fbpx

Vlada donirala prek 578 tisoč odmerkov cepiva v instrument COVAX za države z nizkimi dohodki

Foto: STA

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19, donirala dobave cepiva Vaxzevria, proizvajalca AstraZeneca, v instrument COVAX ter imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo.

Predlog Odloka o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 temelji na predlogu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se v Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 črta obdobje trajanja vzpostavitve zaščite po cepljenju proti covid-19, ki je bilo določeno na devet mesecev. O trajanju zaščite po cepljenju proti covid-19 je 20. 9. 2021 razpravljala Posvetovalna skupina za cepljenje, ki deluje kot svetovalno telo Nacionalnega inštituta za javno zdravje na področju cepljenja, in sklenila, da trajanje zaščite po cepljenju velja neomejeno, dokler ne bodo znana nova dejstva in bo jasno, kdaj je potreben poživitveni odmerek.

Vlada je odločila, da se preostale dobave cepiva Vaxzevria, proizvajalca AstraZeneca, ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in še niso bile dobavljene v Republiko Slovenijo, to je predvidoma 578.336 odmerkov, donira v instrument COVAX.

Pandemija nalezljive bolezni covid-19 je doslej povzročila eno največjih svetovnih zdravstvenih, gospodarskih in družbenih kriz. Čim širši dostop do učinkovitih, kakovostnih in varnih cepiv proti covid-19 predstavlja v danih okoliščinah edino realno možnost na globalni ravni, da se upočasni in zaustavi širjenje okužb, zmanjša umrljivost, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, izboljša zdravje prebivalstva, razbremenijo zdravstveni sistemi ter omogočijo pogoji za delovanje gospodarstva in drugih sfer družbe.

Učinkovito naslavljanje pandemije ob precepljenosti svetovne populacije
Edini način za učinkovito naslavljanje pandemije je precepljenost svetovne populacije, ob sočasnem vlaganju v človekov razvoj in krepitev odpornosti najmanj razvitih držav. Medtem ko države članice EU in druge razvite države učinkovito nadaljujejo s cepljenjem svojega prebivalstva, je delež precepljenih v državah v razvoju zanemarljiv. Evropska komisija je v tesnem sodelovanju z državami članicami Evropske unije sprejela vrsto ukrepov in vzpostavila več aktivnosti, katerih namen je zagotoviti učinkovito zaščito prebivalcev EU in tudi širše, v iskanju možnosti pomoči tudi državam izven EU, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Ena takšnih aktivnosti je tudi mehanizem za spodbujanje in olajšanje donacij v instrument COVAX.

Foto: Epa

COVAX predstavlja glavni kanal za distribucijo cepiv na globalni ravni. Ustanovljen aprila 2020 kot odziv na pandemijo covid-19, predstavlja enega izmed stebrov zagotavljanja enakega dostopa do zdravil, diagnostike in drugih zdravstvenih pripomočkov za boj proti pandemiji na globalni ravni. Na globalni ravni so potrebe in interes za cepljenje s cepivom Vaxzevria še vedno relativno visoki, zato se predlaga, da se preostale dobave cepiva Vaxzevria, proizvajalca AstraZeneca, ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in še niso bile dobavljene v Republiko Slovenijo, donira v instrument COVAX, ki bo nato poskrbel za ustrezno razporeditev cepiv med državami in dostavo v ciljne države.

Vlada RS