Vinko Gorenak: “Mojih” 3085 dni Patrie

Ivan Črnkovič, Tone Krkovič in Janez Janša (Foto: STA)

Afera Patria se je formalno začela 01. 09. 2008 s predvajanjem oddaje Resnica o Patrii na finski javni televiziji YLE. Njen formalen zaključek, če ne štejem napovedanih odškodninskih tožb Janeza Janše in soobtoženih, pa se je zgodil 10. 02. 2017 z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS, da je zadeva zastarala. Kar 3085 dni je torej trajala ta neverjetna saga, ki je pustila za seboj velike posledice ne le za Janeza Janšo in soobtožene, temveč tudi za državo.

Toda, za vse to je bilo porabljene že tone tiskarske barve in seveda tone papirja, pa tudi kilometre radijskega in filmskega traku, celo tehnologija je tako napredovala, da radijska in televizijska snemanja potekajo na trde diske, ki bi jih ta saga lahko napolnila tudi lepo število. Zato o tem sploh ne bom pisal. Glede na to, da sem bil v tem času dokaj tesen sodelavec Janeza Janše, se me je ta afera tudi osebno dotaknila in prav o tem nameravam pisati.

Lokalni gostilničar in njegova sodba
Leta 2008 sem, kot je znano, prvič kandidiral za mesto poslanca v Državnem zboru RS. Volilna tekma je potekala dokaj gladko, nikjer v lokalnem okolju nisem imel težav. Ko je zadeva Patria izbruhnila je bilo do volitev natanko tri tedne. Višek volilne tekme torej. Že prvi dan po predvajanju omenjene oddaje na finski televiziji sem zašel v lokalni bife. Najemnik lokala, s katerim se dobro poznam, je bil zvedavo kritičen: “No, kaj pa zdaj…. si videl, kaj je počel tvoj šef?” Kaj naj mu odgovorim, sem si mislil, najbolje nič, deloval mi je prepričan v Janševo krivdo, zato sem mu le odvrnil: “Počakaj … ne sodi prehitro … bomo še videli!” Seveda ga nisem prepričal. Tudi sicer sem v domačem volilnem okolju doživel spontane reakcije ljudi. Saj poznate, kako izgleda pogled neznanca z velikimi očmi, pa govorjenje bližnjemu na uho in seveda sumničavo privoščljivi pogledi. Na volitvah sem sicer bil izvoljen v Državni zbor RS s kar 4.997 glasovi, kar je predstavljalo drugo mesto v volilni enoti. Toda, ali bi brez afere Patria lahko dobil več glasov? Skoraj zagotovo da.

Akcija mojega študenta Jureta Rusa
Dogodki so si sledili relativno počasi. Toda prišlo je tudi policijsko vabilo na zaslišanje Janeza Janše. Zgodilo se je 02. 07. 2009. V prostore nekdanjega policijskega oddelka v Šentvidu nad Ljubljano je bil vabljen. Podpis kriminalista – Jure Rus. Ta je Janeza Janšo tudi sprejel na vhodu v poslopje, pred katerim je demonstriralo več deset ljudi. Jure Rus je leta 2007 pri meni zagovarjal specialistično nalogo z naslovom “Analiza nekaterih elementov zadovoljstva pri delu – primerjava med Policijsko upravo Ljubljana in izbranima podjetjema”. Pri delu s študenti seveda nikoli ne gledam na politično prepričanje, zato o njem nisem kaj dosti vedel. So mi pa v tistem času, leta 2009, nekateri njegovi sodelavci povedali, da bo svoje delo temeljito opravil, saj gre po političnem prepričanju za izrazitega levičarja. Ne vem ali so mu prav zato zaupali ta primer ali ne.

Čas je tekel in tekel. Takrat nisem verjel, da bi lahko prišlo do tožilske obtožnice, kaj šele obsodilne sodbe, vsaj Janeza Janše ne, s tem, kaj so počeli drugi, pa se nisem veliko ukvarjal. Tudi predčasne volitve konec leta 2011 so minile dokaj normalno, sam sem število glasov povečal na skoraj 5.400, stranka SDS pa je dobila precej manj glasov kot smo pričakovali. Zagotovo tudi zato, ker je v zadevi Patria že potekalo sojenje.

Moje najslabše predavanje
Dnevi in meseci, pa tudi leta so tekli. Bližal se je 05. 06. 2013, dan razglasitve sodbe na okrajnem sodišču. Več sto se nas je zbralo pred Vrhovnim sodiščem RS v Ljubljani. Med njimi tudi mnogi poslanci. Še vedno sem mislil, da obsodilne sodbe ne bo. A naenkrat je nekdo sporočil novico: Janez Janša je obsojen na več kot dvoletno zaporno kazen. Tega skorajda nisem mogel verjeti. Bil je vroč poletni dan in komaj sem prišel do državnega zbora. Čez uro ali dve pa sem imel na fakulteti, kjer predavam, predstavitev referata, katerega vsebina se je nanašala na korupcijo. Prvotno bi ga moral predstaviti moj asistent na fakulteti, a ni mogel, zato sem predstavitev opravil jaz. Samo predstavljate si lahko, kako so se nekateri udeleženci spogledovali, se hihitali in brcali pod mizo z nogami in še kaj. Ne vem, kako sem to predavanje sploh izvedel. Zagotovo je bilo moje najslabše predavanje.

Dogodek, o katerem novinarji niso poročali, a so nanj prišli
Naslednji pomemben datum je seveda 28. 04. 2014, ko je o zadevi odločalo Višje sodišče v Ljubljani. Nič posebnega se ni dogajalo tisti dan. Tudi potrditev sodbe smo nekako pričakovali. Smo pa imeli nekaj dni za tem na sedežu stranke neko predstavitev prioritet stranke na določenih področjih, med katerimi je bilo tudi pravosodje. Na predstavitvi se je seveda trlo novinarjev, toda o vsebini predstavitve ni poročal nihče. Vsi so želeli vedeti le eno: Ali bo Janez Janša prosil za pomilostitev, odložitev prestajanja zaporne kazni ali kaj podobnega? Še danes se spomnim Janševega odrezavega in odločnega odgovora: “Nikoli nikogar nisem za nič prosil in tudi tokrat ne bom.”

Na poti na Dob
Ker je Ustavno sodišče RS v nadaljevanju zavrnilo zahtevo za presojo ustavnosti v tem primeru, češ da še ni odločalo vrhovno sodišče in ko je tudi to zavrnilo zahtevo za presojo zakonitosti, smo seveda pričakovali dan nastopa zaporne kazni.  To se je zgodilo 20. 06. 2015, torej spet tri tedne pred volitvami v Državni zbor RS. Čustveno nabit dan je bil to. Večina poslancev se nas je zbrala na bencinski črpalki ob avtocesti pri Grosuplju. Ko je mimo zapeljalo Janševo vozilo smo se poslanci priključili v nekakšno kolono. Stotine ljudi nas je pričakalo zlasti na nadvozih cest. Videti je bilo številne transparente v podporo Janši, ljudje so mahali in metali rože. Večina nas pa jih je pozdravljala z lučmi. Napeto je bilo tudi na zborovanju tik pred zaporom na Dobu. Zborovanje je bilo res čustveno, tu in tam se je slišal kakšen ogorčen klic posameznikov novinarjem in snemalcem, češ da so pristranski in nepošteni. To so res radi slišali, le da bi lahko poročali tudi o kakšnem verbalnem napadu na njih. Kar nekajkrat sem moral miriti razgrete posameznike, ki pa so me kar ubogali. Ker smo zborovali tik ob železniški progi, se je vsake toliko časa zaslišal dolg in opominjajoč zvok sirene vlaka, seveda v podporo Janši. Menda so strojevodje to počeli ves čas Janševega zapora. Janeza Janšo smo pospremili povsem do vhoda. Okoli varovalne žične ograje na zunanji strani zapora je bilo veliko pravosodnih policistov. Ne vem, kaj so pričakovali, kakšen napad na zapore ali kaj podobnega. Nič takega se ni zgodilo. Udeleženci zborovanja so se jih sprva bali, toda sam sem na presenečenje enih in drugih odločno pristopil k enemu izmed njih in se z njim rokoval. Ko so to videli ljudje, so se kar množično napotili do njih in jim podarjali nageljčke, ki so jih nosili s seboj. Presenečenje je bilo veliko tako na strani pravosodnih policistov, kot tudi udeležencev zborovanja. Po končanem zborovanju so novinarji tekali za udeleženci zborovanja, zlasti poslanci. Sam sem dal precej kritično izjavo novinarki Saši Lozar iz POP TV, ki pa je seveda nikoli niso predvajali. Sledile so nepoštene volitve v Državni zbor RS, na katerih smo prejeli seveda manj glasov kot bi jih lahko, saj je bil Janez Janša v zaporu. Sam sem prejel le okoli 2.700 glasov, kar je pol manj kot leta 2011.

Umazana duša in javna podoba
Tudi 15. 10. 2014 je bil prav poseben dan. Janeza Janše so se novi oblastniki z Mirom Cerarjem na čelu na vsak način želeli znebiti iz državnega zbora. Pripravili so prav nesramen predlog sklepa, ki se je glasil takole: “Poslancu Janezu Janši ne glede na obstoj razloga iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (beri, ker je pravnomočno obsojen na zaporno kazen več kot šest mesecev) ne preneha mandat poslanca in lahko opravlja poslansko funkcijo.” Seveda so glasovali proti takšnemu sklepu in Janez Janša bi ostal brez poslanskega mandata, če bi njegov naslednik na mestu poslanca Božo Predalič, poslanski mandat sprejel. Kako hinavsko. Z umazano dušo so hoteli v javnosti zadržati lepo podobo.

