[Video] Če minister Karl Erjavec laže vsem nam, potem ne sme biti več minister: Danes nam laže o streljanju na Počku, jutri o arbitraži, pojutrišnjem o čem drugem za državo pomembnem …

Obraz, ki zaradi politične higiene ne bi smel več nastopati v slovenski politiki. (Foto: epa)

Glede na slišano, brigadir Škerbinc ni odgovoren za nočno streljanje na Počku, niti ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV Alenke Ermenc, zato se zastavlja vprašanje, zakaj je bil sploh razrešen.

Poslanec SDS in podpredsednik KNOVS Žan Mahnič je v izjavi za medije spregovoril o današnji seji komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri so opravili pogovor z brigadirjem Miho Škerbincem zaradi razjasnitve dejstev v zvezi z opravljenim nadzorom pooblaščene skupine KNOVS na sedežu OVS MORS z dne 23. 4. 2019. Kot je v izjavi za medije poudaril Mahnič, je po današnji seji jasno, da brigadir Miha Škerbinc ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske (GŠ SV), prav tako pa tudi ni odgovoren za nočno streljanje na Počku v marcu. “Glede na to, kar je brigadir danes povedal, je komisija sprejela tri sklepe, in sicer, da v nadaljevanju opravimo pogovor z načelnico GŠ SV Alenko Ermenc ter z vsemi pripadniki OVS MORS, ki so sodelovali pri zaslišanjih v poveljstvu sil, in z direktorjem OVS Dejanom Matijevičem. Sprejeli smo tudi sklep, da KNOVS po zaslišanjih pripravi poročilo o celotni zadevi in da o teh sklepih ter vsebini zaslišanja sam kot podpredsednik KNOVS obvestim javnost,” je povedal Mahnič.

Zaslišanje brigadirja Škerbinca je po besedah Žana Mahniča pokazalo, da ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV Alenke Ermenc, pa tudi, da ni odgovoren za nočno streljanje na Počku. “V zvezi s slednjim nam je brigadir dal tudi dokument, ki to dokazuje,” je poudaril Mahnič. Kot je pogovor s Škerbincem povzel Mahnič, je brigadir povedal, da je bil 106 dni poveljnik poveljstva sil in da govorice o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV niso bile prvi dogodek v tem času. Spomnil se je vsaj še treh primerov, ki so se začeli na enak način kot govorice o zdravstvenem stanju načelnice, “kar pomeni, da obstajajo pripadniki Slovenske vojske, ki jih brigadir Škerbinc imenuje neformalni informatorji, ki so zadolženi za to, da  izvajajo tako imenovano ovaduštvo, to je, da ovajajo poveljnike, pošiljajo naokrog SMS-sporočila, kaj se govori po Slovenski vojski, in da si tudi vse skupaj izmišljujejo”.

“Brigadir Škerbinc je povedal, da je do njega prišla informacija, da sta med seboj sprta poveljnik brigade in njegov namestnik. Ko je želel to raziskati, se je izkazalo, da to ni res. Bil je tudi na večerji na eni od tujih ambasad, kjer so bili tudi trije Slovenci, in naslednji dan je načelnica GŠ SV na kolegiju povedala, kaj je brigadir govoril na večerji in od nega zahtevala pojasnila,” je povedal Mahnič in dodal, da je tudi po teh dogodkih jasno, da v Slovenski vojski obstaja mreža ovaduhov, “ki vse, kar poveljnik počne, sporočajo naprej”. Na to dejstvo je, po besedah Mahniča, brigadir Škerbinc načelnico večkrat opozarjal, ker se je večkrat pokazalo, da vse te govorice niso resnične. “Tak način dela je nedopusten in nesprejemljiv za profesionalno in tako pomembno organizacijo, kot je Slovenska vojska,” je povedal Mahnič.

