fbpx

Velenjčani razočarani, ker jih je občina izigrala: Sklep o vzpostavitvi azilnega doma je sprejela brez njihove vednosti

Foto: mc-velenje.

Civilna iniciativa proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju je na župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča naslovila pobudo za vložitev zahteve za razpis nakdandnega referenduma v Velenju na sprejete sklepe o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na tem področju. Sklep je Svet MO Velenje sprejel na svoji zadnjih novembrski seji, a z njimi občani on občanke predhodno niso bili seznanjeni, zato se upravičeno počutijo izigrane.

Predlagatelji zahteve za razpis naknadnega referenduma so že pred časom opozarjali na zaostrovanje in stopnjevanje migrantske krize, in ob tem tudi od župana ter njegove ekipe izrazili pričakovanje, da bo predstavil scenarije v primeru razporeditve morebitne migrantske kvote. To se na njihovo žalost ni zgodilo, saj so bili občani praktično postavljeni pred dejstvom da se Ministrstvo za notranje zadeve z zasebnim lastnikom objekta na območju Krajevne skupnosti Stara vas v Velenju pogovarja o možnosti ureditve azilnega doma v tamkajšnjem nekdanjem samskem domu.

Člane iniciative najbolj skrbi, ker je potencialna lokacija azilnega doma v bližini družinskih hiš, otroškega igrišča, gostinskih lokalov, trgovskih centrov in ob glavni poti proti največjemu turističnemu potencialu Jezero. Teh dejstev Mestna občina Velenje navkljub opozorilom svetnikov iz opozicije ni upoštevala; omenjeni svetniki so bili pričakovano deležni opazk in nestrpnih komentarjev nekaterih vladajočih svetnikov, pa tudi podžupana Dermola in župana Kontiča.

Občane Velenja boli, ker želi njihov župan s politiko moči in preglasovanjem sprejeti sklepe, ki bodo vplivali na počutje in varnost občanov v Mestni občini Velenje, na gospodarstvo, okolje in turizem. Ob tem je treba poudariti, da so na občini ignorirali tudi nasprotovanje krajevne skupnosti Stara vas in njihovim legitimno sprejetim sklepom na novembrski seji ter prek 500 zbranim podpisom občanov.

Rešitev bi bila predhodno s strani Vlade RS sprejeta strategija integracije prosilcev za mednarodno zaščito in migrante. Predstavniki velenjske iniciative so ob tem prepričani, da bi morala vlada predstaviti tudi družbene kriterije, po katerih bi se morali ravnati migranti, domišljene akcijske načrte, finančno konstrukcijo in programe za integracijo. Vlada pa bi morala dati ob tej problematiki tudi zavezo, da nihče od državljank in državljanov RS ne bi imel nižjega življenjskega standarda, kot bi bil s strani EU ali Slovenije zagotovljen migrantom.

L. S.