Protest, ki ga še mediji niso mogli zamolčati
Za državno proslavo Dneva samostojnosti in enotnosti leta 2014 v Državnem zboru RS, ko je bil Janez Janša še v zaporu, smo poslanci SDS pripravili veliko presenečenje, ki ga niso mogli spregledati niti mediji, med političnimi veljaki, ki so se proslave udeležili, pa smo povzročili veliko nelagodje. Preko oblek smo si nadeli bele majice, na katerih so bile velike črke, postavili pa smo se tako, da smo med proslavo stali in skupaj tvorili zapis: “Svoboda Janši”. Nosil sem črko v. Na njegovem mestu pa je bil velik napis “Politični zapornik Janez Janša”.

Devet proti nič
Čas je tekel in tekel, na poslanskem mestu Janeza Janše je bila tablica z napisom “Politični zapornik Janez Janša”. Toda prišel je dolgo pričakovani 20. 04. 2015. Ustavno sodišče RS je odločilo. Vse sodbe v zadevi Patria so razveljavili. Sodba je bila oprta na 28. člen Ustave RS, ki v prvem odstavku pravi: “Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno”. Poenostavljeno povedano, Janezu Janši in soobtoženim ste sodili za nekaj, kar ni kaznivo dejanje. Strahotna klofuta rednemu sodstvu, toda še premala. Ustavno sodišče je namreč zapovedalo novo presojanje zadeve, lahko pa bi zadevo zaključilo. To novico smo pričakovali. V času pričakovanja je potekala neka seja Odbora za notranjo politiko v državnem zboru. Zazvonil mi je telefon, stopil sem iz dvorane in dobil sporočilo: “Devet proti nič”. Torej, vsi ustavni sodniki so si bili enotni. Vstopil sem nazaj v dvorano in ne glede na potek seje glasno zavpil poslancem SDS: “Devet proti nič”. Predsedujoča Lilijana Kozlovič je sicer debelo pogledala in ni reagirala, a vsi v dvorani so vedeli, za kaj gre.

Temeljita prenova ali zidanje novega stebra
V ponovnem sojenju na prvi stopnji, do katerega nikoli ni prišlo, bi sodnica lahko sledila odločitvi Ustavnega sodišča RS in bi lahko obtožni predlog zaradi neobstoja kaznivega dejanja zavrnila, a tega ni storila, po nekaj mesecih je sporočila, da je zadeva zastarala. Janez Janša se je pritožil tako rekoč v svojo škodo. Trdil je, da zadeva ni zastarala in naj mu sodijo. Najprej so to zavrnili višji sodniki, pred dvema dnevoma pa še vrhovni sodniki, ki so za takšno odločitev potrebovali več kot leto dni. Odločitev je seveda daleč najslabša možna. O zadevi bodo politični tekmeci govorili še leta in leta, v stilu češ “že, že da ni bil obsojen, ampak zadeva je zastarala, kaj pa če je vendarle ….”.

Pravosodje kot veja oblasti je tako opravilo neko nalogo, ki so jo imela sodišča po drugi svetovni vojni. Odstranitev političnih konkurentov namreč. No, tista sodišča so bili veliko hitrejša, postopke so končala v nekaj mesecih. Današnja sodišča pa so za vse to potrebovala skoraj osem let ali kar 3085 dni.

Če smo po letu 1990 mislili, da se kaj takšnega ne more nikoli več zgoditi, ta primer kaže, da smo se še kako motili. Pravosodje, kot steber oblasti neodvisne in pravne države, bomo morali temeljito popraviti ali pa ga zgraditi na novo.

Vinko Gorenak

 • Peter

  Levosučnim se bo dons odpelal, hihihi, no….

  Patrija se vam bo odpelala, cepec, patrija, no…

  • janez cepec

   kva se ji m bo odpelal? Bunksl

  • domovina mili dom

   Pa se jim še ima kam?

 • janez cepec

  ma tud teb, Vinko, se vid, de si biu polcaj, pa čeprou si Kranjsko Sorbono naredu, tega ne moreš skrit. če si pa še zaplankan, kot ostale SDS ovčke, ti pa ni pomoči

  • resnicaboli

   ovca je tvoja mati ki je rodila takšnega kozla.

   • janez cepec

    mejhn si genetiko pomešu, zgleda, ovce pa koze ne grejpo skup, Kapiš? si pa baje prašu svojo mat, zakuga si črn, pa je djala, de kakršne pizdarije je takrat devala, dobr de ne lajaš

   • Olga

    Hvala za podporo! Tovariša imam blokiranega! Sicer tega ne delam, ker mislim, da je prav, da vsak pove svoje mnenje! Žalitev brez argumentov pač ne bom brala!

  • Janez

   Pravo ime imaš Cepec,samo Janez je za tebe prelepo ime.

 • FORT WORTH

  Ja no montirani proces po zgledu yugovine pac NI USPEL.
  Janez Jansa je SLOVENSKI HEROJ !!

 • Olga

  Montiran politični proces se lahko zgodi, ker imamo med poslanci v državnem zboru in sodniki v krivosodju, kriminalce, ki škodijo pravu, politiki in demokraciji!
  Spomnimo se Toninove izjave, da Janša ni politični zapornik, ampak politik v zaporu! Kje je poslančevo (Toninovo) varovanje človekovih pravic, zajamčeno z Ustavo RS, da je človek nedolžen, dokler se mu krivda ne dokaže??!!!!
  Zame tudi Tonin ni politik, ampak kriminalec v parlamentu, saj dopušča LINČ opozicijskega poslanca v “demokratičnem” državnem zboru! Je želel potegniti politične koristi zase in NSI in se znebiti političnega konkurenta?!
  Spomnimo se tudi “slučajnega” glasovanja za “loto” (prispevki niso bili plačani, je darilo) penzijo Kučana, šefa komunističnega zločinskega in totalitarnega sistema in šefa Udbe, zloglasne podaljšane roke partije!?
  Dva predstavnika te zločinske združbe s Hrvaške že sedita na doživljenjskem prestajanju kazni v Nemčiji! Lex Perković, sprejet pod levaško vladavino Milanovića, mu ni pomagal!
  Toninova NSI pa je v Sloveniji pomagala zapreti arhive zloglasne Udbe, ki je že sama uničila pod vodstvom Kučana 90% gradiva in s tem nečastnim dejanjem podaljšal agonijo Slovenije!???? Udbovci, zaradi zaprtih arhivov, lahko sodelujejo v politiki in demoktatičnih institucijah in rušijo demokracijo! Proces Patria je tipičen primer kršenja človekovih pravic, šikaniranja in onemogočanja politčnega delovanja nepodkupljivega političnega nasprotnika!
  Na nivoju države gre pa za onemogočanje zdrave politične konkurence in s tem blagostanja države in državljanov!

  • janez cepec

   boli me Đoko za Tonina, sam tle ga podprem. Janša ni biu nkol politični zapornik, bi pa mogu še dons bit u zaporu

   • bolimeđoko

    Pa kaj ti cepljen tule razglabljaš, ko še niti pojma nimaš o čem je debata še ,manj pa kaj je resnica. Mrš drvo zabito!

  • pajot

   Kako resnično.

 • if

  Kriminalci in veleizdajalci demokracije ste akterji, ki ste afero Patria načrtovali, zagnali, vzdrževali in zastarali.
  Volilno telo, ki tega ne bo ovrednotilo, je antislovensko, antidemokratično!

 • Peter

  Trenutno je aktiviran samo cepec, tumpek še nabira kopipejste, da bo potem navalil ko gluh na telefon, hihihi, no.

  • FORT WORTH

   Tumpek je trenutno v lekarni Ljubljana,kjer delijo pomirjevala levakom. (:-DDDD

   • Peter

    Majo popust pr švalerju, de.

 • rubec

  ŽIVEL JANŠA. Hop, še ena palinka gre po grlu. Danes bom spet koma.

  • janez cepec

   jest ti pa z gorenskim šnopcam, pa Laškim pivcem kontriram, dones mam RTPT, a veš kuga to pomen?

   • rubec

    Ene vrste kuga rajtam.

    • janez cepec

     R edni T edenski P ivski T rening
     gorensk šnops, pa veš kuga je, ane?

     • indijanka

      a virtualni ?

    • Peter

     A ti pa cepca še kr prenašaš, no?

     • janez cepec

      gliha u kup štriha, so djal učas

     • janez cepec

      sej tebe, tud, še nekak prenašamo

  • Peter

   rubec, nisem vedu d si ti iz izole. To, d maš babe poln kufer se mi je pa zdel, no….

   • rubec

    Hehe, čeprav s težavo, priznam da si me za ene tri sekunde zmedel. 1:0 zate

    • janez cepec

     sej, če si iz Izole, res ni lepo, greh pa tud ni, Je djala ena Žerovka: “dont vari”

    • Peter

     Aj je važn? Usak da za eno rundo al pa dve, pa je, no…

   • indijanka

    Izola je prjeten kraj. Ta zihr ni bil izolan.

    • Peter

     Ja, čeprav Izole ne poznam toliko, majo pa ti obmorski kraji svoj šarm. Si pa vletela glih ko sem se spraševal, kje si…veliko dela?

     • indijanka

      Neki majhnega mamo v Izoli. Zato sem bla včasih tam pogosto. Tudi letos planiram sprehode ob morju, ko bodo cvetele mimoze. Dela imam ogromno. Preveč.

