fbpx

Vlada v času epidemije poskrbela za razvoj in uporabo storitev e-uprave

Slika je simbolična (foto: pixabay)

Slovenija je na področju razvoja e-uprave naredila velik preskok, podobno pa tudi ostale evropske države. Po razvitosti e-uprave se Slovenija uvršča med razvite države kot so Švedska, Francija, Belgija, Nizozemska Italija, Španija in Islandija. Uporaba storitev e-uprave se je izrazito povečala s prihodom epidemije koronavirusa, v zadnjem letu pa se je tudi posodobila in hkrati poenostavila številne postopke namenjene podjetnikom in posameznikom. V kratkem času so tako na ministrstvu pripravili številne vloge in obrazce, nekatere med njimi lahko sedaj uporabniki oddajo brez obvezne e-identitete, kar olajšuje celoten postopek.

Iz poročila Evropske komisije o razvitosti e-uprave v Evropi v letu 2020 je razvidno, da so države članice storile ogromen korak naprej. V zadnjih dveh letih je vseh 36 držav vključenih v raziskavo izboljšalo storitve e-uprave, ki je namenjena državljanom. Ključni kazalniki uporabljeni v omenjeni raziskavi so usmerjenost k uporabnikom, transparentnost, ključne tehnologije ter njihova mobilnost preko meja države. Slovenija se je skupaj z Luksemburgom in Madžarsko uvrstila med države, ki so na področju e-storitev javne uprave v zadnjih dveh letih storile največji napredek, Slovenija pa je po razvitosti e-uprave nad povprečjem EU.

Javna uprava se v smislu digitalizacije storitev razvija vedno bolje, saj je tudi povpraševanje po digitalnih storitvah javne uprave vedno večje.  Uporabnikov je vedno več, saj so storitve e-uprave enostavne za uporabo. Na splošno so v Evropi najbolj razvite države na področju e-uprave Malta, Estonija, Avstrija in Latvija, sledijo jim Danska, Litva in Finska. Te države so dosegle najvišje rezultate po vseh štirih merilih. V smislu samega napredka pri razvoju e-uprave pa so največji napredek dosegle države, kot so Luksemburg, Slovenija in Madžarska. Napredek v Sloveniji je bil v zadnjih dveh letih kar 72 odstoten, v Luksemburgu 79 odstoten, na Madžarskem pa 63 odstoten.

Primerjava razvitosti e-uprave (Foto- Evropska komisija)

Slovenija se  po razvitosti e-uprave uvršča med razvite države kot so Švedska, Francija, Belgija, Nizozemska Italija, Španija in Islandija. Zanimiv je podatek, da imata slabše razvito e-upravo Velika Britanija in Nemčija, ki sta na tem področju na ravni Turčije in Češke. Povprečna razvitost e-uprave v državah EU27 je v 62-odstotna, kar pomeni da je Slovenija dokaj visoko nad povprečjem EU. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat, pa Slovenci veliko bolj uporabljamo storitve e-uprave od povprečja EU. Denimo leta 2019 je e-upravo uporabljalo 45 odstotkov ljudi, v letu epidemije (2020) pa je storitve e-uprave uporabljalo 56 odstotkov ljudi, medtem pa je bilo povprečje v EU 47 odstotkov (podatek temelji na oceni). V Sloveniji pa še vedno v veliko manjši meri uporabljamo storitve e-uprave kot na Danskem (89 odstotkov), Finskem (85 odstotkov) in Švedskem (79 odstotkov).

Uporaba storitev e-uprave v EU, *podatki za leto 2020 temeljijo na ocenah (Vir: Eurostat)

Epidemija je poskrbela za vse večjo uporabo storitev e-uprave, povečalo se je tudi število uporabnikov spleta
V času epidemije koronavirusa so postale izjemnega pomena spletne storitve, ki nam bodisi omogočajo klice na daljavo, bodisi nam omogočijo prijavo začasnega bivališča. Kot je moč opaziti iz podatkov SURSA-a se je v zadnjem letu precej zvišala uporaba interneta – predvsem med starejšimi nad 55 let. Vzporedno s povečano uporabo interneta pa se je povečala tudi uporaba spletnih storitev javne uprave. “Obisk portala e-Uprava se od junija 2019 stalno povečuje, izrazito pa se je povečal z razglasitvijo epidemije,” so nam pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Uporaba interneta in uporaba storitev e-uprave (Vir: SURS)

