga svetovna vojna v Sloveniji je razgalila zlo komunizma in naivnost zaveznikov,predvsem V.Britanije,tudi slovenski politiki se niso izkazali.Leta 1945 se ni dalo veliko narediti.Komunisti so vse poklali in nagnali strah v kosti Slovencem.Zrasti je morala nova generacija in je.Leta 1991 je končno uspelo.Z veliko muko.Bili smo še naprej naivni,in ukradli so nam državo.Sestopajoči z oblasti(tako so rekli!Komunisti) so nas nategnili.Spet so na oblasti v preobleki komunisti….Dobro je to,da smo izven Balkana.Dost je bilo govna.Državo imamo,je pa ovela,izcuzana…Preveč je vampirjev.
      Zaradi delovanja vseh vrst levičarjev ,prihaja nova groza migranti in islam(samoposebi migrant ni problem,problem je neobvladljiva množica;enako je z islamom,ni problem posameznik,problem je množica,ki ve,da je islam edina vera na svetu!),ki ni za sobivanje.To je problem!

     • Tone

      Torej ne veš, kako bi po 2WW lahko dobili slovensko državo. Potem pa reci komunistom hvala, da imamo vsaj to, kar imamo: mednarodno priznano državo. Pomanjkljivosti pa se bo še dalo popravit.

      Islamska nevarnost je samo politikantska propaganda. Islam nima v Evropi nikake možnosti, da bi prevladal. To se mu lahko posreči samo v tako nevednih glavah kot je tvoja.

     • Slovenski štor

      Tone,ne delaj se “tupega”,ker nisi!Jasno sem zapisal:leta 1945 so komunisti vse poklali in Slovencem nagnali strah v kosti.Dodam:preberi kaj o montiranih procesih.Morda še kaj o pobojih UDBE v tujini.Kjerkoli so “zavohali”,da kdo razmišlja niti ne pripravlja na temo Slovenija-država,so letele glave.Sicer pa,ti to dobro veš.
      Komunistom ne morem reči hvala iz večih razlogov.Vsaj dva sta glavna:prvi,leta 1945 so nas Slovence dobesedno zatolkli(kdo bi v taki situaciji ustanovil državo?) in drugi,45-let so indoktrinirali,strašili,”jebali” v mozek,in še in še.Navkljub temu je zrasla nova generacija,ki si je upala,brez pomoči komunistov-vse so delali,da se to nebi zgodilo,narediti državo.Tisoč letni san je bil uresničen.Ko so komunisti uvideli,da jim ne bo uspelo “zabremzati” ustanovitev države,so se kot vampirji prisesali,vrinili v vse pore družbe in evo-spet nas “jebejo”.To je dokaz,da komunisti niso pomagali,temveč odmagali.Zakaj bi jim rekel,HVALA?Za “JEBANJE” in klanje?Tone,nisi “tup”!
      Islam je bil že v “predsobi” Evrope!Ne delaj si utvar!Tako so mnogi razmišljli pred vzponom nacizma(zanimivo Otomani(Turki) so oboževali nacizem!) in…?
      Res je,štor sem.Dolgo rabim in neke stvari razumem.Drži tudi,da malo vem.Jaz vsaj vem,da malo vem!Kaj pa ti?

     • Tone

      Ali se ti res ljubi vse to stotič ponavljat?
      Toda kakorkoli, zgodovinarji bodo v vseh kolikor toliko demokratičnih dobah pri nastanku slovenske države vedno omenili SR Slovenijo in ustavo 1974.

      Seveda je bil islam že na vratih Evrope. Takrat je bila Turčija med najmočnejšimi državami na svetu, sedaj pa ni. In na koncu ni bila pomuslimanjena Evropa, ampak evropeizirana Turčija. Strah je votel, okoli ga pa nič ni.

 • KP

  Direkt za na Goli otok….

  • Tone

   Prej bo treba pripojiti slovenski Kvarner.

 • Tone

  Tole jokanje in obtoževanje je povsem brezpredmetno. Treba je vojaško zasesti naše ozemlje in ga pripojiti slovenski državi. Nihče nam teh ozemelj ne bo niti poklonil niti prodal.