     • Peter

      Mam prijatelja, ki živi čisto na samem nad Izolo. Rad grem k njemu obirat oljke, na žalost mi zadnje čase ne znese…

     • indijanka

      Mi smo čisto v mestu. Ne morem se navaditi na blok. Še vhodi me begajo. Mi je pa kot mestece všeč in všeč so mi pešpoti ob morju. Posestvo z oljkami…ful lepo. Vedno bolj si želim, da bi živela bolj povezana z naravo.

   • pajot

    Rubec ni iz izole.

    • Peter

     ja vem, sej tud babe ni okol ulaču, ta b jo doma pustu pa šu na per, no…

    • indijanka

     hmm..ne..oba stanujeta bolj v močvirju a ne

     • pajot

      sem bil včasih,pa nisem več.

     • indijanka

      pametno

  • pajot

   Mal mirkej. moja mama je rekla: kdor večerja vino,zajtrkuje vodo.

 • Miha

  Zgraditi na novo.
  100%
  Tudi brez lustracije ne bo šlo.
  Enkrat smo že šli na led.
  Ali smo tako butasti, da bomo napake ponavljali ?

  • janez cepec

   kašna lustracija, kdo bo pa poj še ostou u parlamentu, sej so u glavnem sami bivši komunajzarji

 • traktor

  Če se prav spomnim, se je afera začela ene par dni prej preden je omenjeno. To je bilo takrat, ko je neki palček na tv Slovenija oznanil veliki pok.

  • Peter

   A ni bil prvi Lucu v Nedelskem?
   Sicer pa, gnezd je isti, no….

   • janez cepec

    ne tapru je biu Janša, kje kasiru

   • traktor

    Ne vem, možno. Ne prebiram pravljičnih cajtung. To na tv, pa sem videl sam.

    • Peter

     Maš zdaj zgoraj objavljeno, datum objave v Nedelcu je bil pa 27. 8. 2008.

  • janez cepec

   no ja, tko ti misleš

   • traktor

    To sem videl sam. Je blo na tv kar nekaj cvetk, včasih. Npr. ona, kako so nastavili Jankovića v Mercator. Al pa, kako je sinku plačal maturo. Al pa kako je sinek obljubil likvidacijo novinarju. Pa se ni nikoli nič zgodilo.

 • Vlado77

  Eni so predlagali , da bi bila dovolj obtožnica ali predlog dovolj , da se nekomu prepove politično delovanje. Morda bi to veljalo za kako bolj demokratično državo ne pa Slovenijo s takih sodnim sistemom in takimi sodniki in tožilci. Očitno se pri nas napiše obtožni predlo kadarkoli kdo želi . Dokazi niso nujno potrebni – dovolj so indici ( izmišljeni). Čeferin je namreč dejal , da to kar so imeli za indice niti to niso. Torej osnova za pregona je bil navaden konstrukt. Proces političen , zapornik političen . Vse pa sramota za državo. Žal pa se na sodstvu niti tožilstvu nič spremenilo. Celo več novi šef vrhovnega sodišča bo sodnik ,ki je skupaj s Maslešo potrdil sramotno sodbo in kršil človekove pravice. Torej če bi bila obtožnica bil predlog dovolj za likvidacijo tečnega politika potem smo nekje drugje in ne v demokratični državi. Na tak način ne bi imel nihče ,ki nasprotuje levi politiki najmanjših šans. Žlahtna desnica je seveda izvzeta , ker deluje nekako naklonjeno do oblasti levice.

  • Peter

   Ja, takrat so probali z indici. Zdaj so najbrž na vrsti pakistanci, no…

   • rubec

    hihi

   • rubec

    HAHAHAHA, genialno stari….

    • Peter

     Mormo mal nazaj dvignt portal na nivo, k nm ga tumpeki pa ostali dol tišijo, nivo, no…

 • Peter

  …. Resnica je, da se ni ustrašil, pač pa umaknil, kajti za veliki pok je že vse pripravljeno…..
  se je zapisalo ptiču, ki je malček prezgodaj zapel, takrat leta 2008 da je vsem pokazal, kako blizu vira je, tov Lucuju.
  Le koga je mislil z zgornjim zapisom, no…?

 • totex39

  Ta komunistična svinjarija je bila dobro načrtovana od politikov, sodnikov in tožilstva. Vsi še vedno sedijo na teh položajih in noben ne odgovarja.
  Upamo le, da bo tudi to kmalu drugače.

 • Peter

  Za tiste, ki niste uganili ali pa si niste zapomnili dogodkov, sledi celoten umotvor tov Lucuja.

  “Neizogibno srečanje z zakoni Finske čakajo tudi obrambnega ministra Karla Erjavca, kar gre na političen mlin na Muri, ki ga upravlja Milan Kučan. Bivši predsednik je vsaj tako zvit kot najboljše preste, ki jih pod njemu milo vzpetino Šmarno goro imenitne polnozrnate pečejo mojstri v pekarni Rudija Cedilnika v Tacnu. Za kaj gre? V enem od tedenskih biltenov vladajoče stranke (takrat je bila to SDS, dodal Peter) se namreč že nekaj številk panično sprašujejo, kje je Milan Kučan. Se je umaknil, se je ustrašil ali pa celo pripravlja glasen politični pok? Resnica je, da se ni ustrašil, pač pa umaknil, kajti za veliki pok je že vse pripravljeno.”

  Je pa zanimivo, da so najprej očitno merili na Erjavca, potem pa so nanišanili še malo višje…

  • traktor

   Korla pa ja ne bojo potunkal. Pol nimajo nikogar za v vlado.

   • von Rhein

    Jurša je kar dobro dresiran.Napreduje.Zna povedati že tri stavke.

    • traktor

     Ja. Katere. Živela jugoslavija. Dej še en liter. Pa paklc plenic.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, ne lažite in ne spinajte…Višek je afera dosegla malo manj kot mesec dni pred državnozborskimi volitvami, ko je FINSKI (ne slovenski) novinar javno obtožil, da je Patria podkupila Janeza Janšo, predsednika Vlade Republike Slovenije in nekatere druge visoke uradnike, da so sklenili orožarski posel z njimi.

  • Fogglof Tunnek

   Da malo bloj objasnim…1. septembra je finska državna televizija predvajala raziskovalno-novinarsko oddajo, kjer so zatrdili, da je finsko podjetje Patria plačalo 21 milijonof ojrof, da bi pridobilo 278 milijonof ojrof vreden posel s prodajo oklepnih vozil Patria slovenskemu obrambnemu ministrstvu. Denar naj bi posredno dobili nekateri slovenski javni uslužbenci, med drugim je bilo omenjeno tudi ime takratnega predsednika vlade Janeza Janše.

  • Aton

   A. L.

 • Fogglof Tunnek

  Edino sodišče ki je opravilo svoje delo temeljito in korektno je blo afstrijsko sodišče…Tam so v prvostopenjski sodbi zaradi podkupovanja, poskusa goljufije in utaje dafkof na tri leta obsodili Hansa Wolfganga Riedla, plačati pa je moral tudi 850.000 ojrof kazni. Po besedah sodnice Marion Zöllner so obstajali številni dokazi, da je prišlo do podkupovanja, z namenom fplivanja na razpisni postopek v Sloveniji…. Ka pa pri nas?… Pri nas pa je pravnomočno obsojeni Janez bil neopravičeno izpuščen iz zapora, ustanovil svojo TV in portal… Fse ostalo je zgodovina !!!

  • Fogglof Tunnek

   JJ je tudi ustanovil odbor 2014, ki fsak mesec protestira pred vrhovnim sodiščem. To so stare opranoglave izurjene ofce ki niso več za jest… niso več jagnjetina !!!

  • FORT WORTH

   Pa kak to,da ti kot levak favoriziras svabske neprijatelje in kak to,da ne spostujes sodbe komunisticnih sodisc ?

 • Peter

  “Neizogibno srečanje z zakoni Finske čakajo tudi obrambnega ministra
  Karla Erjavca, kar gre na političen mlin na Muri, ki ga upravlja Milan
  Kučan. Bivši predsednik je vsaj tako zvit kot najboljše preste, ki jih
  pod njemu milo vzpetino Šmarno goro imenitne polnozrnate pečejo mojstri v
  pekarni Rudija Cedilnika v Tacnu. Za kaj gre? V enem od tedenskih
  biltenov vladajoče stranke se namreč že nekaj številk panično
  sprašujejo, kje je Milan Kučan. Se je umaknil, se je ustrašil ali pa
  celo pripravlja glasen politični pok? Resnica je, da se ni ustrašil, pa
  pa umaknil, kajti za veliki pok je že vse pripravljeno.”

 • Peter

  btw, je jurij cedilnik kaj povečal prodajo zvitih prest, po tem IPIPIJU, no?

 • Peter

  tumpek kaj komentiira tole spodaj? SDS lepljenka, a ne, hihihi, no.

  V enem od tedenskih biltenov vladajoče stranke (takrat je bila to SDS, dodal Peter) se namreč že nekaj številk panično sprašujejo, kje je Milan Kučan. Se je umaknil, se je ustrašil ali pa celo pripravlja glasen politični pok? Resnica je, da se ni ustrašil, pač pa umaknil, kajti za veliki pok je že vse pripravljeno.”