“Tudi ko so se pojavili govorice in medijski zapisi o tem, da naj bi bila načelnica GŠ SV Alenka Ermenc zamenjana, je Škerbinc dejal, da je temu ostro nasprotoval, saj da vojska ne more na tak način menjati načelnikov, in je izrazil mnenje, da je primerna za opravljanje funkcije,” je nadaljeval Mahnič in dodal, da je Škerbinc v zvezi s postroji na seji komisije povedal, da je imel vsak ponedeljek govor pred postrojem in da ima več kot 200 prič, ki lahko potrdijo, da ni neprimerno govoril o zdravstvenem  stanju načelnice GŠ SV. “Dejal je, da se mu zdi nesprejemljivo in zavržno, da se prvega vojaka v državi, kar načelnica GŠ SV seveda je, na tak način obravnava in masakrira v medijih, da ima dovolj tega, da se širijo govorice o njenem zdravstvenem stanju, da so te govorice neprimerne in da slabijo ugled Slovenske vojske. Ni pa nikoli govoril, da se je načelnica zlomila ali da je nesposobna za to funkcijo,” je pričanje Škerbinca še povzel Mahnič in dodal, da je brigadir z nagovorom želel pomiriti vojake ter doseči, da se preneha z govoricami, ki nikomur ne koristijo. Pri tem je po besedah Mahniča Škerbinc dopustil možnost, da si je njegov govor kdo tolmačil drugače.

“3. aprila je bil brigadir obveščen, da na poveljstvo prihaja obveščevalno-varnostna služba (OVS) in da naj jim zagotovi nemoteno delo. Niso mu povedali, zakaj OVS prihaja, jim je pa omogočil prostor in zaslišanja. Zaslišani pripadniki Slovenske vojske so kasneje povedali, da so bila zaslišanja nenavadna, da so zahtevali zgolj odgovore da ali ne. Brigadir je prav tako povedal, da ga OSV ni zaslišala oziroma z njim ni opravila razgovora,” je še povedal podpredsednik KNOVS. Dejal je tudi, da mu je bilo v pogovorih z OVS in direktorjem OVS potrjeno, da ni storil ničesar narobe, eden od pripadnikov OVS mu je celo povedal, da se je lov na čarovnice neuspešno končal. “Sporno pri delu OVS je, da so delovali po 34. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije, kar velja za primere raziskovanja kaznivih dejanj, tu pa je bilo brigadirju rečeno, da ne preiskujejo kaznivega dejanja,” je še povedal Mahnič in dodal, da je brigadir tudi povedal, da ga je poklicala načelnica GŠ SV in mu dejala, da ga bo razrešila, ko pa jo je vprašal, zakaj, pa mu je odvrnila, da zaradi govoric.

Poslanec SDS Žan Mahnič  (Foto: Veronika Savnik)

“Kontekst je bil torej povsem drugačen, kot so ga očitno razumeli nekateri, bode pa v oči, zakaj je OVS, ki je zaključil poročilo 12. aprila in ni ugotovil kršitev, še enkrat delal neko poročilo, po tem, ko je bila vložena interpelacija proti ministru za obrambo in ko smo sprejeli sklepe na KNOVS. Kot je takrat poročala novinarka Suzana Perman, so v tem novem dokumentu ugotovili obremenitve proti brigadirju Škerbincu. Sprašujem se, kako je mogoče, da OVS najprej zadevo zaključi, tudi naši komisiji reče, da je zaključila zadevo, minister govori, da še poteka neka preiskava, potem pa, glede na vse, kar se je prej dogajalo, OVS zaključi poročilo tako, kot ustreza ministru Erjavcu. Vprašanje je, ali gre zopet za zlorabo OVS?” se je vprašal Mahnič, ki je tudi omenil, da brigadirja Škerbinca po njegovem pričevanju ne moti, da je bil razrešen, “temveč način razrešitve, ki je bil nečloveški in nezakonit”.

Kar se tiče streljanja na Počku, je brigadir komisiji dal dokument oziroma poročila, ki ga je na ministra za obrambo naslovila načelnica GŠ SV Alenka Ermenc. Pri tem je Mahnič prebral nekatere izseke iz poročila, ki so za brigadirja Škerbnca v celoti razbremenilna. V dokumentu, podpisanem s strani Ermenčeve, namreč piše: “Iz obvestila o odobrenih aktivnostih na območju poligona Poček za mesec marec 2019 izhaja, da so bile aktivnosti načrtovane in sovpadajo z ostalimi načrti in ukazi ter da je bila o njih obveščena javnost.” Mahnič je ob tem dejal, da je minister Erjavec trdil, da o teh streljanjih niso vedeli ničesar. Nato v dokumentu še piše: “V sklopu priprav za vaje 2019 je bil izveden niz pripravljalnih aktivnosti in sestankov za nemoteno izvedbo načrtovanih vaj v Republiki Sloveniji in tujini. Izvedena je bila predstavitev vaj, vključno z zahtevami po dodatnih navodilih in usmeritvah ministra za obrambo. Skozi predstavitve vaj je bila večkrat izpostavljena tudi problematika OSVAD Poček. Glede na posredovane usmeritve in navodila ministrstva menimo, da je Slovenska vojska opravila svoj delež aktivnosti s ciljem pravočasnih priprav za izvedbo vaj, tako z obveščanjem širše javnosti kot tudi z obiski pri ključnih nosilcih lokalnih oblasti in skupnosti, potekali so pogovori z občino Postojna.”

