fbpx

Vlada še naprej dopušča dimnikarske monopole

Foto: iStock

Vlada je potrdila predlog Zakona o varstvu okolja, po katerem se bo sedanja ureditev opravljanja dimnikarske službe podaljšala do konca leta 2016. Dimnikarji se z vladnim predlogom ne strinjajo, tudi v civilnih iniciativah opozarjajo, da bo nov zakon povečal monopol in stanje samo še poslabšal. Dogovora o novih rešitvah še ni. 

V več civilnih iniciativah so opozorili, da sedanja ureditev opravljanja dimnikarske službe omogoča monopol, nepravilnosti in zlorabe ter da bi se stanje po predlogu novega sistema še poslabšalo in omogočalo prikrito nadaljevanje monopola. Zavzemajo se za uvedbo prostega trga storitev s prostim oblikovanjem cen, ker so trenutno občutno previsoke.

Veljavni zakon določa, da se bo sedanja ureditev opravljanja dimnikarske službe – kot obvezna državna gospodarska javna služba – do 31. decembra 2015 prenehala izvajati.

Bodo dimnikarske storitve v celoti prepuščene trgu?
Ministrstvo za okolje in prostor je načrtovalo nov sistem dimnikarskih storitev, s katerim bi uvedli licenčni sistem in možnost proste izbire izvajalca dimnikarskih storitev, “vendar pa dokončne rešitve še niso sprejete, zaradi česar je potrebno podaljšanje obstoječe ureditve,” so sporočili. Brez uveljavitve novega sistema bodo tako ne le ukinjene koncesije, ampak bodo tudi dimnikarske storitve v celoti prepuščene trgu.

Morda vas zanima tudi Ste tudi vi tako besni na dimnikarje, da bi naredili to?

Nov predlog bo obravnavan po nujnem postopku
Zaradi zagotovitve javnega interesa, ki je v skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarno varnost ter energetsko učinkovitost malih kurilnih naprav, je potrebna regulacija tega področja tudi po 31. decembru 2015, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje. V državni zbor je bil že poslan predlog za obravnavo predloga po nujnem postopku.

Dimnikarji so PROTI predlogu vlade, ker:

– je sporen prenos odgovornosti na končnega uporabnika,

– gre za enostransko izbiro izvajalca dimnikarske službe,

– gre za omejevanje cen dimnikarskih storitev,

– se zahtevajo dodatne licence za izobrazbo.

J. F., STA