Vlada prekršila še en dogovor: Ignoranca do Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Sloveniji

Foto: STA

Ali sprejet državni lokacijski načrt in zaveza v Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji nista zadostni podlagi za čim hitrejši pristop k izgradnji obvoznice Žeje–Vodice? V 15 letih od pričetka aktivnosti za izgradnjo omenjene ceste so se razmere še dodatno poslabšale, saj se je promet tam še dodatno povečal. Po javno dostopnih podatkih (števci prometa) pelje skozi Vodice dnevno približno 10.000 osebnih vozil in 1.700 težkih tovornih vozil, pri čemer promet poteka po cesti, ki ne omogoča srečanja dveh nasproti si vozečih tovornih vozil, in ob pločniku za pešce (in šolarje) v istem preseku.

Poslanec SDS mag. Marko Pogačnik je na ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko izgradnje ceste Želodnik–Mengeš–Vodice. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Zaradi velikega števila dnevnih migracij in obremenjenosti s tranzitnim prometom se je ob zavedanju, da obstoječa cestna infrastruktura takih obremenitev ne prenese več, že v letu 1998 pričela priprava lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice. V letu 2007 je bila sprejeta Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice (v nadaljevanju: Uredba), ki predstavlja temelj za izgradnjo te ceste, cesta pa kljub navedenemu vse do danes še ni bila zgrajena.

V 15 letih od pričetka aktivnosti za izgradnjo omenjene ceste so se razmere še dodatno poslabšale, saj se je promet še dodatno povečal. Po javno dostopnih podatkih (števci prometa) skozi Vodice dnevno pelje približno 10.000 osebnih vozil in približno 1.700 težkih tovornih vozil, pri čemer promet poteka po cesti, ki ne omogoča srečanja dveh nasproti si vozečih tovornih vozil, in ob pločniku za pešce (in šolarje) v istem preseku.

Kot mi je znano, je nadzorni svet DARS-a v Poslovnem načrtu za leto 2017, za odsek ceste Žeje–Vodice predvidel zgolj sredstva za opravljanje strokovno svetovalnih storitev, pri čemer pa posebnih sredstev za izgradnjo ceste ali vsaj za pridobivanje dovoljenj oziroma soglasij ni predvidel.

Iz potrjenega proračuna Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) oziroma njenega programa je nadalje razvidno, da je Ministrstvo za infrastrukturo v tem obdobju za izgradnjo predvidelo kar nekaj obvoznic, in to na območjih, kjer je sicer bistveno manj prometa (npr. obvoznica Radlje II. faza PLDP 4.000 vozil; obvoznica Krško – PLDP 11.500 vozil; obvoznica Gorenja vas, ki se je gradila v zadnjih treh letih – cesta R 1 štev. 210 – PLDP 3.720 vozil; obvoznica Ilirska Bistrica (Trnovo – se je gradila v zadnjih treh letih) – cesta G 1 štev. 6 – PLDP 6.400 vozil; obvoznica Godovič – G1-102/0426  PLDP 1.720  vozil, ki je trenutno v gradnji).

Glede na navedeno vas, spoštovani gospod minister, sprašujem sledeče:

  1. Zakaj v poslovnem načrtu DARS d. d. za leto 2017 ni predvidenih sredstev za izgradnjo obvoznice Žeje–Vodice?
  2. Ali so sredstva za izgradnjo obvoznice Žeje–Vodice predvidena v poslovnem načrtu za naslednja leta?
  3. Ali sprejet državni lokacijski načrt in zaveza v Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji nista zadostni podlagi za čim hitrejši pristop k izgradnji obvoznice Žeje–Vodice?
  4. Kako da ste v program izgradnje uvrstili obvoznice, ki ne dosegajo niti polovice prometnih obremenitev, kot jih dosega cesta Žeje–Vodice, za izgradnjo te ceste pa ste kljub že pred 10 leti sprejetemu državnemu lokacijskemu načrtu namenili zgolj sredstva za opravljanje strokovno svetovalnih storitev?
  5. Kdaj nameravate resno pristopiti k izgradnji obvozne ceste Žeje–Vodice?

J. F.