“Pri tem smo upoštevali usmeritve ministra za obrambo, da se kljub odstopu občine Postojna od dogovora med MORS in občino Postojna striktno držimo določil in omejitev iz le-tega, torej do 10 dni se strelja lahko tudi po 23. uri oziroma da se v nočnem času do 10 dni na mesec strelja, poleti pa je omejitev od junija do septembra 23. ura. Te jasne usmeritve so bile delegirane po liniji poveljevanja in kontrole na podrejene poveljnike poveljstev in enot, ki izvajajo aktivnosti na tem območju. Usmeritve so vključene v akte vodenja in poveljevanja. Pri izvajanju vaj se tako navodila in usmeritve dosledno tudi upoštevajo. Usmeritve in navodila so razvidni tudi iz prilog tega poročila. Glede na opisane ugotovitve menimo, da Slovenska vojska ni kršila dogovora in je izvajala načrtovane aktivnosti v načrtovanem času in na način, ki je predpisan. O svojih aktivnostih je redno in pravočasno obveščala zainteresirano javnost. Menimo tudi, da je Slovenska vojska dosledno izvajala vsa prejeta navodila v povezavi z aktivnostmi na OSVAD Poček. Tudi v primeru vaje SOKOL so potekali načrtovanje, usklajevanje in obveščanje ter samo izvajanje aktivnosti na vadbišču Poček, skladno z dogovorom, usmeritvami in načrti, ki so bili dani s strani Vlade RS in ministra za obrambo. Z načinom izvajanja nismo kršili nikakršnih normativnih določil,” je Žan Mahnič navedel dokument, pod katerega je podpisana generalmajorka Alenka Ermenc, načelnica GŠ SV.

“Ta dokument postavlja na laž ministra za obrambo, da ni bilo načrtovano streljanje, da nihče ni vedel, da bo potekalo nočno streljanje, ter da je bila linija poveljevanja jasna in da jo je brigadir Škerbinc kršil. Prav načelnica generalštaba tu vse te navedbe zanika,” je poudaril Mahnič. Ob tem je dejal, da če minister Karl Erjavec tako laže vsem nam, potem ne sme biti več minister. “Danes nam laže o tem, jutri o arbitraži, pojutrišnjem o čem drugem za državo pomembnem. Ta dokument, podpisan s strani Ermenčeve, pa postavlja na laž ministra in tudi opere izmišljene krivde brigadirja Miho Škerbinca,” je povedal Mahnič.

Karl Erjavec in Miha Škerbinc (Foto: STA)

Ob tem je še dejal, da je Slovenska vojska streljala skladno z usmeritvami ministra. “Če je Slovenska vojska streljala do 3. ure zjutraj, to pomeni, da so to bile usmeritve ministra. Še dva dokumenta, ki jih je omenil brigadir Škerbinc, dokazujeta, da sta tako vlada kot minister vedela, da bo streljanje tuje in slovenske vojske potekalo ponoči in da bo streljanje s težkimi kalibri,” je še navedel Mahnič.

