fbpx

V podjetništvu še vedno ni preboja, zdravstveni in pokojninski sistem pa sta kolapsirana

Foto: iStock

Gospodarska rast v EU je večja, brezposelnost nižja, vendar so razlike med državami članicami še vedno velike. S tem sporočilom komisarja za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino, Pierra Moscovicija, se je včeraj v Bruslju začel Evropski parlamentarni teden.

Poslanci Evropskega parlamenta in njihovi kolegi iz parlamentov držav članic bodo do 1. februarja razpravljali o prednostnih nalogah EU, še posebej pa se bodo osredotočili na uspešnost izvajanja priporočil državam članicam, ki jih ustanove EU sprejmejo v okviru evropskega semestra. Evropska poslanka Romana Tomc je ob tej priložnosti komentirala tri ključna področja, ki jih je Slovenija izbrala kot svoje cilje in usmeritve za ekonomske politike v letih 2016 in 2017.

O prvem cilju Slovenije, ki naslavlja krepitev investicij, prestrukturiranje obdavčitve, dostopnost do financiranja, trg dela, administrativne ovire, je poslanka dejala: “V Sloveniji so omenjene tematike aktualne že nekaj časa, a se stvari premikajo zelo počasi. Čeprav gospodarski krč v Evropi popušča, so nekateri makroekonomski indikatorji še vedno slabi.” Opozorila je tudi, da kljub podatkom o nižanju brezposelnosti v Sloveniji ta informacija še ni zadostna, da bi dobili realno sliko o tem, kaj se dogaja na trgu dela.

Še vedno ni preboja podjetništva, nevzdržna sta pokojninski in zdravstveni sistem
Podatki kažejo, da se je zaposlenost v Sloveniji v primerjavi z letom 2008 zmanjšala v vseh kategorijah v realnem sektorju razen pri samostojnih podjetnikih. Poslanka meni, da to ni rezultat velikega preboja podjetništva, pač pa predvsem posledica prekarnega zaposlovanja. “Tako smo dobili ekonomsko odvisne osebe, ki se po vseh merilih uvrščajo med prekarno zaposlene in nimajo nič skupnega s podjetništvom. Je torej Slovenija res na tako dobri poti, kot kažejo podatki?” se je vprašala Romana Tomc.

Romana Tomc

Romana Tomc

O drugem cilju, ki med drugim zadeva vse intenzivnejše staranje prebivalstva, je poslanka dejala: “Kot članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu že dolgo opozarjam, da Slovenija potrebuje vzdržen pokojninski sistem, saj je nujna reforma zdravstvenega sistema in uvedba dolgotrajne oskrbe.” Kljub pred kratkim predstavljeni zdravstveni reformi ostajajo ključna vprašanja na področju zdravstva odprta. “Zaradi višjih prispevkov in preoblikovanja prostovoljnega v obvezno zavarovanje ne bomo dobili ne boljšega zdravstvenega sistema ne krajših čakalnih vrst.” Poudarila je, da v Sloveniji nujno potrebujemo tudi ureditev dolgotrajne oskrbe, saj je Slovenija edina država med članicami EU, ki vprašanja dolgotrajne oskrbe nima celovito urejenega. “Že od leta 2008 dalje vlada vsako leto ta cilj zapiše v svoj normativni program dela, enako obljubo pošlje tudi v Bruselj, vendar zakon do danes ni ugledal luči sveta in možnosti, da jo kaj kmalu bo, so precej slabe,” poudarja poslanka.

Preobsežen javni sektor in nedelovanje pravosodja
Glede tretjega področja, ki zadeva krepitev kapacitet in upravljanje, ki naslavljajo predvsem delovanje javnega sektorja, politiko plač in delovanje sodnega sistema, je Romana Tomc povedala: “V Sloveniji smo prišli do točke, ko imamo manj zaposlenih v realnem sektorju, v javnem sektorju pa jih je vse več. In ne gre za tako majhne razlike. To je izziv, s katerim bi se morala ukvarjati vlada. Več kot očitno je, da dosedanja politika ni obrodila sadov, zato jo je treba spremeniti.”

Poudarila je, da je Slovenija v svojem načrtu zapisala tudi, da bo do konca leta uveljavljena vzpostavitev enovitega prvostopenjskega sodnika, kar pa se ni zgodilo. “V Sloveniji pravosodni sistem ne deluje. Naše sodstvo ne deluje neodvisno, nepolitično in pregledno in naše Ministrstvo za pravosodje čaka težka naloga, da bi to popravilo. Nujno je izboljšanje učinkovitosti in kakovosti, kar bo doseženo z izpeljano reformo mreže sodišč in izboljšanjem delovnih procesov,” je dejala poslanka in zaključila, da so cilji, ki si jih je zastavila Slovenija, pravi, a vprašanje ostaja, kako jih bomo dosegli.

M. P.