 • Slovenski štor

  “Slovenija” ima smolo že od leta 1848.Pomlad narodov nam ni prinesla nič dobrega.Namesto,da iščemo svojo pot,smo zašli na pota “Južnih Slovanov”.To ti je usoda.Do prve svetovne vojne,so se spopadale razne notranje struje.Vsaka je vlekla na svojo stran,Slovenije ni videl nihče.Prva svetovna vojna je povsem razgalila “bolane” Habsburžane.Med drugimi,smo največji delež “ceha” plačali prav Slovenci,da ni bilo generala Maistra,bi bil “ceh” še večji.Noro smo se morali splesti s Hrvati(Ante Trumbić in njegov Jugoslovanski klub)(sploh ni bilo potrebno,če se ne bi,bi tedaj Slovenija, ob malo bolj spretnih ljubljanskih politikih,bila že na narodnih mejah) in nato je bila v godljo vključena še Srbija,Črna Gora,Makedonija…Vse po nalogu zaveznikov-Antante.Nastala je najbolj nesrečna država v Evropi.Zmes Zahoda in Vzhoda.Nora zmes.To se je opažalo že na začetku.Za Slovence zelo boleče(Koroška,Primorska,Istra).V takšni državi je vse napeto.Toliko narodov,kultur,ver…Bistvene razlike na vseh področjih.Na političnem:polom.Druga svetovna vojna je razgalila vso bedo Jugoslavije.In tudi to je bil eden izmed razlogov,da so maloštevilni komunisti uspevali s terorjem voditi revolucijo pod krinko narodnoosvobodilne borbe.S spletkami,lažmi,prevarami,terorjem,jim je uspelo izpeljati revolucijo ter na koncu druge svetovne vojne biti med zmagovalci.Zgodba je povsem nora.Največjo ceno je plačala spet Slovenija in Slovenci.Tito je odlično “trgoval”.Dobil je Dalmacijo,Istro,malo Primorske..in še kje kaj.Dobil je velik del slovenskega izobraženstva,ki ga je kaj hitro poklal.Slovenci nismo dobili ne Koroške,ne v celoti Primorske,ne Istre do Mirne,ne ozemlja do Drave(Hrvaška),ne Porabja in izgubili smo velik del izobraženstva(Tito ga je dal poklati) ter dobili čez 600 morišč.Za pokoro pa še na pleča, za 45 let, komuniste.Prej kraljevina s svojimi elitami,zdaj komunistična kraljevina s svojimi elitami(vse spretno zavito v samoupravljanje).Spet smo ga še bolj zasrali.Dobili smo komunistično elito lumpenproletariata.Če bi komu kaj hudega želel,bi mu želel 45-let živeti pod takšno oblastjo.Ni ga hujšega pekla.Leta 1991 smo mislili,da so se nam odprla Nebesa.Že prvi dan je bilo povedano:danes so dovoljene sanje,jutri je nov dan!V veselju smo spregledali vso ostrino izrečenih besed in v bistvu napoved:nič ne bo,dediči prihajajo.In res so.Demos prestrljen in onemogočen.Tajkuni in banksterji pa pred “vrati”.Saj vemo kaj se je zgodilo.In ne samo to,Slovenci smo spet nastradali v odnosu do sosedov.Ne samo,da so nas po drugi svetovni vojni, Hrvati dobro “oskubili”,so nam nekaj podobnega zagodli po letu 1991 ob Dragonji in še kje(Muri…) .Tudi mi smo krivi,ker nismo naredili tisto kar bi morali.”Dediči” so nam takrat vse minirali.Bili so proti kakršnikoli akciji.Možnosti so bile.In na koncu:nori arbitražni sporazum,nora razsodba,noro zavzemanje za realizacijo razsodbe(dobro, da je Hrvatje nočejo;nočejo jo zato,ker se bojijo,kaj bo z njihovimi mejnimi spori na vseh koncih mej z novonastalimi državami;če bi ne bilo teh problemov,bi oni že vlekli mejo, ob kimanju naših levih politikov).A bo kdaj Slovenija užila vsaj malo sreče?Ob levih strankah,nikoli!

 • Hribouc

  CK Z Udbokučanistov Murgeldorf.

  Zbor rdečefašističnih podgan.