Nazadnje je še pojasnil, da so poslanci sejo KNOVS danes prekinili, da pa je današnja seja še enkrat več postavila na laž ministra za obrambo Karla Erjavca. “Če brigadir Škerbinc ni bil kriv za nočno streljanje na Počku in če ni bil kriv za govorice o zdravstvenem stanju načelnice, kar je povedal tudi OVS, potem se zastavlja vprašanje, zakaj je bil sploh razrešen,” je dejal Mahnič in dodal, da brigadir Škerbinc predvideva, da je do njegove razrešitve prišlo, ker je želel, da se opravi transparenten nakup vozil 8×8, in ker je pred letom in pol opozarjal, kaj se bo zgodilo ob takšnem postopku nakupa, kot je predviden. “Brigadir Škerbinc meni, da je bil verjetno razrešen tudi zato, ker je opozarjal, da bo 2019 pomembno leto – 70 let zveze Nato, 15 let našega vstopa v Nato, številne načrtovane vaje –, in tistim, ki želijo drugačno usmeritev Slovenske vojske, verjetno ta opozorila niso bila všeč,” je povedal podpredsednik KNOVS.

“Glede na to, kar sem slišal, zaključujem, da brigadir Škerbinc ni govoril neprimerno o zdravstvenem stanju načelnice in ni kriv za nočno streljanje na Počku, upam pa, da bomo ugotovili, kdo je te govorice sprožil in kdo jih je preko SMS-sporočil in drugih sredstev komunikacije lansiral,” je zaključil Mahnič.

J. G.

 • Peter

  VVZ Ljubljana, Enota Šubičeva 4.

  • rrrrr

   UKC Ljubljana, Psihiatrična klinika Moste Polje, Studenec 49

   • Peter

    To je TOZD.

    • stajerc5

     Vojnik, gumi celica!

   • VERZIFIKATOR

    Kakšen UKC, to ni mogoče
    ta bi rad poceni se izvlekel,
    nak, civilko najprej gnoj bo slekel,
    šel na Dob poleti, ko je vroče.

    • samotoje

     In to brez klime in v volnenih štumfih.

 • JANEZ GUS

  Dela kar zna,majmun pa je tisti,ki ga je nastavil.

  • VERZIFIKATOR

   Majmun le poldrugi meter meri,
   trop in vrsta dobro vsem sta znana,
   noče ga Živalski vrt Ljubljana,
   vsak šimpanz tam prst brž vanj uperi.

   “Med nas opičnjake ti ne sodiš,
   ti človeški namreč si izrodek,
   konec tvoj največji bo dogodek,
   v pravo smer že zdaj nesporno blodiš.”

 • VERZIFIKATOR

  Karlinca Rijavec Slinovšek

  ŽABJI FINALE

  Rjavi žabec slini se nevarno
  in z lažnivci vsepoprek že zmerja,
  se zaveda, ko čez cesto dirja,
  v hipu da konča lahko bizarno.

  Slina mu iz ust v potokih teče,
  o lažnivcih še samo razpreda,
  rjavi žabec namreč se zaveda,
  da udarec gume silno peče.

  Kjer poprej je rjavi žabec skakal,
  tam na cesti v hudem res nalivu
  kot v rdečem plaval bi zalivu,
  žabec ve, da bo zaliv dočakal.

  Enemu zalivu se izognil
  bil pred časom je, ko je zavozil,
  mu tedaj je glavni šef zagrózil,
  da če treba, sam ga bo upognil.

  Zdaj skakánje spet je popularno,
  vratolomno rjavi žabec skače,
  tresejo se vsem navzočim hlače,
  kdaj naskočil jamo bo udarno.

  Torej, pravite, da ni edini
  žabec, ki končal bo pot na cesti,
  da prehodi žab preveč so česti
  in da vse preveč se žabic slini.

  Kakor koli, saj je zgodba znana,
  toliko le časa skače žaba,
  da na cesti splóščena ogaba
  je zasluženo v kanal poslana.

 • skorpijon93

  Češka je daleč pred Slovenijo po razvoju in po pameti , pa poglejmo nekaj dejstev ;
  – niso sprejeli evra
  – niso podpisali migracijskega pakta v marakešu
  – niso sprejeli migrantskih kvot
  – na Češkem živi manj kot 0,2 % delež muslimanov ali 30.000 po popisu iz leta 2016
  – po kupni moči Čehi dosegajo 90 % povprečja EU, povprečje EU je 100
  – imajo najnižji delež prebivalcev pod pragom revščine med EU državami 9,6 %
  – imajo najnižjo stopnjo brezposelnosti v EU 2.2 %
  – javni dolg znaša 32,7 % BDPja
  – na lestvici ekonomske svobode zasedajo 23. mesto, Slovenija pa 64. mesto po lanskih podatkih
  – nimajo težav z begom možganov kakor v Sloveniji

  učite se Slovenci jo

  • šrauf

   Pozabil si najbolj pomembno. Čehi so ob prehodu iz komunizma v demokracijo, za predsednika izvolili disidenta Havla ,pri nas pa aktualnega prdsednika CK ZKS.

