fbpx

Vojna za Slovenijo: Dan, ko smo sklenili mirovni sporazum

Vojna za Slovenijo, ki se je začela 26. oziroma 27. junija 1991, se je končala s podpisom Brionske deklaracije 7. julija 1991. Na fotografiji: slovenska teritorialca na osvojenem tanku JLA (foto: Peter Lemut).

Na današnji dan pred 25 leti je bila podpisana Brionska deklaracija, s katero je Slovenija za tri mesece zaustavila osamosvojitvene procese, s sporazumom pa so se končale sovražnosti in oborožen spopad na slovenskih tleh. Gre za prvi sporazum, v katerem je bila Slovenija obravnavana kot samostojna članica mednarodne skupnosti. 

Slovenija je 25. junija 1991 razglasila svojo samostojnost. Že 26. junija je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) začela z agresijo nad novoustanovljeno državo. Toda slovenske sile so zaustavile napad jugovojske in dosegale vse več odmevnih uspehov. V tem trenutku se je v vojno diplomatsko vpletla Evropska skupnost (zdajšnja EU). Pod njenim pokroviteljstvom so se začela mirovna pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo na Brionih.

Po napornih petnajstih urah pogajanj se je pod pokroviteljstvom Evropske skupnosti le sprejelo dokument, Brionsko deklaracijo, s katerim se je v Sloveniji prenehal oborožen spopad, Slovenija pa je bila prvič obravnavana kot samostojna enota v mednarodni politiki.

Pogajanja so vodili predstavniki Evropske skupnosti – zunanji ministri Nizozemske Hans van den Broek, Luksemburga Jacques Poos in Portugalske João de Deus Pinheiro. Slovensko delegacijo so zastopali predsednik predsedstva Milan Kučan, premier Lojze Peterle, zunanji minister Dimitrij Rupel, slovenski predstavnik v jugoslovanskem predsedstvu Janez Drnovšek in predsednik slovenske skupščine France Bučar.

Deklaracija pomembna za mednarodno priznanje
Čeprav je z deklaracijo Slovenija pristala na to, da bo za tri mesece prenehala z osamosvojitvenimi aktivnostmi, pa je Brionska deklaracija eden izmed mejnikov v slovenskem osamosvajanju. Ne samo da je zvezna vojska pristala, da bo prenehala z vsemi vojaškimi operacijami na slovenskem ozemlju, pač pa je ta dokument predstavljal tudi enega izmed ključnih dokumentov, na podlagi katerega si je Slovenija priborila mednarodno priznanje.

18. julija 1991 je predsedstvo Jugoslavije sprejelo odločitev, da se enote JLA v treh mesecih umaknejo iz Slovenije. Zadnji jugoslovanski vojak je zapustil Slovenijo v noči s 25. na 26. oktober. Že prej, 7. oktobra 1991, se je končal tudi trimesečni moratorij na osamosvojitvene ukrepe, ki ga je določal Brionski sporazum, zato je Slovenija nadaljevala s sprejemanjem novih ukrepov – med drugim je 8. oktobra uvedla lasten denar z imenom slovenski tolar.

M. G.