 • Peter

  Si predstavljate zdele tumpeka, kako mrzlično brska po arhivih mladine, dnevnika, dela, hanzija in poopa, da bi lahko demantiral tole kratko “humoristično” novičko tov Lucuja…prajsles, hihihi.
  Glej tumpek, nedelski, 27.8.2008, Šepet sedmega dne, in tisoč in ene noči hihihi, no.

 • Goran Fatovic

  Obsojam vse, ki pravijo ,da je milči madžaron in da se je njegova žena parila s stanetom (debeloglave hčerke).In vsi, ki govorijo, da bi morali izbrisati komunistično drhal, vključno z njihovimi vnuki in pravnuki so zlonamerni fašisti.Vsi ,ki govorijo da je Dr. Ante Pavelić ravnal prav ,in to dokazujejo z dogodki 1991 so zlonamerni desničarji.Vsi ki govorijo da je slovenska policija povezana z drogami so izdajalci.

  • Peter

   glej, ti se lepo nazaj u tumpeka spremen pa nm raj kej povej pametnga, kr smo od tebe že navajen, hihihi, no.

 • von Rhein

  Mene še vedno zanima kdaj pred “smrdljivim prdcem” je potoval Kos na Finsko. Na čigave stroške in h komu? Finski novinar tv YLE ni imel klopotcev,da bi prišel v Slovenijo.Vedel je,da so ga rdeči banditi nasrali.

  • Peter

   Ja, mu je hmal kapnl, no….

  • Goran Fatovic

   Drago Kos je ugleden državljan in nogometni sodnik.Vsi, ki ga opravljajo, kot prodano wanabe UDBAŠ dušo,, in govorijo okoli, da je pokradel denar od zaplenjene droge so zlonamerni desničarji ali kar fašisti

  • traktor

   Škoda, da niso mal pogledal materialnega stanja, prej in po, tega novinarja.

   • von Rhein

    Mogoče so ga zato kasneje posedli v NLB na pregled stanja pogodb.Če bi se slučajno kdo spomnil.

 • Peter

  A gorana fatovica si najdu, tumpek?
  Svaka cast, hihihi, no…

 • Peter

  Je pa Luc zato tko dobr plačan, k zna tud mal šlogat, zgleda, no…a ne goran fatovic, hihihi, no.

 • Peter

  Se pa lahko javiš zdej še kot npr Fata Goranović, hihihi, no.
  Al pa Nazif Gljiva, ta je men ušeč, no.

 • von Rhein

  Ta primer ,od namigovanj o “smrdljivem prdcu” preko vložitve obtožnega predloga ,pravnega zmazka tožilke Hrastarjeve,cirkuških preskokov butastega Ferlinca,cepetanja čefurskega vrinjenca v slovensko pravosodje,ki kot pravnik zna državljana “sfukati”,trgovine z glasovi na višjem sodišču in dalje vsa pot do odločitve Ustavnih sodnikov in nespoštovanja odločbe, do končne odločitve o zastaranju,je treba oblikovati v pravni izdelek slovenskega pravosodja,razposlati na vse evropske pravne fakultete in pokazati kaj je neuničljivo boljševistično pravo.

  • Peter

   Ljubljana – Predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos
   je glede poziva DZ, naj predloži dokaze za svoje trditve v finskem
   dokumentarcu ali pa odstopi, dejal, da ne razmišlja o odstopu. Na
   vprašanje, ali so ga finski preiskovalci v pogovorih z njim spraševali
   tudi o predsedniku vlade Janezu Janši, pa je Kos odgovoril: “Se ne spomnim.”

   Iz Dela….

  • Peter

   Je pa Ferlinc dobil doživljensko zastonj trajnanje v frizerskem salonu Rdeča zvezda, no.

   • janez cepec

    kar se pa Ferlinca tiče, je pa res en Bunksl, sam poglej ga.sicer ne moreš sodet po videzu, sam Janšo poglej, sam usen je Prerok za njega pelra, drtgač je pa glih tok, al pa še bel prfuknen

   • von Rhein

    A tako,v frizerskem salonu.Jaz sem si ga pa vedno predstavljal kako gre zvečer spat s tistimi plastičnimi navijalkami.

    • Peter

     Ja, to je vmes, med tretmaji v salonu, no…hihihi…

     • von Rhein

      Ali namiguješ,da vmes med tretmaji, v svoji pisarni,ko se pripravlja za nastop v sodni dvorani?

     • Peter

      Ja, pa tisto domaćo haubo ma tm, pa tisto srebrno plastično vrečo na glav…..hihihi.

     • traktor

      Pojma nimata, človek ima lasuljo.

   • rubec

    Jaz sem pa mislil da je janšo tale zajebaval in sem vse plošče od hujev skuru. http://www.imdb.com/name/nm0002032/

    • Peter

     Ma Huji so mel zame tak bejzik empti saund d jih nism nkol kej preveč porajtu, no. Kva ta vem, kšen Hu ar ju…pa una moja generacija…sej mam velik nihove muzke, ampak zlo redk pride na vrsto…kravžlne ma pa doltri čedne, to pa ja,…rođer end aut, hihihi, no.

     • Jovo Jamnica

      Plant ma še dans take…

  • janez cepec

   pa kva vam ni jasn, luzerji, Patrija je podkupila vašga ljubljenga vodjo, pa stranko SDS, je pa res, de je našo sodstvo totaln u kurcu, tko, de mu niso miogl dokazat, če bi ga pa slučajn obsodil, bi pa djau, tko ket negou uzornik Tito, de ne priznaje ovaj sud

 • Goran Fatovic

  Ne dovolim nikomur, da našega Prvega Predsednika imenuje komunistična svinja, ki je svoje otroke šolal v USA na račun davkoplačevalcev.

 • Jovo Jamnica

  Trčeni profesor:
  ———————-
  Čez uro ali dve pa sem imel na fakulteti, kjer predavam, predstavitev referata,… Samo predstavljate si lahko, kako so se nekateri udeleženci spogledovali, se hihitali in brcali pod mizo z nogami in še kaj.
  ———————-
  Kar je res, je res. Nekoč sem nekje prebral, da je “naš” mojster Skaza bil svojčas, kot zgleden komunist, strah in trepet dijakov miličniške šole v Tacnu. Bojda je v kopalni plašč ogrnjen, v času “hora legalis”, tiho švigal po hodnikih in oprezal za dijaki, ki bi morebiti ne spoštovali rigoroznih predpisov in se vdajali “razvratu”.

 • Peter

  Smešno, zdaj se spodaj govori, da je finska tv javno obtožila janeza janšo…kolikor me spomin ne vara, so govorili o J.
  Kar pa je lahko J ure Cekuta, no…
  Ampak, danes ponovimo trikrat, jutri petkrat, pa stokrat, pa se bo prijelo, a ne, agitpropovček, no.

 • Jovo Jamnica

  Wikileaks seveda ne operira s črko “J”, ampak uporablja termin PM.

  • von Rhein

   YLE je operirala z zelo veliko črko J.

   • Peter

    Pol so pa pri nas očitno zavohal, da gredo lahko višje od Erjavca, ki je bil očitno osnovna tarča, ko so videl ta J…

   • Jovo Jamnica

    No, mene je YLE pustila ravnodušnega. Ne padam na naročene novinarske prispevke.

    • von Rhein

     Kaj potem pri nas sploh gledaš in bereš?

     • Jovo Jamnica

      92% Nova TV. Ko pa s tem odstotkom končam, pa je na vrsti svetovni splet, kjer preverjam verodostojnost.

     • von Rhein

      Potem si v stiski s časom za preverjanje.Upam,da si včeraj vsaj uspel preveriti kje vse je pisalo,da je tvoja someščanka ponižala vso svetovno smučarsko elito.

     • Jovo Jamnica

      Vse živo sn prevero in ta prvo gledo, kak so derekt vidli smučanje moje Štajerke, jodlari. Pol sn čito fse odmeve is Švice, pa Nemčeje. Edino na Krobote se nisn spomno. Za njih sn se prepričo, ko so pušnli od naših rokometašof…

  • janez zorman

   Kakor mu je narekoval Kos.

   • Jovo Jamnica

    Ja, to bo. Kos je agent CIA…

 • Hun

  ko sem zacel brati clanek sm si zelel strokovnosti Vinkota o opisu policijske preiskave proti Jansi…uspel je pa napisat srednjesolski spis o “lojalnosti” do svojega sefa.

 • von Rhein

  Kar me je med to farso tudi zabavalo je bilo to,da so študentje,ki so resno vzeli študij prava,vedeli,da je obtožni predlog navaden pravni zmazek in politični akt za uničenje nasprotnika. Na eni strani. Na drugi strani pa nastopi “eminentnih” pravnikov,ki so vse skupaj zagovarjali in se trudili učiti pravne znanosti gledalce televizije in bralce izdelkov,spočetih od pisunov700+.Najbolj so mi bili všeč nastopi eminentnega pravnika Lojzeta Udeta.

 • Vera

  Jaz sem pa pričakovala zrele komentarje , ne pa samih blesarij . Le kam so odšli tisti komentatorji, ki so znali lepo pošteno nepristransko napisati prave komentarje na članke, ne na komentatorje drugih ?

  • Peter

   Obupali s(m)o, no…

  • Peter

   Kaj naj ti zrelega napišemo o tem konstruktu, ki ga je napovedal levosučni pisunček in so ga izpeljali samo zato, da so se na volitvah znebili opozicije?

   • Vera

    V mislih nimam vas, temveč tiste, ki si tu zgoraj samo med sabo pišejo same neumnosti . Pričakujem resne konstruktivne komentarje na sam članek, kateri pa tega ne zna, pa naj raje nič ne piše ali gre na 24 kur , kjer so bedaki v večini .

