Pogajanja vladne strani s Policijskim sindikatom Slovenije uspešna – stavkovne zahteve kmalu preteklost?

Foto: MNZ

Danes sta se prvič sestala vladna pogajalska skupina in stavkovni odbor Policijskega sindikata Slovenije, ki stavka od 11. januarja. Minuli teden imenovano vladno pogajalsko skupino vodi državni sekretar Franc Kangler. Vlada pa je prejšnji četrtek sprejela tudi odgovor na stavkovne zahteve sindikata, ki predstavlja izhodišče za pogajanja. Na sestanku so sprejeli pet sklepov za nadaljevanje pogajanj.

V izjavi za javnost sta po srečanju vodja vladne pogajalske skupine državni sekretar Franc Kangler in predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Rok Cvetko predstavila sklepe današnjega sestanka. Kot je povedal Kangler, je “uspešen dan tako za PSS kot za pogajalsko skupino. Sprejeli smo pet sklepov, pet izhodišč za nadaljnja pogajanja. Ocenjujem, da lahko vsa izhodišča in vsebinska vprašanja s Stavkovnim odborom PSS zaključimo v roku 14 dni.” V sprejetih sklepih obe strani ugotavljata, da je vzpostavljen socialni dialog in da obstaja obojestranski interes, da se stavkovne zahteve razrešijo v najkrajšem času.

Vladna pogajalska skupina se je obvezala, da bo ministrstvo za notranje zadeve vladi predlagalo, da se projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij izvaja še od 1. januarja do 31. marca 2021. Vladna pogajalska izhodišča in izvajanje tega projekta omogočajo možnost mirnega reševanja spora med PSS in Ministrstvom za notranje zadeve ter vlado. PSS v času pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev začasno ne bo izvajal stavkovnih aktivnosti. Odločitev o neizvajanju stavkovnih aktivnosti v času pogajanj sprejme Stavkovni odbor PSS in odločitev vladni pogajalski skupini sporoči najkasneje do 10. februarja 2021.

Policijski sindikat Slovenije stavka od 11. januarja
Policijski sindikat Slovenije (PSS) s približno pet tisoč člani, je enajstega januarja letos pričel s stavko. Predsednik Policijskega sindikata Rok Cvetko je povedal, da je stavka namenjena vladi Republike Slovenije, a je stavka v Policiji z zakonom strogo omejena, zato delo Policije oziroma varnost ljudi zaradi stavke ne bo ogrožena. Notranji minister Aleš Hojs je ocenil, da je stavka policistov neupravičena in neutemeljena. Dodal je, da se je “vlada do sedaj v celoti držala stavkovnega sporazuma”. V sindikatu so zahtevali odpravo kršitev sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo policisti v mesecu marcu prejeli nižje plače. Zahtevali so tudi razrešitev problematike napredovanja policistov ter spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim bi omogočili kolektivno urejanje pravic uslužbencev. Prav tako so izrazili željo, da jih vlada, ministrstva in vodstvo policije začnejo sprejemati kot enakopravnega socialnega partnerja v socialnem dialogu, kot je bilo to, po Cvetkovih besedah, uveljavljeno v preteklih letih. “Zahtevamo izvajanje socialnega dialoga v skladu evropskimi normami in slovensko zakonodajo,” je pojasnil Cvetko in povedal, da bo stavka trajala, dokler zahteve ne bodo izpolnjene. Policijski sindikat Slovenije je 14 januarja preko pooblaščene Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji tudi podal kazensko ovadbo zoper notranjega  ministra Hojsa, po njihovem mnenju naj bi namreč minister “kaznivo dejanje izvršil s tem, da je organiziral, načrtoval in izvedel javno objavo osebnih podatkov, nazivov oziroma delovnih mest, organizacijskih enot in bruto plač policistov in kriminalistov v nasprotju z zakonodajo.

 

SPS pozdravljaj umiritev strasti in sprejetje sklepov
Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) mag. Kristjan Mlekuš, ki se stavki PSS sicer ni pridružil, je zapisal, da pozdravljajo umiritev strasti in sprejetje sklepov, ki so bili v izjavi za javnost posredovani po sestanku pogajalskih strani Vlade in Policijskega sindikata. “Ugotavljamo, da sprejeti sklepi v celoti sledijo pobudam SPS, ki smo jih javno predstavili že na 40. nujni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora dne 22.1.2021 ter v pobudi št. 3278/GD-17/2021/1 z dne 1.2.2021. V SPS pozdravljamo napoved umiritvi strasti, saj vseskozi poudarjamo, da je stavka kot skrajna oblika sindikalnega delovanja v tem trenutku neprimerna in nepotrebna, saj je ves čas socialni dialog tekel korektno in v smeri rešitve nastale situacije,” so zapisali in pristavili, da predvsem pozdravljajo dejstvo, da sta obe strani v konfliktu sprejeli pobudo SPS k reševanju odprtih vprašanj z dialogom ter nadaljevanje projekta Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij.

Sara Bertoncelj