 • Hribouc

  Tone, ja, šel bom en dan na Sabotin in bom mzatulil to kar sem napisal in še marsikaj več !
  —————————————————————
  Komunisti in “njihov Sabotin”
  PIZDE. Imajo ga zato, da po njem s kamni pišejo Tito. Ne bom o tem kaj to pomeni, ker je 99% drek od dreka.
  Za nekatere Primorce, ki častijo Komunizem in komuniste zato “ker so jih osvobodili izpod kurjih tatov Italijanov, razumem, da se bahajo in dražijo kurčeve črne fašiste in to delo celo spoštujem.
  AMPAK ! Porka Malora komunajzarska!
  Na Sabotinu se je branila Slovenija leta 1914, 1915, 1916, 1917 in 1918 !
  Branilo je Slovenijo 20 (dvajset) narodov in deset tisoče jih je dalo svoje življenje zato, da kurbe laške niso prodrle.
  General Borojević, Srbskega rodu je Avstroogrski štab prepričal, da se Avstroogrska /Slovenija mora braniti na tem kraškem kršu in ne na Trnovski planoti, Nanosu, na postojnskih vratih.
  In so krvaveli naprej v deset tisočih.
  Na Sabotinu niso mrli Partizani, niti Komunisti !
  Napis Tito smrtno žali resnične junake Sabotina in vso nečloveško kalvarijo nepopisnih grozovitosti in mučeništva ljudi tistega časa !
  ZATO MORA NAPI TITO DOL S SABOTINA z vseslovensko udarniško akcijo, ko dozori čas!
  ———————————————————————
  Tri sosednje gore ob N.Gorici-SABOTIN,SVETA GORA in sveta gora Slovencev ŠKABRIJEL!

  To so resnici bili resnični braniki SLOVENIJE za vse čase.
  Na Škabrijel bi morali Primorci postaviti mavzolej braniteljev slovenske zemlje in ne na tisto planoto, ki so jo določili rdeči voluharji-da slavi samo zasluge Komunističnega barbarizma.

  Na Škabrijelu je padlo cca.25.000 Slovencev, največ Štajercev 87 Celjskega peš polka.
  Ubranili so goro Škabrijel in s tem so ubranili prodor kurjih tatov in fukfehtarjev Italijanov v
  notranjost Slovenije. Da so ubranili so izkrvaveli pod milijoni granat in plinskih bomb in se niso dali, niso dali Slovenije – Borojević je vedel, da samo in edino Slovenci lahko zdržijo
  in ubranijo sveto goro Slovencev, Škabrijel. Prav je imel in zgodilo se je. Čez 40.000 Italijanov je pustilo svoje kosti na tej gori, ki je niso mogli zasesti.
  ——————————————————————————————————————-
  Naj živi spomin na branilce Škabrijela, na Štajerce iz 87.peš polka iz Celja !
  ——————————————————————————————————————–
  Sprašujem koliko Partizanov je padlo za vse boje za Primorsko z Italijani? 10 ?

  Sprašujem, koliko Partizanov je padlo za Primorsko s Švabi ? 3500?

  Da, 3500, približno. V smrt jih je poslala partizanska komanda namenoma žrtvovane kot kanonfuter na planoti trnovskega gozda, ker niso bili naučeni, natrenirani, usposobljeni za nori boj z nacisti tistega leta, ko so idioti izdajalski v zameno za prost odhod ital. vojske domov, dobili od Italijanov preveč orožja, ki ga je “nekdo moral nositi” in so jih postavili na fronto proti Švabom in so jih žrtvovali namenoma in po boljševiški modi, ker človeka ni bilo škoda in še Ljudstvo je to kupilo kot ” žrtvovanje Primorske za Svobodo !”….
  Preverite, pa vam bo jasno.

  • Tone

   Je čisto vseeno, kdo vse je branil Sabotin in koliko jih je padlo. Osvobodili so ga partizani l. 1945.

   • Hribouc

    Prmejduš, da ti eno kolesce orng preskakuje, tadruzga pol pa manjka. Žal.

    • Tone

     Nič hudega, kolesca dam lahko v remont. Samo da se strinjaš s tem, kar sem napisal.