  • rubec

   Strinjam se Vera s teboj. Opletajo z nekim J in cvikajo naravnost napisat da gre za Jankovića.

   • Peter

    Ja jebat ga, napiš kej tazga pol pa parkeru ke u Lublan, ti negove ninđe avto razstavjo, ne sam udpelejo, no…

 • Peter

  Čitaj, jovo, čitaj…

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/01/truth-about-patria

  (Graphics screen: J (just the letter))

 • Caetano

  Tisti v sredi na sliki in tisti v sredini sta dva izmed največjih sinov slov. naroda!

  • Jovo Jamnica

   Kak za koga. Doben ni Štajerc, anpak sta obadva neka uskoka. Edn je “ič”, ta drugi pa zgleda tak vun…

   • Caetano

    Jovo Slovenec je Slovenec!

    • Jovo Jamnica

     Eh, kaj jst vem. Jas morm to čutit.

 • Peter

  vikiliks so depeše, ki so jih pošiljali diplomati. Seveda so oni omenjali PMja po tem, ko so o tem govorili že vsi mediji. V oddaji je bil omenjen samo J, ki pa so ga kasneje nadgradili v Janeza in ne Jureta, ki je velikokrat omenjen v oddaji, Janez pa nikoli…
  Sicer pa, dober spin svaka čast, čeprav z vsemi mediji na svoji strani to niti ni tako zahtevna operacija kot kakšen Wag the Dog, no…

  • FORT WORTH

   Dons so se pa mau podelal no tele nasi psihici levaki.

   • Peter

    Ja, neki nč pametnga ne najdejo, no.
    Oh, sej ponavad tud ne, ampak dons še neumnost ne nabijajo…je pa še dolg dan, čaki, da dobijo navodila iz štaba, no.

  • Caetano

   Ravno danes je višje sodišče potrdilo sodbo proti Cekuti in Zupanu. To je vse kar je od afere Patria ostalo. In ta združba na MORS je že v 90. dala Janši nož v hrbet.

   Peter je ime sicer, ki si ga je nadel Boris Kidrič, da bi pokazal, da je prinašalec ”nove vere” v Slovenijo, po zgledu apostola Petra. Upam, da tega ne posnemaš s tem vzdevkom ane?

   https://www.sta.si/2355603/afera-patria-sklenil-se-je-tudi-sodni-postopek-v-zadevi-patria-ii

   • Peter

    Joj, nism vedu, sori…ne, nikakor ne, no.

    • Caetano

     ok…

 • Jovo Jamnica

  Ajde stručkoti. Keri mi bo razložo, zakaj je Hojs, pot komando PM JJ, prekino pogodbo z Patrio, če ni blo nič narobe z poslom in je blo fse transparentno? Zakaj je firma Patria plačala v naprej provizije za 280 meljonski posl, pol pa so bli zadovolni z 100 miljonof. Keri je Patriji vrno fplačane provizije???

  • Ruggedplant

   Vse to in še več je bilo jasno povedano v oddaji na Novi, ko je bil gost Tone Krkovič, pobrskaj malo, ker bi moralo biti na youtubu.

   • Jovo Jamnica

    Kaj pa ima Krkovič z razdorom pogodbe s Patrio???

    • Ruggedplant

     Pardon, Črnkovič.
     https://www.youtube.com/watch?v=GmvF8u4LafM
     Mislim da je to to.

     • Jovo Jamnica

      O.K., si bom pogledo. To traja eno uro, pa se mi zdaj nea da. Upam, da je Črnkovič povedal tudi kaj v zvezi s to njegovo izjavo:
      ——————————–
      Črnkovič: Potegnil sem kratko
      Direktor Rotisa Ivan Črnkovič odločitve ministrstva ni želel podrobneje komentirati, je pa dejal, da je “potegnil kratko” in da se s tem ne ukvarja več. Črnkovič je aprila lani sprejeto odločitev vlade, da mora ministrstvo za obrambo preveriti možnost reprogramiranja pogodbe, ocenil kot “normalno in običajno“, a je takrat še dodal, da je “za ves razvit in pameten svet običajno, da se mednarodne pogodbe ne razdirajo kar tako“, brez dokazov za kar koli slabega.
      ———————————

      https://www.rtvslo.si/slovenija/pogodba-s-patrio-prekinjena-rotis-potegnil-kratko/290823

     • Ruggedplant

      Povedal je marsikaj, svetujem ogled.

     • Jovo Jamnica

      Bom pogledo, oblubim!

     • Jovo Jamnica

      Obljubo sem izpolnil. Oddajo sem pozorno spremljal. Fokusiral sem se na prekinitev pogodbe. Črnkovič se je spretno izogibal akterjev razdrtja pogodbe. Venomer je vlekel na svetlo letnico 2011. Pogodba je bila prekinjena septembra 2012. Dvomim, da je to pozabil. Predvsem se je “tolažil”, da je bila prekinitev pogodbe, želja firme Patria, kar mi ne diši najbolj. Drugače pa se z marsikaterim stavkom, ki ga je izustil, strinjam. Žalostno, oddaja na Youtube beleži samo 192 ogledov!
      ……………………..
      https://www.youtube.com/watch?v=qbJieQWHMLo

 • Peter

  Sicer pa poglejmo, kje so akterji zgodbe? Vsi na dobro plačanih službicah, edin tega malarčka bojo zgleda mal namočil, pa še nemu ne bo hudga, garant, no…

 • Viktorh

  Sram me je, da imamo takšen pravosodni sistem.

  • Jovo Jamnica

   Ja. Sumim, da je negdo vedo, kaki šit mamo f pravosodju in si mislo, da lahko dela kaj če, saj mu itak nemrejo nič dokazat.

   • Caetano

    Samo ne namiguj na Janšo, ki vsekakor ni hotel imeti nič s kadri LDS na MORS, saj jih je dobro poznal še iz 90.

    • Jovo Jamnica

     Ne, ne. Nisn taki burek. Jas sn mislo na Wolfa.

     • Caetano

      Wolf je bil posrednik od Riedla, podobno kot Cekuta, vendar Cekuta ni obsojen, ker bi bil posrednik ampak ker je iz MORS pridobival nezakonito dokumente. S povezano združbo s takšnimi kadri seveda Janša ni želel imeti opravka.

     • Jovo Jamnica
     • Caetano

      Ozadje trgovine z orožjem niti slučajno ni bilo takšno, kot piše Zgaga.

     • Peter

      a, zdej smo pa že pri orožju spet…
      jovo, halo, partija, ja?

     • Jovo Jamnica

      Kar se orožarske afere tiče, me zanima edinole materjal v bunkeru, katerega je pred očmi javnosti tjakaj skril “Moge”…

     • Jovo Jamnica

      Če se ne motim, piše v naslovu, ki sem ga linkal:
      Ekskluzivno iz knjige “U ime države”: Pozadina afere Patria

     • Caetano

      Jovo pustimo mrtvega človeka, ki ni bil nikoli tudi obsojen. Četudi bi res kaj imel s temi posredniki od Patrije sem navedel zakaj Janša ni mogel in hotel imeti nič.

     • Jovo Jamnica

      Kolikor vem, je Wolf še živ. Grozil je, da bo tožil državo Slovenijo za milijone €. Država Slovenija pa prisojene odškodnine plača iz žepov davkoplačevalcev, če se ne motim.

     • Caetano

      Saj nisem govoril o Wolfu, on je bil isto kot Cekuta posrednik Riedla.

     • Jovo Jamnica

      No, no. Zgoraj si ti mislil na JJ, jaz pa na Wolfa. Ameriški veleposlanik pa v depeši iz leta 2007, namiguje na sumljive posle. Na fotki vidimo in Wolfa, Cekuto, Lebana, SDS stranko…
      ————————-
      http://www.index.hr/images2/20zadnje.jpg

     • Caetano

      Glej Janša ne more biti skupaj v takšni družbi. Ker Cekuta in njegovi na MORS so spadali vsekakor med kadre s katerimi je že imel slabe izkušnje v 90. in jim nikakor ni zaupal. Tudi če bi se kdo iz SDS ogreval za povezavo z njimi bi bil Janša proti.

     • Jovo Jamnica

      Glej, saj mi je v bistvu “šecko jedno”. Nihče me ne more prepričat, da JJ ni vedel za vse, kar se finančno dogaja v stranki SDS.

     • Caetano

      Saj v stranki SDS se glede Patrije ni nič dogajalo. Pravim, da če bi se kdo iz SDS recimo že zavzemal za povezavo s krogom LDS/Cekuta iz MORS bi Janša bil gotovo proti. To so bili ljudje ki ga nikakor ne bi mogli zapeljati, da bi jim kaj zaupal.

     • Jovo Jamnica

      Tudi me nihče ne more prepričat, da je bila skrb veleposlanika Robertsona, piš me v uho…
      ——————————

      http://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/tajni-dopis-s-wikileaksa-otkrio-%E2%80%98stranka-janeza-janse-je-kroz-posao-s-patrijom-dobila-28-milijuna-eura%E2%80%99/1136483/

   • Steiermark

    Ja, Jovico, mi imamo, ne samo v pravosodju, na vseh vejah oblasti in vseh pomembnih funkcij, , pravi rdeči jugo bull schit, ki ga izdatno podpirajo ravno , v glavnem, neslovenci, ki so pred leti bili dovažani v slovenijo, kot “brača sa balkana” in so nam danes v glavnem zavladali oz. nam ukazujejo in nas ropajo, nas Slovence, , z najvišjih položajev “sfukavajo” in “tepihuju”! In to zato, ker v Sloveniji nismo mogli nikoli opraviti lustracije in ker so ravno ti roparski jugofašisti, uspeli v glave slovencev, predvsem mladine, vcepiti, da mi Slovenci nemoremo brez njih in njihovega nadvladovanja!

