fbpx

Vojaki, ki ne bodo uveljavili poklicne pokojnine, si lahko oddahnejo

Foto: STA

Ustavno sodišče je odločilo, da je bil pokojninski zakon v delu, ki zadeva pravice pripadnikov Slovenske vojske do izplačila sredstev za poklicno pokojnino šele po izteku pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo RS, v neskladju z Ustavo RS. Pogoje iz avtentične razlage je v zakonsko besedilo vključila šele novela, sprejeta konec leta 2015, so zapisali.

Zavarovanci, ki so najmanj deset let opravljali vojaško službo v Slovenski vojski in ne nameravajo uveljaviti pravice do poklicne pokojnine, bodo imeli pravico zahtevati, da se jim sredstva na računu sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja izplačajo v enkratnem znesku. To bo mogoče, kljub temu da jim pogodba o zaposlitvi z obrambnim ministrstvom še ni prenehala, so zapisali na Ustavnem sodišču.

Zahtevo za ustavosodno presojo omenjenega zakona sta vložila Sindikat vojakov Slovenije in Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Sindikat je navedel, da želi 289 njihovih članov, ki so pripadniki Slovenske vojske, uveljaviti pravico do enkratnega izplačila sredstev, ki jih je obrambno ministrstvo zanje vplačevalo v sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Po njihovih navedbah je bil na delovnem in socialnem sodišču sprožen socialni spor, v katerem 194 pripadnikov Slovenske vojske zahteva enkratno izplačilo sredstev, 95 pripadnikov pa je zahtevek vložilo pri Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izpodbijana avtentična razlaga zakona po mnenju sindikata onemogoča pridobitev pravice do enkratnega izplačila sredstev, zato naj bi bile pravice delavcev ogrožene.

M. P., STA