 • Aton

  Prava, venezuelska levica ja Meščeva. Ti nas lahko na hitro pripeljejo v komunistično revščino. Vse ostalo je mafijska zalega z botrom v ozadju, ki sicer demagoško bere citate iz komunističnega manifesta, a se prav po kapitalistično izživlja nad rajo za svoje bogatenje in za svoje tovariše.

 • Get Smart

  Prispevek je kot celota recimo temu dober, čeprav vsebuje nekaj kretenizmov tipa (kaviarŽIDO komunjara JOSEPH BROZ TITO je kao nadmudrila svojega po rangu nadrejenega tovariša Winstona ČRČHILA, seveda po tem, ko je svizec zavil čokolado) – JOSEPH BROT TITO je bil druga, tretja kaviarŽIDO liga in seveda ni bil zmožen nadmudriti kogarkoli, je le izvršavo naređenja svojega nadrejenega STALINA in kasneje KOMINTERNE, ki mu je dedelila vodenje KOMUNISTIČKE JUGOSLAVIJE.
  .
  Gremo k bistvu problema prispevka, ki vpije “na pomoč!” že iz naslova:

  “Slovenska neokomunistična nomenklatura, ki jo sicer običajno imenujemo “slovenska levica …” (Gašper Blažič)

  Ðizs, đizs fakin krajst!

  KOLIKOKRAT še? KOLIKOKRAT še bomo morali ponoviti DEJSTVO,
  preden bodo Gašperji in ostali dnevno prani otroci razumeli,
  da NI VSEENO, kaj govorimo, še huje pa je, če POTURANCIJE zapišete,
  in potem še celo z velikimi in v naslovu – đizs fakin krajst! –
  saj tako ostajajo takorekoč za vedno in VSTOPIJO v VSAK opran glavić,
  ki je bil vsaj za trenutek izpostavljen takemu pranju možgančijev.
  JEBALA te MESSI i RONALDO.
  Sta v ŠPANIJI, v Španiji, v Španiji, NISTA pa španska.
  MESSI ni španski levići.

  RONALDO ni španski desnići.

  .
  Messi = ARGENTINSKI levičar (=igra predvsem z levo nogo) V ŠPANIJI.

  Ronaldo = PORTUGALSKI desničar (=igra predvsem z desno nogo) V ŠPANIJI.
  .

  @Gašper, @VSI bolj ali manj oprani, @VSI ljudje –
  pa dajmo si zapomniti to BOŽJO preproščino, ki je RESNICA = DEJSTVO:
  =
  NISO SLOVENSKI (so SERBUSI kaviarŽIDO KOMINTERNE,

  za serbuse rojeni serbusi, bastardi, aparatčiki, vojaki
  revolucije, člani, kadri, udi, “roboti”, lutke … polovica je transićev nje,
  – so kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNI,
  – so kaviarŽIDO JUGOKOMUNISTIČNI,
  – so MURGL SRBO JUGOKOMUNISTIČNI,
  – so MURGL RVACKO JUGOKOMUNISTIČNI itd. itd.
  so na kratko kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNI ali SERBUSNO zakarpatsko zakavkaški (obarski, volgarski, musličkultijevski serbusni) bastardi, narejeni po KOMINTERNISTIČNIH garažah

  od VENEZUELE do tokija oziroma od ZEMUNA do MILVOKIJA, od beograda do tokija.
  Bo šlo?

  NISO SLOVENSKI, NISO “neo” – what the fak –
  pa dobro, a otroci razumete besedice, ki jih limate po spletu?
  neo = lat. NOV = slediš, pomeni NOV = nekaj novega nje;
  so lahko samoimenovani “NOVO–OBRAZNI”, ker delajo “nove-obraze” = maske =
  = SD SMC DeSUS LDS POZITIVNA SRBIJA Zares bratuške sholtese ŠARćIKE

  i tako dalje do tokija – niso pa NOVI nje,

  JEBO te nov MILAN KUćAN = predsednik predsedstva CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji
  in ČLAN predsedstzva CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Beogradu.
  .
  Torej tudi NISO nekakšna slovenska levica, lahko jim rečete MURGL JUGOKOMI levica nje, lahko:
  – kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNA levica,
  – kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNA levica,
  – MURGL SRBO JUGOKOMUISTIČNA levica,
  – MURGL RVACKO JUGOKOMUNISTIČNA levica,