    • Jovo Jamnica

     Čuj Štajermaka, nea vem, kaj si mi hotla novega poveat. Fse to jas že dugo vem. Anpak, nemremo se mi, drugorazredni, fajtat z državo. Doben, kerega je gdajkoli v bifši Jugi plačala država za politično funkcijo, nebi mogo v demokraciji zasest političnega položaja. To je najbol enostavna lustracija. Tako so meli Švabi, ko so si spet prheftali bifšo DDR…

   • Vera

    Napiše se “NEKDO ” ne ” NEGDO ” !

    • Jovo Jamnica

     Vera, oprosti… Meni se fčasih dopade napisat “NEGDO”!

  • janez cepec

   veseu bod, de je tak kot je, če bi biu zakej, bi tebe že zdavnej, mogl obest

  • tasilo

   Mene je pa še bolj strah kot sram. Sramoto človek še prenese, krivice nikoli.

 • Vladimir

  Janšo tolk sovražijo,da če bi imeli kaj bi ga že zdavnaj obsodili na 20 let.Samo nimajo NIČ,pa tudi vi slovencelji operite si že enkrat svoje možgane,kateri ste proti JJ

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, to moram napisat ker očitno je to na Nova24TV drugorazredna tema. Cela Slovenija se pogovarja, da je na Facebooku zaokrožil grozljif posnetek dveh moških na področju Krškega, ki sta hudo pretepla tretjega moškega, fse skupaj pa prenašala v živo po Facebooku. Neuradno so na policiji potrdili, da je posnetek pristen. Jas sn posnetek vido in mi je še zaj slabo !?!?… Ob takšnih posnetkih, ki se dogajajo fSloveniji, bi človek reko…ajd, zakopljimo sekiro levega in desnega sovraštva in začnimo skupaj delovat…proti takim podlim zločincem, ki se kruto izživljajo na ljudeh. Ostal sn brez besed !!!

  • Fogglof Tunnek

   Neuradno bi naj pretepeni umrl…uradno pa je v življenski nevarnosti.

 • Peter
  • Fogglof Tunnek

   Ja voluhar…to so dali med črno kroniko ob 15:03 ure, da niše ne vidi… Fsi ostali mediji pa to majo za veliko novico… Čudno?

 • Peter

  In zdej, k levi psihiči ne najdejo nobenih lepljenk na temo partije, preusmerjajo pozornost. Seveda bi ti zdaj pozival na spravo in enotnost, ko nimaš na to temo nobenih argumentov, jutri, ko boš spet lahko lagal in natolceval in zavajal, boš pa pozabil na ta svoj poziv, kaj?
  Že videno, tumpek, no, hihihi…Pa še, drugič se prej saj prepriči D BOŠ saj enkat IZPADU VERODOSTOJEN, (glej link spodaj, hihihi)

  • Fogglof Tunnek

   Ja voluhar Peter…to so dali med črno kroniko ob 15:03 ure, da niše ne vidi… Fsi ostali mediji pa to majo za veliko novico… Čudno?

 • Fogglof Tunnek

  Za Nova24TV je grozljif pretep v Krškem drugorazredna tema??? Samo v črni kroniki, kot stranska novica…fsi ostali mediji pa kot udarna???…To so dali med črno kroniko ob 15:03 ure, da niše ne vidi… Čudno?

 • Peter

  Dejstvo je, da nimaš kaj pametnega povedati na temo partije in zato preusmerjaš pozornost, jeftini agitpropovček, no…

 • Peter

  Sploh sem pa pričakoval malo več aktivnosti z vaše strani, s strani tumpekovih klovnov, namreč. Konec koncev gre za pomembno zadevo, za vpliv na volitve, za predvolilno sojenje opoziciji na podlagi pakistancev, ti pa tkole, tststs, čudn tole men zgleda, no.

  Aja, jovo, mava en mal čuden odnos, te mam še zmeri blokeranga, ampak usake tolk časa te mal vidm na tablci, tko d sm vidu, d si to spodi ti.
  Glej, en norc lohka upraša več kot jih sto pametnih lohk udgovori, no…

  • Jovo Jamnica

   Kar nekaj vprašanj sem postavil v zvezi s temo, pa mi nič konkretnega nisi odgovoril.

   • Rožle

    A nisi ti zabremzan pri njem … ?

    • Jovo Jamnica

     Čuj, nea vem. Zglea, da me mal blokira, mal odblokira. Malo otročje. Anpak se nea sekiram. Nea pišem tu zarat nekega Perota, keri se z meno obremenjuje…

 • Peter

  Ah, jovo, sej se ne ukvarjam s tabo, men grejo pač na jetra tipi, k si misljo kašni đeki d so, k se prjavjo na en portal z več niki pol pa kle afne guncajo, no.
  Jest mam en nik, jest puvem kr mislm, če je kermu ušeč, prou, če ne pa tud prou. D bi pa kle afne guncu en dan k jovo, drug dan k bumbar al kva že…zakva, no.
  Pa srečno hodi, jovo, no…

 • garfi

  bedaki volijo levuharje in ti so ustvarili jugobutale
  tudi če bi dobili milijone odškodnine je to nič v primerjavi z dejansko škodo
  izgubili smo milijarde zaradi izvolitve levuharskih vlad kot posledice namerne svinjarije
  imenovane afera patrija
  ni afera patrija ampak afera rdeče jugobutale
  odškodnina bo šla na račun nas vseh namesto od mafijskih sodnikov, tožilcev in naročnika
  murgelskega zlobneža kurćana
  KUĆANA V ZAPOR !!!

 • Franjo Trojner

  Janša končno uspel in to sam proti vsem! In nam vsem pokazal in dokazal, da upanje v pravno državo še ni dokončno zamrlo. Sedaj bodo sledile odškodninske tožbe in pravna država bo ponovno na preizkušnji. Ni mi jasno, kako s čim bo poplačala odškodnino otrokom g.Janeza Janše???? Kako in s čim ženi in njegovim svojcem ???? In kako in s čim volicem g. Janeza Janše ?,? Kako in s čim državi sami, ki je iz uspešne države pod vlado g.Janeza Janše, z njegovo politično onemogočitvijo nato samo še padala v politični in ekonomski, pravni brezup??Pravna država bo morala poiskati tudi krivce v svojih vrstah za vse kar je šlo narobe v tem procesu in jih sankcijonirati. Pod vprašaj se sedaj postavljajo vsaj zadnje parlamentarne volitve in nato nezakonit odvzem poslanskega mandata, kako se bo ta povzročena škoda g.Janši, stranki SDS in vsem volicem, ki so ga volili povrnila??? Kaj bo storila skupina modrecov, ki so odvzem poslanskega mandata javno zagovarjali? Kaj bodo sedaj storili dominatni mediji in vse te njihove znane face, ki so g.Janšo v svojih pogosto žaljivih in vedno neokusnih prispevkih o Patriji dobesedno raztrgale??? Tudi tukaj bo potrebno poiskati krivce za lažnivo, privoščljivo, neprofesionalno, neodvisno, neetično in nemoralno pisanje! Vprašanj je ogromno in vse veje oblasti pa tudi mediji bodo nanje morali odgovoriti! Kr tak na tiho in po francosko ta primer že v dobro pravne države in demokracije ne more iti skozi. Zakaj? Ker se lahko kr hitro ponovi in dogodi vsej politiki ( tako levi in desni) in politikom in nenazadnje tudi nam navadnim državljanom. Malce me firbec mantra, kako bodo sedaj mediji v predvolinem boju preprečili raznorazna natocevanja na to temo in tudi širše na forumih??? Ja vprašanj je ogromno, odgovorov pa od nikoder! Ali bo oblast ubrala pot Romunije? Verjetno ne, jim je verjetno jasno do česa to v končni fazi privede, mar ne? In na koncu, takšna pravna država, kot jo imamo mi v Sloveniji danes je celo pod nivojem nekoč kavbojskega divjega zahoda in zato nismo krivi mi državljani, kriva je stroka prepletena z političnimi veljaki, ki so preko stroke z afero Patria zrušili temelje pravne države! Vsi ti z afero Patria obremenjeni ljudje morajo v dobro stroke, države in demokracije nemudoma zapustiti svoje položaje in prejeti zaslužene kazni. Dokler se to ne zgodi, so naše sanje o pravni državi, kot jo poznajo naše prijateljske alpske države Avstrija, Švica in Nemčija samo iluzija.

  • Jovo Jamnica

   Glede na prebrane prve tri stavke, ti odgovorim, da bomo vse, karkoli bo na plečih države, plačali davkoplačevalci.

