[VIDEO] Zadovoljni zdravniki se bodo lažje spopadali s svojim težkim poklicem

(Foto: SDS)

Družinske zdravnike je treba nagraditi z dodatkom, da se bodo odločili za delo v bolj odročnih krajih, kjer jih občutno primanjkuje.

Družinski zdravnik Miro Lasbaher, ki ima svojo ambulanto v Juršincih v Slovenskih Goricah, kot največjo težavo slovenskega zdravstva prepoznava pomanjkanje družinskih zdravnikov: “Manjka nam skoraj polovica družinskih zdravnikov v primerjavi s povprečjem EU.” Želi si, da bi bili mladi zdravniki posebej stimulirani, da bi razmišljali o specializaciji družinske medicine ter odšli na podeželje, kjer je največje pomanjkanje.

Predsednica Odbora za zdravje pri Strokovnem svetu SDS Alenka Forte je dejala, da se v SDS zavedajo problematike pomanjkanja družinskih zdravnikov predvsem na periferiji. “Država to lahko uredi s stimulativnim ukrepom, da se ta mesta honorirajo z dodatkom za delo v bolj odročnih in bolj zahtevnih krajih, da bodo zdravniki z veseljem zasedli odročna delovna mesta,” je pojasnila Alenka Forte.

Doktor Lasbaher opozarja tudi na pomanjkanje avtonomije zdravnikov. “Avtonomija je namreč temelj družinske medicine, ki je sedaj nimamo. Novi zakon o zdravstveni dejavnosti to avtonomijo ukinja,” pravi in sprašuje, na kakšen način bi to zakonodajo, ki zdravnike zasužnji, spremenili? Kako zdravnikom pustiti svobodo pri izbiri delodajalca, svobodo pri izbiri načina dela, svobodo pri tem ali bo zdravnik odprl svoje podjetje ali bo pri nekom zaposlen? “Če te svobode ne bo, slovensko zdravništvo ne bo splezalo na zeleno vejo,” je prepričan Miro Lasbaher.

Alenka Forte je dejala, da v reformnem predlogu SDS nikjer več ne govorijo o koncesionarjih, govorijo o mreži, ki jo potrebujemo in o konkurenci po deloviščih. “Mreža mora biti dobro regulirana, zdravniški poklic je reguliran v tistem delu, ko gledamo, katere pogoje mora zdravnik izpolnjevati za svojo avtonomnost. Strinjam se, zdravniški poklic je avtonomen in odgovoren, pravno in strokovno z opravljenim specialističnim izpitom,” je pojasnila in dodala, da bodo v SDS ustvarili pogoje, da se bo svoboda zdravniškega poklica v polnosti razvila. “Ko bomo imeli zadovoljne zdravnike, se bodo tudi mnogo lažje spopadali s svojim težkim poklicem. Mislim, da je to dobra popotnica za en segment reforme slovenskega zdravstva,” še pravi doktor Fortejeva.

J.F.