  • Get Smart

   Torej, NISO nekakšna slovenska levica, lahko jim rečete
   MURGL JUGOKOMUNISTIČNA oz. KOMINTERNISTIČNA levica …

   Na njih NI ČESARKOLI slovenskega,
   SLOVENSKO =
   — poštenost,
   — pravičnost,
   — resnicoljubnost,
   — prijateljstvo do ljudi,
   — domoljubnost,
   — rodoljubnost,
   — svobodoljubnost
   in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI podarili
   svetu.
   .
   Sledimo? POZNAŠ kako pošteno, pravično, resnicoljubno, prijateljsko do ljudi in do
   Slovenije MURGL JUGOKOMUNISTIČNO oz. kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO KREATURO?
   Ne moreš, ker česa takega ni, ker ONI SO “živo NASPROTJE” slovenskosti,
   ker
   SLOVENSKOST = KULTURA ŽIVLJENJA,
   medtem ko
   MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA oz. KOMINTERNA goji
   “kulturo smrti” = LAŽ ROP UMOR pedrofilija pedofilija pasjejebstvo …
   .
   Če že kao morate govoriti o kao “levićijih”,
   potem pač (V SLUŽBI RESNICE) recite:

   – kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNI levičiji = KARDALY SHOLTESI FISHERI …
   – MURGL JUGOKOMUNISTIČKI levičiji = enotna oznaka za te bastarde
   – MURGL SRBO KOMUNISTIČKI levičiji = KUćANI jankovići lukšići …
   – MURGL RVACKO KOMUNISTIČKI levičiji = vajgalji mišići pavćeki …
   i tako dalje od MURGALJA do tokija.
   .
   Ni vse, kar je V ŠPANIJI, zato tudi že kar špansko.
   Messi NI ŠPANSKI, ni ŠPANSKA LEVICA, je argentinski levići v ŠPANIJI,
   Ronaldo ni ŠPANSKI, ni ŠPANSKA DESNICA, je portugalski desnići V ŠPANIJI,
   v Španiji, razumemo? delata nje V ŠPANIJI,
   NISTA pa ŠPANSKA, nista španska reprezentanta (predstavnika nje).
   .
   Za katero reprezentaciju igrajo od MURGALJA do tokija u Stošcah nje?
   .
   Prisluhnimo, kaj odmeva u Stošcah nje in če se glasovi teh kreatur
   (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija … vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO)
   ujemajo z DEJANSKOSTJO:

   “Za koga? Za Partiju!” = KPJ = oddelek kaviarŽIDO KOMINTERNE,
   “Za koga? Za Tita!” = JOSEPH BROZ = WALTER WEISS… = kaviarŽIDO lutka,
   “Za koga? Za Jugoslaviju!” = tvorba, ki jo je ustanovila KOMINTERNA
   “Druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!”*
   “Druže Tito, mi ti se kunemo, pobedit ćemo!”
   “Evviva communismo!”
   “Bandiera rossa la triumfera!”
   —-
   * – Prisegajo, da s poti pedra, pedofila in klavca otrok JOSEPHA BROZA TITA
   ne bodo skrenili, prisegajo, da bodo zmagali nad ČLOVEKOM,
   evviva = italijansko NAJ ŽIVI … ZLOČIN nad ČLOVEKOM,
   “zastava KOMINTERNE” bo zmagala (triumfirala nje).
   .
   Torej, kot lahko VIDITE, SLIŠITE … občutite na vsakem koraku,
   SO DOKAZANI “smrtni neprijatelji ljudi”,
   SO celo samoimenovani “SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI”,
   SO celo samoimenovani “LUMPENPROLETERI” – prosto po enem od njihovih mentorjev KARLU
   MARXU;

   LUMPENPROLETER = kaviarŽIDO ali SERBUSNI bastard, ki za burek laže, krade, mori in
   posiljuje za gazdo (= kaviarŽIDO KOMINTERNA, tu njena izpostava
   MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA),
   v zavetju gruče in teme pa ti ZEMELJSKI PARAZITI
   (zemeljska “KUGA”) počnejo iste zločine tudi zastonj, za svoje veselje, ker so, kot v
   zavetju gruče in teme priznavajo:
   “SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI”.