   • Franjo Trojner

    Ja, plačali bomo za storjene grehe državnih institucij! Prav iz tega razloga pa bi bilo nujno potrebno, da se te ljudi kaznuje. Mošnje bodo morali odpreti tudi dominantni mediji in še kdo, upam, da jih bo fejst rajbnilo. Jovo, predvsem otrokom, ženi in svojcem g.Janeza Janše jebila storjena nepopravljiva krivica, ki se v vsaki vsaj malo pravni državi nikoli ne bi smela dogoditi. Jovo, kdor ima otroke mu je kristalno jasno, kaj vse so ti prestajali in ni prav, da je temu tako. Če si oče tudi sam, je jasno tudi tebi in Jovo ne tebi, ne meni in ne nikomur drugemu se kaj takega, kot so storili g. Janezu Janši več ne sme dogoditi. Pravično in nepristransko sojenje je civilizacijska norma, kar velja za vse etične in moralne družbe in bi morala veljati tudi v naši Slovenski, mar ne? Drugače bomo imeli nepravno državo, nek pravni kaos, ki bo vsakokratni oblasti služil, da onemogoči svoje politične tekmece, to pa se v nobeni vsaj malo resni, pa tudi navidezni demokraciji ne bi smelo dogajati.

    • komar marko

     iz kur ti lahko in enega rdečega časopisa lahko lepim zapise bralcev, kjer so obračunavali z 2 letnim otrokom. Tudi PIJANČEK je bil zraven. Tukaj je lep primer kaj je KRDELO sposobno narediti za lastno preživetje.

     • Franjo Trojner

      Prav imaš Marko! To je sramota za demokracijo, pravno državo, in ves novinarski ceh, je tudi direktno posiljevanje etike in morale, upam, da bodo oškodninske tožbe celotno KARDELO fejst rajbnile po žepu in s tem njihovem egu.

     • komar marko

      Škoda, da to ni AMERIKA, ker bi bile odškodnine tako VISOKE, da bi bankrotirali. Za take medije je škoda, da izhajajo!

     • Jovo Jamnica

      Zaj se bom mal omakno, ker proti Trojneri, Antonijusi pa tebi res nemrem naenkrat parirat.

     • komar marko

      jovo, lahko greš počivati. Če imaš kapacitete, laho pariraš. lahko pa daš rep med noge. Namreč jaz sem demokrat, delal sem to državo, živim pošteno od svojih rok. Ne maram pa pokvarjencev, ki mi gledajo v obraz in lažejo, z roko pa so v moji malhi!

     • Jovo Jamnica

      Duša si. Gren na pir… :-)

     • komar marko

      no jaz grem pa pred TV, malo zarotirati misli, teden bo grozen!

     • Franjo Trojner

      Ni se ti potrebno umakniti Jovo! Debata je koristna in ne glede na političo prepričanje mora iti v smer pravičnosti in pravice za vse. Problem nas vseh je, da je debata, ki temelji na argumentih zamrla. Pravna država mora biti v korist in enaka za vse, tako levih, desnih pa tudi sredinskih, revnih in bogatih, mar ne? To je ta minimum, ki bi ga morali vsi podpreti in vem, da ta minimum podpiraš tudi sam, samo zapisati ti gre malo težje od rok.

     • Franjo Trojner

      Ja, res škoda!

    • Jovo Jamnica

     Pa daj, nena bodi smešn. Keri ot familije Janša pa slabo zgleda??? Če nimaš gnara, pa te sudja zašije, se lahko pritožiš na tramvaj komando. Doben nebo protestiro za tebe. No, možno je, da maš v familiji kakega novinara, keri bi kaki članek objavo v kakem cajtngi… in to bi blo najbrš fse.

     • komar marko

      Spodaj imaš moj odgovor. Prepričan sem, da ne podpiraš obračune z otroci, kot so si posredono privoščili naši pisunčki, komentatorji pa idirektno! Rabiš dokaze?

     • Franjo Trojner

      Jovo ponovno preberi kaj si v tem tvojem re na moj odgovor zapisal! “Keri ot familije Janša pa slabo zgleda??? Če nimaš gnara, pa te sudja zašije, se lahko pritožiš na tramvaj komando. Doben nebo protestiro za tebe. No, možno je, da maš v familiji kakega novinara, keri bi kaki članek objavo v kakem cajtngi… in to bi blo najbrš fse.” Vse kar si ti sam zapisal potrjujeje dejstvo, da pri nas pravna država ne deluje in je povzročila nepopravljivo škodo prvič g.Janezu Janši, kot politiku, drugič pa še, kot očetu, možu itd. Kako gdo od familje Janša izgleda in kakšne posledice so zaradi afera Patria doživljali pa midva ne bova sodila, to bodo v kratkem ocenili strokovnjaki in račun izstavili tistim, ki so škodo povzročili in tudi v tem primeru bo naša pravna država ponovno na preizkušnji, če bo ponovno zatajila jo bo pa koregiralo EU sodišče, upam, da si take blamaže tokrat naša pravna država ne bo upala zagrešiti.

     • Jovo Jamnica

      Če bi jas biu JJ, bi fse naredo za to, da se kaj takega navadnim nebi moglo zgodit. JJ je pr koriti že iz Juge vun. Stanje pa je še dans isto, če ne še slapše, za drugorazredne državlane!!!

     • Franjo Trojner

      Jovo ponovno si v svojem zapisu v bistvu sam odgovoril samemu sebi. Kot si že sam ugotovil je Janša že od samega začetka trn v peti silam bivšega totalitarnega sistema, ki ga z vsemi sredstvi ovirajo in onemogočajo že od samega začetka in prav iz tega razloga so ga že dvakrat v arest poslali. Lustracija je umanjkala takoj po letu 1991 in zminirali so jo prav tisti, ki bi morali biti lustrirani, da so se lahko neovirano zažrli v prav vse pore naše družbe in tako še danes delujejo s položaja moči in vplivajo na naš vsakdan. Povej mi Jovo, kaj ima delavec dobrega od vseh teh levih vlad, sindikatov in vseh levih civilnih združenj vkup???? Zakaj se dnevno krši delavska zakonodaja ??? Zakaj ne deluje pravna država?Povej zakaj nismo postali, kot Švica???Povej zakaj nam je propadla tranzicija! Jovo, zakaj mi ne moremo živeti tako, kot Švicarji, Avstrjici??? Če so si lahko oni z poštenim delom naredili svoje pravne, bogate in kulturne napredne države, lahko to storimo tudi mi! Potrebna je samo kritična masa, ki želi red in poštenje, zavedajoč se, da brez truda, garanja in smelih sprememb napredka pač ni mogoče doseči. In to je edini pravi recept, da mi druga Švica tudi postanemo.

   • komar marko

    jap, pač pa bi jaz naredil malo drugače in bi plačali samo TISTI ki so AFERAŠE izvolili! Tako bi se kmalu vzpostavil red. Dejstva pa so, da so poskušali v skladu z metodami TEKOVIN. KRIVIC jih je opozarjal in kazal na napake, pa se jih ni ustavilo!

  • Vera

   1.000 X PLUS !

 • Peter

  Madona, jest sm si prpravu pa dva litra šnopca k sm mislu, d bom veličastne celonočne bitke, epopeje tko rekoč, ki bi se merile z neretvami, kozarcemi, dražgošami konec koncev itd, s tumpekom kle biu…on pa mrkne, zviz..
  Eh, ga bomo že scuzal, no…šnopc, ne tumpeka.

  • rubec

   Ob ponedeljkih on na kanalu Obrio gleda reprize oskarjevcev. Danes je na sporedu Napad na Drva.

   • Peter

    Ja, en litr mi je še ustou, mi je dons zaug putegnu, no…

 • črnaovca

  Zadeva je zastarala največ po zaslugi tistih ki so se izogibali sojenju, se niso udeleževali razprav ali zahtevali preložitev, ja od začetka je res kazalo slabo. No ko so uspeli tako ali drugače izločiti nekaj obremenilnih dokazov je pa čas potekel in sedaj je jok in stok a nič ne pomaga. Smešno v tem sodstvu je da spreten odvetnik lahko doseže izločitev dokazovb torej ve se da ni bilo vse prav a obsoditi te ne morejo. Lepo je v naši domovini biti ….

  • Peter

   … ZSMS?

  • Peter

   Je pa čudno, da jim je kljub vsem zavlačevanjem, na katere namiguješ, uspelo zadevo pripeljati do sodbe, no?

   • komar marko

    . Imeli so pripravljen scenarij z ZASTARANJEM. Malo se spomni CVILI Možeka, ki je za nagrado dobil BANČNO SLUŽBICO, ko je kot poslanec letal v NEPRODUŠNO sobo, da se ni slišalo sranje, ki ga je proizvajal. Upam da bo na spisku za plačilo!

  • komar marko

   še eden , ki ne ve kaj je naloga sodišča. Še vedno si v DELEGATSKEM sistemu, kjer je bilo potrebno nedolžnemu dokazovati nedolžnost. A ni škoda, da živiš v demokraciji. Edino še KOREJCI so obdržali tvoje metode. Torej pričakujemo, da si jutri na letalu!

  • Franjo Trojner

   Ti imaš zagotovo probleme z razumevanjem zapisanega! Ker,.če bi razumela, kar je o tej zadevi zapisalo USTAVNO SODIŠČE in kaj je višje sodišče G. Janezu Janši odgovorilo na pritožbo o zastaranju roka, bi danes ne spisala teh neumnosti.Dopuščam pa možnost, da kljub vsemu znanemu samo zavestno širiš neresnično propagando z jasno namero škoditi g.Janezu Janši in s tem žlahtni desni politični opciji, kar pa je vsake poštene osebe nevredno dejanje.

  • macon

   Ja, ja, budalce, Janša je tako močan kriminalec, da ga sodišče ne more obsoditi, ker ima povsod svoje ljudi. Poznamo, poznamo, redno na sporedu Jugenda in podobnih zmazkov od medijev.