Vzporedno s povečano uporabo e-storitev javne uprave se je povečalo tudi pridobivanje informacij in pridobivanje obrazcev na spletnih straneh javne uprave. Najpogosteje zahtevane vloge na portalu e-uprave pa so pridobitev potrdila o karanteni na domu brez uporabe e-identitete, potrdila iz kazenskih evidenc, vloga za prijavo začasnega prebivališča, vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in pridobitev potrdila o karanteni na domu z uporabo e-identitete. Obiskovalci portala e-uprave po statistiki sodeč vse več storitev opravijo preko spleta.

Število dejanj obiskovalcev na portalu e-uprave (Vir: e-uprava)

Najpogosteje obiskane aktivnosti javne uprave so potrdilo o karanteni, zbiranje prijav na cepljenje proti COVID-19, osebna izkaznica, prijava, odjava začasnega prebivališča in kvalificirano digitalno potrdilo. V zadnjem času so bile dodane številne nove elektronske vloge, nekatere je zaradi okoliščin možno oddati tudi brez elektronskega podpisa. Ob tem naj posebej izpostavimo naslednje nove rešitve, ki so jih na Ministrstvu za javno upravo pripravili v zadnjem letu.

Število obiskov portala v zadnjem letu (Foto: e-uprava)

Hitra prilagoditev in nadgradnja portalov eUprave in SPOT-a v času epidemije
V preteklem letu, ki ga je zaznamovala epidemija in so se kot ključne izkazale možnosti urejanja zadev na daljavo, sta se situaciji uspešno prilagodila tudi portala eUprava in SPOT, prvi za državljane, drugi za podjetja. “Na Ministrstvu za javno upravo smo, poleg rednih novih vlog, v sodelovanju z drugimi resorji v izjemno kratkem času za državljane pripravili številne nove elektronske vloge na portalu eUprava, vezane na odpravljanje posledic epidemije, ki jih uporabniki lahko oddajo tudi brez sicer obvezne e-identitete (vloga za enkratni solidarnostni dodatek za otroke, za polnoletne dijake, za študente, ki se izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu, zbiranje prijav za cepljenje proti covid-19 …),” so pojasnili. Istočasno so zaradi nastale situacije prav tako v izjemno kratkem času na portalu SPOT podjetjem omogočili novo elektronsko vlogo za pošiljanje obvestil o odrejenem delu na domu.

Kot izrazito koristen se je izkazal tudi v letu 2020 uvedeni elektronski bolniški list eBOL, saj je med epidemijo prav brezkontaktno poslovanje ključno za ohranjanje zdravja. Portal SPOT, osrednji državni portal za podjetja in poslovne subjekte, ki omogoča hitro in preprosto poslovanje z državo, je z novim letom tudi prenovil svojo podobo, tako da uporabniki želene storitve najdejo še hitreje. Novost je portal SPOT za občine – za prvih nekaj občin portal že omogoča elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine.

E-vročanje dokumentov državljanom
“Na Ministrstvu za javno upravo smo vzpostavili državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV, ki bo pomembno administrativno razbremenil številne institucije, državljanom pa olajšal in skrajšal pot, ki jo porabijo za sprejem pošiljk oziroma dokumentov,” so pojasnili. Od 23. novembra 2020 je na voljo poenostavljeno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki zahtevajo osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Najprej so e-vročanje omogočili v varne predale na portalu eUprava, že letos pa bodo državljanom omogočili e-vročanje tudi v varne predale drugih ponudnikov.

Mobilna aplikacija za varovanje zdravja Ostani Zdrav
Za uspešen boj z epidemijo so državljanom v prostovoljno uporabo ponudili mobilno aplikacijo za varovanje zdravja OstaniZdrav. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja celotne družbe. Tehnična ekipa Ministrstva za javno upravo je s pomočjo zunanjega izvajalca za slovenski trg prilagodila nemško aplikacijo, ki jo stalno posodabljajo in skrbijo za njeno pravilno delovanje. Aplikacija OstaniZdrav je od februarja 2021 vključena tudi v mrežo sorodnih aplikacij v Evropi, tako da ob potovanju v te države ni več treba nalagati drugih aplikacij.

Sara Rančigaj