fbpx

Vlada sprejela Program stabilnosti in Nacionalni reformni program ter podaljšala znižane trošarine za energente

Minister za finance Andrej Šircelj (Foto: Demokracija)

Vlada je na današnji seji sprejela Program stabilnosti in Nacionalni reformni program za leto 2022. Podaljšala je trenutno veljavno uredbo o trošarinah za energente in veljavnost uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo.

Vlada je sprejela Program stabilnosti 2022, ki v luči državnozborskih volitev in izrednih makroekonomskih negotovosti zaradi humanitarnih in ekonomskih posledic vojne v Ukrajini ter vzpostavitve gospodarskih ravnotežij po obdobju epidemije vključuje zgolj scenarij nespremenjenih oziroma spontanih politik. Kljub temu je nominalni primanjkljaj po posameznih letih v spontanem scenariju nižji od ciljnih vrednosti v deležu bruto domačega proizvoda, ki so določeni v veljavnem Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

Trenutne okoliščine so zaradi vojne v Ukrajini in s tem povezanih energetske krize in inflacije izjemno negotove, hkrati pa zahtevajo ukrepe, ki bodo vplivali na javne finance. Negotovosti so še vedno vezane tudi na potek epidemije covida-19. Zato je postavljanje fiskalnih ciljev izjemno zahtevno. Ker veljavni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 že opredeljuje pot postopne odprave javnofinančnega primanjkljaja, vlada hkrati s programom stabilnosti Državnemu zboru RS v potrditev ne bo posredovala Odloka o okviru za pripravo proračunov za obdobje od 2023 do 2025, v katerem bi, glede na spremenjene makroekonomske okoliščine, postavila prilagojene cilje javnofinančne politike. Pot bo treba bolj podrobno določiti, ko bodo na ravni EU oblikovane jasnejše usmeritve za prihodnjo fiskalno politiko. Evropska komisija je v Smernicah za fiskalno politiko za leto 2023, predstavljenih 2. marca 2022, napovedala, da se bo zaradi krepitve negotovosti o odpravi splošne odstopne klavzule od fiskalnih pravil ponovno odločalo na podlagi spomladanske napovedi v maju. V drugi polovici leta bo Evropska komisija predvidoma predstavila tudi predloge glede sprememb ekonomskega upravljanja EU vključno s fiskalnimi pravili.

Nacionalni reformni program je del dokumentov evropskega semestra, ki ga države članice EU pripravljajo vsako leto. Letošnji dokument zaradi predvolilnega obdobja v Sloveniji vsebuje pregled ključnih ukrepov, reform in načrtov investicij, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. Ključne navedene reforme in investicije za prihodnje obdobje temeljijo na sprejetem Načrtu za okrevanje in odpornost. S slednjim Slovenija naslavlja specifična priporočila in izzive, ki jih navaja Evropska komisija v svojih dokumentih. Slovenija je med državami članicami EU edina, ki je naslovila vsa specifična priporočila Sloveniji v okviru evropskega semestra v svojem Načrtu za okrevanje in odpornost. Reforme in ostali ukrepi ter načrtovane investicije bodo tako naslovile ključne izzive ter prispevale k trdni in stabilni gospodarski rasti.

Vlada je izdala spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, skladno s katerimi se ohranjajo trenutne višine trošarin še nadaljnje tri mesece, in sicer od 1. maja do 31. julija 2022. Tako poskušamo tudi na področju davčne politike reševati stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih cen nafte. Uredba o določitvi zneska trošarine na električno energijo je del interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen električne energije. Vlada veljavnost uredbe podaljšuje do 31. julija 2022. S predlagano spremembo uredbe se podaljšuje veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo in s tem zneskov trošarine za električno energijo še za nadaljnje tri mesece, do 31. julija 2022.

Sara Bertoncelj