fbpx

Ukrepi vlade so že vidni na nižjih položnicah za elektriko

Foto: STA

Zaradi rasti gospodarstva in naraščajoče krize v Ukrajini letijo cene energentov v nebo. Za lažje soočanje z energetsko krizo je vlada januarja sprejela nabor ukrepov, s katerimi pomaga gospodinjstvom in podjetjem. Gospodinjstva tako že poročajo o nižjih položnicah za električno energijo, ki bodo nižje vse do konca aprila. Oprostitev plačila omrežnine in nižje trošarine so bile obljubljene tudi podjetjem. Slednja smo povprašali, ali tudi oni beležijo nižje stroške na račun vladnih ukrepov. 

Vlada je ob naraščajočih cenah energentov sprejela niz ukrepov v višini 200 milijonov evrov za pomoč ljudem in gospodarstvu. Ključni ukrepi so 150 evrov energetskega bona za določene skupine, razbremenitev računov za elektriko za podjetja in gospodinjstva, znižanje trošarine za pogonska goriva in kurilno olje, pomoč etažnim lastnikom pri nabavi zemeljskega plina ter enkratni znesek pomoči za podjetja. Ukrepi, ki niso enkratna pomoč, veljajo od 1. februarja do konca aprila, je poročal Delo.

Vlada je kot prvi ukrep nanizala enkratni solidarnosti dodatek tako imenovani energetski vavčer približno 710 tisoč upravičencem. Energetski bon bodo do 15. aprila prejeli upokojenci z največ tisoč evrov pokojnine, invalidi, prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, upravičenci do dodatka za veliko družino (z vsaj štirimi otroki dobijo dodatnih 50 evrov) in rejniki.

Image

Januarska položnica z zneskom 149,97 evra.

Vlada je z interventnim zakonom odjemalce oprostila plačila omrežnine ter prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Z uredbo pa je prepolovila trošarine za električno energijo. Stroški za računih za elektriko za gospodinjstva bodo po besedah predsednika vlade Janeza Janše nižji od 30 do 35 odstotkov. Gospodinjski odjemalci že na družabnih omrežjih poročajo o nižjih položnicah za elektriko, njihovi prihranki pa so različni.

Image

Februarska položnica z zneskom 48,06 evra.

V primeru radikalne rasti maloprodajnih cen goriv bodo sprejeti dodatni ukrepi
Vlada je znižala tudi trošarine za pogonska goriva, ki pa so se zaradi krize v Ukrajini podražila. Janša je pojasnil, da bo vlada v primeru radikalne rasti maloprodajnih cen goriv sprejela dodatne ukrepe za njihovo ublažitev. Občutneje je vlada že znižala trošarini za kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje, obe je namreč prepolovila. Trošarina za kurilno olje tako po novem znaša 0,07875 evra za liter. Prihranek pri naročenih tisoč litrih goriva tako znaša slabih 79 evrov. Trošarina za zemeljski plin za ogrevanje pa je namesto 0,0184 evra za kubični meter od februarja 0,0092 evra za kubični meter.

Foto: Pixabay

Vlada je sprejela predlog zakona za omilitev posledic dviga cen energentov tudi v gospodarstvu in kmetijstvu. Za to pomoč zagotavlja 70 milijonov evrov za okoli 14.500 gospodarskih subjektov. Višina pomoči je odvisna od deleža stroška energije v celotnih odhodkih in višine prihodkov. Najnižji znesek pomoči bo 50 evrov za najmanjše subjekte, za najbolj energetska intenzivna podjetja pa bo pomoč znašala okoli dva milijona evrov, je povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Višina pomoči ne bo smela presegati 60 odstotkov nastale škode zaradi povišanja cen energentov. Vloga za pomoč bo na voljo v sistemu eDavki predvidoma do konca marca 2022. Rok za oddajo vloge je 15. april 2022. Finančna uprava bo na podlagi uspešno obdelanih izjav izplačala pomoč 5. maja 2022.

Nižje trošarine tudi za podjetja
Kmetje bodo dobili finančno nadomestilo, in sicer 49 evrov na hektar trajnega travinja, 138 evrov na hektar nasadov in 105 evrov na hektar ornih zemljišč. Podjetja naj bi bila tako kot gospodinjstva deležna tudi oprostitve plačila omrežnine in nižjih trošarin. Prispevek o stroških v podjetjih bomo pripravili jutri.

Sara Rančigaj