   Potem pa preberemo obtožnico in ne moremo verjeti neznanemu kraju od neznanega človeka ob neznanem času obljuba za korist drugih. Bralo se je kot pravljica za debile kot si ti.

 • komar marko

  no upam, da bodo krivci mastno plačali. Nisem zagovornik maščevanja, samo v tem jih odobravam. Samo kaj ko bodo rdečkoti spet tulili, da je vse dokazano, črno na belem, tako kot OROŽJE trajbajo že 25 let, niso pa v stanju z dokazi na sodišču obračunati. Pa ne mi prosim kazati na knjige, ki so jih napisali pisunčki. Nmareč na HRČKOVI TV so jih lepo postavili na hladno!

  • Peter

   Problem je samo v tem, da bomo plačali davkoplačevalci, hlapci sistema, ki so sodelovali so pa že tako ali tako bogato nagrajeni, no…

   • komar marko

    no nek pisunček pa je ostal tam kjer je bil. Opravil je svoje delo in po časopisih in po TV. Sedaj ga nikamor več ne vabijo. Na zadnje je bil na vstajah aktiven, sicer pa malo piše ve nekem tedniku, ki je bil ustanovljen iz ČUDNIH virov!

 • Peter

  A bi kdo končno že enkrat prosm tumpeku puvedu, d je kle ena fajn tema zanga, k bi lohk velik puvedu o nej, no, pa d nej neha afne guncat tm pud drugimi članki pa pride sm, č ma kej jajc, hihihi, no…

 • Antonius

  Ker Pahor radodarno kar vsem po čez podarja državna odlikovanja samo zato, da ga slikajo, me že kar nekaj časa v sanjarjenju preganja firbec, če bo odlikoval tudi nas,vztrajnike odbora 2014.
  Državna odlikovanja bi nam lahko pred tv kamerami in fotografi podelil kar pred vhodom v palačo krivice, kjer že dve le ti in pol neutrudno, ponosni stavkamo.
  Pred očmi imam prekrasno skupinsko sliko, kjer v stilu kakšne starih slik gasilcev ali godb na pihala zbrani zborno poravnani stojimo, sedimo in ležimo, okoli sodnih stopnic, sredinsko postavljen na najvišji stopnici bi stal pa skupaj s Primcem “naš” predsednik Pahor.
  Pa nobenega denarja ne bi zahtevali. Naj ga dajo po krivici zaprtim, Janševim otrokom in njegovi ženi Urški, ker je morala zaradi storjene krivice Janezu, sama vzgajati otroka.
  Ja, lepa slika bi bila, če bi se predsednik Pahor spomnil in pomislil?!

  • komar marko

   drugi dan ga nesejo iz palače.po medijih se začne progrom, vse napake bi našli, tudi tisto MIŠKO ki jo je samo izustil, ga OBSODIJO! Krdelo je krvoločno. Ne pozabi. Sam poglej kure, nič dela z vlado, torej so strasti pomirili in STRICI so pretuhtali, da v tem stanju še najlažje kradejo. Torej bodo obstali, čeprav se je napovedovalo drugače.

   • Peter

    Oh, sej sta se tud unedva klukca baje že pobotala, no.
    zajedno smo jaći, de…

  • janez cepec

   ja silno se ji je godila krivica, Urški , mislem, halo, pa kok je kriminalcou po svet, k’ so restu, pa morjo babe same pamže uzgajat. so vat, b djau Barbika

 • Peter

  Car portaloffff je dons tko jezn, d bojo mogl bogi nč krivi utroc saj 20x zašpilat hej mašinca zagodi, d bo dubu saj mal erekcije, no…

 • Peter

  Ampak, a ni čudn…k ni tumpeka, ni tud nobenih drugih provokatorčkov. A majo kolektivnga, al kva, no, hihihi…

 • milanček

  V moji , vaši Sloveniji ne bo miru, napredka, dokler bo madžarskosrbski čefur živ oz bo s svojo čefursko ekipo načrtno uničeval slovenski narod! Torej, pojdimo po poti romunskega naroda, odstranimo to golazen!

  • janez cepec

   PA KJE SI SE PA TI ZDEJ NAJDU, PO ĆETRT STOLETJA SI SE UPU NEKI BREZ VEZE NAPISAT, IDIJOT, PREJ SI BIU PA TIH KET RE. BUNKSL NAUMN

   • rubec

    Se sicer ne strinjam s tabo ampak nasmejal si pa me, no.

    • janez cepec

     se matramo, ane, glih zmeri nam pa tud ne rata

 • rubec
  • Peter
  • RATATA

   O, to je pa Sirski oktet.
   Skladba “En mau čez Israel”.

   • Peter

    Hihihih…

   • rubec

    Ja. Zadnja kitica je pa “Še en mau čez Meriko”

    • Jefferson Vendski

     Pripravljajo že novi hit “Veliki dildo na Parmovi”.

  • Rožle

   Kako to, da tega Petra vedno Admin zbriše…
   da ni zaposlen na Novi Haloški Admin ?

   • Peter

    A me je zbrisu? Linke sm dau za muzko pa pol zgleda automt ven vrze, no….

    • Rožle

     This comment is awaiting moderation. Show comment.

     • Peter

      Ja, ampak ce kliknes Show comment se odpre, al ne?

     • Rožle

      Ja Itaq ..zaenkrat še ..
      Hočm reč, da te kr dostkrat Adminu na pregled pošiljajo ..?

    • indijanka

     Sem najdla pa ni riplaja, da ti to povem. Ne morem se odločit zakaj se je to naredlo. Zaradi Rubčeve večerne serenade ali pa zato, ker nisi linkov preprosto prilepil meni :).

 • Peter

  Eh…no.

 • Peter

  Kopipejst, no…

 • Peter

  A je zdej OK?

  • rubec

   Umakni flašo. Že jaz vidim dvojno kaj šele ti.

   • Peter

    Ma, je kopipejst, madona, učas je blo record pa start naenkrat, pas vedu, kva se snema, nepa to zdej, no…
    Ajde tumpeka, ni, fajtal se ne bomo, gremo u drugi svet, s slušalkami na ušesih…

   • indijanka

    Da nauta vidla dva tunneka. Še tist en je pobegnil pred Petrom.

    • Peter

     A muzko najdes al sem spet kej zamocu, no, k me rubec skoz neki mot….

     • indijanka

      Kero musko. Rubec te moti? Nagajiv je.. a ne. Glih prou.

     • Peter

      Gor je en komentar, ki pravi, da caka na odobritev moderatorja, saj pri meni tako prav, tam je nekaj povezav…

     • indijanka

      Ne najdem . Se je pa to pri tebi pojavilo že zadnjič. Isto se je zgodilo meni, ko sem bila v Savudriji. Mislim, da gre za težave pri prenosu podatkov. Potem sem imela težave, ker so mislili, da sem jst moderatorka.

     • Peter

      Verjetno je prevec linkov naenkrat pa zavoha spam, no…

     • indijanka

      Lahko.

 • Rožle

  Evo, pa je šla u črno lukno muska …
  Ja pol pa mamo Admina na tem portalu sam za musko pometat …???

  • indijanka

   to je zarad kavbojca ..smo tko zmenjeni.

 • Iza Demos

  “…….Še danes se spomnim Janševega odrezavega in odločnega odgovora: “Nikoli nikogar nisem za nič prosil in tudi tokrat ne bom.”…..”

  Tole pa se je Janezek na debelo zlagal. Kako že gre tista otroška pesem Lažeš, kradeš, bolhe ješ, v šolo hodiš nič ne veš, ko pa prideš do kosila……………………………

  • janez cepec

   če Ivan Janez reče, de ne laže poj ne laže. Pika. laže pa ne Ciciban

  • Nata

   Nadaljuj prosim tole pesmico. Pa razlozi kje je debela laž ?

   • Iza Demos

    Zlagano je : “Nikoli nisem nikogar nič prosil”

    Čeprav, če bolje razmislim, pa to morda ni laž, če izjava zajema čas njegovega delovanja v SDS, saj zdaj pa res več nikogar nič ne prosi temveč kar ukaže in zahteva.

 • Minovak

  To je bilo 3085 dni neomejene kraje vladajočih, ki so prav vsa svoja kriminalna dejanja prikrivali s to afero, celo TEŠ so prikrili s tem in njihove kardinalne napake (kraje), ki bodo dolgo vrsto let obremenjevale še naše zanamce. Nobeden Slovenec še ni toliko pokradel, kot so to storili (in to počnejo še danes) levičarji, katere je polna hvala o neki sociali, ki je nikoli ni bilo. Res je, komunizem in njegova izpeljanka, socializem, sta najbolj podli obliki izkoriščanja delovnih ljudi pod krinko sociale. Tako je že Nobelovec Solženicin izjavil v svojih Poezijah – če bi komunisti prenehali lagati, bi propadli v 14 dneh. Moramo reči, da so to dokazali na vseh področjih!

 • janez cepec

  no, no, mau se umir, ane, ke glih omenjaš TEŠ, se je kraja začela za časa vlade velikega vodje,minister Vizjak je pa zadevo spelu. kdo se je pa use okoristu pr tem, pa Janšo praš

  • Nata

   Veš kaj je zanimivo ? Da živiš – izgleda no – kot ptiček na veji ! Vse je tako enostavno.Napišeš Janša, pa je . . .

 • Minovak

  No Janez, pa mi pokaži, koliko tajkunov, ki so pokradli cca 50 milijard € je levakov in desnih? Ja, vem, da ni težko, ker so vsi – levi, a ne…!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!