Dosegli smo rekordno zaposlenost ne le v zgodovini samostojne Slovenije, ampak v zgodovini nasploh!

Janez Janša ob obisku podjetja Vial Automation kjer si je ogledal proizvodnjo.

V novembru 2021 je bilo več kot 913.400 delovno aktivnih oseb, kar je ponovno najvišja vrednost. Število zaposlenih oseb se je na letni ravni najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, število samozaposlenih pa v dejavnosti gradbeništvo. Slovensko gospodarstvo je velika zgodba o uspehu. Dominantni mediji sicer poročajo, da imamo ta trenutek rekordno zaposlenost, najvišjo v zgodovini samostojne Slovenije. To ni res, imamo najvišjo zaposlenost v zgodovini nasploh.

Konec novembra 2021 je bilo delovno aktivnih nekaj več kot 913.400 oseb (ali za 2,7  odstotka več pred enim letom). Tudi tokrat je število delovno aktivnih oseb doseglo novo najvišjo vrednost (kar je že peti mesec zapored), odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. Največ delovno aktivnih oseb je bilo v predelovalnih dejavnostih (22,8 odstotka) in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (12,7 odstotka).

Število delovno aktivnih oseb se je zvišalo za 1.600
Število zaposlenih in samozaposlenih oseb se je povečalo za 0,2 odstotka (prvih na približno 816.400, drugih na nekaj več kot 97.000). Števili obojih sta se povečali tudi na letni ravni, in sicer število prvih za 2,7 odstotka, drugih za 2,2 odstotka. Število zaposlenih oseb se je na letni ravni najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, število samozaposlenih pa v dejavnosti gradbeništvo. Število zaposlenih oseb pri pravnih osebah se je na letni ravni povečalo za 2,9 odstotka, zaposlenih pri fizičnih osebah pa se je zmanjšalo za 0,4 odstotka, poroča statistični urad.

 

Število delovno aktivnih žensk se je povečalo izraziteje
Delovno aktivnih moških je bilo približno 502.100 (ali za 0,1 odstotka več kot v oktobru 2021), delovno aktivnih žensk pa nekaj več kot 411.300 (ali za 0,3 odstotka več kot v prejšnjem mesecu). Med zaposlenimi moškimi je imelo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas sklenjeno 78,3 odstotka moških (največ teh je bilo v starostni skupini 40-44 let, 15,5 odstotka) in med zaposlenimi ženskami 81,6 odstotka žensk (največ teh je bilo v starostni skupini 45-49 let, 16,4 odstotka). S pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas so pri obeh spolih bili najštevilčnejši v predelovalnih dejavnostih (31,9 odstotka moških in 17,1 odstotka žensk).

V več kot polovici dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb zvečalo
V novembru 2021 se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v osmih, povečalo pa v dvanajstih dejavnostih. Njihovo število se je najbolj zvečalo v dejavnosti izobraževanje (za 0,5 odstotka, na približno 77.200). Če pogledamo obdobje zadnjih 20 let, lahko opazimo, da je bilo v novembru 2021 v tej dejavnosti največ delovno aktivnih oseb do sedaj; v avgustu 2002 pa najmanj (za 30,2 odstotka manj). Novembra 2021 je bilo v tej dejavnosti delovno aktivnih 20,7 odstotka moških in 79,3 odstotka žensk. Med zaposlenimi moškimi jih je imelo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas 78,0 odstotka, med zaposlenimi ženskami pa 80,8 odstotka žensk.

Najbolj pa se je tokrat zmanjšalo število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo (za 0,3 odstotka, na približno 37.200). Zmanjšanje števila delovno aktivnih oseb v tej dejavnosti je opazno drugi mesec zapored; pred tem se je sedem mesecev zapored število zviševalo. V novembru 2021 je bilo v gostinstvu delovno aktivnih 42,4 odstotka moških in 57,6 odstotka žensk.

Sara Kovač