fbpx

Vodstvu STA končno uspelo najti naslov in dostaviti vladi poslovno dokumentacijo!

Direktor STA Bojan Veselinovič (Foto: STA)

Vodstvu STA je končno uspelo najti naslov in dostaviti vladi poslovno dokumentacijo. Direktor STA Bojan Veselinovič je ob tem dejal, da želijo na ta način “preprečiti propad STA, izgubo okoli sto delovnih mest in škodo, ki bi z ugasnitvijo agencije nastala pri obveščanju javnosti ter škodovala ugledu države na pragu njene 30-letnice“. STA poroča, da so po vnovičnem posvetovanju s pravniki kot “zahtevo” po predaji dokumentacije sprejeli večkrat javno izražena pričakovanja vladnih predstavnikov, tudi predsednika in podpredsednikov vlade, po predložitvi dokumentacije. Veselinović je namreč zahteval, naj se mu naslov za predajo dokumentacije posreduje pisno, česar pa vlada, po njegovih besedah, ni storila. Še dobro, da Ljubljana ni prav velika, le koliko časa bi dokumentacija potovala v kakšnem večjem mestu?

Saga med Slovensko tiskovno agencijo (STA) in Uradom vlade RS za komuniciranje (UKOM) se je pričela nekje oktobra lani, ko kljub večkratnim pozivom in prošnjam Ukoma, direktor STA Bojan Veselinović ni želel izročiti dokumentacije. Ukom je direktorja tudi večkrat opozorili, da lahko njegovo prikrivanje podatkov pripelje do hude finančne težave STA in da bo za to nosil vso odgovornost. Veselinovič pa je skupaj s predsednikom nadzornega sveta v odgovor poslal vprašanje, koliko denarja mu bo Ukom namenil oziroma, koliko ga je v proračunu – kar je bilo seveda v popolnem nasprotju z zakonsko zahtevo, da se zagotovi primerno financiranje. “Nesprejemljivo je, da direktor STA in predsednik nadzornega sveta STA zahtevata nezakonito ravnanje od Ukoma,” je takrat pojasnil direktor Ukoma, Uroš Urbanija.

Od takrat pa vse do danes je bilo videti, kot da tej zgodbi ne bo nikoli ne konca ne kraja. Veselinović je vlado obtožil, da je ustavila financiranje STA, kar niti ni bilo res, vlada RS je namreč zgolj sprejela informacijo Urada Vlade RS o nezmožnosti izvajanja pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020, sklenjene s Slovensko tiskovno agencijo. Veselinović ni želel predložitvi dokumentov, iz katerih bi Ukom lahko razbral finančno poslovanje STA, zato Ukom ne mogel nadaljevati z izplačevanjem zahtevkov za plačilo nadomestila za opravljanje javne službe. “Ne morem podpisovati računov, ki jih dobim, brez utemeljitve. To bi bilo absurdno in nezakonito, bila bi moja kazenska odgovornost za tovrstno ravnanje,” je dejal Urbanija. Januarja letos je pogodba med Ukomom in STA potekla, nova pa iz zgoraj opisanih razlogov ni bila sklenjena. Kljub temu je Veselinovič pričakoval, da bo Ukom plačeval račune, ki mu jih je pošiljal – na naslov, za katerega je na koncu celo trdil, da mu ni znan in da zato ne more dostaviti zahtevane dokumentacije.

Foto: STA

Vodstvo STA je torej danes na sedež vlade dostavilo poslovno dokumentacijo, Veselinović sicer vztraja, da je vpogled vanjo dovoljen le vladi, kot družbenici. Kar je povsem nepotrebno, v pogodbi  je namreč zapisano, da vlado zastopa Ukom, ki STA tudi plačuje. “Gre za dokumente, za katere vlada kot edini družbenik agencije s pravico do vpogleda vanje kljub večkratnim pozivom vodstva STA ni sporočila, komu in na kakšen način naj se dostavijo,” je STA nekoliko humoristično zapisala v sporočilu za javnost. Kot smo že zaspisali, naslov za dostavo dokumentacije je popolnoma enak naslovu, na katerega so pošiljali račune. Direktor STA je ob tem še povedal: “S to potezo želimo preprečiti propad STA, izgubo stotih delovnih mest in škodo, ki bi z ugasnitvijo pomembnega akterja na medijskem trgu pri obveščanju javnosti škodovala ugledu države na pragu njene 30-letnice.” Kljub temu, da je bil sam tisti, ki je sploh pripeljal do spora med STA in Ukomom in bi bil torej tudi povsem sam kriv, če STA ne bi mogla več uspešno delovati. V sporočilu je vodstvo STA poudarilo, da vlada ni zahtevala dokumentacije na način, kot bi jo pravno-formalno morala, prav tako kljub njihovim večkratnim pozivom ni posredovala informacij, komu in na kakšen način naj dostavijo zahtevano dokumentacijo. “A STA posluje transparentno, zato so se kljub temu odločili, da dokumentacijo izročijo. Od vlade pa pričakujejo, da bo z njo ravnala zakonito in spoštovala zaupnost dokumentov,” so še navedli.

Foto: STA

Pogodba navaja, da mora STA posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe – tako finančno in pravno, kot tudi vsebinsko
V sporočilu za javnost so še pojasnili, da so vladi posredovali vse zahtevane poslovne listine in podatke na podlagi dopisov iz oktobra in novembra lani, ne pa odgovorov na vprašanja o številu intervjujev, primerjavi njihove dolžine in o drugih vprašanjih, ki temeljijo na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju vsebin in jih varuje medijska zakonodaja. V pogodbi med STA in Ukomom je bilo sicer zapisano, da mora izvajalec, torej STA predstavniku ustanovitelja, torej Ukomu, na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe – tako finančno in pravno, kot tudi vsebinsko. Če izvajalec tudi po pisnem pozivu ne sodeluje, lahko predstavnik ustanovitelja ustavi plačevanje ali celo brez odpovednega roka odstopi od pogodbe, v tem primeru pa lahko zahteva tudi vrnitev že izplačanih sredstev, vključno z obrestmi. To pogodbo je podpisal Veselinović, a se je na njeno vsebino očitno požvižgal.

Kljub temu, da obstaja jasna zakonska podlaga za izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe obveščanja, želi vodstvo s to potezo odpraviti pomisleke glede poslovanja in pričakuje, da bo vlada sprostila zaustavljeno financiranje,” je zapisalo vodstvo STA in dodalo, da je to še eden v vrsti korakov, s katerimi STA daje jasno vedeti, da se vlada brez argumentov igra z usodo agencije. V vodstvu STA so namreč znova spomnili, da zakonodaja določa, da je ustanovitelj dolžan financirati javno službo STA, in sicer v skladu s poslovnim načrtom STA. Vse lepo in prav, če bi ustanovitelj seveda dobil vpogled v poslovni načrt STA. Poleg tega pa je tu treba ponovno dodati, da STA v vsakem primeru iz proračuna letno prejme okoli 2 milijona evrov.

Sara Bertoncelj