fbpx

Upokojenci ne potrebujejo strategij, potrebujejo dostojno pokojnino!

Foto: STA

Slovenski pokojninski sistem se že vrsto let srečuje s težavami, posledice katerih najhuje občutijo prav upokojenci. Podatki kažejo, da se njihov socialni položaj z leti le še slabša, saj je v tej družbeni skupini moč zaznati porast revščine. Pokojnine, ki jih prejemajo, pogosto ne zadostujejo niti za kritje osnovnih stroškov življenja, še manj pa za kritje stroškov nege, ki bi jo morda potrebovali. 

Slovenski pokojninski sistem se že vrsto let srečuje s težavami, posledice katerih najhuje občutijo prav upokojenci. Podatki kažejo, da se njihov socialni položaj z leti le še slabša, saj je v tej družbeni skupini moč zaznati porast revščine. Pokojnine, ki jih prejemajo, pogosto ne zadostujejo niti za kritje osnovnih stroškov življenja, še manj pa za kritje stroškov nege, ki bi jo morda potrebovali.

Potreben družbeni dogovor med mlajšo in starejšo generacijo
Evropska poslanka Romana Tomc (SDS/ELS) kot članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu veliko svojega dela vloži v raziskovanje te problematike: “Staranje prebivalstva po eni strani kaže na razvoj družbe, ki s svojimi dosežki omogoča, da živimo dlje, na drugi strani pa vse bolj dolgoživa družba predstavlja velik izziv z vidika financiranja. To zahteva tudi nenehno prilagajanje pokojninskih sistemov. Iskanje ravnotežja med pokojninami, ki bodo omogočile dostojno starost in vzdržnostjo sistema je zahtevna, toda ne nemogoča naloga.”

Da bomo pri tem uspešni, je potrebno doseči družbeni dogovor med mlajšo in starejšo generacijo. Največjo odgovornost ima pri tem vlada, ki mora s stalnim prilagajanjem pokojninskega sistema in iskanjem ravnotežja med vsemi starostnimi skupinami zagotoviti, da bo sistem dolgoročno vzdržen. Vlada in pristojno ministrstvo težave pokojninskega sistema trenutno rešujeta z ukrepi, ki imajo zgolj kratkoročni učinek.

Romana Tomc ob tem komentira: “Začasne, slabo premišljene odločitve, za katerimi se skriva predvsem pridobivanje političnih točk, na dolgi rok prinesejo več škode kot koristi. Pokojnine niso socialni prejemek, ampak zaslužen prejemek, ki izvira iz minulega dela. Potrebujemo celovite, sistemske rešitve in nadaljevanje pokojninske reforme, ki je bila sprejeta v času vlade Janeza Janše.” Trenutna vlada ne kaže interesa po korenitem spreminjanju pokojninskega sistema. V preteklem letu je bila predstavljena Bela knjiga, te dni pa tudi Strategija dolgožive družbe, ki pa sta žal le še dva dokumenta v vrsti mehkih in nezavezujočih ukrepov. Za spremembo pokojninskega sistema, ki bi omogočal boljše pokojnine, je potrebno več politične volje in dolgoročna vizija o prihodnosti naše države.

Romana Tomc dodaja: “Dovolj je bilo analiz, strategij in obljub, potrebno je ukrepati in sprejeti odločitve. Očitno je, da aktualna vlada tega ne zmore, kljub temu da njen sestavni del predstavlja tudi stranka upokojencev.”

A. R.