Voščilo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše ob današnjem dnevu slovenskih paraplegikov

Premier Janez Janša (Foto: Demokracija)

Ob današnjemu slovenskem dnevu paraplegikov iskreno čestitam vsem paraplegikom in tetraplegikom. Čestitam in zahvaljujem pa se tudi vsem, ki za njih skrbite, z njimi živite in delate ter jim po najboljših močeh omogočate, da so vsak dan, ne samo danes, deležni potrebne pomoči, podpore, skrbi in pozornosti. Ostanite pogumni. Vsak nov dan bomo imeli na razpolago več cepiva in samo precepljenost lahko zaustavi epidemijo. Verjamem, da bomo tudi to preizkušnjo premagali. Kot smo že mnoge doslej. Prepričan sem, da bo praznovanje vašega praznika prihodnje leto spet tako, kot je bilo pred epidemijo. Zato ne izgubite upanja in poguma. Pazite nase in svoje bližnje. Ostanite zdravi,” je voščil predsednik vlade Janez Janša.

Epidemija novega koronavirusa je spremenila naša življenja in ni prizanesla nikomur. Razgalila je našo ranljivost in šibkost. Nam vzela zdravje in žal tudi mnoga življenja. Nas soočila z vprašanji, pred katerimi smo predolgo zatiskali oči. V minulem letu je vlada, ki jo vodi Janez Janša, od razglasitve epidemije vse svoje moči in delo usmerila v zaščito zdravja in življenj. V osmih protikoronskih paketih in preko ukrepov, sprejetih v drugih zakonih, so naredili vse, kar je bilo mogoče, da bi bile posledice epidemije za državljanke in državljane, gospodarstvo in druga področja družbenega življenja čim manjše. V času epidemije niso pozabili na nikogar. “Posebno pozornost smo namenili najranljivejšim družbenim skupinam, ki jim je epidemija še poslabšala njihove že tako ali tako težke življenjske okoliščine. Zavedamo se namreč, da je vsaka družba močna toliko kot opolnomoči tiste, ki so najbolj izpostavljeni tveganju revščine in socialne ter družbene izključenosti,” je v svojem voščilu sporočil premier Janša.

Dvig minimalne invalidske pokojnine ter podpora dopolnitvi zakona o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov sta dva ukrepa, na katera so invalidi predolgo čakali. V zadnji fazi priprave je tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga bo vlada predvidoma sprejela še pred poletjem. Z njim se bodo končno zagotovili pogoji za varno in dostojno življenje starejših, invalidov in drugih ranljivih družbenih skupin. Vlada se zaveda, da je bilo v preteklih letih že marsikaj narejenega glede implementacije Konvencije o pravicah invalidov, vendar pa jih čaka še veliko dela, predvsem na zagotavljanju pogojev za kakovostno in celovito vključitev paraplegikov in tetraplegikov v življenje, delovno okolje in v vse oblike družbenega življenja. Vlada Republike Slovenije načelo “nič o invalidih brez invalidov” jemlje resno in odgovorno. “Vsi smo enakopravni in enakovredni člani družbe, ki lahko le s skupnimi močmi sooblikujemo Slovenijo kot napredno, strpno in vključujočo družbo,” je poudaril Janša.

Ob današnjemu slovenskem dnevu paraplegikov iskreno čestitam vsem paraplegikom in tetraplegikom. Čestitam in zahvaljujem pa se tudi vsem, ki za njih skrbite, z njimi živite in delate ter jim po najboljših močeh omogočate, da so vsak dan, ne samo danes, deležni potrebne pomoči, podpore, skrbi in pozornosti. Ostanite pogumni. Vsak nov dan bomo imeli na razpolago več cepiva in samo precepljenost lahko zaustavi epidemijo. Verjamem, da bomo tudi to preizkušnjo premagali. Kot smo že mnoge doslej. Prepričan sem, da bo praznovanje vašega praznika prihodnje leto spet tako, kot je bilo pred epidemijo. Zato ne izgubite upanja in poguma. Pazite nase in svoje bližnje. Ostanite zdravi,” je ob dnevu paraplegikov voščil predsednik vlade Janez Janša.

Sara Bertoncelj