[Video] Minister Janez Cigler Kralj o noveli “socialnega paketa”: Družine želimo razbremeniti strahu in finančne negotovosti

Foto: Nova24TV

“Družine želimo razbremeniti strahu, da bi jim padel standard, da bi padli v neko finančno negotovost v primeru, da se odločijo še za enega otroka,” je v tokratni oddaji Tema dneva povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Predstavniki NSi so v sredo podrobneje predstavili predloge novel zakonov s področja socialne in družinske zakonodaje, ki so jih v DZ vložili prejšnji mesec. Minister za delo Janez Cigler Kralj je ob tem priznal, da na vladi soglasja zanje ni bilo, saj naj do zdaj nihče ni smel predlagati teh rešitev. Ne glede na to verjame, da bodo sprejete. NSi je pripravila predloge novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih zakona o urejanju trga  dela, zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialno varstvenih prejemih, z njimi pa želijo pospešiti vključevanje brezposelnih na trg dela in zmanjšati brezposelnost.

V tokratni oddaji Tema dneva minister za delo Janez Cigler Kralj pojasni, da za predlagani socialni paket na vladi ni bilo potrebnega soglasja, težko reče, zakaj je to tako, se mu pa zdi, da ni bilo volje vlade, da bi se zadeva premaknila v parlament. Ob tem poudari, da je NSi v pripravljene zakone vložila veliko truda, za katere dobivajo pozitivne odzive tudi na terenu, saj predstavljajo bolj pravično ureditev socialnih in družinskih transferjev in trga dela in želijo, da so spremembe sprejete še v tem mandatu.

Slovenijo je treba pomladiti
Gre za štiri novele zakona, v ospredju pa naj bi bila želja NSi, da dvigne trend demografske slike, ki je še vedno dokaj slaba. Cigler Kralj meni, da je Slovenijo potrebno “pomladiti”, da pa je trenutna socialna zakonodaja prezapletena in preobsežna, kar pa družinam onemogoča podporo, ki jo potrebujejo, da bi se odločili za širitev svoje primarne družine. Ključne novosti novel so poenostavljanje postopkov uveljavljanja družinskih pravic, ločevanje socialne in družinske politike, kar pomeni čim bolj enostavna in univerzalna družinska politika, kar pa se tiče socialne zakonodaje, je pri upravičenosti le te potrebno zagotoviti, da se ta ne zlorablja, “tistim, ki našo pomoč potrebujejo se mora pomagati hitro in učinkovito”, je pojasnil Cigler Kralj.

Razbremenili smo družinski proračun
“V Sloveniji imamo relativno dober sistem otroških dodatkov, zato smo v tem mandatu omogočili brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je skupaj s sorojencem v vrtcu in celo brezpogojno brezplačen vrtec za vsakega tretjega in naslednjega otroka, kar je velika pridobitev za družine,” je pojasnil Cigler Kralj način spodbujanja družine k več otrokom, pri čemer se tudi sam zaradi svoje družine zaveda, kako velik strošek je lahko vrtec, sploh pri več otrocih. Z omenjeno pridobitvijo se je razbremenil marsikateri družinski proračun, se je pa sistemsko povišala pomoč ob rojstvu otroka, do naslednjega junija pa za vsakega naslednjega otroka družina dobi 500 evrov. “Želimo omogočiti tudi dodatne državne štipendije, tudi starejšim sorojencem v večjih družinah, kar jim je bilo leta 2012 odvzeto in ne nazadnje ni vse v denarju, pomaga pa, želimo omogočiti bolj prilagodljiv in učinkovit način usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, izboljšati možnost koriščenja očetovskega in materinskega dopusta in bolj fleksibilno možnost koriščenja skrajšanega delovnega časa zaradi nege otroka,” je dejal minister za delo.

Ljudi želijo spodbuditi k prevzemanju odgovornosti
Ker minister za delo trdi, da je problem brezposelnosti tudi premajhna razlika med plačo za delo in nadomestilom za brezposelnost, bi se z eno od novel urejalo tudi to področje, in sicer minister meni, da bo ena ločnica dohodninska novela, za katero NSi pričakujejo, da bo sprejeta in bo pomenila višje neto plače, kot drugi korak pa navede ureditev zakonodaje na področju trga dela, na način, ki bo “jasno pokazal vsem, ki fiktivno koristijo vse ugodnosti zaradi vpisa v evidenco brezposelnosti in pa fiktivno morda iščejo delo, da je delo vrednota in jih spodbuditi in omogočiti, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje in prispevajo v skupne blagajne”, je pojasnil minister in dodal, da je to najbolj pravično do vseh, ki delajo in uspevajo to uskladiti še z družino. Novele po ministrovih besedah prinašajo pomoč tistim, ki potrebujejo socialno zaščito, tistim, ki si ne morejo pomagati zaradi raznih primanjkljajev in drugih omejitev. “Socialna politika mora biti izjemno dobro ciljana, pomagati je potrebno tistim, ki pomoč zares potrebujejo.” je sklenil Cigler Kralj.

Enostavnejši postopek za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je nekaj, kar po mnenju ministra poznajo vsi starši, ki vsaj enkrat letno vlagajo vloge za otroški dodatek, plačilo vrtca ali ostale vloge in prvo spremembo pri omenjenem zakonu naj bi NSi naredila že v tem mandatu, saj “polovica slovenskih družin prejema namesto vlaganje vlog, informativne izračune po zgledu dohodninskega informativnega izračuna, dobijo domov informativni izračun, ki ga pregledajo in v kolikor se strinjajo, ne naredijo nič, to postane avtomatska odločba in jim ta sredstva pripadajo. Če je napaka, jo javijo kot pri dohodnini in se zadeva popravi”, je pojasnil minister in dodal, da nameravajo na omenjeni sistem načrt v celoti preiti do naslednjega leta.

“Družine želimo razbremeniti strahu, da bi jim padel standard, da bi padli v neko finančno negotovost v primeru, da se odločijo še za enega otroka.” je dejal minister.

To je investicija in ne strošek
Smo krepko v predvolilnem času, predlagane spremembe pa so vredne približno 20 milijonov evrov. Ali ministra skrbi, da predlogov novel zakonov vlada ne bo podprla in kako bo financiran socialni paket, je ministra vprašal voditelj Luka Svetina, na kar je minister odgovoril, da je “to investicija v našo bolj pravično slovensko prihodnost, to ni strošek, ampak investicija, v katero se splača vložiti”. Meni, da bodo predlogi novel sprejeti, glede na prejete odzive s terena, hkrati pa je prepričan, da bo to prineslo več pravičnosti med slovenske državljane.

Tanja Brkić