  • Luiggi

   Verjetno je vse to res ali ti bi moral videti ceho slovasko let 65 prejsnjega stoletja,sranje za zjokat,sem bil tam sem videl!

 • xtc

  Kahhla Kanta vse bolj postaja smrdeče politično truplo,Na ministerstvo skeivajo še dokument,ki kaže da je baje nadiral in žalil odpravnika poslov ZDA zato naj bii se vojska ZDA umaknila z vaj.
  Če tale bebo od Kahle ali Cmero mislita ,da bosta komisarja-samo mrtva,drugače ne,se že zgrinja nad SLo,baje nam v tožbi NLB proti Hrvaški ne kaže ravno cvetoče utegne se zgoditi ,da veliki senat zadevo zavrne-ravno zaradi mafijske NLB,ki je povezana z Kučanovo druščino pralcev denarja.

 • Mitja Mazini

  zdej pa samo pomislite kolikokrat se je zlagal JAnez? Ali pa še bolje kaj je sploh res?

  • xtc

   Drnovškov?
   Zemljaaričev?
   Potočarjev?
   Stanovnikov?

  • branči

   ko so za rdečuhe že samo misli bokokletne – na neznanem kraju, na neznan način, za neznano vsoto, neznano, neznano, kreten rdečuharski!

  • rubec

   Enkrat se je pa res. Da boš tudi ti ko pride rubec gor, zadržal slovensko državljanstvo.

  • Peter

   Mitja, meni je pa res všeč, da mamo enga tok brihtnga med sabo, kot si ti.
   Člouk, k res razmišla s svojo glavo, Mitja Mazini, no.

  • Common Sense

   In valjda, da je nekdo iz klobuka potegnil JJ;)

 • Waltter

  Sicer Karel v laganju ni izjema so vsi po vrsti v koaliciji enaki, je pa res da je človek z najdaljšim stažem, kar sam verjetno misli da laže tako dobro da sam sebi vrjame in da bi mu drugi morali tudi. Sicer poskuša z tem če laž vneto ponavljaš nekako postane resnica vndar mu nikakor ne gre.
  Ne glede na vse bo uspel izvleči še nekaj za sebe, ne vem pa če ga bodo pri tem uspeli torpedirati tako kot so Bratuškovo. Oba sta enaka tipa eden bolj nesramen kot drugi. Nima zastonj on nadimka TEFLON.

 • Peter

  Meni je pa všeč, da si je korl zmislu čist eno novo foro.
  Prav, da je tole prot nemu sam gonja za nabiranje političnih točk.
  Le zakva se ni prej noben tega spomnu, no.

 • VERZIFIKATOR

  Karlek Žabkar

  GA BOLI OKO

  Ga boli oko prav na široko
  žabca, ko krog sebe pogleduje,
  kam bo skočil ves čas premišljuje,
  preden se potópil bo globoko.

  Pončo ni ta žabec in ne Toro,
  le karierist je brezobziren,
  včasih tudi kar precej čemeren,
  ko pritisnejo mu na zavoro.

  Ko pritisnejo ga kdaj ob steno,
  tja med kante ko se ga potisne,
  žabec naš od bolečine vrisne,
  v besu okrog ust si liže peno.

  Ko pa varen se žabon počuti,
  briga ga, tedaj se le spakuje
  in pohvale zgornjih pričakuje,
  saj bedak nevarnosti ne sluti.

  Toda enkrat žabec na široko
  zmazan znašel se bo na cestišču,
  konec pride zanj na prizorišču,
  to pozablja rjavi žabec Džoko.

 • Dada

  Ponavadi Žan Mahnič pridobi trdne in dobre informacije v gostilni Livada, kjer s kolegi iz stranke SDS jedo kosilo in pride natakar, ter ga pocuka za rokav. Takrat mu pove sila koristne informacije. In povrhu je Mahnič iz SDS, torej je to zanesljivo, kot spomladi led……

  • JANEZ GUS

   A ti kura si pa natakar.Tele.

