fbpx

Z evropskimi sredstvi do novih in kakovostnih delovnih mest, a ne brez nadzora

Foto: EPA. Slika je simbolična.

Evropski globalizacijski sklad naj pomaga državam pri soočanju z visoko brezposelnostjo zaradi nepričakovanih dogodkov, ne sme pa omogočati življenja na tuj račun.

“Evropska sredstva morajo ustvarjati dodano vrednost in skrbeti je treba, da se porabljajo odgovorno in skrbno,” poudarja Patricija Šulin, poročevalka za Evropsko ljudsko stranko pri pripravi dveh mnenj, ki sta bili sprejeti v odboru za nadzor proračuna. Gre za o mnenje o osnutku uredbe o Evropskem globalizacijskem skladu (EGS) in mnenje o osnutku uredbe o Evropskem socialnem skladu+ (ESS+).

Šulinova izpostavlja, da je treba biti pozoren, da tako podjetja kot države izpolnijo svoje zakonske obveznosti: “Evropski globalizacijski sklad naj pomaga državam pri soočanju z visoko brezposelnostjo zaradi nepričakovanih dogodkov, ne sme pa omogočati življenja na tuj račun.” Zadovoljna je, da bo v prihodnje na voljo več informacij o tem, kaj se dogaja s prejemniki pomoči na dolgi rok in kako koristna je bila prejeta pomoč iz sklada. “Evropska sredstva so omejena, zato moramo vedeti, ali in če tovrstna pomoč pomaga ljudem najti nova in kakovostna delovna mesta,” poudarja. Osnutek uredbe o Evropskem globalizacijskem skladu sicer znižuje minimalno število ljudi, ki so zaradi prestrukturiranja postali brezposelni, kot pogoj za pridobitev sredstev, kar je dobro za manjše države, kot je Slovenija.

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (Foto: osebni arhiv)

Šulinova pozdravlja poenostavljene postopke glede poročanja, revizije in nadzora v predlogu novega Evropskega socialnega sklada+, a hkrati opozarja: “Nova uredba je kompleksna in bo izziv z vidika izvajanja proračunskega nadzora, zato je pomembno, da so cilji, aktivnosti in indikatorji, s katerimi bomo spremljali porabo in ocenjevali dosežke, dobro opredeljeni.” Novi ESS+ v želji po boljših sinergijah združuje različna področja, ki so bila prej urejena ločeno, in različne načine upravljanja. Pod isto streho so tako spodbujanje zaposlovanja, vključno z mladimi, in socialne vključenosti, pomoč materialno prikrajšanim, socialne inovacije in zdravje, za katere se lahko uporabljajo deljeno, direktno ali indirektno upravljanje.

J. G.