fbpx

Verske skupnosti zaskrbljene glede odločitve ustavnega sodišča, saj spreminja temeljne koncepte naše družbe

Ustavni sodniki

Svet krščanskih cerkva in Islamska skupnost sta zaskrbljena “ob spreminjanju temeljnih konceptov naše družbe” – na vlado, državni zbor in državni svet so naslovili skupno izjavo ob odločitvi ustavnega sodišča, ki je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Odločitev ustavnega sodišča, ki je bila objavljena julija letos, sprejemata z obžalovanjem.

Ustavno sodišče je pred nedavnim odločilo, da je obstoječa zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije. K temu je dodalo, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Ustavno sodišče je tako zaobšlo voljo državljanov, izraženo ne le na enem, temveč na treh referendumih.

Odločitev šestih ustavnih sodnikov – dr. Mateja Accetta, Katje Šugman Stubbs, dr. Roka Čeferina, dr. Špelce Mežnar in dr. Marijana Pavčnika – s katero so ukinili zakonsko zvezo žene in moža ter uzakonili posvojitve otrok v homoseksualna in transseksualna razmerja, je v popolnem nasprotju z načelom pravičnosti, naravnim pravom ter slovensko kulturo,” so se odzvali v Koaliciji “Za otroke gre” ter dodali, da je njihova odločitev prav tako nedemokratična, saj je 6 ustavnih sodnikov poteptalo odločitev 1.085.275 državljanov, ki so na treh referendumih pokazali, da mora slovenska zakonodaja ščititi temeljne človekove pravice otrok do matere in očeta ter naravno danost ženskega in moškega spola. Tudi Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Srbska pravoslavna cerkev in Evangeljska binkoštna cerkev, ter Islamska skupnost v Sloveniji odločitev ustavnega sodišča sprejemata z obžalovanjem. Po njihovem mnenju se s tem “spreminja opredelitev temeljnih konceptov naše družbe, kot so družina, zakon, očetovstvo, materinstvo“, obenem pa je ogrožen 53. člen ustave, ki določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.

V izjavi, ki so jo posredovali medijev so še izpostavili, da so proti diskriminaciji kogar koli. “Vsak človek, ne glede na spolno usmerjenost, je namreč ustvarjen kot človeško bitje in ima v sebi neodtujljivo dostojanstvo,” so poudarili in dodali, da je zato prav, da država ustrezno zaščiti in uredi status istospolno usmerjenih oseb. “Le-to pa v skladu z našim prepričanjem ne sme spodnesti oziroma razvrednotiti tradicionalnega pojmovanja družine in zakona, ki sta za obstoj določene družbe temeljnega pomena,” so ob tem ocenili. Navedli so še, da ima vsak otrok pravico do očeta in mame, čeprav je ta v posameznih primerih okrnjena – vendar pa država ne sme na sistemski način spregledati te temeljne pravice otrok in jo prilagajati željam odraslih.

Sara Bertoncelj