   • Dada

    Odloči si Janez Gus, kaj si. Lahko si tudi ti natakar, ker tele si že prej bil. Te časti ti ne bo nihče jemal.

  • jedro

   “ŽAN Mahnič je vedno dobil zanesljive informacije kadar je sedel h kosilu v gostilni Livada, ko je k njemu pristopil natakar…… bla, bla, bla. >>>>><

 • antimur

  Ta baraba Erjavec meni, da lahko počne pizdarije po mili volji, potem pa to zanika in problem je rešen. Malo se je za =bal pizdun proruski, tisti časi so minili, zdaj mu ne nasedajo več niti upokojenci, katere je obletaval pred vsakimi volitvami kot obseden in jim lagal. Mislim, da je že tako zasvinjan, da bo potegnil na dno še tiste, ki mu bodo stali ob strani.

  • xtc

   Škerbinc ga je zj**** do amena,sedaj pa čakamo da še pride na dan ono kako je nadiral odpravnika poslov ZDA.

 • večni srb

  Jaz pa vidim stvari nekoliko drugače.
  Erjavec zastopa borce, je njihov največji borec in edini, ki je dovolj nor in pokvarjen, da mu ni mar za posledice take totalne korupcije in splošne veleizdaje.
  Zveza borcev ni vladna organizacija ampak zgolj zveza podeželskih društev, z izpostavami in agenturo po slehern kraju v Sloveniji.

  Zato menim, da.bi de Erjavca veliko lažje in hitreje znebili oziroma bi ga lahko končno zgrabili in obsodili, če bi presekali korupcijske niti z njegovo borčevsko teroristično celico, tako bi njega odrezali od njih in globoko državo od normalne vlade ob enem, sicer ga bodo enostavno žrtvovali ter nažokali noter novega fanatika.

 • Dada

  ŽAN Mahnič je vedno dobil zanesljive informacije kadar je sedel h kosilu v gostilni Livada, ko je k njemu pristopil natakar. Zato so tako zanesljive tudi informacije SDS, mislim nezanesljive.

  • jedro

   Opravljaš, kot kakšna stara nepotešena babura. fuj, fej

   • Dada

    Ha,ha,ha Ne eno ne drugo, samo o Mahniču pišem, strokovnjaku iz parlamenta., ki zasluži 4500 € mesečno za…. Za kaj že—- za bluzenje, ha,ha,ha

    • jedro

     Mogoče bi še navedel, ali je to bruto, ali neto ?

     • Dada

      Kaj ti ni jasno. 4500 €, ali neresnost v SDS, ali oboje. Gledal bi TV prenose iz parlamenta, ko je Mahnič začel novinarsko konferenco s to foro iz gostilne….

     • jedro

      Če že navajaš neke številke, potem naj bo v tebi vsaj toliko POŠTENJA, da poveš, ali je to bruto znesek, ali neto. Upam, da veš, da je plača obremenjena tudi s prispevki ? Al, niti tega ne veš ?

     • Dada

      A ti iz računovodstva iz SDS pa odvajaš davke…..

 • Slovenka

  Nos pa je vsakič daljši. Še kakšno leto, pa bo prehitel Ostržka.

 • milanček

  predragi moji zavedni Slovenci, lahko še tako kritiziramo, opravičeno, tega idiota erjavca, sramota za slovenski narod, se ne bo nič premaknilo v dobro slov. narodu, če ne bomo sami naredili red v naši domovini! to golazen, skučanom na čelu je treba odstraniti enkrat za vselej!

 • samotoje

  He, he, kot opravljive babe. Erjavec pa šef tega kluba.

 • Miro Jereb

  Tale korl je pokvarjen kot bruhanje…naj ga hudič pobere enkrat za vselej.

 • Istok Potočnik

  Splošno znano je, da je Karl Erjavec notorični lažnivec

  • jedro

   PoToči zvoniti je prepozno PrePušnik. :)

 • mapu

  Po novem, če hočeš nekoga ozmerjati z lažnivcem, mu rečeš Erjavc..

 • črnaovca

  Korl laže tudi o Patriji, ke rče bi povedal kar ve bi marsikoga bolela glava. previdno gospodje da vam ne bo žal.