fbpx

Vlada sprejela spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022

Foto: Vlada RS je še dodatno divgnila povprečnine občinam za prihodnji dve leti.

Vlada je določila besedilo sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 v delu, ki se nanaša na leto 2021. Spremembe so potrebne za nadaljnje nemoteno financiranje ukrepov za spopadanje z epidemijo, ki so bili sprejeti po sprejetju sprememb proračuna za leto 2021.

Po sprejetju sprememb proračuna za leto 2021 sta bila sprejeta še dva zakona, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Oba sta povezana z ukrepi za lajšanje posledic COVID-19 in dodatnimi ukrepi za nujno podporo začetnemu okrevanju.

Ugodne makro ekonomske napovedi pozitivno vplivajo na javnofinančne prihodke in posledično na saldo sektorja država, vendar so kljub temu nadaljnji ukrepi potrebni, saj celotnega vpliva zdravstvene krize na gospodarstvo še ni mogoče natančno oceniti. Spodbujati je treba tudi začeto okrevanje gospodarstva in pomembno je, da se ne odstopa od napovedane dinamike izvajanja investicijskih projektov, ki so vključeni v sprejeti proračun za leto 2021, kajti lahko bi imelo negativen vpliv na gospodarstvo, prebivalstvo in okrevanje. S strani Evropske komisije je bila Izjemna okoliščina uveljavljena tudi v letu 2022.

S predlagano spremembo odloka se iz zgoraj navedenih razlogov povečuje najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo državnega proračuna ter posledično tudi najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo sektorja država za leto 2021.

Zgornja meja izdatkov sektorja država se bo povečala na 25,80 milijard evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 7,5 % BDP. Po denarnem toku se bo v letu 2021 dovoljena zgornja meja izdatkov za državni proračun povečala na 14,99 milijarde evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 7,9 % BDP.

Demokracija