fbpx

Novosti pri izpolnjevanju PCT-pogoja! Vlada ustanovila tudi delovno skupino za projekt zelene mobilnosti

Foto: Vlada RS

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki med drugim določajo pogostnost testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s hitrimi antigenskimi testi na vsakih 48 ur, dvakrat tedensko samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente in obveznost nošenja mask navkljub izpolnjenemu PC-pogoju za dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se uvede za vse učence osnovne šole, dijake in študente. Samotestiranje je potrebno tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in za obšolske dejavnosti ne glede na starost učenca in dijaka. Pogostnost samotestiranja za učence, dijake in študente pa se poviša na dvakrat tedensko s pravico do uporabe deset testov za samotestiranje.

Za opravljanje dela se poviša pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, odrejenega dela nad polnim delovnim časom, dodatnega dela ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur.

Določi se, da je navkljub izpolnjenemu PC-pogoju uporaba zaščitne maske obvezna:
– v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter
– v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Odlok začne veljati 1. novembra 2021, da se omogoči čas za nabavo dodatnih testov za samotestiranje in organizacijo dodatnih testiranj s testi HAG pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za koordinacijo projekta GREMO (GREen MObility).

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. V uredbi je določen predmet in območje koncesije, pogoji za izvajalca JSSČ, merila za izbiro koncesionarja-izvajalca koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, način izbire koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, finančne določbe ter način poročanja, letni program, način nadzora nad izvajanjem nalog in prenehanje koncesije.
Sprejela je tudi spremembe Uredbe o upravnem poslovanju, ki vpeljuje nekatere spremembe za uporabnike pri elektronskem poslovanju, naročanju strank, poslovnem času in uradnih urah, odpravljanja krajevne pristojnosti upravnih enot v upravnih zadevah in vlog brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Sara Kovač