fbpx

Številne kritike in obtožbe na račun bivšega direktorja UKC Maribor Vojka Flisa zaradi nepravilnosti dobivajo konkretno obliko

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in kandidat za mariborskega župana iz vrst stranke Vojko Flis. (Foto: STA)

Nekdanji direktor UKC Maribor in kandidat za mariborskega župana Vojko Flis se sooča z vrsto kritik in obtožb na račun spornega nagrajevanja in izplačevanja različnih dodatkov zase in svojo ekipo v času, ko je vodil UKC Maribor.
Do nepravilnosti naj bi prihajalo predvsem pri delu oddelka za žilno kirurgijo, ki ga je vodil kar Flis sam, čeprav bi ga lahko vodil predstojnik ali pa vodja klinike. Poglejmo podrobnosti. V UKC Maribor je uveden elektronski sistem beleženja delovnega časa, ki velja za vse oblike dela, tudi za nadurno delo. Delavcu za v tem sistemu zabeleženo nadurno delo pripada izplačilo nadur, v primeru obveznosti stalne pripravljenosti na domu pa zgolj dodatek za stalno pripravljenost.
Iz programa evidentiranja delovnega časa na omenjenem oddelku naj bi bilo razvidno, da so imeli zdravniki, ki so opravljali delo v stalni pripravljenosti, mesečno ročno vneseno večje število nadur iz pripravljenosti, iz registracije dogodkov pa ni izhajalo, da bi se zdravniki evidentirali oziroma da bi bili dejansko prisotni v UKC Maribor. Tako naj bi prišlo do večjega števila neupravičenih izplačil delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in izplačanih nadur iz stalne pripravljenosti, kar je direktor UKC Vojko Flis kot odgovorna oseba osebno potrjeval. Te neustrezno beležene nadure naj bi bile dodatno »obogatene« še z vsemi pripadajočimi dodatki, pri čemer naj bi šlo za zdravnike, ki v tem času niso bili niti na delu v UKC Maribor in niti ne izpostavljeni okužbam s Covid-19. Problematična naj bi bila tudi izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki jih je direktor Flis v številnih primerih neupravičeno odobril tudi nezdravstvenim delavcem.
Organizacijska zmeda in nespoštovanje postopkov
Na oddelku za žilno kirurgijo so se, kot je sklepati iz pisma enega izmed zdravnikov specialistov (op. identiteta znana uredništvu), dogajale tudi nepravilnosti na področju organizacije in strokovnega dela. O njih je bilo vodstvo obveščeno konec februarja 2021. Tako je omenjeni zdravnik opozoril, da oddelek skoraj dve leti nima predstojnika, pač pa ga je vodil kar direktor UKC Flis, ki je imenoval svojo namestnico dr. Nino Kobilico, ki je oddelek tudi vodila. Šlo je za povsem nov položaj namestnice za naročanje in namestnika namestnice za naročanje oziroma namestnice odgovorne osebe, ki je bila nato spremenjena v namestnico s polnimi pooblastili. In tudi namestnica je imela namestnika. O takih organizacijskih in kadrovskih odločitvah so bili zdravniki obveščeni kar ustno, brez ustreznih pravnih obvestil. Komunikacija znotraj oddelka naj bi potekala v zaprtem krogu, brez obveščanja in brez posvetovanja z ostalimi strokovnimi sodelavci. Neupoštevanje pravil in predpisov naj bi se dogajalo tudi na področju ocenjevanja zaposlenih. Tako naj bi zaposlene ocenjevala namestnica in ne predstojnik oddelka, ocene so bile javno objavljene, ne da bi ocenjeni zanje vedeli.

Nekdanji direktor UKC Maribor Vojko Flis (Foto: STA)

Kako nenavadna je bila situacija na oddelku za žilno kirurgijo v času vodenja dr. Vojka Flisa oziroma njegove namestnice dr. Kobilice, priča tudi ukinjanje ali spreminjanje utečenih in delujočih postopkov ter uvajanje novih z namenom discipliniranja zdravnikov oziroma uvajanje disciplinskih postopkov s prijavo vodstvu klinike v primeru vsakršnih odstopanj. Nenavadna je tudi reorganizacija dela v ambulanti, ki je imela za rezultat, da je število dnevno pregledanih bolnikov od do 50 padlo na do 15 pacientov na ambulanto. Vse to naj bi delovalo porazno na oddelek in sprožalo razdore v zdravniški ekipi. Kot še izhaja iz pisma zdravnika specialista, se je dr. Vojko Flis kot odgovorna oseba na oddelku zelo redko pojavljal in tudi ni kazal volje za reševanje težav, večinoma naj bi zgolj podpisoval dekrete, ki mu jih je pripravljala namestnica.

Da bi bili organizacijski kaos večji, zdravniki, ki bi v primeru težav morali govoriti s predstojnikom, tega niso mogli, ker ga ni bilo. Čez namestnico bi se lahko pritožili direktorju, ki pa je bil hkrati predstojnik, ki jo je nastavil. Težava je bila tudi v tem, da je bilo vodstvo klinike, ki je nadrejeno vodstvu oddelka, obenem tudi vodstvo oddelka in v praksi tudi nadrejeno vodstvu klinike … To je torej le ena izmed podrobnosti o organizacijski zmedi, ki jo je ustvarjal bivši direktor UKC Maribor s svojim slogom vodenja. Zato se mnogi upravičeno sprašujejo, s kakšnimi vodstvenimi sposobnostmi se ponaša dr. Vojko Flis, ki bi ga naredile primernega za vodenje druge največje občine v Sloveniji, torej za mariborskega župana, če je že na prejšnjem delovnem mestu vzpostavljal načine delovanja, ki so vse prej kot učinkoviti in ustrezni.

Sara Kovač