Ukom bo pregledoval dokumentacijo 10 let poslovanja STA – tudi zato, ker je Veselinovič isto storitev računal kar dvakrat

Foto: Nova24TV

Vlada je direktorju Ukoma Urošu Urbaniji naložila, da Slovenski tiskovni agenciji, takoj ko se bo seznanil z njenim finančnim poslovanjem, nakaže predujem, 845 tisoč evrov. Na STA pa sedaj pravijo, da je Ukom s tem šele dobil pooblastilo za vpogled v dokumentacijo. Predujem se mora nakazati v treh dneh od dneva, ko bo direktor STA Bojan Veselinovič omogočil vpogled v dokumentacijo in če bo do takrat podpisana pogodba o opravljanju javne službe. Veselinovič je sicer izjavil, da bi dokumentacijo že zdavnaj posredoval, če bi Ukom to zahteval po zakoniti poti. 

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je v oddaji Tema Dneva povedal, da dokumentacije sicer še niso prejeli, se mu pa zdijo signali s strani STA precej obetajoči. Omogočen bo torej dostop do celotne dokumentacije, ne le za zadnje leto poslovanja STA, pač pa za zadnjih deset let. Urbaniji je zdi pregled nad celotnim poslovanjem zelo pomemben, že zaradi očitkov, da naj bi se v zadnjih letih veliko denarja pretakalo z naslova javne službe v zasebna podjetja. Samo eno od teh zasebnih podjetij, naj bi na račun STA-ja privarčevalo 250 tisoč evrov. Ker so to velike vsote, je treba vse zelo natančno pregledati. Zaradi teh očitkov, pa tudi zaradi očitkov o mobingu, je vlada prejela sklep, da naj nadzorni svet razreši direktorja STA Bojana Veselinoviča, kar pa se za zdaj še ni zgodilo.

Direktor Veselinovič je sicer deset let podpisoval pogodbe z Ukomom, z različnimi direktorji, kar pomeni, da je v preteklosti Veselinovič Ukom prepoznal za predstavnika ustanovitelja STA. V vseh teh pogodbah je bilo navedeno, da ima Ukom pravico do vpogleda v dokumentacijo – zato je izjava Veselinoviča, češ da je Ukom za vpogled pooblastilo dobil šele sedaj, zgolj sprenevedanje direktorja STA. Želja vlade, da se zadeva končno reši, je bila vse čas prisotna, in sicer predvsem v dobrobit zaposlenih. Nihče ne more zaposlenih na STA – teh je okoli sto – jemati kot talce, kot je to zadnje pol leta počel Veselinović. Ukom je namreč za dokumentacija zaprosil že oktobra lani, Veselinović pa se je šele spomladi prvič odzval, da bi bil morda pripravljen predati dokumentacijo.

Veselinovič je za isto storitev računal kar dvakrat
Po besedah Urbanije je pomemben še en vidik. Vsi namreč omenjajo, da je vlada dolžna plačevati javno službo, a v zakonu je tudi zelo jasno zapisano, da je STA dolžna izvrševati to javno službo. Po pregledu je Ukom ugotovil, da STA ne opravlja vseh zakonsko predpisanih dolžnosti, ena izmed njih je na primer fotografski servis, torej fotografiranje najpomembnejših dogodkov. Ukom je leta in leta plačeval za te fotografije, te iste fotografije pa je nato Veselinović še enkrat prodajal na prostem trgu, kar je seveda nedopustno.

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) še vedno problematizira, češ da gre za dodatno pogojevanje plačevanja javne službe s povečevanjem nadzora direktorja Ukoma, poleg tega pa tudi problematizira, da skupščina predvideva podpis pogodbe, čeprav naj bi v skladu z zakonodajo financiranje omogočeno že brez tega. Urbanija je pojasnil, da je podpis pogodbe ena od možnih rešitev, možno pa bi bilo tudi po sodni poti pride do odločitve, koliko in kaj je pravzaprav STA od javne službe dejansko naredila. Ukom je v trenutnih sodnih postopkih dvakrat dobil pozitivno odločitev, STA pa negativno odločitev s strani sodišča. Sicer pa je situacija, da DNS problematizira tako uredbo, kot tudi sklepe skupščine, absurdna. “Tako uredba kot tudi sklepi sledijo zakonu o STA in če v zakonu piše, da morajo biti stvari brezplačne za vse in pod enakimi pogoji, ni vprašanje niti DNS niti Ukoma, kaj to pomeni. Pomeni preprosto, da mora biti stvar brezplačno dostopna – kar pa je navsezadnje pozitivni doprinos za vse medije na trgu,” je izpostavil Urbanija.

Sara Bertoncelj