fbpx

V zadnjih dveh letih Zveza združenj borcev za vrednote NOB prejela kar 875.983,46 evrov proračunskih sredstev

Foto: STA

Ministrstvo za obrambo je Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije v lanskem letu namenilo 276.771,72 evrov, letos pa kar 547.525,74 evrov. Lani so od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli 24.724,00 evrov, letos pa še znesek v višini 26.962,00 evrov.

Že pred časom je poslanec največje opozicijske stranke SDS Vinko Gorenak na Vlado Republike Slovenije naslovil poslansko vprašanje, v katerem je opozoril na nerazumno obnašanje vodilnih v veteranskih združenjih (Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Zveza društev General Maister, Zveza društev in klubov MORiS, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, Zveza slovenskih častnikov, Zveza društev civilnih invalidov Slovenije in Zveza društev vojnih invalidov Slovenije), ki so nasprotovali pokopu žrtev iz Hude jame, in vprašal, koliko sredstev so bila ta združenja deležna in kateri mehanizmi  so namenjeni za kontroliranje porabe sredstev.

V odgovoru je Vlada RS pojasnila, da so v lanskem letu od Ministrstva za obrambo naslednje organizacije: Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Zveza društev General Maister, Zveza društev in klubov MORiS, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije prejele sredstva v višini 693.375,23 evrov, letos pa kar 1.351.054,18 evrov. Pri tem je treba omeniti, da zadnja dva zneska skupaj predstavljata okrog 90 odstotkov vsega denarja, ki ga je ministrstvo namenilo za delovanje zvez in društev, ki delujejo na področju vojnih veteranov.

(Vinko Gorenak) Foto: STA

(Vinko Gorenak) Foto: STA

Lani so na podlagi Zakona o žrtvah vojnega nasilja Zveza društev civilnih invalidov Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejele 111.156,00 evrov, letos pa znesek v višini 121.218,00 evrov.

Iz obeh naslovov financirana samo Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije predstavlja edino društvo, ki je financirano tako s strani Ministrstva za obrambo kot tudi s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S strani prvega naslova je lani prejela sredstva v višini 276.771,72 evrov, letos pa 547.525,74 evrov. Od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so leta 2015 prejeli 24.724,00 evrov, leta 2016 pa še 26.962,00 evrov. V času druge Janševe vlade so v Zvezi NOB prejeta finančna sredstva s strani države prepolovili, aktualna vlada, na čelu katere je premier Miro Cerar, je sredstva zvišala in jih izenačila z zneskom v vrednosti več kot pol milijona evrov letno, kar je veljalo tudi v času Pahorjeve vlade. Pri tem pa ni zanemarljiv podatek, da Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodita ministrici iz koalicijske stranke Socialnih demokratov (SD).

V zadnjih dveh letih Zveza NOB prejela 875.983,46 evrov proračunskih sredstev
Društva, ki so označila pokop žrtev, zakopanih oziroma zaprtih v Hudo jamo s strani nekdanjega režima, za aktivnosti, ki so povezane ‘s prevračanjem zgodovinskih dejstev’, so v zadnjih dveh letih prejela sredstva v višini 2.276.803,41 evrov. Črno na belem pa je dokazano, da je največ sredstev v zadnjih dveh letih prejela Zveza NOB, in sicer 875.983,46 evrov.

Foto: STA

Foto: STA

Vlada RS računa na dobro gospodarjenje zvez in društev
Prav tako pa je treba poudariti, da je Vlada RS na pisno vprašanje Gorenaka odvrnila, da se vsa društva, ki kandidirajo na razpisih, da bi pridobila proračunska sredstva, zavežejo k temu, da bodo pridobljena sredstva uporabljala kot dober gospodar in v skladu z načrtom, ki so ga predložila ob kandidaturi na razpis, sicer bodo morala pridobljena sredstva vračati. Veliko vprašanje je, če je aktualna vlada veteranske organizacije sploh kdaj pozvala k vračanju sredstev in od njih zahtevala poročilo, v katerem bi bila navedena poraba finančnih sredstev.

N. Ž.